Archive

Mart 6th, 2017

İhraç listelerinin internet sitelerinde yayınlanması ve kişisel veri sorunu

Soru

Ben Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edildim. Ancak devlet benim ismimi Resmi Gazetede yayımladı ve şu an tüm internet sitelerinde ismim var. Ben fetöcü değilim. Sadece fatura ödemesini Bank Asya hesabımdan yaptığım için ihraç edildim. Fetöden atılmak gibi bir utancım varken bir de ismim ifşa edildi. 6698 sayılı Kanun uyarınca ismimi yayınlayan web sitelerinin kişisel verilerimi yayınlayarak haklarımı ihlal ettiklerini düşünüyorum. Sizce de kişisel verilerimi yayınlanarak haklarım ihlal edildi mi?

Cevap

Mazeret izni saatlik izin olarak kullanılabilir mi? Bu durumda yıllık izinden düşülebilir mi?

Soru

Bir genel müdürlükte çalışmaktayım. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memura 10 günlük (80 saat) mazeret izin hakkı tanınmıştır. Kurumumuzda da günlük izin formlarını amirlerimize imzalatmak suretiyle bu izinleri kullanmaktayız. Ancak 80 saati aştığımız takdirde amirlerimiz yıllık izinlerimizden kesintiler yapmakta bu da biz memurları mağdur etmektedir. İşlerimiz olmasa zaten 80 saati aşmayız. Yıllık izinlerimizden kesmeleri yasal mıdır? Saygılarımla.

Cevap

Teknik eğitim fakültesi mezunu programcı mühendislik bitirirse mali hakları nasıl etkilenir?

Soru

Merhabalar,

Ben programcı unvanında kadrolu memur olarak çalışıyorum. Tef mezunuyum şimdi de mühendislik okuyorum. Gecen bir arkadaşla konuşuyordum şöyle bir şey dedi: Eğer mühendisliği bitirdikten sonra 4/1' ine düşersen; 4/1'indeki mühendis ne kadar maaş alıyorsa aynısını alırsın dedi. Böyle bir şey mümkün mü?

Teşekkürler. Kolay gelsin.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde; Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Eşi ölü doğum yapan memur babalık izni kullanabilir mi?

Soru

Merhabalar;

Eşim bir hafta önce 26. haftada ölü doğum yaptı. Eşime doğumdan kaynaklı olarak öncesi ve sonrası olarak doğum izni verildi. Ölü doğumda babalık izni ile alakalı somut bir veri bulamadım. Ölü doğumda babalık izni kullanılabilir mi? Zaman olarak ne zaman kullanılabilir? Şimdiden teşekkürler, kolay gelsin.

Cevap

Sözleşmeli personelin (4/B) OHAL'de sözleşmesini feshi

Soru

Merhaba bir bakanlıkta sözleşmeli personel olarak 657/4B statüsünde çalışıyorum.

Ohal dönemi süresi içinde olduğumuz düşünüldüğünde istifa edersem kurumun kabul etmeme ve yerime birinin gelmesini bekleme gibi bir zorunluluğum var mı? (Toplam çalışma sürem 4 ay)

İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

Geçici personel (4/C) arabuluculuk faaliyeti yapabilir mi?

Soru

İyi günler. Bir kurumda 4/C'li olarak çalışmaktayım ek iş olarak adliyelerde arabuluculuk yapabilir miyim? Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesinde "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." hükmü, Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Başka iş yapma yasağı" başlıklı 7. maddesinde "Bu Karar uyarınca istihdam edilen geçici personel, bu işte çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışamaz." hükmü bulunmaktadır.

Eşi özel sektörde çalışan öğretmen nasıl nakil ister?

Soru

Ben Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmaktayım eşim işe 1 Ocak itibariyle başladı seneye Ocak ayındaki eş durumu atamasında onun olduğu yere gidebilir miyim? Sigortasının seneye başvuruların başladığı tarihe kadar 360 gün mü olması lazım?

Cevap

Özel kalem müdürlüğüne vekalet eden memur diğer müdürlüklere sınavsız olarak atanabilir mi?

Soru

İyi günler, ben 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuruyum. Yaklaşık 16 yıl bir belediyede ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ'nü (2009 yılına kadar) vekaleten yaptım. Ancak bu zaman zarfında asaleten kadroya atanmamla ilgili talebim olmadı. Aynı kurumda şu an başka bir müdürlüğü yine vekaleten yürütüyorum. Acaba geriye dönük yapmış olduğum Özel Kalem müdürlüğü görevim nedeniyle asaleten Müdür kadrosuna atanabilir miyim ?

Cevap

Öncelikle belirtmek gerekir ki özel kalem müdürlüğü kadroları, müdürlüğe denk ve istisnai kadro durumundadır.

Vekalet, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlama amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinde öngörülmüştür.

Yurt dışında görevlendirilmek amacıyla öğretmen seçme sınavı yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yurt dışında görevlendirilmek amacıyla öğretmen seçme sınavı yapılacak.

Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşulan Avrupa ülkelerinde yaşayan soydaş ve Türk vatandaşların öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim-öğretimlerinde 2017-2018 öğretim yılından itibaren Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmeni olarak görevlendirilecek sınıf ve branş öğretmenlerini seçmek üzere sınav açılacak. “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu 2017”ye meb.gov.tr ve abdigm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Doğuma bağlı aylıksız izin süreler yıllık izin süresinin tespitinde dikkate alınır mı?

Soru

Merhaba ben .. Bakanlığında mühendis olarak çalışıyorum. 2011 yılında atandım. 3 yıl çalıştıktan sonra 2014-2016 arası doğum nedeniyle 2 yıl ücretsiz izin aldım. 7 aydır tekrar çalışıyorum. Fakat doktora eğitimimi tamamlamak ve küçük çocuğumla ilgilenmek için tekrar aylıksız izin almak istiyorum. Tekrar aylıksız izin almam mümkün müdür? Cevap verirseniz ya da bu konuya cevap verebilecek bir kişiye yönlendirirseniz sevinirim.

Cevap

Aylıksız izin düzenlemesi devlet memurları kanunun 108. Maddesinde yer almaktadır. Kanunun, 108. maddesinin E bendinde şu hüküm yer alamkatdır:

Engelli kadrosundaki aday memurun tayin hakkı

Soru

Engelli kadrosundan kurumuma teknik hizmet sınıfına atandım. Engelli tayin hakki 1 yılı doldurmadan başvurabilir miyim?

Cevap

Eşi çalışmayı bırakan memurun aile birliği mazereti ortadan kalkar mı?

Soru

Merhaba eş durumundan Van'dan Antalya'ya tayin oldum. Sorum şu: Eşim çalıştığı yerden ayrılırsa eğer mazeretim ortadan kalkar mı ? Yani tayinimin geçerliliği devam eder mi? Açıkçası eşimin çalışmasını istemiyorum.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesine göre çıkarılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesinde

"Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.

İhraç edilen akademisyenden peşin ödenen maaş istenebilir mi?

Soru

6 ocak 2017 tarihinde 679 KHK ile üniversitedeki görevimden ihraç edildim. Kurum benden 15 ocakta yatırmış olduğu maaşi geri ödememi istiyor. 29 Ekim kararnamesinde ihraç edilenden geri ödeme istenmedi. Bunun gerekçesi nedir. Bilgi verirseniz. Sevinirim. Teşekkürler.

Cevap

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yer alan 675 sayılı KHK'yla, bu konuda önemli bir düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

"Peşin ödenen aylıklar ve mecburi hizmet

Ceza yargılaması hangi durumda disiplin soruşturmasına olumlu bir etkide bulunur?

657'nin ilgili hükmü gereğince ceza yargılamasının hiçbir durumda idari soruşturma sürecine etkisi olamayacağı yönünde bir yargı vardır ki, bu pek doğru değildir.

657 sayılı Kanunun "Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi" başlıklı 131 inci maddesinde; "Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.

Memurun ceza kanununa göre mahküm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz." hükmü yer almaktadır. Hükme göre, ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasının birbirinden bağımsız yürütüleceği, hatta cezası yargılaması sonucu verilen kararın disiplin cezası uygulanmasına etkisinin olmayacağı vurgulanmıştır.

2017'de memur ve işçi ne kadar fazla çalışma ücreti alacak?

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın K Cetveli'nde fazla çalışma ücreti verilecek personel ile bunlara yapılacak ödeme tutarları ile süreleri belirlenmiştir. Bu yazımızda 2017 yılında fazla çalışma ücreti ödenecek personel ile bunlara yapılan ödeme tutarlarını açıklayacağız. Yine memurlarla işçilere ödenen fazla çalışma ücretini kıyaslamaya çalışacağız.

Saat başı fazla çalışma ücreti kimlere ödenir, tutarı ne kadardır?

657 sayılı Kanun'un 178'inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirası'dır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30'uncu maddesinin (a) bendi dahil olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar