Kamu Görevlileriyle İlgili Hangi Davaya, Danıştay'ın Hangi Dairesi Bakacak?

Danıştay Başkanlık Kurulu, 2016/1 sayılı “Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı” ile, 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren kamu görevlileriyle ilgili hangi davaların hangi Dava Dairesinde çözümleneceğini de yeniden belirlemiş oldu.

Yapılan yeni belirlemeye göre, kamu görevlilerini ilgilendiren bazı davaların Danıştay'da hangi Dava Dairelerinde görüleceğini şöyle özetleyebiliriz:

Danıştay 2. Dairesi

**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dâhil) kaynaklananlar ile bu bakanlıklarda özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak atama yapılan kariyer mesleklerin, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

Danıştay 5. Dairesi

**Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar dışındaki, diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dâhil) kaynaklananlar ile bu bakanlıklarda özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak atama yapılan kariyer mesleklerin, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları hariç olmak üzere, yüksek öğretim kurumlarında çalışan diğer kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dâhil) kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Aile hekimliği ve sözleşmeli sağlık personeline ilişkin mevzuattan (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme ve parasal konular dâhil) kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

Danıştay 8. Dairesi

**Yükseköğretim mevzuatından (öğretim elemanlarının göreve son verme, disiplin ve özlük işleri dâhil) kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

Danıştay 11. Dairesi

**Kamu görevlilerinin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Re’sen emeklilik işlemleri dışında kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatından kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

Danıştay 12. Dairesi

**Kamu görevine alınma ile ilgili (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil) işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Adaylık statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve performans değerlendirmesi dâhil) işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili (sözleşme yapma, feshetme ve parasal konular dâhil) işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

Danıştay 16. Dairesi

**Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dâhil) kaynaklananlar ile bu bakanlıklarda özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak atama yapılan kariyer mesleklerin, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan tüm kamu görevlilerini ilgilendiren tüzük ve yönetmelikler ile Başbakanlıkça yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerden (Yüksek öğretim mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulanlar ile parasal haklara ilişkin olanlar hariç) kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Kamu görevlileri hakkında tesis edilen ve kamu görevi ile hukuki ilişkiyi sona erdiren sözleşme yenilememe, sözleşme feshi (657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç), görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme (re’sen emeklilik dışında kalan emeklilik işlemleri hariç) işlemleri ile disiplin cezası olarak tesis edilen meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarından kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Kamu görevlilerinin re’sen emeklilik işlemlerinden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay Başkanlıklarında çalışan kamu görevlileri (657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç) hakkında uygulanan mevzuattan (seçim sonrası göreve dönme, disiplin cezaları, kamu konutları ve harcırah dâhil) kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar