Archive

Ağustos 2nd, 2017

Kapsam dışı personel ve yönetim kurulu üye ücretleri için YPK kararı yayımlandı

Bazı ücretlerin yeniden düzenlenmesine dair 18/07/2017 tarihli ve 2015/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 21/07/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bahse konu YPK Kararı ile;

- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (KBİ), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM), Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(TDİ), Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) nda istihdam edilen işçi (kapsam dışı) statüsündeki personelin ücretleri,

- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) de istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri,

Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Programı Başladı

2017-2018 yılı “ Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Programı” kayıtları başlamıştır. Program tarihleri, süreleri, ücreti ve diğer bilgiler ekte yer almaktadır.

- Ders Programı

- Broşür

- Eğitim Programı

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmeleri başladı

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı, 01 Ağustos 2017 Salı günü / saat 14:00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sayın Bakanımız Jülide SARIEROĞLU’nun konuşmalarıyla başlayan toplantıda Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Memur-Sen adına Hacı Bayram TONBUL’un konuşmalarının ardından görüşme takvimi belirlendi, sendika ve konfederasyonların tekliflerinin değerlendirileceği teknik komisyonların oluşturulmasına karar verildi.

Taraflar,

MEB, zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenleri re'sen atayacak

MEB, Öğretmenlerin 2017 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun 6. maddesindeki zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere mesaj attı.

İşte o madde;

Ağustos 1st

Toplu sözleşmeler kaç yılda bir yapılır, hangi yılları kapsar?

Toplu sözleşmeler bugün itibariyle başladı. Görüşmeler kaç gün sürecek? İmza yetkisi kimde, Hakem kurulu ne demektir gibi soruların yanıtlarına bu dosyada yer verilecektir. Toplu sözleşmeyle ilgili beş soru, beş cevap...

4. dönem toplu sözleşmeleri 1 Ağustos itibariyle başladı. Görüşmeler bir ay boyunca sürebilecektir. İşte 1 ay boyunca sürecek görüşmeler özelinde beş soru ve beş cevap

Toplu sözleşmeler kaç yılda bir yapılır, hangi yılları kapsar?

Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılmaktadır. Bu yılki görüşmeler, 2018 ve 2019 yıllarını kapsamaktadır. (4688 sayılı Kanun, madde 31/1)

Görüşmeler kaç gün sürecek?

Temmuz 31st

Mağdur mobbing yapan amirine adli yargıda tazminat davası açabilir mi?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 'işyerinde psikolojik taciz' anlamına gelen mobbing davalarıyla ilgili çok önemli bir emsal karar verdi. Buna göre kamuda mobbing kişilerin şahsi husumetlerinden kaynaklanıyorsa; mağdur artık idareye değil doğrudan mobbing yapan amirine adli yargıda tazminat davası açacak. Mobbingci amir tazminatı cebinden ödeyecek.

40 BİN LİRALIK MOBBİNG DAVASI

Memur, işçi veya esnaf olarak geçen sürelerini ne zaman birleştirmeli?

Çalışma hayatında farklı statülerde geçen çalışmalar olur. Memurluk, işçilik, esnaflık gibi. Genelde memurlardan memurluk görevine başlamadan önce işçi olarak geçen süreleri olan çoğunlukta olduğu gibi esnaf olarak çalışanlarda bulunmaktadır.

Peki memurlar bu süreleri tek bir hizmet haline getirmek zorunda mı:

A) 2008 yılı Ekim ayından önce göreve başlamış olanlar açısından 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu, 2829 sayılı Hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan kurallar uygulanır.

Memurlar için "Kazanılmış Hak Aylığı" ve "Emekli Keseneğine Esas Aylık" olmak üzere iki kavram uygulanmak suretiyle tüm çalışma süreleri intibak işlemlerinde dikkate alınır.

Temmuz 29th

Sağlık personeli, üst öğrenimi bitirmişse, görevde yükselmeye giremez mi?

Soru: Sağlık Bakanlığınca açılan unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuruda yer alan, "Aynı unvanda lise veya ön lisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin intibakları sınavsız olarak yapıldığından bu durumdakiler aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak için unvan değişikliği sınav başvurusunda bulunmayacaktır. (Örnek: Sağlık Meslek Lisesi Mezunu hemşire, hemşirelik alanında lisans öğrenimini bitirmişse lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınav başvurusunda bulunmayacaktır.)" ibaresi, görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatına uygun mudur?

Cevap: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in (Genel Yönetmelik) 9 uncu maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

İş ve meslek danışmanı kadrolarına kimler atanır?

İŞKUR, memurlar arasında iş ve meslek danışmanı atayacak.İŞKUR Genel Müdürlüğü, kurumda çalışan ve iş ve meslek danışmanlığı sertifikası bulunan memurlar arasından İş ve Meslek Danışmanı alacak.

İŞKUR Genel Müdürlüğü uzun bir süredir gündemde olan ancak hayata geçirilmeyen bir talebi, toplu sözleşme öncesinde hayata geçirdi.

Genel Müdürlük, iş ve meslek danışmanı kadrolarına kurum içinden atama yapılması için ilana çıktı.

İlana göre, kadrolara iş ve meslek danışmanlığı sertifikası bulunan memurlar başvurabilecek.

İLAN METNİ ŞU ŞEKİLDE

Temmuz 28th

Öğretmen Atamalarında Mülakat Kaldırıldı Mı?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamaları ile ilgili açıklama yaparken çok merak edilen bir soruya da yanıt verdi.

Bakan Yılmaz, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlikle ilgili açıklaması hatırlatılan Bakan Yılmaz, "Gayemiz eğitimde kaliteyi artırmak. Hem temel eğitimde hem orta öğretimde hem de yüksek öğretimde kaliteyi artırmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi oldu. YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç da açıkladı. Bununla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon oluşacak, çalışacak.

Temmuz 23rd

YÖK başkanlığına kim atanacak?

Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine mazhar olup YÖK Başkanı olarak atanmak ve daha sonra bu güvenin bugün itibariyle yenilenmesi bizim için gurur vesilesi olmuştur.

Yükseköğretim alanında başlattığımız ve sürdürdüğümüz faaliyetler ve yenilikçi girişimler üzerinde daha yoğun ve daha hızlı çalışmaya devam edeceğiz.Ülkemizin uluslararası bilim dünyasında hak ettiği ve layık olduğu seviyeye ulaşmasına katkı
sağlamak temel hedefimizdir.

Muhterem Cumhurbaşkanımıza bize göstermiş olduğu güven dolayısıyla teşekkür ederim.

Telefon: 0 312 298 70 00 444 8 965

Faks: 0 312 266 47 58
06539 Bilkent/ANKARA

E-posta: yokbasin@gmail.com

Temmuz 17th

657’nin memur-işçi ayrımı yerine “çalışan” kavramı sorunu çözer mi?

Sayın Cumhurbaşkanı Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli'nde konuşurken şu ifadeleri kullanmıştır; “Devlet besledi, devlete ihanet ettiler bunlar. Zaten Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657’dir (Devlet Memurları Kanunu). Bu 657’nin de eğer bir mutabakat sağlanabilse aynen Batı'da olduğu gibi, 657’nin memur-işçi ayrımı değil, tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım.” Bu yazımızda konuyu detaylandırarak açıklamaya çalışacağız.

657’nin memur-işçi ayrımı yerine “çalışan” kavramı sorunu çözer mi?

Haziran 24th

Eğitim düzeyi arttıkça kayıt dışı istihdam azalıyor

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, teknolojik ve katma değeri yüksek üretimin önemine değinerek, “Bu işin olmazsa olmaz şartı; bu ürünlerin üretimini, mesleki standartlara haiz, kalifiye, mesleki eğitim almış, elinde Mesleki Yeterlilik Sertifikası olan elamanlara sahip olmaktır.” dedi.

AB ve Türkiye tarafından finanse edilen ÇSGB AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı ve Program Otoritesi olduğu “Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Hibe Programı kapsamında, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ve Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) ortaklığı ile yürütülen AKÇA Projesi kapanış toplantısı düzenlendi.

MEB iller arası isteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek kadrolar açıklandı

Taşra Teşkilatında Eğitim-Öğretim Hizmet Sınıfı Dışındaki Diğer Hizmet Sınıflarında Görev Yapan Personelin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Yayımlandı.

Kılavuz için tıklayınız

Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmeliği Taslağı Yayımlandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, Öğretmen yeterlikleri kapsamında 4 yılda bir yapılacak sınavın, bir seçme, eleme veya bir sıralama sınavı değil, öğretmenlerin mevcut durumunu tespit çalışması olduğunu bildirdi.

Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmeliği Taslağı Tıkla İndir

Aktekin, Eğitim Bilişim Ağı´nın internet üzerinden yapılan yayınında, öğretmenleri, Öğretmen Strateji Belgesi´ne ilişkin bilgilendirdi. Resmi Gazete´de 9 Haziran´da yayımlanan belgeye ilişkin, çeşitli haberlerin, yorumların yapıldığını belirten Aktekin, belgenin öğretmenlere yönelik hayat boyu öğrenme stratejisini temel alan bir anlayışla hazırlandığını ifade etti.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar