Archive

Ocak 31st

2017 yılı harcırah hesaplama yöntemi

2017 yılı için harcırah hesaplama yöntemini ve hesaplamaya dair tüm detayları açıkladık.

Sürekli bir görevle memuriyet mahalli dışına tayin olan bir memur veya hizmetlinin 2017 verilerine göre harcırahı nasıl hesaplanır, ince noktalar nelerdir, bu konuları paylaşacağız.

Harcırah hesaplanırken belirli unsurlar vardır(bunları anlaşılacak şekilde ifade edeceğiz):

Yevmiye
Yol mesafe ücreti
Taşıt ücreti
Seyahat günlerine ait yevmiyeler
Bu unsurların anlamlarına bakalım:

Yevmiye: Memur veya hizmetlinin;
a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 (yirmi) katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 (on) katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin 40 (kırk) katını aşamaz),

Ocak 30th

TMSF'ye devredilen şirketlere atamayı kim yapıyor?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen veya kayyum olarak TMSF'nin atandığı şirketlerin varlıklarının ve mal varlığı değerlerinin soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar yönetimine, satılmasına, feshine, tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, anonim şirketlerin (AŞ) yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerin müdür ya da müdürleri, diğer şirketlerin yöneticileri ile bu şirketlerin genel müdür, murahhas aza, murahhas müdür veya aynı yetkilere sahip üst yöneticileri TMSF'nin ilişkili olduğu Bakan tarafından atanacak.

Ocak 29th

DPB e- Uygulama Sistemi Giriş

DPB e- Uygulama Sistemi Giriş için Tıklayınız

Uygulamaya giriş yapabilmeleri için, “Web Sorumlusu”na ait bilgilerini Devlet Personel Başkanlığının http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_Kullanici_Basvuru.aspx internet adresindeki bilgi alanlarını eksiksiz doldurulması suretiyle on-line olarak girecek ve ayrıca çıktısını alarak resmi yazı ekinde göndereceklerdir.

Resmi yazının Devlet Personel Başkanlığına ulaşmasını müteakip, bu kurumun web sorumlusunun elektronik posta adresine şifre bilgileri on-line gönderilecektir.

Not: Web sorumluları, E-Uygulamadaki tüm uygulamalar için aynıdır.

Devlet Memurlarının Yurtdışı Eğitim Kontenjan Taleplerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Devlet memurlarının yurtdışı eğitimi için kontenjan telep edilme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Kurumların, bütçe olanaklarıyla 2018 mali yılı içerisinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri Devlet memurlarına ilişkin önerilerini,en geç 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığı’nın www.dpb.gov.tr adresli internet sayfasından “DPB e-Uygulama” başlığının “Eğitim Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yurtdışı Eğitim Giriş” alanını öncelikle doldurduktan sonra, aynı bölümde yer alan “Yurtdışı Eğitim Kontenjan Talebi” alanına girmeleri gerekmektedir.

Ocak 21st

2017 yılında, eğitim tesisi, misafirhane ve kreşlerden yararlanandan ne kadar ücret alınacak?

2017 yılı içinde kamu kurumlarına ait eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane ve kreşlerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari tutarlar belli oldu.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılında uygulanacak, Kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliği yayımlandı.

Buna göre eğitim ve dinlenme tesislerinde, misafirhane ve kreşlerde uygulanacak ücretlerde yüzde 10 ila 13 arasında zam yapıldı.

Bu tutarlar asgari tutarlar olup, sosyal tesisi işleten kamu kurumu daha yüksek bir bedel belirleyebilmektedir.

İşte 21 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ

Maliye Bakanlığından:

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SAYI: 2017-3)

Amaç ve kapsam

Ocak 16th

Kısmi çalışmadan çocuk evlat edinen anneler de yararlanabiliyor mu?

Doğum izninden sonra anneler çocukları okul çağına gelene kadar kısmi çalışmadan yararlanacak.

Doğum izninden sonra anneler çocukları okul çağına gelene kadar kısmi çalışmadan yararlanacak. İşçi anneler için başlayan süreç memurlar için de bu ay devreye girecek.

ÇALIŞAN ANNELER İÇİN DEVRİM GİBİ DÜZENLEME

Geçen sene anneler için çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlardan birisi de doğum ve analık izinleri ile ilgili olandı.

YARIM GÜN ÇALIŞIP TAM MAAŞ

Anneler yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocukta 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 gün yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek.

EVLAT EDİNEN DE YARARLANACAK

Kısmi süreli çalışma yönetmeliği yayımlandı mı?

Doğumdan sonra yarı zamanlı çalışmak isteyen memur anneler, "Kısmi süreli çalışma" uygulamasına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliği bekliyor.

Memur anneler, "kısmi süreli (part-time) çalışma" uygulamasına dair, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışmaları yürütülen "Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Sureli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik"in yayınlanmasını talep ediyor.

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişmiş toplumlarda kadınların çalışma hayatının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Tayın bedeli kimlere nasıl ödenir?

Tayin bedelinin ne olduğunu, hangi personele hangi tutarda ödeneceğini, kanunda yer almayan personele tayın bedelinin nasıl ödeneceğini ve bu ödemeden yapılan kesintileri izah ederek, yeni maaş katsayılarına göre 2017 yılında tayın bedelinin tutarını açıklamaya çalışacağız.

Tayın bedeli kimlere ödenir?

Tayın bedeli, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'da ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik'te düzenlenmiştir.

Ocak 15th

Memur anneye mesai müjdesi

Memur anneler, yürürlüğe giren yasa kapsamında, çocukları okul çağına gelene kadar yarım mesai ile tam maaş alabilecek.

Çocuğun okul çağına gelene kadar "yarım çalışma" düzenlemesi yürürlüğe girdi. Memur anne yarım mesai ile tam maaş alabilecek.

Doğum izninden sonra çocuk sayısına göre yarım mesai tam maaş ile çocuğun okul çağına gelene kadar yarım çalışma düzenlemesi yürürlüğe girdi.

İKİNCİ ÇOCUKTA 120 GÜN

Çalışan anneler için yönetmelik çıkmasından sonra şimdi de memurlar için yönetmelik hazırlandı. Takvim'in haberine göre; annelerle ilgili yönetmelik çalışması, Bakanlar Kurulu tarafından tamamlanarak Başbakanlık'a gönderildi. Bu ay içinde yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Aday öğretmen, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsa atılır mı?

Aday öğretmen, adaylık süresi içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsa hakkında 657 sayılı Kanunun 57. maddesi hükmü uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; henüz adaylığı kalkmamış olan bir öğretmenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D maddesinde belirtilen "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasını gerektiren bir fiil işlemesi halinde; hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesine göre mi, 125/D maddesine göre mi işlem tesis edilmesi gerektiği konusundaki bir il milli eğitim müdürlüğünün sorusuna 20.12.2016 tarih ve 14325007 sayılı yazı ile cevapladı.

Ocak 14th

Gazilerin istihdamında 45 yaş sınırı kaldırıldı mı?

Bakan Kaya: "680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gazilerin istihdam hakkını kendilerinin kullanmak istemeleri halinde 45 yaş sınırı kaldırıldı. Şehit yakınları, gazilerimiz arasında mağduriyete ve karmaşıklığa sebep olan mevzuatın düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla ilerliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dün ataması gerçekleşen bin 641 hak sahibi ile kamu kurum ve kuruluşlarına 2014 yılından bu yana ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 18 bin 715'e ulaştığını söyledi.

Bakan Kaya yaptığı açıklamada, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgileri paylaştı.

Ceza alan aday memur atılır mı?

Herhangi bir disiplin cezası alan aday memurun görevine son verilmesini öngören 657 hükmü AYM'ce iptal edilmişti. İptal kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

657 sayılı Kanunda, 2011 yılında önemli bir kaç düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemelerden birisi de, disiplin cezası alan aday memurların görevine son verilmesi idi.

657 sayılı Kanunun 57. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir:

"Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir."

Aday memura, hangi durumda yıllık izin verilir?

Aday memur, yıllık izin alabilir mi?

Devlet Memurlarının yıllık izinlerine ilişkin 657 hükmü:

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. (657 DMK - 102 .Madde)

Bu maddde geçen hizmet deyimi, konunun bam telini oluşturmaktadır. Zira memurluğa ilk defa başlamasına rağmen memurluk öncesinde askerlik, başka bir kamu kurumunda farklı statüde geçen süreler veya özel sektör süreleri söz konusu olabilir.

Askerlik ve kamu kurumlarında başka statülerde (işçi, sözleşmeli personel vs.) geçen hizmet süreleri yıllık izne esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınmaktadır.

Aday memur unvan değişikliği sınavına girebilir mi?

Unvan değişikliği sınavına başvurusu kabul edilen aday memurun başına gelenler...

Aday memurun, kurum içi unvan değişikliği sınavına katılamayacağı konusu, mevzuatta açık ve net olarak yazmaktadır.

Kurumların açtığı unvan değişikliği sınavlarında da bu konuya dair açıklamalar yer almamaktadır.

Örneğin geçtiğimiz yıl yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı unvan değişikliği sınavına bir başvurmuştur. Başvurusu kabul edildikten sonra, sınava hazırlanmış, sınav harcı ve yol parası vererek Ankara'daki sınava katılmıştır.

Ancak sınavı yüksek bir puanla kazandıktan sonra sorun çıkmıştır. Kurum, DPB'ye görüş sormuş ve DPB de aday memurun unvan değişikliği sınavına katılamayacağını belirtmiştir. Bu görüşten sonra aday memurun tüm çalışmaları boşa gitmiştir.

Aday memurlukta geçirilen süreler zorunlu hizmete tabi midir?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğini değiştirdi.

Yapılan değişikliklerin büyük çoğunluğunun, çerçeve yönetmelikle uyumlu olduğunu belirtmiştik.

Çerçeve yönetmelikte aday memurların süresi için şu hüküm getirilmiştir:

"Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır."

Buna göre, aday memurluk süreleri nerede geçmiş ise o yerin bölge hizmetinden sayılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yer değiştirme yönetmeliğinde ise şu düzenleme yapılmıştır:

"(2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin hizmet bölgesi çalışma süresinden sayılır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar