Banka vakfındaki hizmet süreleri görevde yükselmede sayılıyor mu?

SORU: TCDD'de memur pozisyonunda görev yapıyorum. Daha önce Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfında 4 yıl çalıştım. Daha önce çalıştığım bu süreleri görevde yükselme için aranan hizmet süresinde saydırabilir miyim?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendi şu şekildedir:

"Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır."

Genel Görevde Yükselme Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde ise, "Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır. Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler." hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümlerden, toplam hizmet süresinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre hesaplanacağı anlaşılmaktadır. Burada dikkat edilecek husus, çalışılan kurumdur. Görev yapılan kurum 217 sayılı KHK'nın kapsamındaysa, burada geçen hizmetin tamamı toplam hizmet süresinden sayılacaktır. 217 sayılı KHK'nın kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. Dolayısıyla, 217 sayılı KHK'nın kapsamında bulunmak demek, TSK hariç kamu kurumu olmak demektir. Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı, 217 sayılı KHK'nın kapsamında değildir. Yani bir kamu kurumu niteliği taşımaz. Bu sebeple, şayet yükseköğrenim mezunu olduktan sonra Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfında çalışmaya başlamışsanız, çalıştığınız sürenin dörtte üçünü, yani 3 yılını toplam hizmet süresinden saydırabilirsiniz.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar