2017 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

2017 PMYO Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

2017 PMYO giriş şartları açıklandı. PMYO için YGS baraj puanı belirlendi.2017 PMYO giriş şartları açıklanmıştır. PMYO giriş şartları belirlendikten sonra YGS 'den istenilen puanı aldıktan sonra ön başvuruları başlayacak.

2017 PMYO başvuru yapmak için YGS 'den 270 puan almak zorundasınız.(YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 270 puan almış olmak gerekmektedir.

2017 PMYO başvuru tarihleri açıklandı. PMYO başvuru şartlarından sonra gözler 2017 PMYO başvurularında. PMYO giriş şartları uzun süredir açıklanması bekleniyordu. YGS puanından yüksek alanlar PMYO 'ye başvurmak istiyor.

2017 PMYO YGS puan barajı 270 olarak açıklandı. 2017 PMYO başvuruları iki aşamada yapılacak.İlk önce internetten yapılacak ve daha sonra bizzat başvuru merkezlerinden bulunmak zorundasınız.

2017 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (2017-PMYO) Başvurular...

2017 PMYO Başvuru Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

Söz konusu başvuruya ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (270,00) puanı almış olmak, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (150,00) puan almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

e) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

g) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

m) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

n) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.​

BAŞVURU ŞEKLİ

İnternet Üzerinden Ön Başvuru

Polis Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tr adresinden 18 Haziran - 30 Haziran 2015 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır. Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR53 0001 2009 3850 0080 0000 15 IBAN numaralı hesaba Haziran - Haziran 2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde 50.00TL (Elli Türk Lirası) yatırılacaktır. (Bankaca 2 TL işlem ücreti alınacaktır.) Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

Şahsen Başvuru, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı

İnternetten ön başvuru yapan adayların şahsen başvuruda bulunacakları (evrak teslimi) aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezleri, Temmuz 2017 tarihinde (http://pmyo.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır. Adaylar, Temmuz 2017 tarihleri arasında başvuru ve sınav merkezlerinde şahsen başvurularını yaparak istenilen belgeleri müracaat komisyonlarına teslim edecek ve aynı gün aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacaklardır. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihte başvuru ve sınav merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz. Şahsen başvuru ve aday değerlendirme ve seçme sınavının yapılacağı tarihlerde yani Temmuz 2017 tarihleri arasında internetten ön başvuru yapılamayacak ve bankalara başvuru ücreti yatırılamayacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),
2- Sınav Başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız),
3- Aday Sağlık Bilgilendirme Formu (indirmek için tıklayınız),
4-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.
5-Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar lise diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)
6- Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf
7- Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi
8-Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet
Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan alınan "Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi" aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup onaylı fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından ayrılan veya sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU ÜCRETİ

50.00 TL (Elli Türk Lirası) (Bankaca 2 TL işlem ücreti alınacaktır)
BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ VE HESAP NUMARASI
Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR53 0001 2009 3850 0080 0000 15 IBAN numaralı hesaba Haziran - Haziran 2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde 50.00TL (Elli Türk Lirası) yatırılacaktır. Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaklardır

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEYECEKTİR

a) Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen tarihlerde teslim etmeyen, b) Şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, c) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, d) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, e) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan,

BAŞVURU (EVRAK TESLİMİ) VE SINAV TARİHLERİ

Temmuz 2017 tarihinde (http://pmyo.pa.edu.tr) internet adresinden duyurulacak ve şahsen başvuru, aday değerlendirme seçme sınavı Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar belirtilen internet adresinden başvuru (evrak teslimi), sınav tarihini öğrenerek planlandığı tarihte ön başvuru yaptığı başvuru-sınav merkezine gidecektir.

İLETİŞİM ADRESİ

Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA
TEL : 0 (312) 462 87 16 0 (0312) 462 87 17
TEL : 0 (312) 499 70 02 0 (505) 318 85 00

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARI BAŞVURU-SINAV MERKEZLERİ

(1) POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI​
Polis Akademisi Başkanlığı
Gölbaşı / ANKARA 06830
Tel: 0 312 499 70 02
Fax: 0 312 462 86 79
(2) ADANA KEMAL SERHADLI PMYO
Yaşar Doğu Caddesi
Yüreğir / ADANA 01330
Tel : 0 322 346 09 67 - 68
Fax : 0 322 346 0969​​
​​​​​ (3) ERZURUM PMYO
Atatürk Bulvarı

Palandöken / ERZURUM 25070

Tel : 0 442 315 72 87
Fax : 0 442 315 26 69​
(4) İSTANBUL Ş.BALCI PMYO
Şenlik Köy Mah. Eski Halkalı Caddesi
Florya / İSTANBUL 34153
Tel : 0 212 624 32 92
Fax : 0 212 425 01 94​​
(5) İZMİR R.ÜNSAL PMYO
Menderes Caddesi
Şirinyer / İZMİR 35120
Tel : 0 232 487 13 45
Fax : 0 232 487 37 52​​
(6) MALATYA PMYO
Ankara Asfaltı
MALATYA 44110
Tel : 0 422 238 00 01 - 02
Fax : 0 422 238 00 04​​
(7) SAMSUN 19 MAYIS PMYO
Bafra Karayolu Üzeri
SAMSUN 55290
Tel : 0 362 467 15 80 - 81
Fax : 0 362 467 15 83​​ ​

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar