Archive

Nisan 28th, 2017

Akademisyen kamu kurumlarında geçici süreli görevlendirilebilir mi?

Akademik personel kamu kurumlarında geçici süreli görevlendirilebilir mi Görevlendirilirse süresi en fazla ne kadar olur ?

SORU:

Merhaba, Ben 8 yıldır öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda da çalıştığım il dışında doktora yapıyorum. Doktora yaptığım ilde doktoram bitene kadar (3 yıl var bitmesine) belediye, SGK veya İŞKUR'da geçici görevlendirme istiyorum. YÖK ve personel kanununa baktım, görevlendirmenin süresinin en fazla ne kadar olabileceği yazmıyor. Devlet memurları için en fazla 6 ay diyor ancak akademik personelin görevlendirilmesinde süreden bahsetmiyor. Sorum şu; 3 yıllığına geçici olarak görevlendirilebilir miyim?Şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP :

Nisan 27th

Hazine uzmanları 666'ya göre maaşı ne zamandan itibaren alacak?

Anayasa Mahkemesinin Hazine uzmanları yönünden, 666 sayılı KHK'ya yönelik kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

666 sayılı KHK, 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu tarih itibariyle kamu kurumlarında uzman, müfettiş gibi kadrolara atananlara 666 sayılı KHK'de yer alan mali hükümler uygulanmaya başladı.

Ancak, 666'ya göre maaş alanlar, eskiye göre daha az maaş almaktaydı.

Düzenleme KHK ile yapıldığı için davalar açıldı.

Anayasa Mahkemesi de, KHK ile yapılan düzenlemelerin yetki kanunu içerisinde de olmadığı gerekçesiyle iptal kararları verdi.

Bu iptal kararları sonrasında, uzman ve müfettişlerin mali hakları, 666 sayılı KHK'daki hükmün aynısını içerecek şekilde, 6745 sayılı Kanunla yeniden düzenlendi. Bu 6745 sayılı Kanun ise 7/9/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Açığa alma nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yaşanan görevden alma depremi kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 9 bin 103 polis ihraç edilmedi, sadece açığa alındı. Haklarında yürütülecek olan idari soruşturma sonucunda görevlerine iade edilebilecekler.Ve bu dönemde de özlük haklarının bir kısmını almaya devam edecekler.

Açığa alınan kamu personelinin özlük hakları şöyle:

AÇIĞA ALMA NEDİR?

Anayasa Mahkemesi KHK dosyalarına nasıl bakacak?

Anayasa Mahkemesi FETÖ'nün mahkemeyi çalışamaz hale getirme planına çözüm üretti. 75 bine yakın bireysel başvuru, 3 pilot dosyada verilecek ilke kararlarına göre sonuçlanacak.

FETÖ, Anayasa Mahkemesi'ni çalışamaz hale getirmek için 75 bine yakın bireysel başvuru yaptı. FETÖ'nün bu oyununu gören Anayasa Mahkemesi de, "pilot dava" çözümünü üretti. 75 bine yakın bireysel başvuru, 3 pilot dosyada verilecek ilke kararına göre sonuçlandırılacak.

BAKANLIK GÖRÜŞÜ...

Nisan 26th

4/B'li personel kurumuyla ilgili akademik yayın yapabilir mi?

4/B statüsünde sözleşmeli olarak çalışmaya başlayan bir sağlık personel, akademik yayın yapabilir mi, bu akademik yayında kurum verilerini kullanabilir mi?

Kariyer ve liyakat sistemi nedir?

Amerikan tarihinde ise ilk başta yağma sistemi (spoil system) vardı. Yani liyakat ve kariyerden ziyade eş, dost, akraba ve siyasi partiye sadakate göre memur olunabiliyordu.

Bu durum devlette yolsuzluklara, iş bilmeyen kişilerin işe girmesine ve her bir seçimden sonra bütün memurların yenileriyle değişmesine yol açtı. Amerika, çözüm olarak öncelikle herkese memur olmak için eşit fırsatlar sağladı ve kamu görevlerine alınmada siyasi görüşü dikkate alınmaksızın en liyakatlilerin seçilmesi zorunluluğunu getirdi. Sonrasında siyasetçilerin iki dudağının ucunda olan bir memurluktan ("at will employment") giderek uzaklaşılarak memurların iş güvencesi ve tarafsızlığını sağlayacak ve güçlendirecek düzenlemeler gerçekleştirildi.

Nisan 25th

TÜİK'teki 4/C'li ek ödemeden yararlanabilir mi?

Danıştay 11. Dairesi, TÜİK'te 4/C statüsünde çalışan geçici personelin, 375'e göre ödenen ek ödemeden faydalanamayacağına karar verdi.

Malatya'da yaşanan olayda, TÜİK'te çalışan bir 4/C'li, memurlara verilen ek ödemenin kendisine de ödenmesini talep etmiş, kurumun verdiği olumsuz cevap üzerine de dava açmıştır.

Açılan davada hem idare mahkemesi hem de bölge idare mahkemesi, 4/C'li personel lehine karar vermiş ve ek ödemeden yararlanması gerektiğini kararlaştırmıştır.

Ancak Danıştay Başsavcılığı verilen kararın kanuna aykırı olduğu istemiyle, temyizen incelenerek bozulmasını talep etmiştir.

Danıştay 11. Dairesi yaptığı incelemede, 375 sayılı KHK'da yer alan ek ödemenin 4/C'li personele ödenemeyeceğine karar vermiştir.

Nisan 24th

Çaykur satılıyor mu?

Çaykur'un Katarlılara satıldığı iddialarını yalanlayan Bakan Zeybekci, "Çaykur'un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten resmi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çaykur'un satış iddialarıyla ilgili konuştu. Bakan Zeybekci, resmi açıklamanın zaten yapıldığını söyledi.

Bakan Zeybekci, Bloomberg HT'de Yatırım Kulübü programına konuk oldu. Referanduma ilişkin değerlendirmesinde Zeybekci, "Türkiye'nin en büyük hastalıklarından biri koalisyonlardı...Kaybeden Türkiye oluyordu. Türkiye bu hastalıktan kurtuldu, artık koalisyonlarla yaşamayacak..Artık önümüze bakacağız" dedi.

Zeybekci büyük şehirlerden hayır oylarının önde çıkmasına ilişkin olarak "Edirne-Antalya hattında niye istediğimiz sonucu alamadığımız konusunu iyi çalışmamız lazım." dedi. Zeybekci Denizli'de hayır çıkmasından dolayı da bir burukluk olduğunu ifade etti.

MEB Yönetici Görevlendirme Kılavuzunu yayımladı işte atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu-2017

MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZU 2017

Bu Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarına valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

1.2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

1.3. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

2-Yönetici Görevlendirmelerinde Dikkate Alınacak Hususlar

Kıdem tazminatı fona dönüşürse hangi hallerde kıdem tazminatı alınabilecek?

"Kıdem tazminatı fona dönüşürse istifa eden işçi tazminat alabilecek mi, kıdem tazminatı miktarı azalacak mı?" İşte tüm ayrıntılar...

Çalışma hayatının en hassas konularından olan kıdem tazminatı, fon tartışmaları ile yeniden gündemde.

Daha önce pek çok kez gündeme gelen kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi için hazırlanan düzenlemenin genel çerçevesi, Bakan Müezzinoğlu tarafından açıklandı.

Bugünkü yazımda kıdem tazminatı fona dönüşürse ne değişecek, şimdiki sistemle ne fark olacak, işçi ve işverenin neler yapması gerekecek gibi kıdem tazminatı fonuyla ilgili bütün sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Kıdem tazminatı fona dönüşürse istifa eden işçi tazminat alabilecek mi?

Nisan 23rd

Memurlar ve işçiler arasındaki 8 önemli fark

Ülkemizde memurlar ve işçiler arasında hem mali, hem sosyal hem de emeklilik açısından önemli farlılıklar bulunmaktadır. Bu yazımızda bunları 8 maddeyle açıklamaya çalışacağız.

1- Yemek, yol ücreti vb. haklar açısından önemli farklar vardır

İşçiler toplu sözleşmeyle ücretsiz yemek yiyebilirlerken memurlar,Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğlere göre belirlenen ücrete göre öğle yemeklerini yiyebilmektedirler. Yine memurlar, iş yerlerine giderken yol ücreti alamazken işçilere günlük iki veya dört otobüs biletine tekabül eden ücret ödenebilmektedir.

2- İkale sözleşmesiyle işten ayrılmada ödenen ücretler

Nisan 22nd

Okullara yönetici görevlendirme şartları değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara yönetici görevlendirme şartlarını düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, okullara yönetici görevlendirmeleri, değerlendirme ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Okullarda yönetici olarak görevlendirileceklerin, yükseköğretim mezunu, değerlendirme başvurusunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmenlik yapıyor olması gerekecek.

Nisan 21st

OHAL Komisyonu için atamalar ne zaman?

OHAL Komisyonu'na kısa sürede atamalar yapılıp başvuru alınacak.OHAL Komisyonu için kısa sürede atamalar yapılacak

Bugün Başbakan Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin, OHAL Komisyonu ne zaman başvuru almaya başlayacak sorusunu cevapladı.

İşte Başbakan Yıldırım'ın soruya verdiği cevap

OHAL komisyonu için KHK çıkardık, 7 kişinin ataması yapılacak, güvenlik araştırmaları yapıldı. Bugünlerde atamalar yapılacak. Daha sonra Komisyon tarafından başvurular alınacak.

Geçici görev onayı yoksa göreve giden personele harcırah ödenmez mi?

Samsun Bölge İdare Mahkemesi tadilat nedeniyle bir ilçeden başka bir ilçeye geçici süreyle alınan hizmetin geçici görevlendirme sonucu doğuracağına karar verdi.

Gümüşhane Torul 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun, binanın fiziki şartları tamamlanıncaya kadar geçici olarak Kürtün ilçesi Özkürtün beldesindeki Aile Sağlığı Merkezi'ne taşınması üzerine Sağlık-Sen üyesi personele idarece harcırah ödenmediğinden üyesi adına sendika tarafından dava açılmıştır. Yerel mahkemece bu talep önce reddedilmiştir. Ancak bu karara karşı karar düzelteme yoluna gidilmiş Samsun Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını bozarak kaldırılmıştır.

Nisan 20th

İlk reform kıdem tazminatında

Çalışma hayatı ile sosyal güvenlikte verilen sözler hayata geçriiliyor. Memur anneye yarım gün çalışmadan kıdeme kadar geniş bir alanda kısa vadede reformlar yapılacak.

Hükümet, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikte toplumun tüm kesimlerine verdiği sözleri bir bir yaşama geçirirken, yeni sistemle güçlü bir icraat dönemi başlıyor. Pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu'nda memur anneye yarım gün çalışmadan kıdeme kadar geniş bir alanda çalışma yaşamına ilişkin çözüm takvimi ortaya konulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yılın ilk 6 ayında 1 milyonluk istihdam hedefine mayıs ortasında ulaşılacağı müjdesini verdi.

2-3 AY İÇİNDE BİTİRİLECEK

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar