Archive

Haziran 13th, 2017

AİHM'e gitmeden önce hangi makamlara başvurulmalı?

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Daire Başkanlığı, AİHM kararı çerçevesinde bir açıklama yaptı.

Aşağıda, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı'nın AİHM'in verdiği karar sonrasında yaptığı açıklama yer almaktadır. Bu açıklamaya göre, son AİHM kararı bağlamında; AİHM'e başvuru yapmadan önce Komisyona, Komisyon kararına karşı idare mahkemelerine, mahkemelerin kararlarına karşı da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması gerekmektedir.

İŞTE ADALET BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Kanun Hükmünde Kararnameler İle Kamu Görevinden Çıkarılanlara İlişkin AİHM Kararı

11 öğretmenlik branşında kimler atanabilecek?

11 öğretmenlik branşında, kimlerin atanabileceği değişti mi? Talim ve Terbiye Kurulu, 11 öğretmenlik branşına hangi bölüm mezunlarının atanabileceğini düzenleyen kararında değişikliğe gitti.

Haziran ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı.

Dergide yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre, Kurulun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede değişiklik yapıldı.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Belli alanlarda ihtisaslaşacak öğretmen akademileri kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlere yönelik "uzman" ve "başöğretmen" gibi kariyer basamaklarına göre, yeni bir ödül sisteminin öngörüldüğü model için çeşitli alternatifler mercek altına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlere yönelik "uzman" ve "başöğretmen" gibi kariyer basamaklarına göre, yeni bir ödül sisteminin öngörüldüğü modelin hayata geçirilmesi için çeşitli alternatifler mercek altına alındı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öğretmen Strateji Belgesi'nin öğretmenlik mesleğini üniversiteye girişten itibaren ele alıp, mevcut öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini emekliliklerine sürdürmeleri çerçevesinde planlayan bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etti.

Öğretmenlik mesleği yeterlikleri

Hangi unvanlardan ve ne zaman personel alımı yapılacak?

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, sözleşmeli alım tarihi ve hangi unvanlardan alım yapılacağına dair detaylara yer verdi.

İŞTE FARUK ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI

Hayırlı günler... 2058 sözleşmeli personel istihdamına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup tercih takvimi için listeler ÖSYM'ye bildirilmiştir

Takvim çalışması devam etmekte olup, muhtemelen, Ramazan Bayram sonrası tercihler alınmaya başlanacaktır.

2058 sözleşmeli personelin; 874'ü ziraat, 328'i gıda, 96'sı su ürünleri, 10'u balıkçılık teknolojisi, 33'ü harita mühendisi olacak.

İstihdam edeceğimiz veteriner hekim sayısı ise 717... Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum...

DPB'den OHAL'de istifa eden memurlara yönelik görüş

DPB, OHAL döneminde istifaya dair yeni görüşünü internetten yayımladı.Devlet Personel Başkanlığı, OHAL'de istifa eden memurlara yönelik görüşünü internet sitesinden yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı, OHAL sırasında memurların istifa şekline dair görüşünü internet sitesinden yayımladı.

Başkanlığın verdiği görüşte, kamu kurumlarının, istifa edecek memurun yerine atanacak kişiyi atamadan, istifayı kabul etmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca istifa edecek memurun yerine kurum içinden veya kurum dışından atama yapılmasının da mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

İŞTE DPB'NİN GÖRÜŞÜ

Devlet memurlarının istifası ve merkezi yerleştirme işlemleri ile kamu iktisadi teşebbüslerine atanmalarına ilişkin işlemler ile

- Çekilmek isteyen KİT sözleşmeli personeline ilişkin Başkanlığımız mütalaası şu şekildedir:

İş güvenliği uzmanlığında ek ödeme için ilave görev şartı

Maliye Bakanlığı, sadece asli görevlerine ilave olarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilenlerin ek ödeme alabileceğini belirtti.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının iş güvenliği uzmanlarına yönelik sorusunu cevapladı.

BÜMKO'dan verilen görüşe göre, kamu kurumları sadece asli görevlerine ilave olarak iş güvenliği uzmanlığı verilmesi halinde ek ödeme verilebileceğini belirtti.

Söz konusu yazıda, kamu kurumlarının belirtilen durumdaki personelini bizatihi iş güvenliği veya işyeri hekimliği hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirmesinin de mümkün bulunduğu belirtildi. Bu halde ise ek ödeme yapılmayacak

Haziran 12th

Sözleşmeli öğretmenlerin atandıkları bölgede çalışma zorunluluğu bulunuyor mu?

Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu tayini getirilip getirilmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Tekin, bu uygulamanın belli bölgelerde istihdam sıkıntısı yaşanması nedeniyle getirildiğini hatırlattı.

Sözleşmeli öğretmenlerin atandıkları bölgede çalışma zorunluluğunun bulunduğunu anımsatan Tekin, bu düzenlemenin içinde yer alan "eş durumu dahil hiçbir özrün kabul edilmemesi" unsurunun, yasa metnine konulduğunu söyledi. MEB Müsteşar Tekin, "Arkadaşlarımız, böyle bir beklenti içinde olmasınlar. Eş durumu sebebiyle yer değişiklikleri gündemde yok ancak şu düşünülebilir. Eşler, öğretmen ihtiyacının yoğun olduğu yerde buluşmayı arzu ederlerse bununla ilgili çalışma yapabiliriz ama onun dışında atandıkları bölgeden daha iyi bölgelere eş durumu veya benzeri sebeplerle gelmek istemelerine sıcak bakmıyoruz." açıklamasında bulundu.

Öğretmen Strateji Belgesinin Asıl Amacı Nedir?

Resmi Gazete´de geçen hafta yayımlanan ve 2017-2023 yıllarını kapsayan Öğretmen Strateji Belgesi´ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belgenin asıl ruhu öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek ve meslek içerisindeyken çalışmalarına bir dinamizm getirmek. 4 yılda bir, alan yeterliliği olarak bir sınav öngörüyoruz. Bu sınavın espirisi şu, öğretmenlerimiz alanındaki yeni gelişmeleri izleyememiş olabilir. Öğretmenlerimizin bu sınavla tespit ettiğimiz eksik kalan kısımlarını hizmet içi eğitimlerle tamamlayalım, böylece öğretmenlerimize bir dinamizm kazandırmış olacağız. Yeni dönemde öğretmenlerimizle ilgili kariyer basamakları ile ilgili düzenlemeyi de yapacağız. Metnin ana ruhu, öğretmenlerin daha iyi koşullarda, daha verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek."

Alan değişikliği olacak mi?

Yönetmelikte var olan şekliyle alan değişikliğinin neden 4 yıldır uygulanmadığına ilişkin bir soru üzerine Tekin, bu uygulamanın yeterince mezun bulunamayan alanlarda öğretmen ihtiyacının giderilmesi için hayata geçirildiğini ancak şu anda her alanda üniversite mezununun bulunduğunu vurguladı. Tekin, "Dolayısıyla kendi içimizden bu alanlara öğretmen arkadaşlarımızı kaydırmak yerine genç arkadaşları milli eğitim ailesine katmayı tercih ediyoruz. Zorunlu haller dışında alan değişikliği gündemimizde yok." dedi.

Kamuya sanal kalkan geliyor

Bu yıl sonunda kamu bilgi - işlem trafiğinin KamuNet üzerinden yapılacağını açıklayan Bakan Arslan böylece siber güvenlik katmanının üst seviyelere çıkacağını belirtti.

Bir çok ülkede sıkıntıya neden olan uluslararası siber saldırılara yönelik hükümet, yeni önlemler alıyor. Siber güvenliği sağlamaya yönelik yeni çalışmaları anlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, siber güvenliğine ilişkin önemli projelerinden biri olan KamuNet'in (kamu sanal ağı) bütün kamu kurum ve kuruluşlarında 2017 sonu itibariyle kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kurum ve kuruluşların bilgi işlem trafiğinin KamuNet üzerinden gerçekleşmesinin sağlanmasıyla siber olaylara karşı güvenlik katmanını daha üst seviyeye çıkaracaklarını belirten Arslan, "Siber saldırıda ülkemizin ve bilişim sistemlerimizin zarar görmesi minimize edilmiş olacak" dedi.

Haziran 11th

Strateji Belgesi'nden öğretmenlere nimet mi külfet mi çıktı?

Bu köşeyi takip edenler, öğretmen istihdam strateji ile kamu personel istihdam stratejisinin çıkarılması gerektiğini ifade ettiğimi hatırlayacaklardır. Nihayet 6 haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) yayımlanarak yürürlüğe girdi. Darısı Kamu Personel İstihdam Strateji'ne diyelim. Öğretmen Strateji Belgesi'nde, belirtilen amaçlar ve bu amaçlarla ilişkili hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 35 eylem belirlenmiştir. Bu belgede öğretmenlere yönelik nimet ve külfetlerden bahsedeceğiz.

Atama sayısı sınırlı ama bir milyon mezun öğretmen olmayı bekliyor

Haziran 10th

Öğretmen yetiştirme sisteminde neler değişti?

Yapılan değişiklikle öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılacak; belirli alanlarda öğretmenlik programı tercihi, fakülteye girişten sonra yapılacak...Adayların mesleğe uygun olup olmadığı kurul tarafından belirlenecek; öğretmenliğe girişte adayların yalnızca KPSS'ye girmesi yeterli olmayacak, lisans başarısı, uygulama ve mülakat da esas alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) üç ayrı bakan döneminde gündeme gelen ve hazırlığı 5 yıl süren öğretmen yetiştirme sistemini baştan aşağı değiştiren, "Öğretmen Strateji Belgesi" dün yayımlandı.

Öğretmen yetiştirme sisteminde köklü değişiklikleri içeren, "Öğretmen Strateji Belgesi", eski Milli Eğitim Bakanları Ömer Dinçer ve Nabi Avcı dönemlerinde sıklıkla gündeme getirilmiş ancak bir türlü çıkarılamamıştı.

Haziran 9th

Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023

Yüksek Planlama Kurulunca;

Milli Eğitim Bakanlığının 08/05/2017 tarihli ve E. 6510967 sayılı, 22/06/2016 tarihli ve E. 6878658 sayılı yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 28/02/2017 tarihli ve E. 1650 sayılı yazısı dikkate alınarak; 10 uncu Kalkınma Planının Eğitim Politikalarına ilişkin 152 nci paragrafı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ekli “Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023”nin kabulüne, karar verilmiştir.

Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023

Öğretmenlerde kurgulanacak olan kariyer sisteminin 4 yeni kriteri

Öğretmen Strateji Belgesinde yer alan ve 2018 yılına kadar bitirilmesi öngörülen hedefe göre, kariyer öğretmenlik sistemi değiştirilmektedir.

2017-2023 yılları arasını kapsayan Öğretmen Strateji Belgesi, 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Belgede, bir kariyer sisteminin kurulmasının, motivasyonu ve iş performansını olumlu etkileyeceği belirtildi.

KARİYER ÖĞRETMENLİKTE 4 YENİ KRİTER

Yeni kurgulanacak olan kariyer sisteminin 4 saçayağı olacak

1- Öğretmen Yeterliliklerine dayalı olarak yapılacak olan performans değerlendirme sonuçları,
2- Yapılacak sınavlar,
3- Öğrenci başarıları
4- Benzer mahiyetteki kriterler

Bu kriterler arasında özellikle öğrenci başarılarının bir kriter olarak hedeglenmesi oldukça dikkat çekicidir.

KARİYER UNVANLAR BELİRLİ BİR SÜRELİĞİNE ALINACAK

Öğretmen atama sistemi değişiyor mu?

Resmi Gazetede yayımlanan, Öğretmen strateji belgesine göre, 2018 yılına kadar, öğretmen atama sistemi değiştirilecek.

9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Öğretmen Strateji Belgesine göre, 2018 yılına kadar, öğretmen atama sistemi değiştirilecek.

Hali hazırdaki uygulamada sadece KPSS sınavı ve mülakat esas alınmaktadır.

Ancak 2018 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefi konulan yeni sisteme göre, çoklu veri kaynağı esas alınacak. Buna göre lisans başarısı da öğretmen alımında etkili olacak.

Öğretmen strateji belgesinde, öğretmen seçiminde dikkate alınabilecek kriterler şu şekilde hedeflenmiştir.

1- Seçme sınavları

2- Ürün seçki dosyası, (Bundan ne kast edildiği belgede yer almamaktadır)

3- Öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi (Üniversite eğitimi sırasında, okullardaki stajın değerlendirilmesini içermektedir)

4- Mülakat

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar