Archive

Ekim 4th, 2017

Danıştay zabıt katibi alımında 20 katı aday şartını yeniden getirdi

Danıştay Başkanlığı, 7 Eylül'de kaldırdığı, 20 katı aday şartını yeniden getirdi.

Danıştay, 7 Eylül'de yaptığı düzenlemeyle, zabıt katibi alımı uygulamalı sınavına, KPSS'den en yüksek puan almış 20 katı adayın katılabileceği yönündeki düzenlemeyi yürürlükten kaldırmıştı.

Memurlar.net'te yer alan değerlendirmede, bir nebze de olsa adalet sağlayan uygulamanın kaldırılmamasının yanlışlığına dikkat çekilmişti. Zira 20 katının kaldırılması demek, KPSS'ye giren binlerce adayın uygulamalı sınava alınması anlamına geliyordu. Buna ise kurumsal olarak imkan yoktu. Zira başvuracak örneğin 50 bin kişiye uygulamalı sınav yaptırılması mümkün değildi.

ÖSYM Başkanlığına atama yapıldı?

ÖSYM Başkanlığına atama yapıldı.Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özer'in ÖSYM Başkanlığı görevine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Özer'in atanmasının 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince uygun görüldüğü belirtildi.

Prof. Dr. Mahmut Özer

Ekim 3rd

Atamalarda liyakat kurumlarda kalite

TÜRKİYE Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ile başkan olmasının ardından ikinci kez bir araya geldik. Sakin ve yapıcı kişiliği ile dikkat çeken Bilecik'in bu tavrı Kurum'un son aylarda Ankara ile ilişkilerine de yansımış durumda ki 1-2 yıl önceki gerilim yok bugün. Türkiye gündeminin baş döndürücü bir hızla değiştiğine dikkat çeken Bilecik, "İnşallah biz masadan kalkana kadar gündem değişmez" diyerek başlıyor sorularımızı cevaplamaya...

Büyüme performansımız göz kamaştırıcı... TÜSİAD bunun devamının geleceği görüşünde mi? Performansın daha da artması için ne yapılmalı?

Memurun, esnaf arkadaşına verdiği borca karşılık, şirket gelir ve giderine ortak olası suç mudur?

Danıştay 12. Dairesi, esnaf arkadaşına verdiği borca karşılık şirketteki büro malzemelerine ve şirketin gelir giderinin yüzde 50'sine ortak olacağı şeklinde bir sözleşme düzenleyen memurun disiplin suçu işlediğine karar verdi.

Bir memur, arkadaşına verdiği 2 bin liralık borç için, şirketin büro malzemeleri ile birlikte şirket gelir ve giderinin yüzde 50'sine ortak olduğu yönünde sözleşme düzenlemiştir. Sözleşmeden i haberdar olan kamu kurumu, memura ticari faaliyette bulunduğu için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermiştir.

İdare mahkemesi, memurun kazanç getirici faaliyette bulunduğunun yeterli delille ortaya konulamadığı gerekçesiyle, verilen disiplin cezasının iptaline karar vermiştir.

Ekim 2nd

Kamu'ya özel sektör CEO'ları mı geliyor?

Orta vadeli programda yer alan "Kamuda insan kaynak kalitesinin artırılması" başlıklı bölümdeki ifadeler, biranda kamuoyunda heyecan uyandırmıştır. Bizde acaba bilindik hususların dışında yeni bir şeyler var mı diye heyecanlandık ve bugünkü yazımızı bu konuya ayırdık.

* Liyakati şimdiye kadar anlaşılamayan emekli CEO'lar mı geliyor?

Orta Vadeli Programda yer alan "kamudan ve özel sektörden emekli veya görevden ayrılmış liyakat sahibi, özel veya uzman personeli devletin çeşitli program proje ve misyonlarında gönüllü veya ücretli çalıştırabilecek esnek bir istihdam mekanizması oluşturulacaktır" ifadesi bir anda "Kamu sektöründe CEO dönemi" başlığıyla haberleşmeye başladı. Bizde keşke diye iç çekiyoruz.

Eylül 28th

İBB'nin yeni başkanı belli oldu

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından bugün yapılan oylamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Mevlüt Uysal oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Sayın Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan başkanlık için temayüle 337 arkadaşımız katıldı. Genel Başkanımızın tavsiyesiyle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. Mevlüt Kardeşimizi tebrik ediyorum' dedi.

YER KAVGASI ÇIKTI

Başkan seçimi için saat 15.00'da toplanıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal secimi izlemek için geldiği İBB'deki locada oturacak yer bulamayınca "AK Partililer bütün salonu doldurmuş bize oturacak yer yok diye bağırınca" ortalık bir süre karıştı.

İLK TUR SONA ERDİ

Eylül 27th

Emekli olduktan sonra bir üst öğrenimi bitirmek memura kazanç sağlar mı?

Devlet memurunun emekli olduktan sonra üst öğrenimi bitirmesi, intibak mümkün olmadığı için bir kazanç sağlamaz.

Devlet memurluğu hizmeti intibak sistemi üzerine kurulmuştur. Bu sistemin esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bulunmaktadır. Devlet memurunun öğrenim süresi bu intibak işlemlerini belirlemede en önemli unsurdur. Lise mezunları azami 2 nci dereceye kadar intibak işlemine tabi tutulmakta, yükseköğrenim mezunları da 1 nci dereceye kadar intibak işlemine tabi tutulmaktadırlar.

Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurlarının hem intibak derecelerine hem de bulunmuş oldukları hizmet sınıfı ve görev ünvanlarına göre ek göstergeler belirlenmiştir.

Eylül 26th

Memurun görev yaptığı ilde ikamet etmesi zorunlu mudur?

657 sayılı Kanununda, memurların görev yaptığı ilde ikamet etmesini zorunlu bir kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak teşkilat yasasında bir hüküm var ise buna uyulmalıdır.

Devlet memurlarının, görev yaptığı il sınırları içinde oturma zorunluluğu var mı?

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Tarifler" başlıklı 3. maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekildedir.

Eylül 25th

Kamu hizmetinde olmayan üst düzey göreve atanibilir mi?

* Hiç kamu hizmeti olmayanlar önce istisnai kadrolara atanıyor

Hiç kamu hizmeti olmayanların kamu görevlerine atanması için 657 sayılı Kanunun istisnai kadroları kullanılmaktadır. Daha önceki yazılarımızda istisnai kadrolara yapılan atamaların detayları açıklandığı için konuyu yüzeysel olarak açıklayacağız.

657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde hangi memurlukların istisnai kadrolar olduğu tek tek açıklanmıştır. Uygulamada kamu görevine girişte en sık kullanılan istisnai kadrolar ise; özel kalem müdürlükleri, Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleri, basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri Başbakan Başmüşaviri ve Başbakan Müşavirlikleridir.

Anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı indirildi

Anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı 18'e indirildi. Uyum yasaları kapsamında belediye başkanı ve muhtar adayları için de 25 olan yaş sınırının 18'e indirilmesi için çalışma yapılıyor. Böylece, tüm seçimlerde adaylık yaş sınırı 18'e indirilmiş olacak. Mahalli idarelerin yetkileri, belediye başkanı ve muhtarların yetkileri konusunda da çeşitli düzenlemeler yapılması bekleniyor.

16 Nisan referandumuyla kabul edilen Anayasa değişikliğine paralel olarak yasalarda bir dizi değişiklik yapması gereken hükümet, "uyum yasaları" çalışmalarında son aşamaya geldi. Seçim barajı ve benzeri temel düzenlemeler üzerindeki tartışmalar sürerken, bazı düzenlemelerde ise ilerleme kaydedildi.

Marttan önce

TİKA ne iş yapıyor? Mali desteği nereden geliyor?

Arakan'da yaşanan insanlık dramı gözleri bir kez daha TİKA'ya çevirdi. TİKA ne yapıyor? Mali desteği nereden geliyor? Amaçları ne? FETÖ'yle mücadelede üstlerine düşen ne? TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, AKŞAM Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Çam, FETÖ'yle ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

-TİKA'yı anlatır mısınız biraz. Kaç ülkede faaliyet gösteriyorsunuz? Çalışma ilkeniz nedir?

"DÜNYAYA BAYRAĞIMIZI DİKİYORUZ"

Eylül 23rd

Seçim müdürleri rotasyona tabi tutuluyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe gireceği 2019 seçimleri öncesinde, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yapısının değiştirilmesi için yapılan hazırlıklar tamamlandı. YSK'nın yeniden yapılandırılması ile kurum bünyesinde seçim hukuku konusunda uzman olan 15 kişilik bir ekip oluşturulacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe gireceği 2019 seçimleri öncesinde, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yapısının değiştirilmesi için yapılan hazırlıklar tamamlandı. YSK'nın yeniden yapılandırılması ile kurum bünyesinde seçim hukuku konusunda uzman olan 15 kişilik bir ekip oluşturulacak.

Eylül 22nd

Maaşlara üst sınır getirilmesi Anayasa'ya aykırı mı?

Anayasa Mahkemesi; Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, KOSGEB, TSE, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumlarında, personel maaşlarına üst sınır getirilmesinin Anayasa'ya uygun olduğuna karar verdi.

Mesleki Yeterlik Kurumunda bazı uzman personele, 375 sayılı KHK'da yer alan üst maaş sınırlaması hükmü hilafına fazla maaş ödemesi yapılmıştır. Sayıştay, incelemesi sırasında, maaşlara üst sınır getiren hükmün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

2. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ek 11. maddesinin birinci fıkrasının itiraz konusu (c) bendi şöyledir:

Eylül 21st

Kamu Başdenetçiliği UYAP kullanabilir mi?

Adalet Bakanlığının UYAP'ı KDK'nın kullanımına sunmasına ilişkin protokol imzalandı.

Adalet Bakanlığı, Ulusal Yargı Ağı Platformunu (UYAP) vatandaşın idarelerle yaşadığı sorunlara ilişkin başvuruları değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) kullanımına sundu.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK'da düzenlenen programda, UYAP'la ilgili protokole imza attı.

İpek, burada yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla UYAP'ın uygulamaya sunulduğunu hatırlattı.

Ulusal ve uluslararası alanda 25 ödüle sahip UYAP'ın, iş süreçlerini hızlandırarak güvenilirliği artırmayı hedefleyen bir bilgi sistemi olduğunu belirten İpek, arşiv sayesinde de bilgilerin kullanıcıların paylaşımına açıldığını dile getirdi.

- "UYAP, usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyen katkılar sağladı"

Bilirkişilik Temel Eğitimi zorunlu mu?

3 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği" ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için Bilirkişilik Temel Eğitimi zorunlu hale geldi.

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmışlar tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili bilgileri içeren bir eğitim. Bu eğitimi almayanlar, bilirkişilik alan ne olursa olsun bundan sonra bilirkişilik yapamayacak.

Bilirkişilik Temel Eğitimi, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 24 ders saatinden oluşuyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara belge verilecek.

Bilirkişilik temel eğitimine katılarak belge alan kişiler, almış oldukları belge ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecekler.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar