KİT personelinin ücretlerine, iş riski ve coğrafi durum zammı

KİT personelinin ücretleri, 2016-2017 toplu sözleşme hükmü doğrultusunda, iki önemli detayda değişiyor.

Devlet Personel Başkanlığının (DPB) uzun süredir KİT ücret sistemine ilişkiler çalışmalar yürüttüğü bilinmekteydi. Bir sendika temsilcisinin DPB'nin hazırlayıp onaya sunduğu karar taslağını paylaşmasıyla bazı önemli detaylar ortaya çıktı. (memurlar.net forumunda da yer alan paylaşıma ulaşmak için tıklayınız:

Genel Olarak KİT Sözleşmeli Personel Ücret Sistemi

KİT sözleşmeli personeli 399 sayılı KHK'ye tabi olarak istihdam edilmektedir. Bu KHK'ye göre sözleşmeli personel temel ücret, başarı ücreti ve kıdem ücretinin toplamından oluşan bir sözleşme ücreti almaktadır. Bunun dışında ek ödeme ve yabancı dil tazminatı gibi ayrı bazı kalemlerde ödemeler yapılabilmektedir.

Başarı ücreti, temel ücret ve yabancı dil tazminatı temel ücret üzerinden oranlarla belirlenmektedir. Dolayısıyla temel ücretteki artışlar diğer kalemlere de yansımaktadır. Temel ücret ise DPB'nin teklifi üzerine Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararlarıyla belirlenmektedir.

Toplu Sözleşme Ne diyor?

Toplu sözleşmenin 39'uncu maddesinde "KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır." denilmektedir.

Bu kapsamda çalışmanın DPB tarafından yapıldığı ve karar mercii olan YPK'ye sevk edildiği anlaşılmaktadır.

Yeni Olan Ne?

Taslakta üç yenilik dikkat çekmekte:

- Temel ücret grupları 5'ten 3'e düşürülmekte

- İş yerinin coğrafi durumu temel ücret hesaplanmasında dikkate alınacak,

- coğrafi durum gibi işin riski de temel ücret hesabında dikkate alınacak.

Coğrafi durum: Taslakta "Temel ücretler, üçüncü fıkra uyarınca tespit edilen tutarların Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde ikinci sınıf olarak belirtilen il ve ilçeler için %2'si, üçüncü sınıf olarak belirtilen il ve ilçeler için %3'ü, dördüncü sınıf olarak belirtilen il ve ilçeler için %4'ü, beşinci sınıf olarak belirtilen il ve ilçeler için %5'i, altıncı sınıf olarak belirtilen il ve ilçeler için %6'sı ilave edilmek suretiyle hesaplanır." denilmektedir.

Buna göre sözleşmeli personel görev yerinin bulunduğu ilin/ilçenin durumuna göre %6 ya kadar fazla temel ücret alabilecektir. Taslağa göre 1. sınıf illerde ve ilçelerde görevli personel için fazla bir hesaplama yapılmayacaktır. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde il ve ilçeler sınıflandırılmış durumda ve taslakta bu sınıflandırma esas alınmış. Böylelikle mahrumiyet bölgelerinde çalışanların teşvik edilmesinin düşünüldüğü anlaşılıyor.

İşin riski: Taslakta "Temel ücretler, üçüncü fıkra uyarınca tespit edilen tutarların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde çok tehlikeli olarak sınıflandırılmış iş yerlerinde görev yapan personel için %6'sı, tehlikeli olarak sınıflandırılmış iş yerlerinde görev yapan personel içinse %3'ü ilave edilmek suretiyle hesaplanır." denilmektedir.

Buna göre sözleşmeli personel iş yerinin tehlike sınıfının durumuna göre %6 ya kadar fazla temel ücret alabilecektir. Az tehlikeli işler içinse bir ilave öngörülmemiş. İş yerinin risk sınıfı 6331 sayılı Kanun çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilmektedir. Taslaktan daha riskli işlerde çalışanların teşvik edilmesinin düşünüldüğü anlaşılıyor.

Değerlendirmelerimiz

Öncelikle hazırlanan bu taslağın görev koşullarını ve görev yerine ilişkin farklılıkları içermesi dikkate değer önemli bir gelişmedir. Zorlu koşullarda görev yapan personelin teşvik edilmesi gerekmektedir. Kamunun geneli için de böyle düzenlemelere ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir.

Taslağa göre,

- İş riski ve coğrafi durumunun tespitinde ve hesaplanmasında yönetim kurullarının herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.

- Belirtilen oranlar temel ücretin hesaplanmasına dahil edildiği için, başarı ücreti, kıdem ücreti ve yabancı dil tazminatlarında da bir artışa neden olacaktır.

- KİT sözleşmeli personeli için toplu sözleşme ile belirlenen zamma (kişinin durumana göre farklı tutarlarda) ilave bir zam anlamına gelmektedir.

Taslağa ilişkin karar alma yetkisi YPK'de olup, YPK on Bakandan oluşan bir kuruldur.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar