Archive

Mayıs 14th, 2017

E-posta’lar fazla mesaide delil kabul edilir mi?

İşe iade davalarında fazla mesai konusunda gece çalışıldığını ortaya koyan e-postalar da delil olarak kabul edilecek.

Yargıtay, özgür iradesiyle işçi alma, işten çıkarma yetkisi olmayan yöneticilerin de iş güvencesinden yararlanabileceğine hükmetti. Bir şirket genel müdür yardımcısının açtığı işe iade davasında, mahkeme işveren temsilcisi olduğu için davanın reddini istedi.

Dava temyize gitti. Yargıtay da üst düzey bürokratlar, yöneticiler için emsal teşkil eden kararında yöneticilerin de iş güvencesi kapsamında olduğuna dikkat çekti.

CEO'LARA İYİ HABER

Torba kadrolara yapılan atamalar kazanılmış hak teşkil eder mi?

Bu yazımızda bir soru çerçevesinde torba kadrolara yapılan atamalar ve görevden almalarda hangi hakların kazanılmış hak aylık derece ve kademesine esas teşkil ettiği ile kazanılmış hak aylık derece ve kademesini açıklamaya çalışacağız.

Torba kadro atamasında hangi haklar kazanılmış hak olur?

DPB'nin OHAL döneminde memur istifasına dair resmi görüşü

Devlet Personel Başkanlığı, OHAL döneminde istifa eden memurun yerine yeni memur gelip göreve başlamadıkça istifa eden memurun görev yerini terk edemeyeceğini, terk eden memurun bir daha memuriyete alınmayacağı yönünde görüş verdi.

Devlet Personel başkanlığı, OHAL dönemindeki memur istifalarına yönelik önemli bir görüş verdi.

Başkanlık, 657'de yer alan maddeleri lafzı olarak yorumlayarak, kurumun tek başına istifayı kabul etmesinin yeterli olmadığını, ayrıca boşalan yere yeni bir memurun gelmesinin beklenmesi gerektiği yönünde mütalaa verdi.

Ancak bu görüş, 1984'te düzenlenen maddenin oldukça katı bir yorumu gibi görünmektedir. Zira, o dönemlerde teknik ve sağlık personelinin azlığında bu durum anlaşılabilirdi. Ancak bu dönemde değil.

Mayıs 12th

Vali 112 çağrı merkezine her unvandaki memuru görevlendirebilir mi?

112 acil çağrı merkezlerinde memurların ve sözleşmeli personellerin görevlendirilmesi uygun mudur?

Mayıs 11th

Odasının ışığını açık bırakan memura ceza!

Kamu kurumlarında devlet memurlarına verilen ilginç cezaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan birisi de, Bursa Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü'nden geldi. Müdürlük, iş çıkışında odasının ışığını ve televizyonu açık bırakan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-(c) maddesi uyarınca uyarma cezası verdi. Cezanın iptali için dava açılan davayı idare mahkemesi kabul etmedi. Bunun üzerine konu yüksek yargıya taşındı. Danıştay ise, cezanın eksik inceleme nedeniyle kesildiğini gerekçe göstererek, kararın bozulmasını kararlaştırdı.

En çok hangi hizmet sınıfından ihraç oldu?

Bugüne kadar yayımlanmış ihraç kararnameleri topluca değerlendirildiğinde, en çok hakim ve savcılardan ihraç yapıldığı ortaya çıkmaktadır.

YENİ KHK'LERE TOPLU BAKIŞ

Anayasanın 121 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 17.4.2017 tarihinde kararlaştırılmış, 29.4.2017 günlü (mükerrer) R.G. yayınlanmış olan 689-690 sayılı (toplam 2 adet) KHK getirilmiş düzenlemeler bölümler halinde özetlenmiş olarak aşağıya çıkarılmıştır.

I-OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(Karar Sayısı: KHK/689)

Mesleki bir üst öğrenimi bitiren 4/B'li personelin ücreti artar mı?

Üst öğrenimi bitiren sözleşmeli personelin de ücreti artar mı?

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararımın 4uncü maddesinin (e) fıkrasında "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai dununlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.' hükmüne yer verilmiştir.

Mayıs 10th

Organik tohum nerden bulurum?

Türkiye'nin yüzde 100 yerli buğday tohumları Tekirdağ'da üretiliyor.

Tekirdağ'da buğday tarlasında incelemede bulunan Vali Ceylan, "Artık yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimiz için gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duydum" dedi.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve daha önce de yabancı rakiplerinin tahtını yıkan Milli Tohum 'Rumeli'yi üreten Trakya Tarım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Özcan Aygun, melezlemeler sonucu yeni tohum çeşitlerini geliştirmeye devam ediyor. Artık yüzde 100 yerli tohum ürettiklerini ve ülkenin 4 bir yanına üretim hakkı verdiklerini ifade eden Aygun, "Gümbür gümbür geliyoruz. Hububatlarımız artık yüzde yüz yerli ve bunun yanı sıra sadece kendimiz ekmeği yemiyoruz aynı zamanda ekmeği paylaşıyoruz" dedi.

Mayıs 8th

Yan ödemedeki 5 yıl hizmet süresine neler dahildir?

Zam ve tazminat kararnamesinde, THS'de çalışan personelden 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara daha fazla zam ödenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemede yer alan 5 yıl hizmet süresi kavramına hangi hizmetler dahildir?

SORU: Merhabalar, öncelikle kolaylıklar diliyorum. Cevabınız için de şimdiden teşekkür ederim.
2015 yılında unvan değişikliği sınavına girerek teknik hizmetler sınıfında mühendis unvanı aldım. Daha öncesinde 2007-2015 yılları arası sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmaktaydım.
Zam ve Tazminatlar Kararnamesinde şöyle bir ibare var,

TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ

Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;

1 Başmühendis, Başmimarlara : 1025 - 1400
2 En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mü-
hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir
plancılarına kendi ihtisas dallarında;

Mayıs 7th

MEB görevde yükselme kredi kartı ile sınav ücreti ödeme işlemi nereden yapılır?

MEB sınav ücretleri kredi kartları ile internetten yatırmak için tıklayınız

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarına başvuracak kişiler, sınav ücretlerini kredi kartı ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı uygulama öncesi ehliyet, açık lise ve ortaokul, görevde yükselme, elektronik ortam sınavları gibi merkezi sistem sınavlarının ücretlerini "Online tahsilat sistemi" ile kamu bankaları aracılığıyla tahsil ediyordu.

Bilgi İşlem Dairesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje ile sınavlara başvuracak kişilere ücretlerini kredi kartları ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilme olanağı getirildi.

Kamuya 90 bin personel alınacak

İstihdam seferberliğine kamu da katıldı. 4 ayda 1 milyondan fazla vatandaş iş bulurken kamu da 90 bin yeni eleman almak için düğmeye bastı.

2017 yılı ile birlikte başlayan istihdam seferberliğinde son rakam 1 milyon 3 bini buldu. Gerek özel sektör gerekse kamu kurumları eleman alımlarını sürdürüyor.

İstihdam seferberliği kapsamında kamu da 90 bin yeni personel için düğmeye bastı.

EN ÇOK ALIM MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA

Kamuda en çok alımı Milli Savunma Bakanlığı 24 bin personelle yapacak.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları da çok sayıda eleman alacak. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda da yeni öğretmen ataması için hazırlıklar devam ediyor. Bunun içinde engelli öğretmenler de bulunacak.

Mayıs 6th

Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı?

Çalışanların kafasında her zaman kullanılmayan izinlerin ne olacağı ile ilgili soru işaretleri vardır. İşveren ne derse desin izin hakkı saklı kalmaktır.

Çalışanların kullanmadıkları izinler zaman aşımına uğramıyor. Çalışan fesih tarihine kadar istediği zaman kullanabilir.

Kullanılmayan izinlerin parası ödenmek zorunda. İzin hakkının yanması ise söz konusu değil.

İzin kullanımının yoğunlaştığı yaz tatili yaklaşırken çalışanları "Kaç gün iznim var, istediğim zamanda kullanabilecek miyim" telaşı sardı. Son yapılan düzenlemeler, çalışanların izin kullanımı konusunda elini bir hayli rahatlattı.

Yaz ayları yaklaşırken çalışanlar izin planlarını yapmaya başladı.

Senelik izinlerle ilgili son yapılan düzenlemeyle artık ilk 10 günden sonraki tüm izinler birer gün bile kullanılabiliyor.

KOSGEB destek koşulları değişti mi?

KOSGEB artık sadece iyi bir projesi olan girişimcilere 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor. İŞKUR engelli ve eski hükümlülere, TÜBİTAK ise teknoloji alanında önemli destekler sağlıyor.

Anadolu'nun stratejik konumu kadar, bu topraklarda yaşayanların girişimci ruhu ve çalışkanlığı, ne badireler atlatılsa atlatılsın ticaretin her zaman yeşermesine yol açtı. Günümüzde de gelenek haline gelmiş bu girişimci ruh, tüm canlılığıyla korunuyor. 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın lider doğrudan satış şirketi Amway tarafından hazırlanan Global Girişimcilik Raporu'na göre Türkiye'de 35 yaşın altındaki gençlerin yüzde 51'i kendi işinin sahibi olmak istiyor. Yaş ilerledikçe risk almak zorlaşır ancak rapora göre ülkemizde 35-49 yaş aralığındaki bireylerin de yüzde 50'si kendi işinin sahibi olmayı arzuluyor.

Memurlar BES fonlarının dağılımını değiştirebilir mi?

Memurların, zorunlu olarak dahil edildikleri BES fon yapısını değiştirebilmeleri mümkün.

Tüm kamu görevlilerinin, zorunlu olarak dahil edildikleri BES fon yapısını değiştirebilmeleri mümkün.

Çalışanları katılımlarının büyük bir kısmı şuan için başlangıç fonlarına yönlendirildi.

Bireysel Emeklik Sistemi hakkında Yönetmelik'in 22/İ bendi şu şekildedir:

"(3) Çalışan cayma süresinin tamamlanmasını müteakip başlangıç fonundan veya standart fondan ayrılma talebinde bulunabilir. Bu çalışanlara 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, risk profil anketi sunulur, katkı payı ve birikim çalışanın tercihi doğrultusunda yatırıma yönlendirilir. Müsteşarlık, risk profil anketinin asgari içeriğini, sunulma sıklığını ve zamanını belirler.

Mayıs 5th

Adalet Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı'na Ait Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Zabıt Katibi ve Şoför Kadroları İçin Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı'na Ait Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Zabıt Katibi ve Şoför Kadroları İçin Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, görevde yükselme sınavı sonuçları ilan edilmiştir.

Sonuçlar için TIKLAYINIZ

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar