Archive

Kamu personelinin sicil notu neden düşürülür?

Kamu personeli arasında sık sık tartıma konusu olan sicil notu ile ilgili yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı. Bir üniversitenin öğretim görevlisi, her yıl 'çok iyi' olarak düzenlenen sicil notunun, 'iyi' olarak belirlenmesine mahkemeye taşıdı. Danıştay ise, bir neden yokken memurun sicil notunun düşürülmesinin hukuka aykırı olduğunu hükmetti.

Ulaşılan mahkeme tutanaklarına göre, bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan davacı, 2010 yılında sicil notu 'çok iyi'den 'iyi'ye düşürülmesi üzerine harekete geçti.

İdare mahkemesi, sicil notunun düşürülmesinde 'bir belge' aranmayacağını, gözlem ile de amirin sicil notunu düşürebileceğini belirterek, davanın reddi yönünde karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın askeri hekim alımı nasıl yapılıyor?

Milli Savunma Bakanlığı'nın askeri hekim ihtiyacının karşılanması için tıp fakültelerinin ara sınıflarından 250 öğrenci alınacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere yeni eğitim öğretim yılında tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacağı belirtilerek, bu öğrenci alımları için genel şartların Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandığı aktarıldı.

Şubat 28th

Bir derneğin seminerlerine katılan daire başkanı, etik ilkeleri ihlal etmiş olur mu?

Kurumun kararı olmaksızın bir derneğin eğitim ve uygulama seminerlere katılan personelin Daire başkanlığından alınarak Müşavirlik kadrosuna atanması kamu yararı ve hizmet gereklerine uygundur.

Danıştay, Kurumun kararı olmaksızın bir derneğin eğitim ve uygulama seminerlere katılan personelin kurum personelinin mesleki birikiminin kişisel yarar için kullanılmamasını sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtilen ilkelere aykırılık teşkil ettiğinin Devlet Denetleme Kurulu raporlarıyla tespit edildiğini ve bu durum personelin Daire başkanlığından alınarak müşavirlik kadrosuna atanmasına yönelik işlemin kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak yapıldığının göstergesi olduğuna karar verdi.

Şubat 27th

Mühürsüz oylar geçerli sayılacak mı?

Parsak, "mühürsüz oyların geçerli sayılacağı" iddiasına ilişkin, "Mühürsüz oy, pusula diye bir şey yok. Oy pusulasında Yüksek Seçim Kurulunun filigranı ve ilçe seçim kurulunun mührü olacak." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "seçim ittifakı teklifinin" yüzde 10'un altında oy alan partiler için de şans getirdiğini belirterek, "Yüzde 1 ya da yüzde 2 oy alan partiler ortaklık kurduklarında, bu aynı zamanda Türkiye'nin çok temel ihtiyacı olan siyasetteki iş birliğini siyasetin önüne koymayacak mı?" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde, teklif sahibi ve komisyon üyesi milletvekilleri söz aldı.

Hekimler mesleklerine neden atanamıyor?

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra devlet hastanesinde kadro gösterilerek atama bekleyen yüzlerce hekim, "güvenlik soruşturması"na takıldı. Soru önergeleri ve meslek örgütlerinin talebine rağmen atanmayan hekim sayısı açıklanmazken, hekimler mesleklerini neden yapamadıklarının yanıtını da öğrenemiyor. Güvenlik soruşturması sonucu açıklanmayan 332 doktor ise çalışmaya başlamak için hala tebligat bekliyor.

Şubat 25th

İhraç Edilen veya Görevden Uzaklaştırılıp Tekrar Göreve Başlayan Sözleşmeli Personele Ödenecek Başarı Ücreti

ÖZET: OHAL Kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen sözleşmeli personelin göreve tekrar başlaması halinde başarı ücretinden faydalanıp faydalanamayacağı hk. ( 21/02/2018- E.1276 )

399 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasından sonra kendisine ödenecek mali haklara başarı ücretinin dahil edilip edilmeyeceği ve haklarında görevden uzaklaştırıldıkları dönem için sicil raporu doldurulup doldurulmayacağı ile 679 sayılı KHK ile ihraç edilen ve 697 sayılı KHK ile görevine iade edilen personele başarı ücreti ödenip ödenmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep eden ilgi yazılar incelenmiştir.

Öğrenim şartına başvuru tarihlerinde değil sınav tarihlerinde sahip olacak memur, görevde yükselmeye başvuru yapabilir mi?

Görevde yükselme kadroları için aranan öğrenim şartına başvuru tarihinde değil ama sınav tarihinde sahip olacak aday, görevde yükselmeye başvuru yapamaz.

SORU: Belediyede memurum.mühendislik kadrosu için unvan değişikliği sınavına müracaat etmek istiyorum.ancak mühendislik son sınıf öğrencisiyim.okuldan mezun olabilecek durumdadır yazısı aldım. Müracaat tarihi 31.01.2018 son bu tarihte mezun değilim. Sınav tarihi 23.09.2018 bu tarih itibariyle mezunum.lise ve üniversite son sınıf öğrencileri mezun olamadıkları halde ÖSYM ve KPSS sınavlarına girebilmektedirler. Ben de bu haklardan yararlanabilirmiyim. Sınava girmemde bir sakınca olup olmadığı hususunda bilgilendirme istiyorum. Teşekkür ederim

MSB'den e Devlet Sefer görev sorgulama hizmeti nasıl kullanılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaharamanmaraş’ta yaptığı konuşmada ”Reis bizi Afrin’e götür’ tezahüratları üzerine ‘İnşallah hep beraber gideceğiz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok ama…” dedi.

Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama e-Devlet Kapısı Giriş için Tıklayınız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Gene Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

Sefer görev emri olanlar hazır olsun

Şubat 23rd

Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için hangi şartlar gerekiyor?

"Yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

"Yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı.

Kanuna göre, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine, "doktor öğretim üyesi" kadrosu ihdas edilecek.

Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden; öğretim üyeleri ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak.

Yeni sistemde nasıl oy verilecek?

Yeni pusulada hangi oylar geçersiz sayılacak? TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, NTV canlı yayınında seçim ittifakı düzenlemesi ve yeni oy pusulasına yönelik bilgiler verdi.TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Türkiye'de seçim sistemi tartışmaları her zaman devam etti. Barajı seçim mevzuatı içerisinden bir tartışma olarak değerlendirmek yerine bütün sistemi değerlendirelim diyorduk.

. Sadece baraj değişikliği sistemi bütünüyle düzeltecek bir husus değil. Seçim sistemi sadece barajdan ibaret değil.

Şubat 22nd

Gümrük personeline verilen kıyafetlerde değişiklik

Resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan tüm Gümrük personeline giyecek yardımı verilecek.Zorunlu olarak resmi kıyafet giyme zorunluğu bulunan Gümrük personeline Devlet tarafından verilen kıyafetlerde değişikliğe gidildi.

Zorunlu olarak resmi kıyafet giyme zorunluğu bulunan Gümrük personeline Devlet tarafından verilen kıyafetlerde değişikliğe gidildi.

ESKİ DÜZENLEMEDE SADECE 4 UNVANA GİYECEK YARDIMI VERİLİYORDU

Zorunlu olarak resmi kıyafet giyme zorunluğu bulunan Gümrük personeline Devlet tarafından verilen kıyafetlerde değişikliğe gidildi. Düzenleme 22 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

YENİ DÜZENLEMEDE, RESMİ KIYAFET GİYME ZORUNLULUĞU OLAN TÜM PERSONELE, GİYECEK YARDIMI VERİLECEK

Atama izni sayısı ne anlama geliyor?

Devlet Personel Başkanlığının açıkladığı atama izni sayısı ne anlama geliyor?

Devlet Personel Başkanlığının açıkladığı atama izni sayısı ne anlama geliyor? Atama izni sayısı, KPSS ile alım anlamına mı geliyor.

ATAMA İZNİ SAYISI KPSS İLE ALIM YAPILACAK KADRO SAYISINI GÖSTERMEZ

Bir kamu kurumu, kendisindeki boş kadrolara 3 şekilde atama yapabilir.

1- Daha önce memur olup da istifa edenler arasından,
2- Naklen diğer kurumlardan,
3- KPSS ile açıktan...

Memurun yakını ölürse ne kadar mazeret izni verilir?

İşçinin yani devlet memuru pozisyonunda çalışmayıp 4857 sayılı İş Kanununa bağlı olarak çalışan işçilerin bir yakınının ölmesi durumunda 3 gün ücretli izin verilir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu kanuna tabi olan memurların 1.derece yakın akrabasının ölümü durumunda memura 7 gün mazeret izni verilir.

İşçinin yani devlet memuru pozisyonunda çalışmayıp 4857 sayılı İş Kanununa bağlı olarak çalışan işçilerin bir yakınının ölmesi durumunda 3 gün ücretli izin verilir. Yakınlık derecesinde 1. derece yakın akrabaların vefatı bu 3 günlük izin kapsamına girer. Ancak,Devlet Memurlarının izin süresi daha farklı düzenlenmiştir.
657 sayılı Kanun'un 104. maddesinde 6111 sayılı Kanun değişikliğiyle, memurların kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verileceği düzenlemesi bulunmaktadır.

İhraç edilen KİT personeli göreve dönerse başarı ücreti alır mı?

Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, başarı ücreti alır mı?
ÖZET: OHAL Kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen sözleşmeli personelin göreve tekrar başlaması halinde başarı ücretinden faydalanıp faydalanamayacağı hk. ( 21/02/2018- E.1276 )

İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ YENİ TARİHLİ GÖRÜŞÜ

399 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasından sonra kendisine ödenecek mali haklara başarı ücretinin dahil edilip edilmeyeceği ve haklarında görevden uzaklaştırıldıkları dönem için sicil raporu doldurulup doldurulmayacağı ile 679 sayılı KHK ile ihraç edilen ve 697 sayılı KHK ile görevine iade edilen personele başarı ücreti ödenip ödenmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep eden ilgi yazılar incelenmiştir.

Şubat 21st

Memur olunduğunda yetim aylığı kesilir mi?

Erkek çocuğun yetim aylığı hangi yaşa kadar ödenir? Memur olunduğunda yetim aylığı kesilir mi? Erkek bir hak sahibinin aldığı yetim aylığı, eğer yükseköğrenim görmekte ise 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar ödenir. Ancak yetim aylığı, hak sahibi memur olduğu gün, yükseköğrenim devam etse dahi kesilir.

Erkek bir hak sahibinin aldığı yetim aylığı, eğer yükseköğrenim görmekte ise 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar ödenir. Ancak yetim aylığı, hak sahibi memur olduğu gün, yükseköğrenim devam etse dahi kesilir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar