Archive

Ağustos 21st, 2017

Örneklerle kamu kurumlarında yaşanan etik ihlalleri

Daha önceki yazılarımızda kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan etik ihlalleri örneklerle açıklamaya çalışmıştık. Ancak, oyuncular değişse de oyunda fazla değişme olmadığını üzülerek görüyoruz. Bu nedenle kamu kurumlarında yaşanan etik ihlalleri örneklerle açıklamaya devam edeceğiz.

Örnek 1- Müsteşar veya genel müdür göreve yeni atanmıştır. Hemen makam odası ve makam aracı yenilenir. Ne olur ne olmaz bekli de odasında dinleme aleti bulunabilir. Kurumunun lojmanı olmasına rağmen genel müdürün yüksek ücretlerle lojman kiralattırması. Nasıl da tanıdık geliyor değil mi?

Örnek 2- Belediye başkanının oğlu işsizdir. Özünde çocuk ufak tefek eksikleri olsa da iyi bir müteahhittir. Elbette babasının belediye başkanı olduğu belediyeden ihaleli veya ihalesiz iş alamaz. Onun için başka bir belediye ile çalışması en idealidir.

Ağustos 19th

Kadınların gece çalışması hakkında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle kadın çalışanların gece mesaileri 7,5 saatle sınırlandırıldı. Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde personelden yazılı onay alınması durumunda bu süre aşılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili yönetmeliğin 5. maddesi, "Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir." şeklinde değiştirildi.

Ağustos 18th

Yıllık ücretli izin süresinin bölünmesi mümkün mü?

Resmi Gazete'de yayımlanan yıllık izin yönetmeliği değişikliğiyle "en çok üçe bölünebilen" ücretli izin süreleri artık bölümler halinde kullanılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan üçüncü fıkrasında yer alan "en çok üçe bölünebilir" ibaresi "bölümler halinde kullanılabilir" olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenleme ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler halinde kullanılabilmesine imkan tanındı.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ DÖRDER GÜN ARTIRILACAK

Yıllık ücretli izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, çalışma hayatında izin süreçlerine önemli değişiklikler getirdi. Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı İsa Karakaş, “İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. Ancak taraflar iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bu süreleri artırabilirler” dedi.

AVANTAJLI OLANLAR

Ağustos 17th

Şube müdürü, bölge hizmetini doldurmadan, eş durumu nakli isteyebilir mi?

Danıştay, İşkur'da yaşanan olayda, bölge hizmeti tamamlanmadan, görevde yükselmeden başarılı olarak şube müdürlüğüne atanan memurun, başka bir ile eş durumu nakli isteyemeyeceğine karar verdi.

Türkiye İş Kurumunda yaşanan olayda, görevde yükselme ile şube müdürlüğüne atanan bir memur, eşinin başka bir ilde çalıştığını belirterek eş durumu nakli istemiş ancak talebi reddedilmiştir.

Açılan davada, ilk derece mahkemesi, norm kadro cetvelini istemiş ve naklen geçilmek istenen yerde 2 normun boş olduğu, kurumun da davacının atamasını yapmamasının somut ve haklı bir gerekçeye dayanmadığına karar vererek, işlemi iptal etmiştir.

Gece bekçileri ne kadar maaş alacak?

Bir dönem mahallenin güvencesi olan ‘bekçi baba’lar yeniden görev başı yaptı. İstanbul’da önceki gece sokağa çıkmaya başlayan 386 bekçi, akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında görev yapıyor.

İstanbul’da mahallelerin güvenliği sağlaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından seçilen 386 bekçi, önceki gece işbaşı yaptı. ‘Gece Kartalları’ adı verilen bekçilere polisler de eşlik etti.

İstanbul’un mahallelerinde nöbet tutacak 386 bekçi, pazartesi akşamı ilk görevlerine başladı. Bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700’ünü seçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, adaylara teorik ve pratik eğitim verdi. Derslerde özel hareket polisleri tarafından silah kullanma teknikleri de öğretildi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Kurban Bayramı'nda devlet daireleri ve bankalar ne zamana kadar açık?

Bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla birlikte merak edilen konular var. Kurban Bayramı'nda devlet daireleri ve bankalar ne zamana kadar açık? Yıllık izin almak gerekiyor mu? Bayramda çalışmak zorunlu mu? Çalışana ne kadar ödenir? İşte cevapları...

Bakanlar Kurulu'nun 15 Ağustos 2017 tarihli kararıyla Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarıldı. Karara göre; 28 Ağustos ve 29 Ağustos tarihleri tam gün, 31 Ağustos Perşembe günü öğleden sonra idari tatil olacak.

Böylece memurlar ve kamu işçileri 2.5 gün idari izinli sayılacak. Peki idari tatil olan günlerde devlet daireleri ve bankalar açık olacak mı?

BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Ağustos 16th

İdari tatil nedir? İdari izin kimleri kapsıyor?

İdari tatil kavramı bir kez daha gündeme geldi. 10 günlük bayram tatilinin idari izin çatısı altında duyurulması, bazı vatandaşların kafasında soru işareti bıraktı. Peki idari tatil nedir, resmi tatil ile farkı ne? Hangi kurumlar idari tatil kapsamında?

Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği Kurban Bayramı 28-29 ağustos tam gün, 31 Ağustos perşembe yarım gün idari tatil oldu. Bakanlar Kurulu'nun bayram tatilini 10 gün ilan etmesi, fakat 3 günün idari tatil sayması ile birlikte soru işaretleri doğdu. Özellikle idari tatili kimlerin kapsayacağı konusunda kafalarda soru işareti oluştu.

Dik dik bakmak tehdit suçu mudur?

Bir öğretim üyesine dik dik bakmak tehdit suçu kapsamına girer mi? Danıştay 1. Dairesi, bir öğretim üyesinin başka bir öğretim üyesine dik dik bakmasının tehdit suçu oluşturmayacağına karar verdi.

Dik dik bakmak tehdit suçu mudur?

15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kaç gün sonra üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bir öğretim üyesinin açık olan kapısının önünden 1 saat arayla geçen iki profesör hakkında üniversite yönetimi "baş sallayıp, ters bakarak" tehdit suçunu işledikleri gerekçesiyle lüzum-u muhakeme kararı vermiştir.

Öğretim üyelerinin Danıştaya itirazları üzerine Danıştay 1. Dairesi, atılı suçun tehdit suçunu oluşturmaması nedeniyle lüzum-u muhakeme kararını kaldırıp, men-i muhakeme kararı vermiştir.

Üniversitenin bu keyfi uygulamasına Danıştay dur demiştir.

İstisnai vatandaşlığa başvurabilmek için yabancının hangi şartları sağlaması gerekiyor?

Hükümet, Türkiye’de yaşayan Balkan kökenli Türk soyluların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için istisnai vatandaşlık hakkı tanıdı.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 2014’ten itibaren yabancılarla ilgili ikamet izni işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığı’ndan alınarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verildi.

Yeni uygulama ile haymatlos (vatansız) statüsüne daha önceden sahip olan başta Batı Trakya Türkleri olmak üzere Balkan ülkeleri kökenli Türk soylularına insani ikamet izni uygulamasına geçildi.

Batı Trakya kökenli haymatloslar ile anne babası vatandaş olanlara bile vatandaşlık kazanma yolu dolaylı olarak kapatıldı. Bu durum, Türk soylu Balkan göçmenlerinin mağduriyetine neden oldu.

Ağustos 15th

GİB vergi dairesi müdür yardımcılığı sınavı nasıl yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı, memurlar arasından 300 vergi dairesi müdür yardımcısı alacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI

SINAV DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği eki 1 sayılı cetvelde yer alan Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Gaziantep ve Kocaeli il merkezleri ile 2, 3, 4 ve 5'inci hizmet bölgelerinde ihtiyaç duyulan diğer hizmet alanlarına atama yapılmak üzere 300 (üç yüz) adet vergi dairesi müdür yardımcısı kadrosu için Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav yapılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav, 18.11.2017 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Memur zammında hakem heyeti devreye girerse ne olur?

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet dün teklifini sundu. 2018 için yüzde 3+3, 2019 için ise yine yüzde 3+3 zam önerisi hükümet tarafından sunuldu. Toplu sözleşmede yetkili konfederasyon Memur-Sen de bu teklifi müzakereye açık bir teklif olarak görmedi.

Uzlaştırma kurulu (Hakem heyeti) devreye girebilir

Ağustos ayı boyunca sürece kamu görevlileri toplu görüşme sürecinde uzlaşma sağlanamazsa, taraflar Uzlaştırma Kurulu'na başvuracak. 2010 yılına kadar Uzlaştırma Kurulu kararları hükümet açısından bağlayıcı değildi. Ancak o yıl yapılan anayasa değişikliği ile Uzlaştırma Kurulu kararına uymak taraflar açısından zorunlu hale getirildi.

Ağustos 14th

Çalışanları kurum içi girişimciliğe teşvik etmenin yolları

Sayısı gittikçe artan start-uplar ve beraberinde getirdiği girişimcilik kültürü, geleneksel şirketleri ve iş yapma modellerini de dönüştürüyor. Artık şirketler büyümek için müşteri ihtiyaçları doğrultusunda inovasyon yapmak durumunda.

Aynı şekilde çalışanların da daha aktif olarak bu dönüşümün içinde yer alması bekleniyor. Bir yöneticiyseniz bu konuda üzerinize düşen belli başlı görevler var. Aşağıdaki taktikleri izleyerek çalışanlarınızı "daha girişimci bireyler" haline getirmeniz mümkün:

1. Risk almaları konusunda onları teşvik edin

Zorunlu hizmeti tamamladığı gerekçesiyle iki yıla bir kademe verilmez mi?

Zorunlu hizmeti tamamladığı gerekçesiyle iki yıla bir kademenin uygulanmayacağı yönündeki işlemler doğru değildir.

SORU: Merhaba Şubat 2011 de sözleşmeli öğretmen olarak kalkınmada öncelikli yere atandım.(zorunlu hizmeti 6 yıl) Haziran 2011 de KHK ile kadroya geçtim ve adaylığım kaldırıldı. Bu tarihten sonra Haziran 2013 ve Haziran 2015 de 2 yıla ekstra 1 kademeden yararlandım . Şubat 2017 de zorunlu hizmetimi tamamladım. Haziran 2017 de 2 yıla bir kademe talebim zorunlu hizmetimi tamamladığım sebep gösterilerek redddedildi. Bu konuda aydınlatıcı bilginizi rica ediyorum.

CEVAP: Devlet Memurları Kanununun "Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler" başlıklı 2. Bölümünün "Kademe ve Kademe İlerlemesi" başlıklı 64. maddesi şu şekildedir:

Ağustos 12th

Çalışan işçi anne, yarım mesai için ne zaman başvuru yapmalı?

Çalışan annelerin çocuklarının okul çağına kadar yarım gün çalışmalarıyla ilgili usuller belirlendi. Annenin bir ay önce işverene başvurması şart..

Annelerin kısmi çalışmaları ile ilgili yönetmelik bu konudaki usulleri de ortaya koydu.
Buna göre, anneler kısmi çalışma için 1 ay önce başvurmak zorunda. Başvurunun işveren tarafından cevaplandırılması için belirlenen süre de bir ay. İşveren bu süre içinde cevap vermezse anne dilekçesinde belirttiği tarihten sonraki iş gününde hakkını kullanmaya başlıyor. Yönetmelik bazı meslek gruplarını da istisna olarak görüyor. Bu meslek gruplarında işverenin onayı gerekiyor.

BABAYA DA İZİN VAR

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar