Archive

Mayıs 18th, 2017

Açıkta iken göreve iade edilen memur ne zaman göreve başlamalı?

Hakkında açığa alma tedbiri uygulanan ancak daha sonra görevine iade edilen bir kamu personeli, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırıldığına dair işlemin kendisine tebliği tarihini izleyen işgünü görevine başlaması gerektiğini düşünüyoruz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

Hangi kamu alacakları yapılandırma kapsamında?

Maliye Bakanlığınca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 31 Mart 2017 tarihi de dahil bundan önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017'de ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç).

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandıran teklifin birinci bölümünde yer alan 11 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Mayıs 17th

Türk Dili Yılı hangi tarihte ilan edildi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 2017 yılı "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildi.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde 15 Mart'ta yapılan toplantıyla 2017 yılının "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildiği belirtildi.

Türkçenin dünyanın en zengin dillerinden biri ve milli kimliğin ana unsuru olduğuna değinilen genelgede, "Türkçemizi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak, bugünümüzü ve yarınımızı yeni bir bilinç hamlesiyle inşa etmek hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de bütün toplum kesimlerinin ortak görevidir." ifadesine yer verildi.

Mayıs 16th

Memur sendikalarına üyelik ve istifa işlemlerinde neden e-devlet kullanılmıyor?

Kamu görevlileri sendikalarına üyelik işlemlerinde, artık edevleti kullanmanın vakti geldi.

Bir kamu personelinin, sendikaya üye olması oldukça bürokratik işlemler gerektirmektedir.

4688 sayılı kanunda yazılan hüküm şu şekildedir:

"Sendikalara üye olmak serbesttir.
Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.
Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

Kıdem tazminatı her ay artıyor mu?

Bu hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda son şeklini alacak sistem ile her çalışanın kıdem tazminatı almasının yolu açılacak.

Kıdem tazminatında sorunlara çözüm için hazırlanan yeni sistem, çalışana kazandıracak. İşçi adına açılacak hesaptaki tazminat birikimi, her ay, hem işverenin yatıracağı ödenekle hem de yatırım araçlarından sağlanacak getiriyle artacak.

İşten çıkartılan da istifa eden de işvereni iflas eden de, 1 gün çalışan da tazminatını alabilecek. Çalışanın tazminat birikimi her ay artacak.

İşçi adına açılacak hesaptaki tazminat birikimi, her ay, hem işverenin yatıracağı ödenekle hem de yatırım araçlarından sağlanacak getiriyle büyüyecek.

BİRİKİMİ GÖRECEK

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il hangisi?

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 989 bin 42 genç bulunuyor. Nüfusun yüzde 16,3'ünü gençler oluşturuyor. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 25,5 ile Hakkari oldu.

- Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 989 bin 42 genç bulunuyor. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,3'üne karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2016" araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16,3'ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Araştırmaya göre, ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 989 bin 42 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara yansıdı.

KPSS ile yerleşen aday, güvenlik soruşturması sonuçlanana kadar, özel sektörde çalışabilir mi?

Güvenlik soruşturmaları artık uzun sürüyor. KPSS ile yerleşen adaylar, güvenlik soruşturmaları bitene değin özel sektörde SSK'lı olarak çalışabilir mi?

SORU: İyi günler... Forumda bulamadım daha doğrusu hiçbir yerde bu konu hakkında bilgi bulamadım sizden yardım istiyorum. Sorum şu şekilde ;

2016/2 ile atandım , atandığımda bir işte çalışmıyordum ve belgeleri teslim ederken de herhangi bir işte çalışmadığımı belirttim. Guvenlik soruşturması bitene kadar belki de aylar sürecek bu süreçte özel sektörde sigortalı bir işe girmem sorun olur mu , diyelim girdim ve çalışmakta iken atamam olursa ve 15 gün içerisinde atandığım yerde göreve başlamam istenirse ne yapmam gerekir ? Şimdiden teşekkür ederim

CEVAP:

Kamu personeli istihdam şekilleri

Hükümet, yatırım ve istihdam teşviklerinin yanı sıra, kamu çalışanları düzenlemesini de reform ajandasına aldı. Memurun, "İş güvencesiz personel alanları çoğaltıldı" diye karşı çıktığı paket sağlık, güvenlik, bilişim ve ulaşımda sözleşmelilere kapı açıyor.

Ekonomiyi son bir yıldır teşvik yağmuruna tutan hükümet, referandum sonrası reform çalışmalarını hızlandırdı. Yabancı yatırımcıyı çeken, katma değerli yatırıma teşvik ve istihdamı artırıcı yeni paketlerin yanı sıra, memura performans kriteri getiren kamu çalışanı reformunu da ajandasına aldı. Memur temsilcilerinin, "İş güvencesiz sözleşmeli personel alanları çoğaltıldı" diye karşı çıktığı yeni reform, köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Mesai saatleri değişiyor mu?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan trafik sorunu Türkiye'nin dev şirketlerinde çalışma saatlerinin de değişmesine neden oldu. Artık birçok şirket mesai saatlerini 09.00-18.00 saatleri arasında değil, 07.30-16.30, 8.30-17.30 ve 07.45-16.45 olarak değiştiriyor.

BİRÇOK Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan 'esnek çalışma saatleri' modeli Türkiye'de de artık hızla yayılıyor. Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde çalışanların motivasyonunu yükseltmeyi hedefleyen dev şirketler, çalışma saatlerini teker teker değiştiriyor. Eskiden sabah 9.00 akşam 18.00 olan çalışma saatleri artık, 8.30-17.30, 07.30-16.30 ve 07.45-16.45 olarak değişiyor. Şirketler böylece çalışanlarının trafikte zaman kaybetmesini önlerken, motivasyonlarını da yüksek tutuyor.

EN BÜYÜK NEDEN TRAFİK

Mayıs 15th

Kamudaki sözleşmeli pozisyonlara yapılan sınavsız atamalar

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre kamu kurumlarındaki sözleşmeli pozisyonlara atanabilmek için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda KPSS sınavına girmiş olma şartı vardır. Ancak bazı sözleşmeli pozisyonlara KPSS şartı aranmaksızın atama yapılabilmektedir. Buna göre sınavsız atanacakları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz.

1- Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile Avukat (Kısmi Zamanlı), Diş Tabibi, Eczacı, Gemi Adamı, Kaptan, Pilot, Tabip, Uçak Kontrol Ve Bakım Makinisti, Uçuş Teknisyeni, Uzman Tabip, Helikopter Makinisti, Uzman(Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre).

Genel Yönetmeliğe göre sınavsız memur kadrolarına yapılan atamalar

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in Ek 4 üncü maddesinde kamu kurumlarına kimlerin sınavsız olarak atanacağı tek tek sayılmıştır. Buna göre, üniversitelerin fakülte veya dört yıllık yüksekokullarından mezun olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlardan sınavsız atanacakları sıralayalım.

1- Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler.

2- Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler.

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında yapılan sınavsız atamalar

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1 inci maddesinde kimlerin sınavsız olarak kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanma hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, bu Kanunda sürecin nasıl işleyeceği de izah edilmiştir. Konunun detayları ise bu madde gereğince çıkarılan "Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte" açıklanmıştır.

Bu Kanunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2'sini Kanunda belirtilen hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak zorundadır. Dolayısıyla bu Kanun çerçevesinde yapılan atamalar da sınavsız olarak yapılmaktadır.

Maktu fazla çalışma ücreti alan zabıta memuruna, tuttuğu nöbete karşılık izin verilir mi?

Zabıta memurlarına, maktu miktardaki fazla çalışma ücreti alsa dahi, tuttukları nöbet karşılığında izin alabilmeli.

SORU: İyi çalışmalar. Çalıştığım belediyede 3 ile 5 haftada bir cumartesi pazar ve resmi tatillerde sabah 8 aksam 8 mesai yapıyoruz. Ancak bu mesaiye karşılık bize fazladan izin vermiyorlar, bunlara karşılık mesai ücretini aldığımızı söylüyorlar. Biz onlara maktu mesainin nöbetle alakası olmadığını söylediğimiz halde yok aldığınız mesai ücretinin nöbete karşılık olduğunda ısrar ediyorlar fazla uğraşırsak asaletimizin imzalanmayacağını ima ediyorlar. Sizden ricam gerçekten o tuttuğumuz nöbetlere karşılık izin kullanma hakkımız var mı varsa ne Sartlarda? Ayrıca hakkimiz varsa bu konuyla alakalı sitenizde haber yaparsanız cok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

Yıpranma süresinin memura faydası nedir, nasıl uygulanmaktadır?

Bazı memurlara ek hizmet olarak verilen fiili hizmet süresi zammı (yıpranma süresi) nedir, memura faydası nedir, nasıl uygulanmaktadır.

Yazımızda bu konuyu değerlendirmekteyiz.

Fiili hizmet süresi zammı, memurlardan ağır ve yıpratıcı görevlerde bulunanlara uygulanmaktadır. Memurun çalıştığı göreve göre ek süreler farklıdır. Bazı görevler için her yıla ilave olarak 2, 3 veya 6 ay eklenecek şekildedir. Yani bir memur fiili hizmet süresi zammına müstehak bir görevde ise bu memurun her yılı 12 ay değil, 14, 15 veya 18 ay olarak emeklilik hizmet sürelerinde uygulanır.

Fiili hizmet süresi zammının getiriliş amacı, Devlet memurunun yapmış olduğu mesleki görevi şayet tehlikeli, bünyesel ve ruhen memuru olumsuz etkileyecek bir meslek grubu ise bu memurun emeklilik için gerekli olan hizmet yılını daha erken tamamlanmasıdır.

Mayıs 14th

Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla mesai ücreti ödenecek

Öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla mesai ücreti ödenecek.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışan personele verilecek. Her personele fazla çalışma ücretinin ödeneceği süre ayda 50 saati geçemeyecek, söz konusu her saat için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K" cetvelinde 1,83 lira olarak belirlenmiş ücretin 5 katı esas alınacak.

Fazla mesai yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren fazla çalışma cetveli düzenlenecek ve bu cetvel, söz konusu personelle birim amiri tarafından imzalanacak.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar