Görevde Yükselme İle Atanan Memur Mali Haklarına Ne Zaman Kavuşur?

Görevde Yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonrasında yeni görevlerine başlayan memurlar mali haklarından ne zaman yararlanmaya başlayabilirler? İşte detaylar...

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başka bir kadroya atanan Devlet memurlarının, atandıkları yeni görevlerine aybaşından önceki ya da sonraki bir tarihte başladıkları durumlarda, yeni görevlerine ilişkin mali haklara ne zaman hak kazanacakları konusunda tereddüt oluşabilmektedir. Aylık ücrete hak kazanmayla ilgili olarak mevzuatta yer alan düzenlemelerden hareketle konuya ilişkin bir değerlendirme yapılması mümkün olabilecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeler

a) 657 sayılı Kanunun;

-147 nci maddesinde; aylığın, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade ettiği,

-43 üncü maddesinde; ek göstergelerin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı,

-76 ncı maddesinde; kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri,

-161 inci maddesinde; bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memurun, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylığı alacağı,

-167 nci maddesinde; yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde, derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren bu derecede hak edilen kademe aylığının alınacağı belirtilmiştir.

b) Zam ve Tazminatlara ilişkin kararnamenin;

14 üncü maddesinde; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödeme durumları hariç olmak üzere, zam ve tazminatların aybaşında aylıkla birlikte peşin ödeneceği belirtilmiştir.

c) 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde;

-Üst veya alt derecelere atanan ya da görev değişikliği yapan memurlar, atandıkları göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni derecelerinin aylığına hak kazandıklarından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatların da buna göre ödeneceği, -657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre atananların aylık ve diğer hakları, atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro derecelerine ait zam ve tazminatların da göreve başlama tarihinden itibaren ödeneceği belirtilmiştir.

Değerlendirmemiz

Yukarıda yer verdiğimiz düzenleme hükümlerini olarak birlikte değerlendirdiğimizde, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadroya atanan memurun; -Unvanının ve görevinin niteliği de değişeceğinden, yeni görevine başladığı tarihten itibaren bu görevin mali haklarına hak kazanacağı, -Yeni görevine ilişkin aylık mali haklarının miktarının eski görevinin aylık mali haklarının miktarından daha fazla olması durumunda, yeni görevine başlama tarihinden itibaren hesaplanacak farkın kıst maaş olarak ödenmesi gerekeceği, sonucuna ulaşmaktayız.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar