Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kime bağlı?

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları/Mali Hizmetler Müdürlükleri üst yöneticiye bağlı olacak şeklinde teşkilatlandırılmalı.

5018 sayılı Kanunu 60.maddesinde şu hüküm yer alamktadır: ''Mali hizmetler biriminin yapısı teşkilat kanunlarında gösterilir. Mali hizmetler birimlerinin çalışma usül ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.''

Diğer taraftan, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5.maddesinde ise şu hüküm yer alıyor: "r) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak..
u) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.''

Yine ilgili yönetmelik 30.maddesinde; ''Strateji Geliştirme Başkanları, Strateji Geliştirme Daire Başkanları ile Müdürler strateji geliştirme birimlerinin yöneticisi olup, birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.'' şeklinde birimin görevlerine ve sorumluluklarına değinilmektedir.

Dolayısıyla tüm kurumlarda bahsi geçen birimler üst yöneticiye bağlı teşkilatlanmalıdır ve bunun için 10 yıldır devam eden yanlış uygulama Maliye Bakanlığı tarafından yazılacak bir yazı ile düzelecektir. Aksi halde mevzuata aykırı olarak yapılan bu teşkilatlanmalar hem devam edecek hem de yeni kurulacak üniversitelere (vb. kurumların) de örnek olacağı için yanlış devam ettirilecektir.

Bartın Üniversitesinde mevzuata uygun teşkilatlanma şu anda var. Belki de Bakanlıklar dışındaki tek emsal bu üniversite. (kaynak: http://www.bartin.edu.tr/workpage.aspx?department=1&navurl=B54257221)

Maliye Bakanlığının Sıkça Sorulan Sorular Bölümündeki görüşü de bu yönde. http://kontrol.bumko.gov.tr/TR,2177/sik-sorulan-sorular.html

Soru 8: Strateji geliştirme birimi(mali hizmetler birimi) kime bağlı olarak teşkilatlanmalıdır/çalışmalıdır?

" 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde mali hizmetler biriminin yapısının teşkilat kanunlarında gösterileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek strateji geliştirme birimlerinin görevleri arasında sayılmıştır. Anılan Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde de Strateji Geliştirme Başkanları, Strateji Geliştirme Daire Başkanları ve Müdürlerin strateji geliştirme birimlerinin yöneticisi oldukları, birimlerine ilişkin görevlerin yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumlu oldukları belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümlere göre, strateji geliştirme/mali hizmetler birimlerinin doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak teşkilatlanması/çalışması gerekmektedir.''

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar