Archive

Ocak 8th

Çevre Bakanlığı özür tayinlerini kaldırdı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yer alan yönetmelik düzenlemesi, özür durumu tayinlerinin kaldırıldığı anlamına gelmemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede, yer değiştirme suretiyle atama yönetmeliğini değiştirmiştir.

Bu değişiklik sırasında, yönetmelikte özür durumu tayinlerine imkan veren maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak bu değişiklik, Bakanlığın özür durumu tayini yapmayacağına anlamına gelmemektedir.

Zira yönetmelikte, hüküm bulunmayan hallerde, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan genel çerçeve yer değiştirme yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, özür durumu tayinleri yine olacak ve özür durumu tayinlerinde, genel çerçeve yönetmeliğindeki hükümler uygulanacaktır.

Ocak 7th

Uzlaştırmacı sınavı ne zaman yapılacak?

Uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimlere 33 bin kişi katıldı. Eğitimlerini tamamlayan uzlaştırmacı adaylarından 11 Mart'ta yapılacak sınavda başarılı olanlar göreve başlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" kapsamında uzlaştırmacılara zorunlu eğitim getirildi. Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nca Türkiye'de ilk kez başlatılan uygulama kapsamında izin verilen eğitim kurumları, 9 Ekim 2017'de eğitim vermeye başladı.

33 BİN KİŞİ EĞİTİM ALDI

Cezada alternatif çözümlerden biri olan ve fail ile mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırma kapsamındaki eğitimler 31 Aralık 2017'de sona erdi. Bu eğitimleri, uzlaştırmacı olmak isteyen 33 bin kişi aldı.

696 sayılı KHKda hangi geçici personel sözleşmeli oluyor?

Soru

Yayınlanan KHK sonucu tüm geçici personel sözleşmeli olabilecek midir? Teşekkürler.

Cevap

24/12/2017 tarihli (bugün) Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18. Maddesinde:

657 a'dan z'ye yeniden düzenlenecek

Büyük değişim için düğmeye basıldı ve 5 ayrı komisyon kuruldu. Devletin yapılanmasından seçim sistemine kadar, a'dan z'ye her şey yeniden düzenlenecek. 657 Devlet memurları Kanunu köklü şekilde değişecek.

Türkiye, 2019 seçimleri ile birlikte yeni bir döneme girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "obez devlet anlayışından vazgeçmeliyiz" diyerek rotasını çizdiği yeni dönemin altyapısını oluşturacak düzenlemeler için düğmeye basıldı ve 5 ayrı komisyon kuruldu. Devletin yapılanmasından seçim sistemine kadar a'dan z'ye her şey yeniden düzenlenecek. 657 devlet memurları kanunu değişecek Sabah Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'de köklü değişiklikler yapacak komisyonların yapacakları düzenlemeler ise şöyle sıralandı:

YÜRÜTME TEKRAR YAPILANACAK

Dava dilekçesinde, hakarete varan ifadeler kullanan memura disiplin cezası verilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, memurun idare aleyhine açtığı tazminat davalarda, idareciler ve müfettişler hakkında kullandığı hakarete kadar varan ifadelerin disiplin cezasına konu olabileceğine karar verdi.

Danıştay, 12. Daire, 24.04.2017 tarih ve E. 2015/3954, K. 2017/1876 sayılı Karar

Danıştay, davacının açtığı tazminat davalarında, idareciler ve müfettişler hakkında dilekçelerde kullandığı hakarete varan ifadelerin hak arama ve savunma hakkı kapsamında kullanılabilecek ifadeler olmadığı, kişinin kendi haklılığını Mahkemeler önünde savunurken başka şahıs ve kurumlara hakaret etme, zan altında bırakma ve başkalarının hakkına tecavüz etme hakkı olmadığı yönünde verilen idare mahkemesi kararını onadı.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/3954

Karar No : 2017/1876

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Sözleşmeli spor uzmanı ve antrenörlerin net maaşı ne kadar?

Bugün yayınladığımız haberde yer alan lisans mezunu antrenörlerin maaşıyla ilgili olarak, Spor Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgileri yayınlıyoruz.

Bugün yayınladığımız bir haberde, sözleşmeli antrenörlerin imzaladığı tip sözleşmeye yer vermiştik. Bu tip sözleşmede, sözleşmeli antrenörün maaşı brüt 2021 TL olarak görünmektedir.

Ancak Spor Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgiler şu şekildedir:

Spor Genel Müdürlüğünde, 3289 sayılı Teşkilat Kanunun 30 uncu maddesine istinaden istihdam edilen Sözleşmeli Personele ilişkin ilk işe giriş ücretleri Maliye Bakanlığınca belirlenerek vizelenmektedir.

Ücretlerdeki artışlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgeler doğrultusunda yapılmaktadır.

Ocak 5th

Memurlara maaş farkı ödemesi yapılacak mı?

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4.1.2018 tarihli ve 138 sayılı sıra no: 2 Genelgede 2018 yılında memurlara, sözleşmeli personele ve işçilere uygulanacak mali haklar belirlendi.

Genelgeye göre, 01/01/2018-30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Aylık katsayısı (0,108550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,699121), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,034424) olarak belirlenmiştir.

Genelgeye göre; Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 01/01/2018-14/01/2018 tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplanarak hesaplara yatırılacaktır.

Katsayı artışları asgari geçim indirimini arttırdı mı?

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4.1.2018 tarihli ve 138 sayılı sıra no: 2 Genelgede 2018 yılında memurlara, sözleşmeli personele ve işçilere uygulanacak mali haklar belirlendi.

Genelgeye göre, 01/01/2018-30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Aylık katsayısı (0,108550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,699121), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,034424) olarak belirlenmiştir.

Ocak 4th

Son savunma alınmadan da disiplin cezası verilebilir mi?

Danıştay, soruşturmacı tarafından usulüne uygun savunma alındığı takdirde disiplin cezası vermeye yetkili bir amirce yeni bir savunma alınmadan disiplin cezası verilebileceğini kararlaştırdı.

Bilindiği gibi, kamu görevlilerinin savunmaları alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği Anayasal güvence altına alınmıştır. Nitekim bu konu hakkında kamu görevlileri ile ilgili yürütülen soruşturmalarda disiplin amirleri tarafından son savunmanın alınarak disiplin cezası verilmesine yönelik mahkeme kararları da bulunmaktadır.

AGİ ödenmediği takdirde ne olur?

AGİ ne kadar oldu? diye araştıran milyonlarca işçi, 2018 AGİ tablosu için araştırmasını internette sürdürüyor. Asgari ücret miktarının açıklanmasıyla merak edilen AGİ miktarı da belli oldu. Peki AGİ ne kadar oldu? İşte 2018 AGİ tablosu.

AGİ ne kadar oldu? sorusu, asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için araştırma yapan vatandaşlar, merakla AGİ miktarını internette sorguluyor. Peki AGİ ne kadar oldu? İşte 2018 AGİ tablosu ve detaylar.

AGİ NE KADAR OLDU? (2018)

Ocak 3rd

İcra Müdürlüğü sınavı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü icra katipleri arasında yapılan icra müdürlüğü sınavı nihai sonuçlarını açıklandığına dair ilan yaptı.

İcra Katipleri Arasından İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Nihai Başarı Sonucunu öğrenmek için Tıklayınız .

Başarılı olanların görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek olan kur'a töreninin tarihi ve yeri ayrıca ilan edilecektir.

Ocak 2nd

İşsizlik maaşında alt ve üst limitler belli oldu!

Vatandaşın işsiz kalması durumunda geçici bir süre hayati ihtiyaçlarını devam ettirebilmesini sağlayan işsizlik maaşının 2018 rakamları belirlendi.

Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İşsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi.

En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi.

2018'DE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. 2018'deki işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Ocak 1st

2018 yılında milletvekilleri ne kadar ücret alacak?

Milletvekilleri ve bakanların aldıkları ücretler kamuoyuna oldukça abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve bu maaşlar üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmaktadır. Bu yazımızda 2018 yılı için milletvekili ve bakanların hem aylık net ücretlerini hem de emekli maaşlarını örneklerle izah edeceğiz.

* Milletvekili maaşı hangi kanunda düzenlenmektedir?

Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Bilirkişiler için temel eğitimi verecek kurumlar belirlendi

Zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulacak 25 bin 523 bilirkişi, bugünden itibaren göreve başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca, bilirkişilerin niteliklerine, eğitimine, seçimine ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen Bilirkişilik Kanunu'nun uygulanmasına başlandı.

Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşmasını hedefleyen kanun çerçevesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı, bilirkişiler için zorunlu hale getirilen temel eğitimi verecek kurumları belirledi.

Bilirkişi olmak isteyenler, belirlenen kurumlarda 16'sı teorik, 8'i uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşan eğitimleri aldı.

Temel eğitimleri tamamlayarak eğitim kurumlarından belgelerini alanlar, bilirkişi olmak için başvuruda bulundu.

Arabuluculuğun eski adı nedir?

Arabuluculuk sisteminin zorunlu hale getirilmesi ileişçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkların çok daha kolay çözülebileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar camiası olarak arabuluculuk sisteminin güçlenmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar