Archive

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Personeli Dönem Tayinlerine İlişkin Genelge Yayımlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 81 il Müdürlüğü ve Bağlı kuruluşlara gönderdiği yazıda Taşra teşkilatı dönem Atamalarına ilişkin işlemlerin takvimini ve hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını duyurdu.

Yazıda;

15 Haziran tarihinde tayin isteğinde bulunulacak boş yerlerin elektronik ortamda ilan edileceği,

22-30 haziran tarihlerinde elektronik ortamda tercihlerin alınacağını,

12 Temmuzda yerleştirme sonuçlarının Genel Müdürlük sayfasından ilan edileceğini ve

12-31 Temmuz tarihlerinde de atama işleminin gerçekleştirileceği belirtiliyor.

İŞTE RESMİ YAZI

Mayıs 31st

Kamu işçilerinin askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatı miktarları artar mı?

Kamu işçileri, askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatını artırma hakkına sahipler ama bu hak pek bilinmiyor. İşte ayrıntılar...

Kamu işçilerinin pek bilmediği, kendilerine tanınan önemli bir hak olan "tazminat" durumu nasıl işliyor?

Kıdem tazminatı konusunda kamu işçilerine tanınan ve pek çok kamu işçisinin bilmediği bir hak var. Kamu işçileri askerlik borçlanması ile kıdem tazminatını artırma hakkına sahip. Peki, kimler, bu haktan nasıl yararlanabilir?"

ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkek sigortalılar, askerlik borçlanması yaparak prim gün sayılarını artırabilir.

Diğer yandan, eğer ilk kez sigortalı olmadan önce askere gidilmiş ise bu durumda askerlik borçlanmasıyla yalnızca prim gün sayısı kazanılmaz, askerlik borçlanması kadar sigorta girişi geri gider.

Mayıs 30th

Koordinatör veya büro yetkilisi olarak görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenir mi?

Maliye Bakanlığı, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere, koordinatör veya büro yetkilisi olarak görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenemeyeceğine karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, koordinatör veya büro yetkilisi olarak görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenir ödenemeyeceğini sordu.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevapta, yürütülen hizmetin eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında olmaması nedeniyle ek ders ücreti ödenemeyeceği vurgulandı.

Mayıs 29th

Araştırma görevlisi atamaları geçici statüde yapılacak

Yükseköğretim Kurulunun sessiz devrim olarak adlandırdığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemelerin detayları ortaya çıktı. Kanun tasarısına göre bundan böyle tüm araştırma görevlisi atamaları geçici statüde yapılacak.

Mayıs 28th

Kamu personel reformunda çözülmesi gereken konular neler?

Geçen haftaki yazımızda her kesimin reform anlayışının oldukça farklı olduğunu ifade etmiştim. Bugünkü yazımda ise Kamu Personel Reformunda neler olması gerektiğini açıklamaya çalışacağım.

666 sayılı KHK maaş eşitsizliği giderilmelidir

666 sayılı KHK ile getirilen eşit işe eşit ücret sistemi konusunda genel kanaat eşitsizliğe yol açtığı yönündedir. Daire başkanı ve şube müdürü arasındaki yüksek orandaki maaş farkının giderilmesi için düzenleme yapılmalıdır.

666 sayılı KHK eşit işe eşit ücret değil eşit unvana eşit ücret getirmiştir. Emeklilik işlerini yürüten personel ile diğer bir kurumdaki personelin iş yükü ve sorumluluğu aynı değildir. Bu noktada bir adaletsizlik var ve bunların tartışılması gerekmektedir. Eşit işe eşit ücret konusunun eşit kadroya eşit maaş şeklinde değerlendirilmesinin daha doğru olacaktır.

Mayıs 27th

Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, istihdam edilecek yabancının "yönetici" olarak görev yapması veya "nitelikli personel" olması şartı aranacak.

Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikle, istihdam edilecek yabancının "yönetici" olarak görev yapması veya "nitelikli personel" olması şartı aranacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan "serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atamalarda ne yapmalı?

MEB İl İçi yer değiştirme başladıktan sonra hem de iki gün tercih aldıktan sonra Fen ve Sosyal Bilimler liselerini adeta tercihler kapattı. Bu değişikliğin nedeni olarak Danıştay kararı gösterildi.

Açıklamaya göre Yönetmeliğin 29. maddesi Danıştay tarafından durdurulmuş.

Nedir bu madde?

Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atama
MADDE 29 - (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.

Bu maddenin anlamı nedir?

Mayıs 26th

Üniversitelere memur ataması başladı

Kamuya alınacak 4 bin 970 memur için düğmeye basıldı. 68 kamu kurum ve kuruluşuyla 107 üniversiteye memur ataması gerçekleştirilecek.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince açıktan atama ve nakil sayılarının kamu idare kurum ve kuruluşlarına dağılımı yapılırken, memur adaylarının başvuru tarihleri de açıklandı.

Takvim'in haberine göre; Bütçe kanununda merkezi atamalar için 5 bin kadro verilmişti. Söz konusu kadrolardan 4 bin 970'inin kurumlara dağılımı açıklandı. Memur kadrosuna atamalar KPSS 2017/1 ve KPSS 2017/2 merkezi atamaları ile yapılacak. Merkezi yerleştirmeler ile 68 kamu kurum ve kuruluşuyla 107 üniversiteye memur ataması gerçekleştirilecek.

İşveren ile anlaşmazlıkta arabulucuya başvurulması zorunlu mu?

İşçi ve işverenin iş davalarındaki çatışmasını rahatlatacak 'arabuluculuk' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Tasarı ile mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getiriliyor. Hakkını alabilmeyi bir günde mümkün kılan tasarı zaman aşımı süresini 10 yıldan 5 yıla indiriyor.

Milyonlarca işçi ile işverenleri ilgilendiren 'arabuluculuk' düzenlemesinin yer aldığı tasarı Meclis'e gönderildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıyla İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısıyla iş mahkemelerinin kuruluşu yeniden düzenleniyor. İş mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulmasını düzenliyor.

Eşi doğum yapan erkek memur yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek mi?

Baba olan memur da yarım gün çalışabilecek.Yarı zamanlı çalışmaya ilişkin yönetmelikte sona gelindi. Eşi doğum yapan erkek memur da yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek.

Mayıs 25th

Memura mazeret izni nedeniyle ceza verilebilir mi?

Kamuda sık sık tartışma konusu olan mazeret izinleri konusunda yüksek yargıdan emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Hatay'da, bir memura mazerat izni nedeniyle verilen cezayı doğru bulmayan Danıştay, mazeret izni nedeniyle memurlara ceza verilemeyceğini hüküm altına aldı.

Yargılama tutanaklarına göre, 'mazeret izinlerine' örnek teşkil edecek olay, Hatay'da 2010 yılında yaşandı. Hatay'da kontrol memuru olarak görev yapan bir memur, eşinin babasının vefat etmesi nedeniyle işe izinsiz olarak gelmedi. Memur, 31 Mayıs 2010 ve 4 Haziran 2010 tarihleri arasında, hiç bir izin dilekçesi vermeden, devamsızlık yaptı.

Görevde yükselme ilanında, yönetmelikte yer almayan ilave şartlar yer alabilir mi?

Ankara 14. İdare Mahkemesi, Enerji İş'in açtığı davada, yönetmelikte yer almayan genel veya özel şartların, ilanda yer alamayacağına karar verdi.

Enerji İş tarafından, EÜAŞ'ın "Görevde Yükselme Sınavı" konulu 28.01.2015 tarihli duyurusunda "Yabancı Dil Bilgisi Şartı" ve "İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Şartı" getiren hükümlerin ilave sınav şartları içermesi nedeniyle iptal edilmeleri için 13 Şubat 2015 tarihinde dava açılmıştı

Ankara 14. İdare Mahkemesi vermiş olduğu 28/02/2017 tarihli kararla, "Yabancı Dil Bilgisi Şartı" ve "İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Şartı" getiren hükümlerin iptaline karar vermiştir.

Bu kararın gereği olarak ilave şartları sağlayamadığı için sınava kabul edilmeyen adaylar için aynı tarihten geçerli olmak üzere yeni bir sınav açılacaktır.

Babanın yarı zamanlı çalışma hakkı var mı?

Memurlara doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı veren yasal düzenleme 10 Şubat 2016 Tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Ancak bugüne kadar alt düzenlemeye ilişkin yönetmelik yürürlüğe girmediğinden memurlar henüz bu haktan henüz yararlanamadı. Oysa ki işçilere de bu hakları veren düzenlemeye ilişkin yönetmelik 08.11.2016 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Milyonlarca memurun sabırsızlıkla beklediği yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik nihayet şekillenmeye başladı. Buna göre memurların doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurlarını hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında belirlenecek. Taslak mevcut haliyle yayımlanırsa memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından aşağıdaki şartlarla faydalanacak.

Mayıs 24th

Çalışma Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik

Çalışma Bakanlığı görevde yükselme ve unvcan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j) bendinde yer alan "yazılı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavı,"

PTT İdari hizmet sözleşmesi yönetmeliğinde değişilik

2017/10147 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karar Sayısı : 2017/10147
Ekli "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeiik"in yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 7/4/2017 tarihli ve 855 sayılı yazısı üzerine, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 17/4/2017 tai'ihinde kararlaştırılmıştır.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar