Erteleme ve HAGB'nin memuriyete etkisi nedir?

Alınan hapis cezasının ertelenmesinin veya cezayla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kararı alınmasının memuriyete etkisi nasıl olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurluğa atanacaklarda aranan genel şartları düzenleyen 48/A maddesinde, bazı suçlar nedeniyle ya da belli sürelerle alınmış hapis cezalarının memuriyete girmeye engel olacağı belirtilmiştir.

Memur olmaya ve memur kalmaya engel hapis cezaları 657 sayılı Kanunun 48/A ve 98 inci maddelerinde yer alan düzenlemelere göre; "Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet suçu, irtikap suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, sahtecilik suçu, güveni kötüye kullanma suçu, hileli iflas suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu veya kaçakçılık suçu nedeniyle hapis cezası almış olanlar; Devlet memurluğuna alınmaz ve memuriyete daha önce girmiş ise görevlerine son verilir."

Yukarıda sayılan suçlar bakımından verilen hapis cezasının süresinin ne kadar olduğuna ve bu suçların kasten işlenip işlenmediğine bakılmaz, aldıkları bu kapsamdaki cezalar affedilmiş olsa bile, memur olamazlar ve memur kalamazlar.

Yüz kızartıcı suçların dışında bir suçu kasten işlediği için 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almış olanlar; Devlet memurluğuna alınmaz ve memuriyete daha önce girmiş ise görevlerine son verilir. Kasten işlenmiş bir suç nedeniyle verilmiş hapis cezanın 1 yıl ve daha fazla süreli olması halinde, suçun türüne bakılmaksızın memuriyete engel sayılır.

Taksirle işlenmiş herhangi bir suç nedeniyle verilmiş hapis cezaları, memur olmaya ve memur kalmaya engel olmaz.

Memur olmaya ve memur kalmaya engel mahkumiyetlerde, mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ise, bu durumda bir mahkümiyet hükmünün varlığından söz edilemeyeceğinden, bu mahkumiyet kararı memurluğa girmeye ve memur kalmaya engel sayılmayacaktır.

Ancak yukarıda sayılan yüz kızartıcı suçların işlenmesi ya da sonuç cezası bir yıldan çok hapis cezalarının ertelenmesi kararı hem memur olmaya hem de memur kalmaya engeldir. Çünkü erteleme kararı sadece infazı gerçekleşmemekte erteleme süresi sonunda infazın gerçekleştiği varsayılmaktadır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar