Archive

Ağustos 12th, 2017

Fiili ve İtibari Hizmet Süresi Zammı nedir?

Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma payı) ile İtibari Hizmet Süresi Zammı nedir, emeklilik hizmet süresine, emekli aylığına, emeklilik yaş grubunun tespitine ve emekli ikramiyesine etkisi nedir?

Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma payı) ile İtibari Hizmet Süresi Zammı nedir, emeklilik hizmet süresine, emekli aylığına, emeklilik yaş grubunun tespitine ve emekli ikramiyesine etkisi nedir?

Yazımızda bu konuları değerlendirmekteyiz.

A. Fiili Hizmet Süresi Zammı:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayan, çalışmaları halen devam eden memurlara 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 32 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 hükümlerinde belirlenen kurallara göre fiilen çalışılan hizmet sürelerine ilave olarak verilen hizmet süreleri olmaktadır.

Haksız yere işten çıkarılan işçi haklarını nasıl kanıtlayabilir?

Haksız yere işten atılanların dava için bir ay süresi var. Arabulucu üç haftada sorunu çözerken, karara uymayan işveren 8 maaş tazminat ödüyor.

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere çıkarıldıklarında işe geri dönme hakları. Çalışan bu davalarda mahkemenin kararına göre sekiz maaşa kadar tazminat da kazanıyor. Bu davalarda süre çok önemli.

Hem işveren hem de çalışan açısından 1'er aylık süreler var. Çalışan bir ay içinde davayı açmak, işveren de bir ay içinde işçisini yeniden işe almak zorunda.

İşe geri dönüş davası açabilmek için işyerinde en az 6 ay çalışma şartı bulunuyor. Yine işyerinizde 30 ve daha fazla işçi olması şartı da aranıyor.

Ağustos 11th

Takdire bağlı olmayan izinlerde, Müsteşar yardımcısı onayına gerek olmalı mı?

Aylıksız doğum iznine ayrılan memur, süre bitiminden önce işe başlamak isterse, kurum onayına gerek var mı?

Kanun koyucu; devlet memurunun, aylıksız doğum izni kullanmasını ve anılan izinden göreve başlamalarındaki yol haritasını, net olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilmiştir. Ancak, anılan Kanunun ilgili hükümleri yeterince açık olmasına rağmen, aylıksız doğum izni uygulamasında bazı aksaklıklar meydana gelmekte, mağduriyetler yaşanmakta ve bürokratik işlemler artmaktadır.

Ağustos 10th

ÖSYS Tercihleri Kalite ve İstihdam Odaklı Olmalı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize
göre:

YÖK LYS Yerleştirme Sonuçları Analizi Tablo için Tıklayınız

- Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950 oldu. Bu sayı geçen yıl lisans programlarına yerleştirilen öğrenci sayısı 423.479 ile benzer düzeyde olup, devlet üniversitelerindeki lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 2016 yılında 345.579 iken, 2017 yılında yerleşen öğrenci sayısı 346.675 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda devlet yükseköğretim kurumlarına yerleşen lisans öğrenci sayılarında artış var.

Zabıt katipliği sınavı uygulama sınav metinleri

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Metinleri yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Metinleri yayımlandı.

METİNLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Uzun süredir aynı yerde görev yapıyor gerekçesiyle, bir mühendisin görev yeri değiştirilebilir mi?

Danıştay, salt uzun süredir aynı yerde görev yaptığı gerekçesiyle şube müdürlüğü vekalet görevi kaldırılıp başka bir ile yapılan atama işleminde hukuka uyarlı görmedi.

Konya'da şube müdürü vekili olarak görev yapan bir DSİ mühendisi, uzun süredir aynı yerde görev yaptığı gerekçesiyle, vekalet görevi kaldırılmış ve Isparta'ya mühendis olarak atanmıştır.

İşlemin iptali istemiyle açılan dava, idare mahkemesi DSİ'yi haklı bulmuştur.

Danıştay ise işlemde hukuka uyarlık bulmamıştır. Danıştay;

Isparta DSİ'nin personel ihtiyacı olduğuna ve davacının hizmetine burada ihtiyacı olduğuna dair somut bilgi ve belgenin ortaya konulamaması;
davacı hakkında herhangi bir soruşturma veya disiplin cezasının bulunmaması,
davacının görevinde yetersizliği hususlarında somut bir neden belirtilmemesi gerekçesiyle,

Girişimci ve yatırımcı arasındaki bağ nasıl kurulmalıdır?

Bulunduğu noktaya kendi başarısı ve doğru adımları ile gelen başarılı kadın girişimci Bahar Yıldırım, genç girişimcilere altın değerinde öneriler verdi.

"Harika bir fikrim var, ama bu fikri hayata nasıl geçirim bilmiyorum!" diyenlerden misiniz? O halde doğru yerdesiniz..

Bugün Türkiye'de, çoğu meslek grubuna göre "girişimcilik" hayli ön planda. Özellikle genç nüfus, hayata geçirilebilecek bir çok proje kurguluyor. Ancak bir sorun var ki, bu projeleri gerçek hayata nasıl uyarlayabileceğini bilmiyor...

Tam da bu noktada tıkanan parlak fikirli girişimcilerin sorularını yanıtlayabilecek, gerek tecrübesi gerek bilgi birikimi ile o ilk adımı atlamarını sağlayacak olan doğru bilgiyi sunabilecek potansiyeldeki başarılı kadın girişimci Bahar Yıldırım'a, bu işin "nasıl" olduğunu sorduk. O da tüm samimiyeti ve içtenliği ile sorularımızı yanıtladı..

Ağustos 9th

Seçimler 2018'de yapılabilir mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kulislerde konuşulan "seçimler 2018'de yapılabilir mi?" sorusuna cevap aradı.

16 Nisan referandumu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik için arayanlar "önemli olan 2019 seçimleri" cevabını duymuşlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 16 Nisan sonrasını, 2017 yılı değişim, 2018 icraat, 2019 seçim yılı şeklinde formülize etmişti.

Yine referandum sonrasında "metal yorgunluğu" dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara, belediyelere ve milletvekillerine her zamankinden daha çok çalışmayı öğütlüyor.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, "2018'de seçim mümkün mü?" başlıklı yazısında kulislerde konuşulan seçimin 2018 yılında olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Çocuğu evlenen memura izin veriliyor mu?

Çocuğu evlenen memura izin maddesinde değişiklik yapılmalı.Çocuğu evlenen memura, evlilikten sonra değil evlilik öncesinde izin verilmeli...

657 sayılı Kanunun Mazaret izinlerini düzenleyen 104. maddesi şu şekildedir:

"B) Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."

Bu maddeye göre, çocuğu evlenen memura 7 gün izin verilmektedir. Ancak bu izin uygulamada, evlenmeden sonra kullandırılmaktadır.

Bir ziyaretçimiz bize şu bildirimde bulunmuştur:

Ağustos 8th

Öğretmenler kendilerini ne kadar geliştirebiliyor?

Eğitim denince genelde önce sistem ve müfredat ardından öğrenciler polemik konusudur. Öğretmenin de yeni gelen kuşaklar için kendini yenileyebilen olması istenir... Peki ülkemizde öğretmenlerimiz ne durumda? Böyle bir eksiklik var mı? Başarı durumumuz nasıl? Bu ve benzer sorulara bu hafta sizin için cevap aradık.

Ağustos 7th

Kamu yönetimindeki yönetsel sorunlar

İster özel sektörde isterse kamuda olsun yönetimin birçok özelliği benzerlik gösterir. Karar verme noktasındaki yönetsel sorunlar sistemde çok büyük sıkıntılar oluşturabilmektedir. Üst Yöneticilerin özellikleri ister istemez birlikte çalıştıkları personelin performansına doğrudan etkide bulunur. İşte bugünkü yazımızda yöneticilerin istenen ve istenmeyen özelliklerini açıklayacağız.

Yöneticinizin koltuğu sırtına mı dikili?

Ağustos 4th

Bilirkişi yönetmeliği değişti

Resmi Gazetede yayımlanan yeni Bilirkişi Yönetmeliğine göre, Bilirkişi olmak isteyenlerin eğitim alması gerekecek, ayrıca en az 5 yıl alanında çalışmış olmak şartı getirildi.

Yeni Bilirkişi Yönetmeliği, 1 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

EĞİTİM ŞARTI GETİRİLDİ

Yönetmeliğin 30. maddesin e göre, bilirkişilik yapmak isteyenlerin, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatlik Temel eğitim alması zorunlu olacak.

Ayrıca, Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilecek.

Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri dikkate alınarak, bilirkişilik temel eğitiminden ve listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve esaslar ise bir Genelge ile belirlenecek.

Gelir Uzman Yardımcılığı sözlü sınav tarihleri açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2000 Gelir Uzman Yardımcılığı için sözlü sınav tarihlerini açıkladı.

14 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü bölüme girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve sınav giriş yeri açıklandı.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bayram tatili uzayacak mı?

Hükümetten, Bayram tatili uzayacak mı sorusuna cevap.Numan Kurtulmuş: Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de verdiği röportajda Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurtulmuş, Kurban Bayram'ı tatiliyle ilgili yöneltilen soruya, "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz. Ama herhalükarda bayram tatili ümidimiz var, yani kısa da olsa bayram tatilimiz var. Uzun olursa ne ala, turizm bakımından ama şu haliyle bile bayramda Türkiye'nin birçok yerinde turizm açısından çok ciddi hareketlenme var ve daha da olacağını biliyoruz." dedi.

Ağustos 2nd

Sözleşmeli personel ücretleri için YPK kararı yayımlandı

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 39’uncu maddesi istinaden yapılan çalışma sonucunda hazırlanan Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 21/07/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki cetvelde gruplar itibariyle belirtilen en düşük ve en yüksek temel ücretlere, 2017 yılı ikinci 6 aylık dönemi için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılacaktır. Söz konusu artışlardan sonra en düşük ve en yüksek temel ücretler şu şekilde olacaktır:

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar