Archive

Mart 5th, 2017

Eşinin (tabip) zorunlu hizmet süresini tamamladığı gerekçesiyle öğretmenin zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?

Soru

Merhaba

Ben mecburi hizmetini tamamlamış bir doktorum. Eşim öğretmen. Benim mecburi hizmeti yapmamdan dolayı eşimin zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?
Teşekkürler.

Cevap

17/4/2015 tarihli ve 299329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğretmenlere yönelik zorunlu çalışma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar" başlıklı 44. maddesinde "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden;

a) 6/5/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,

Memurlukta sayılan özel sektördeki süreler sekiz yıla bir kademe (64. madde) uygulamasında değerlendirilir mi?

Soru

Merhaba,

Bir konuda yardımlarınızı rica ediyorum. 2012 yılında devlet memurluğuna başlayan ve halen teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak görev yapan memur, memuriyete girmeden önceki özel sektör hizmetlerinin 3/4'ünü memuriyet hizmetine saydırdığında, saydırılan bu süreler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'un 64. md gereğince 8 yıldan bir kademe uygulamasında değerlendirmeye alınır mı? Teşekkürler.

Cevap

Memur Suriyeli öğrenciler için görevlendirilen eşinin bulunduğu ile tayin isteyebilir mi?

Soru

Kolay gelsin;

Eşim sınırlı süreli sözleşmeli olarak Suriye'li çocuklara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan kadroya yerleştirildiği takdir de ben . bakanlığında kadrolu . mühendisi olarak yanına eş durumunda gidebilir miyim? Suriye'li çocuklar için hali hazırda çalıştığım ilde böyle bir kadro oluşturulmamış fakat eşimin gidebileceği her il ve ilçede bakanlığımız teşkilatlanması söz konusudur . En kısa sürede bilgilendirme şansınız olursa çok sevinirim. Teşekkürler şimdiden.

Cevap

Yıllara göre atama yapılan öğretmen sayıları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016 Yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde öğretmenlerle ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bu rapordaki öğretmenlerle ilgili önemli bilgileri okuyucularımızla paylaşarak çıkardığımız sonuçları ve görüşlerimizi açıklayacağız.

Yıllara göre atama yapılan öğretmen sayıları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016 Yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde öğretmen atamalarıyla ilgili önemli verilere yer verildiğini görüyoruz. Bu verilere göre;

1- 2013 yılında 39.676, 2014 yılında 49.002, 2015 yılında 51.326 ve 2016 yılında 29.699 öğretmen ilk atama yoluyla göreve başlamıştır.

2- 2013 yılında 250, 2014 yılında 366, 2015 yılında 404 ve 2016 yılında da 238 öğretmen Açıktan Atama, Kurum içi, Kurumlar Arası ve Yeniden Atama yoluyla göreve başlamıştır.

Mart 4th

İkametgah belgesi e devletten nasıl alınır?

Vatandaşların en fazla talep ettiği belgeler arasında yer alan ikametgah evrakı artık e-Devlet üzerinden alınabilecek.

TÜRKSAT'tan yapılan yazılı açıklamada, ikametgah belgelerinin, nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gitmeden turkiye.gov.tr adresinden temin edilmesine başlandığı bildirildi.

İkametgah belgesi e devlet üzerinden almak için tıklayınız

Açıklamada, "Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 24 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılarak, "Yönetmelik doğrultusunda, e-Devlet Kapısı'ndan alınan yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahip oldu." denildi.

Mart 3rd

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi kuruluyor

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM Başkanlığına sunulan "Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na göre kurulan Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezine (YÜTAM) faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden bazı mali kolaylıklar getirilecek.

YÜTAM işlemleri bu kapsamda, Harçlar Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç ve katılma payından, bu kapsamda düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaf olacak.

MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Peki MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Peki MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Uzman Erbaş Başvuru Şartları

→ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak

→ Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

→ Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak

TİGEM personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

TİGEM, personel alım haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama

Son günlerde Kurumumuzun personel alımlarına ilişkin basında bazı haberler yer almaktadır. Konu henüz tespit ve hazırlık aşamasında olup, bu husustaki gelişmeler Kurumumuzun web sayfasında duyurulacaktır.

Personel alımı haberlerine ilişkin aşağıdaki bilgilendirme geçtiğimiz aylarda internet sayfamızda yayınlanmış olup, bir kez daha ilgililerin dikkatine sunulur:

Genel Müdürlüğümüzün personel alımı gerçekleştireceği hususunda son günlerde çeşitli basın organlarında yer alan haberler üzerine vatandaşlarımızdan sıkça soru ve başvuru gelmektedir.

Mart 2nd

Sözleşmeli Öğretmenler Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyesi olabilir mi?

Sözleşmeli statüdeki öğretmen ve diğer personeller de artık İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyesi olabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) yapılan düzenleme ile ilgili mevzuat kapsamındaki görevlere atanan sözleşmeli statüdeki öğretmen ve diğer personel de İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyesi olabilecek.

Temsilciler kurulu, ilçe temsilcilerinin kendi aralarından seçtikleri temsilcilerden meydana gelecek. Kurul, altı yılda bir yenilenecek ve olağan olarak her yıl nisan veya mayıs ayı içerisinde toplanacak. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi yönetim kurulunca belirlenecek ve en az on beş gün önce üyelere duyurulacak.

MAZBATA TARİHİNE GÖRE SONA ERECEK

İlksan ana statüsünde değişiklik yapıldı

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü

2 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29995

ANA STATÜ

Milli Eğitim Bakanlığından:

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI

ANASTATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANASTATÜ

MADDE 1 - 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Anastatü Sandığın organlarının teşekkülüne, görev ve yetkilerine, Sandığın idaresi ve işleyişine, denetimine, Sandık personelinin atanma şekillerine, üyelikler ile ilgili düzenlemelere, üyelere yapılacak yardımlara ve Sandığın menkul ve gayrimenkulleri ile nakitlerinin ne şekilde değerlendirileceğine dair hususları ihtiva eder."

Yurtdışındaki tüm kamu personelinin izinleri durduruldu

Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinlerinin Durdurulması ile İlgili 2017/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi.

2 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Başbakanlıktan:
Konu : Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinlerinin Durdurulması

GENELGE
2017/3

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Şubat 2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Mart 1st

Mecburi hizmet yükümlüsü kamudan ihraç edilirse senedine göre işlem yapılır mı?

OHAL süreci ile binlerce kamu görevlisi ihraç edildi. Peki aralarında devlete karşı mecburi hizmet yükümlüsü olanlar için haklarında yasal takip yapılır mı ?

Soru

Devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmak iken 01 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edildim. Ancak, kamudan ihraç edildiğim tarihte görevli olduğum üniversiteye yaklaşık dört yıl mecburi hizmet yükümlülüğüm vardı.

Bu yükümlülüğe karşılık gelen ve daha önce üniversiteye vermiş olduğum senette yazılı tutarı da üniversiteye ödemem gerekiyor mu ?

Cevap

Şubat 27th

Performans değerlendirmesinde düşük not alan memurun sözleşmesi iptal mi?

Hükümet, kamu personel rejimine neşter vuruyor. Yeni sistemde iş yükü dikkate alınarak memura 6 ay ya da 1 yıllık karne verilecek. Değerlendirmede başarılı olan personele ek ödeme yapılacak.

Kamu personel rejimi yeniden düzenleniyor. FETÖ gibi terör örgütlerinin devlette yeniden ortaya çıkmasını engellemeyi, imtiyazlı grupların kökünün kazınmasını hedefleyen yeni sistemde iş yükü dikkate alınarak memura 6 aylık ya da bir yıllık karne verilecek. Karnesi başarılı olan sözleşmeli personele ek ödeme yapılacak. Yönetmelik taslağında dikkat çeken başlıklar şöyle:

6 AYLIK-BİR YILLIK KARNE: Kamu kurum, kuruluşları hizmet gerekleri, iş yükünü dikkate alarak 6 aylık veya bir yıllık değerlendirme dönemleri belirleyecek.

Sınavı kazanan olmazsa görevde yükselme sınavı tekrarlanır mı?

Sınavı kazanan çıkmayınca, görevde yükselme sınavı tekrarlanmak zorunda mı? Bir kurumun açtığı unvan değişikliği sınavını kazanan olmayınca, o sınav tekrar yapılmak zorunda mıdır?

Soru: Merhaba. Ben üniversitede bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan bir bilgisayar mühendisiyim. Kurumum unvan değişikliği sınavı açtı fakat kimse kazanamadı; kadrolar boş kaldı. Kimse atanamadığı için bu sınavı tekrarlatma hakkım var mı? Çünkü kuruma başvurduğumda boş kadroların olmadığını söylüyorlar. Şimdiden teşekkür ederim yardımınız için.

Yeni sisteme göre 53 kariyer meslek mensubunun maaş hesabı nasıl olacak?

666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret sisteminin temelleri atılmış oldu. Yeni sisteme göre yapılacak ödemeler 15.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda yaklaşık 53 kariyer meslek mensubu ve yardımcısının örneklerle hem 5510 sayılı Kanun'a hem de 5434 sayılı Kanun'a tabi olanların 2017 yılı maaş hesabını yaparak okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışacağız.

666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen ek 10'uncu maddeye göre ödenecek ücretin detayları verilmiştir. Buna göre (II) ve (III) sayılı listelerde unvanlar gruplar halinde yer almakta olup, bu unvanların alacakları ücret göstergeleri ve tazminat göstergeleri bulunmaktadır. Ücret göstergeleri ve tazminat göstergelerinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarın toplamı ise personelin alacağı brüt tutarı oluşturmaktadır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar