Archive

Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Daire Başkanlığı

Sayı : 87844950-650.01.2.2017/E.23/1345 23/01/2017
Konu : Bilirkişilik Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulanması

DAĞITIMLI

Bilirkişilik alanında yaşanan sorunlara çözüm getirilmesini ve kurumsal bir yapı oluşturulmasını hedefleyen 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunda öngörülen; Bilirkişilikle ilgili tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere bilirkişilik hizmetleriyle ilgisi ve bu alana verecekleri katkılar gözetilerek yüksek yargı organları, ilk derece mahkemeleri, üniversiteler, meslek odaları ve meslek birliklerinden seçilen üyelerden müteşekkil Bilirkişilik Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

Daha önceki KHK ile ihraç edilen komisyona başvurabilecek mi?

Daha önce, KHK'larla ihraç edilmiş olanlar da dava açsın veya açmasın, OHAL komisyonuna başvurabilecek.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulacak. Buna göre, OHAL çerçevesinde ihraç edilen kamu çalışanları bu komisyona başvurabilecek.

KOMİSYON NE ZAMAN VE KİMLERDEN OLUŞACAK?

Kamu Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, KHK'nın yayın tarihinden itibaren bir ay içerisinde seçilecektir.Komisyon yedi üyeden oluşacak. Bu üyelerden üç tanesini Başbakan, bir tanesini Adalet bakanı, bir tanesini İçişleri Bakanı bire üye Yargıtay ve Danıştay'da görev yapan tetkik Hakimleri arasında HSYK belirleyecek.

KOMİSYON NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Öğretmen adayları hangi sınavlardan geçiyorlar?

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre geçen yıl öğretmen olmak için girilen sınavlarda adaylar kendi alanlarıyla ilgili soruların birçoğunu cevaplayamadı. En başarısız olan adaylar, lise matematik öğretmenleri oldu. Alan sınavlarında kendilerine sorulan 50 sorudan ortalama 9'unu ancak doğru cevapladılar. En başarılılar ise 50 sorudan ortalama 32'sini yapan Türkçe öğretmenleri oldu.

Ocak 31st

Memurluk dışındaki hizmetler, hangi halde THS'de değerlendirilmez?

Teknik hizmetler sınıfında çalışmaya başlayan bir memurun, memurluk dışındaki dışındaki hizmetleri hangi halde değerlendirilmez.

İLGİLİ 657 MADDESİ

Teknik Hizmetler Sınıfında çalışan bir memurun, memuriyet dışındaki hizmetlerinin değerlendirilmesinde temel alınan 657 maddesi şu şekildedir:

Kolluk güçlerinin yeni disiplin hükümleri belirlendi

Son KHK ile tüm kolluk güçleri yeni disiplin hükümlerine tabi kılındı. Kaymakamlar, albayın altındaki rütbelerdeki personele ceza verebilecek. Son 1 yılda 20 ceza puanı alan meslekten atılabilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından, tüm kolluk güçlerinin tabi olacağı yeni disiplin hükümleri belirlendi. Buna göre disiplin amirleri meslekten çıkarma ve kamu görevinden ihraç kararı verebilecek.

Aydoğdu'dan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden mülakat sistemi ve atama sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaynak: Hamza Aydoğdu'dan öğretmen atama sayısı ve mülakat açıklaması.

OHAL kalkıyor mu, referandum ne zaman yapılacak?

2017'nin ikinci Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Numan Kurtulmuş basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 2017'nin 2. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki OHAL kalkıyor mu? Referandum ne zaman yapılacak? İşte referandum tarihi ve OHAL ne zaman bitiyor? sorusunun cevabı...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için referandum yapılması hakkında, "Meclis bu kararı Cumhurbaşkanı'na iletecek. Cumhurbaşkanı da onaylarsa, Resmi Gazete'de yayınlanacak ve 60 gün içerisinde referandum yapılacak. OHAL başka, bu başka mesele. Tarih bir ortaya çıksın" dedi.

Hakimlik ve Savcılık sınavı barajının kaldırılmasının sonucu nasıl oldu?

Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında uygulanan 70 barajının 680 sayılı KHK'yla kaldırılması ilk sonuçlarını vermeye başladı. 24 Aralık 2016 tarihinde uygulanan 2016 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-Adli Yargı), 2016 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-İdari Yargı), 2016 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-Adli Yargı-Avukat), 2016 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-İdari Yargı-Avukat)değerlendirme işlemleri tamamlanarak sınav sonuçları, 18 Ocak 2017 tarihinde açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde getirilmesi öngörülen yeni düzenlemeler

TBMM Genel Kurulunda yasalaşan anayasa değişikliği, yeni bir hükümet sistemi olan "Cumhurbaşkanlığı sistemini" getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemini düzenleyen Anayasa Değişikliği Kanunu, cumhurbaşkanın seçimi, yetkileri, cezai sorumluluğu ile Meclisin denetim yetkisi, yürütmenin işleyişi gibi pek çok alanda yeni düzenlemeler içeriyor.

TBMM Genel Kurulunda kanunlaşan anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı sistemi çatısı altında getirilmesi öngörülen yeni düzenlemeler şöyle:

- Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak

- Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek

- TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak

- Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde çalışanlara ne kadar fazla çalışma ödenir?

2017 yılında makam sahiplerinin yanında çalışanlara ne kadar ilave ücret ödenecek?

am sahiplerinin yanında çalışmanın külfetinin yanında bazen de mali olarak avantajlı durumu vardır. Bu görevlerde çalışanların özel yaşamları büyük oranda bitmektedir. Çünkü bunların günün her zamanında makam sahiplerinin yanında bulunması gerekmektedir.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı

DPB, 115 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurasını gerçekleştirdi.

Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan açıklama

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen (115) şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, 20 Ocak 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

115 istihdam hakkı sahibinden;

- 60' ı öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar esas alınarak öğretmen, hemşire, mühendis, tekniker, teknisyen, çocuk eğiticisi gibi memur kadrolarına,

- 53'ü hizmetli kadrolarına,

- 2'si ise işçi kadrolarına

Cezaevi personeli görevde yükselme yönetmeliği değişti

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29953

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bilgi edinme talebini karşılamamaya tazminat kararı

Danıştay 15. Dairesi, çocukları ölü doğan anne ve babanın bilgi edinme başvurularını karşılamayan üniversitenin, hizmetin kusurlu işletildiği hususunda oluşturdukları kanıdan dolayı, manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Ankara'da yaşanan bir olayda, normal rutin takipleri yapılan bir anne, gebeliğinin 36. haftasında ölü doğum yapmak zorunda kalmıştır.

Anne ve baba, ölü doğuma ilişkin olarak üniversiteden epikriz ve ölüm raporlarını istemiştir.

Üniversite, başhekimliğe yazmış, başhekimlik ise doktorun, gebelik sürecini özetleyen ama talep edilen belgeleri içermeyen yazısını üniversiteye göndermiştir. Üniversite de bu cevabı kişiye göndermiştir.

Açığa alınan veya ihraç edilmiş iken göreve iade edilenlerin hakları nelerdir?

Görevden uzaklaştırılan veya ihraç edilenlerden, görevlerine iade edilenlerin mali hakları nelerdir?

23.07.2016 tarihli ve 29779 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesindeki; " (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;kamu görevinden çıkarılır." hükümlerine istinaden tedbiren görevden uzaklaştırılan (açığa alınanlar) kamu görevlileri olmuştur.

Cezaevlerinde müdürlük ve şeflik görevde yükselmesine başvurabilecek unvan sayısı artırıldı

Cezaevleri personeline yönelik görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimarlar da müdür ve müdür yardımcısı olabilecek.

Cezaevi personeline yönelik görevde yükselme yönetmeliği, 19 Ocak 2017 tarihi itibariyle değişti.

Yapılan değişikliğe göre, varolan unvanlara ilave olarak, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar unvanlarında çalışan personel de;
- 8 yıl bu unvanlarda hizmetleri bulunmaları koşuluyla ceza infaz kurumu müdürü kadrolarına;
- 5 yıl bu unvanlarda bulunmuş olmaları kaydıyla da denetimli serbestlik müdür yardımcısı kadrolarına,
başvurabilecek

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar