Archive

Haziran 8th, 2017

2017 yılı atama kontenjanları belirlendi

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin

-Onay Yazısı
-Kurumlara Dağılımı
07.03.2017 tarihli dağılım listesi
18.05.2017 tarihli dağılım listesi

Mahalli idarelerin personel temini nasıl olacak?

Bilindiği üzere Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin, mahalli idarelere personel alımını düzenleyen Beşinci Bölümünün iptaline ilişkin 24/3/2010 tarihli, E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı karar; Başbakanlığın temyiz talebi üzerine 06/02/2014 tarihli ve E:2010/2803 ve K:2014/271 sayılı karar ile bozulmuş ve mahalli idarelerde kurumsal yerleştirme öngören Beşinci Bölüm hükümleri yeniden geçerli hale gelmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Yönetmeliğin Beşinci Bölüm hükümlerinin işletilerek belediyelere personel temin edilebilmesi için, yine Yönetmeliğin 27/C maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İçişleri Bakanlığınca yönetmelik çıkarılması gerekmekte olup, yönetmelik hazırlanma süreci devam ettiğinden, mahalli idareler halen sınav yoluyla B Grubu memur kadrolarına açıktan atama yapamamaktadır.

Haziran 6th

Atanmaya hak kazanmış hekimler ne zaman işe başlayacak?

Aylardır güvenlik soruşturmasını bekleyen ve özel kurumlarda çalışmaları yasak olduğu için işsiz kalan atanmaya hak kazanmış hekimler Meclis gündemine taşındı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a “Bu hekimler ne zaman göreve başlayacak” diye soran CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, “Devletin 15 Temmuz korkusu devlet hizmetlerini durdurdu” dedi.

2016 ve 2017 yılında atamalara katılmış, atanmaya hak kazanmış hekimlerin aylardır güvenlik soruşturmasının tamamlanmasını ve dört gözle görevlerine başlamayı beklediklerini belirten CHP’li Dr. İrgil, “Bu hekimler devlet hizmet yükümlüsü ama aynı zamanda aile geçindirmekle de yükümlü. Mevzuata göre atanmaya hak kazandıkları için özel kurumlarda da çalışamıyorlar yani işsizler. Bu hekimleri aylarca işsiz kalmaya mecbur etmek devletin ayıbıdır” diye konuştu.

Haziran 5th

Bakanlıkların atama programları belli oldu

Kamunun şu an aradığı memur sayısı 100 bin 673 oldu. İşte bakanlıkların atama programları...

Özel sektör Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla işe alım ilanlarını yayınlarken; bakanlıklar da açık pozisyonları için sitelerinde duyuru yapıyor. Kamu kurumları ise Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığı ile eleman ihtiyaçları için çağrıda bulunuyor. Bu doğrultuda DPB'de şu an 25 bin 453 alım ilanı yer alıyor.

DPB tarafından, 4 bin 970 açıktan atama ve nakil sayılarının kamu idare kurum ve kuruluşlarına dağılımı yapıldı. PTT de bu yıl 2 bin 500 personel alacağını açıkladı. 4 bakanlık ise yıl sonuna kadar yaklaşık 68 bin kişiyi daha istihdam edeceğini duyurdu.

Böylece kamunun şu an aradığı memur sayısı 100 bin 673 oldu. İşte bakanlıkların atama programları:

Bu yıl toplam 40 bin öğretmen alımı yapmayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, bunun 20 binini bu ay alacak.

Memur enflasyon farkı zammı nasıl hesaplanıyor?

Memurlar yılın ikinci zammını alacaklar. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 5 ayı için yüzde 3.17 enflasyon farkı oluştu.

Memurlara enflasyon farkı müjdesi...

2017 yılı, enflasyon oranının memur maaş zam oranını geçtiği bir yıl olacak.

İlk 5 ayda enflasyon yüzde 6,15 oldu. Memurlar 2017'de ilk çeyrek için yüzde 3 zam almıştı. Bu durumda ilk 5 ayda oluşan enflasyona göre memurların yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.

SÖZLEŞMEYE GÖRE...

Toplu sözleşmeye göre, 2017 yılında öngörülen zam oranı ise 3+4.

Buna karşın 2017 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 6,15'dir. Yani 3 puanlık memur maaş zam oranı enflasyon karşısında erimiştir. Bu durumda memur için yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.

MALİYE BAKANI YÜZDE 8 DEMİŞTİ

Atama bekleyen öğretmen sorunu çözülecek mi?

Türkiye'de sayıları 400 bini aşkın öğretmen adayının atama beklediğine dikkat çeken Yalçın, "Hal böyleyken, pedagojik formasyonun son iki yıldır hiçbir kontenjan kısıtlaması gözetilmeden hemen herkese verilmesi, ciddi sorunlara gebedir. Aritmetik hesap ortadadır. 2016 yılında KPSS eğitim bilimleri testine girmiş ve atama bekleyen yaklaşık 400 bin öğretmen adayı, mevcut eğitim fakültelerinde yaklaşık 300 bin öğrenci ve pedagojik formasyon programlarına başvurabilecek kaynak fakültelerde en az 700 bin öğrenci sayısı dikkate alındığında, yakın gelecekte KPSS eğitim bilimleri sınavına başvuracak öğretmen aday sayısının 1 milyona ulaşması muhtemeldir.

Haziran 4th

Kamu personeline niçin PARDUS kullandırılmaz?

En az 2 milyon kamu personeline niçin PARDUS kullandırılmaz?

Yerli oto için babayiğit aranırken kamunun elindeki başka bir gücü niçin etkin kullan(a)madığımızı doğrusu anlamakta zorlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının yerli üretim konusundaki ısrarı ve her platformda bunu dile getirmesi bilinen bir gerçektir. PARDUS işletim sistemi de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getirildi ama istenen sonuca hala ulaşamadı.

Bu bağlamda, devletin cesameti dikkate alındığında en büyük tedarikçi olduğu açıkça görülecek ve tüketimden kaynaklanan güç kendini gösterecektir. Bugünkü yazımızda PARDUS işletim sistemi özelinde bu konuyu açıklamaya çalışacağız.

PARDUS işletim sistemi ülke için niçin önemli?

Kültür Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4 Haziran 2017 PAZAR

Resmi Gazete

Sayı : 30086

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (m) bendinde yer alan "yazılı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,"

Devlet Memurlarında yaş düzeltilmesi nedir?

5434 sayılı kanununa tabi eski memurlar da, sadece 18 yaşından önceki yaş tahsisleri dikkate alınırken iken, 5510 sayılı Kanununa tabi yeni memurlar da, göreve başlamadan önceki yaş tahsisleri dikkate alınmaktadır.

SORU: İyi günler. Emekli olabilmek için yaşımın dolmasını bekliyorum ama resmi olarak gerçek yaşımdan 4 yaş küçük yazılmışım. 2015 yılı temmuz ayında yayınlanan genelgede SGK da yaş düzeltmesi yapanların emeklilik yaşı yeni yaşına göre belirlenir diyor. Bu emekli sandığında da geçerli mi? Yaşımı düzelttikten sonra emekli olabilir miyim? Teşekkürler.

CEVAP: Devlet Memurlarında yaş düzeltilmesi nedir? Emeklilik işlemlerinde nasıl dikkate alınır? Konusunu değerlendirmekteyiz.

Yaş düzeltilmesi, yani kanundaki ifadesine göre yaş tashihi, sosyal güvenlik hukuku ile medeni hukuk uygulamalarında farklılık gösterir.

Varlık yönetim şirketlerinin amacı ne?

Bankadan kredi çekip ödeyemeyenler için yeni bir fırsat doğdu. Artık borçlara Varlık Yönetim Şirketi bakıyor. Bu imkanla 500 bin kişi borcundan kurtuldu.

Bankadan kredi çekip ödeyemeyenler için yeni bir fırsat doğdu. Artık borçlara Varlık Yönetim Şirketi bakıyor. Borçlu kalmak istemeyenler için yeni imkanlar var. 500 bin kişi borcundan kurtuldu.

Posta'nın haberine göre bankalar, 2 milyon müşteriden tahsil edemediği alacaklarını 'varlık yönetim şirketi'ne devretti. Devredilen tutar 28.7 milyar lira. Şirketler borcunu ödemek isteyene büyük avantaj sunuyor. Taksit imkanı da var

YILLARDIR TAHSİL EDİLEMEDİ

Haziran 3rd

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri yönetici şirkete katılabilir mi?

Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirkete, TOBB'a bağlı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve finans kurumları, bölgede sınai faaliyet yürüten yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, konuyla ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve ihracatçı birlikleri, kurucu ya da sonradan ortak olabilecek. Yabancı özel hukuk tüzel kişileri, yönetici şirkete katılabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen endüstri bölgeleri, en geç bir yıl içinde belirlenen hükümlere uygun hale getirilecek. Mevcut endüstri bölgelerinin işletme müdürlükleri, yönetici şirketin kurulduğu tarihe kadar görevlerini sürdürecek.

Enerji verimliliğinde düzenlemeler yapılıyor

Tasarıyla, enerji verimliliği konusunda AB mevzuatına uyum içeren düzenlemeler de yapılıyor.

Tasarı, AB mevzuatı enerji verimliliği kriterlerine uygun olmayan ürünlerin, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında piyasaya arzının yasaklanmasını ya da bir ürünün piyasadan toplatılabilmesini de içeriyor.

Yapılan kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde yetkili kuruluş ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, arz edilenlerin toplanmasını, kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini, ürünlerin içerdiği risklerle ilgili bilgilerin duyurulmasını yapacak.

Üretici bu duyuruyu yetersiz görürse, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile yayın yapan iki televizyon kanalında ilan ederek risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlayacak.

Haziran 2nd

Zeytin ağacını izinsiz kesene 4 bin lira ceza

İzin verilen yatırımlara ait sahalar hariç, zeytinlik sahalar daraltılamayacak. Zeytin ağaçlarının sökülmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabi olacak.

Bu iznin verilmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı konunun uzmanı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınacak. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemeyecek, sökülemeyecek. İzinsiz kesinler veya sökenlere, ağaç başına 4 bin lira idari para cezası verilecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nı, üç günlük yoğun mesaisinin ardından kabul etti.

Hükümlü ve tutuklu çocukların postaları ücretsiz gönderilecek

Çocuk hükümlü ve tutuklularla devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, görme engellilere özgü yazı içeren gönderilerle askeri öğrencilerin, sözleşmeli erbaş ve erler ile uzman erbaşlar hariç erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderileri, çocuk hükümlü ve tutukluların, devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf olacak.

Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı, evrensel posta hizmetinin sağlanmasına ilişkin Kabul ve Dağıtım Yönergesini Bakanlık onayına sunacak.

Haziran 1st

Kanunla kadro alanlar için memuriyet başlangıç tarihi ne olur?

SORU: Kolay gelsin. Ben ilce mudurlugunde veteriner hekim olarak calismaktayim. 10.01.2013 de sozlesmeli atandim.15.11.2013 de kadro aldim.atanmadan once yedek subaylik yaptim.31.12.2011 nasb tarihim.benim memuriyete baslangic tarihim yedek subayliga nasb tarihim olmayacak mi? Benim bordromda memuriyete baslangic tarihim kadro aldigim tarih olarak yazilmis kurum mutemetimiz bunun dogru oldugunu soyluyor bu isin dogrusu nedir acaba tesekkurler...

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları" başlık 84 üncü maddesinde;

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar