Archive

Nisan 11th, 2017

HAGB nedeniyle güvenlik soruşturması olumsuz çıkabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin kararın, kişinin güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesine imkan vermeyeceğine karar verdi.

Bir infaz koruma memuru alımında yaşanan olayda, HAGB'den dolayı, güvenlik soruşturması olumsuz çıkmış ve adayın ataması yapılmamıştır.

Dosyayı inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin kararın, kişinin güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesine imkan vermeyeceğine karar verdi.

İŞTE KDK'NIN KARARI

Kamu Denetçiliği Kurumunun 06/04/2016 tarihli kararının özeti:

Belediyede işçi iken aynı belediyeye memur olarak atanan kıdem tazminatını nasıl alabilir?

İşçi iken sınavla memur olanlar işçilik sürelerine emekli ikramiyesi alabilir mi?

SORU: ... İli .... İlçesi Belediye Başkanlığında 16.02.1988-13/11/1991 tarihleri arasında 1350 gün mevsimlik sendikalı işçi olarak çalıştım. Bahsi geçen Belediyece 08.11.1991 tarihinde açılan memurluk sınavı sonucunda başarı göstererek aynı Belediye'de 14.11.1991 tarihinden itibaren Tahsildar kadrosuna atanarak çalışmaya devam ettim. Daha sonrasında da 657 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca ... Kaymakamlığına V.H.K.İ olarak 08.01.1993 naklen atandım. Bu tarihten sonrada halen ... Kaymakamlığında V.H.K.İ olarak görev yapmaktayım ve sigortalı olarak çalıştığım sürelerde emekli müktesebimde değerlendirilerek intibak işlemlerim yapılmış olup şu an Yüksek okul mezunu olarak 1.derecenin 4.kademesinden maaş almaktayım.

Nisan 10th

KİT'lerde yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?

Özel sektörde geçen çalışmalar, KİT sözleşmeli personelinin yıllık izninde dikkate alınır mı?

SORU: iyi günler

399 a bağlı bir kit kurumunda 1,5 senedir teknisyen olarak çalışmaktayım. Kamu kurumuna girmeden önce özel bir kurumda 8 sene(2400 gün) gün teknisyen olarak çalışmışlığım var. Memur olduğum zaman özelde çalıştığım günler derece kademe olarak verildi fakat yıllık izin konusunda hiç bir sağlıklı bilgi alamıyorum. Acaba yıllık izin gün sayım ne kadar süre sonra 30 olacaktır. Teknik hizmetler sınıfındayım ve şu an yıllık izin gün sayım 20 gündür. Şu an 9 un 3 ündeyim.

Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

CEVAP:

4/C'li ek ödemeden yararlanabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Memur-Sen tarafından yapılan başvuru hakkında kararını verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Memur-Sen tarafından yapılan başvuru hakkında kararını verdi. KDK, 4/C statüsündeki personelin hem lehlerine verilen yargı kararı sonucunda 375 sayılı KHK kapsamında yararlandıkları ek ödemeden hem de toplu sözleşme kapsamında elde ettikleri ek ödemeden yararlanabileceklerini öngören kararını açıkladı.

Devlet memurların izin hakları değişti mi?

Son yıllarda yapılan düzenlemeler sonucunda devlet memurlarına yeni izin hakları getirildi. Peki devlet memurlarının kaç tür izin hakkı var ve bunları kimler kullanabilir ? İşte tek tabloda devlet memurlarının izin hakları...

Son yıllarda yapılan düzenlemeler sonucunda devlet memurlarına yeni izin hakları getirildi. Peki devlet memurlarının kaç tür izin hakkı var ve bunları kimler kullanabilir ? İşte tek tabloda devlet memurlarının izin hakları...

2011 ve 2016 yıllarında 657'de yapılan bazı düzenlemelerle devlet memurlarının izin haklarında önemli değişiklikler oldu. Örneğin, engelli çocuğu olana mazeret izni, refakat izni, analık izni, evlan edinme vb.

İzinlerde yapılan değişiklikleri indirmek için tıklayınız

Seçim sandıklarında hile yapılabilir mi?

Ünlü anketçi Adil Gür her zaman merak edilen bir soruya yanıt verdi. Seçim sandıklarında hile yapılabilir mi? İşte yanıtı

Referandum maratonu 5 gün sonra nihayete erecek. Sonuçlar merakla bekleniyor. Merak edillen bir diğer konu da her seçimde olduğu gibi sandıkta hile yapılıp yapılmadığı.

Milliyet'ten Adil Gür yazdı;

Memurların kazanç getirici faaliyet yasağının istisnaları

Bugünkü yazımızda, memurların en fazla ihtiyaç duyduğu konular arasında yer alan ticari kazanç getirici faaliyetlerle ilgili olarak, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen resmi görüşler doğrultusunda soru cevaplarla pratik bilgiler ile yeni icat edilen uyanıklıkları açıklamaya çalışacağız.

Bugünkü yazımızda, memurların en fazla ihtiyaç duyduğu konular arasında yer alan ticari kazanç getirici faaliyetlerle ilgili olarak, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen resmi görüşler doğrultusunda soru cevaplarla pratik bilgiler ile yeni icat edilen uyanıklıkları açıklamaya çalışacağız.

Arabasını veya evini kiraya verebilir mi?

Nisan 8th

Seçim yasakları ne zaman başlar?

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması kapsamında propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları yarından itibaren başlayacak.

- Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları yarından itibaren başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimi uyarınca propaganda serbestliği, oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

Siyasi partilerin, radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda, Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

Oy verme gününden önceki 24 saate kadar siyasi partiler radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj ve panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek.

Önlisans mezunu müdürlüğe vekalet ederse ücret alır mı?

Soru: İlçe belediyesinde fen işleri müdürlüğüne vekaleten bakan 2 yıllık önlisans mezunu inşaat teknikeri vekalet ücreti alabilir mi?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddesinde; "Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur." hükmüne yer verilmiştir.

Sözleşmeli yurt yönetim memuru alımı nasıl yapılıyor?

1044 sözleşmeli yurt yönetim memuru alımında adaylardan gelen soruları cevaplıyoruz.

1004 kişilik sözleşmeli Yurt Yönetim Memuru alımında, başvurular 5 Nisan'da başladı ve 14 Nisan'a kadar devam edecek.

1- Mühendisler de başvuru yapabiliyor mu?

Başvuru yapmak için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bir okuldan mezun olmak ve 2016 KPSS'den en az 70 puan almak yeterlidir. Bu bağlamda mühendis de başvurabilir, iktisatçı da hemşire de...

2- Sözlüye, kim alınacak?

Sözlüye, başvuruda bulunan adaylar arasından en yüksek puanlı 4 katı aday alınacak.

3- Sözleşmeli infaz koruma memuru başvuru yapabilir mi?

Kılavuz hükmüne dayalı iptallerde maaş kaybı zararı karşılanıyor mu?

Danıştay, KPSS kılavuzunun iptali üzerine, atamanın yapılması gereken tarihten atamanın yapıldığı tarihe kadar geçen süredeki maaş kaybı zararının karşılanması gerektiğine karar verdi.

2002 KPSS ek yerleştirmesinde yerleşemeyen bir aday, 4.12.2002 tarihinde, ÖSYM'ye itirazda bulunmuş ama itirazı reddedilmişti.

ÖSYM'nin gerekçesi, kılavuzun 2-4 maddesinde yer alan "genel yerleştirme sırasında o kadro için oluşan en küçük puanın altında bir puanla yerleştirme yapılamayacağı" kuralıydı.

Bu kılavuz hükmünün iptali için dava açılmış ve Danıştay ilgili hükmü iptal etmiş ve adayın tercihlerinin yeniden değerlendirilmesini istemiştir. Zaten bu tür davalarda, Danıştay ilgili hükmü iptal eder ve kuruma "tercihleri yeniden değerlendir" der. Kurumun yaptığı itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 2006 yılında reddedolunur.

Siyasi parti üyeliği memuriyete girişte engel midir?

Soru

Merhabalar. Siyasi parti üyeliği memurluğa engel mi ? Bu konu hakkında bilgi paylaşırsanız memurlar.net üyeleri olarak minnettar kalırız. Teşekkürler.

Cevap

Devlet memurluğuna girişte aranacak şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddede düzenlenmiş olup, bu maddede siyasi parti üyesi olmamak bir şart olarak düzenlenmemiştir.

Maliye Bakanlığı kurum içi uzmanlık sınavına kimler katılabilir?

Bakanı Ağbal: Bakanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personelimiz için kurum içi uzmanlık sınavı açıyoruz. Bunun için gereken kanun tasarı taslağını Başbakanlığa gönderdik.

- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personel için kurum içi uzmanlık sınavı açacaklarını belirterek, "Bunun için gereken kanun tasarı taslağını Başbakanlığa gönderdik. Taslağımızın yasalaşması halinde sınavı en kısa sürede yapacağız." ifadelerini kullandı.

Nisan 4th

OECD: Öğretmenler de değişime adapte olmalı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 'Eğitimde Eşitlik ve Öğrenci Çıktılarını Geliştirmek İçin Öğretmenlere İmkan Vermek' raporunu yayınladı. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin nasıl bir yön izlemesi gerektiğini ele alan raporda, teknolojiyle dönüşen dünyada öğretmenlerin yeni çözümlere ihtiyacı olduğu vurgulandı. Değişime adaptasyonun öncelikli olduğu belirtilen rapordaki tespitler şöyle.

TEKNOLOJİ DÜNYAYI DA EĞİTİMİ DE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Mart 16th

Türkiye İnsan Hakları Kurulu Üyelikleri belli oldu

2017/9974 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliklerine Seçilen Kişiler Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARINCA TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

Karar Sayısı : 2017/9974
Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kuntlu üyeliklerine ekli listede belirtilen kişilerin seçilmesi; 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

27/2/207 TARİHLİ VE 2017/9974 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
LİSTE- ADI VE SOYADI:

1- Mehmet Emin GENÇ
2- Mehmet ALTUNTAŞ (Başbakanlık İnsan Hakları Kurumu Eski Başkanı)
3- Süleyman ARSLAN (Hukukun Üstünlüğü Derneği Genel Başkanıdır)
4- Safet BALIN
5- Hıdır YILDIRIM (Edebiyat Öğretmeni)
6- Cemil KILIÇ
7- Can ESEN (Türk Telekom eski hukuk başkanı)

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar