Archive

Aralık 4th, 2017

Başbakanlık Müfettişleri Maliye Uzmanı olarak atanabiliyor mu?

Torba Kanunun 92 nci maddesine göre kariyer mesleklerde bulunanlara sınavla Maliye Uzmanı kadrolarına atanma hakkı getiriliyor. Özellikle Başbakanlığın yeni sistemle birlikte kalkacak olması burada görev yapan kariyer mesleklerin ne olacağını gündeme getirmişti. Başbakanlıkta görev yapan kariyer meslekler arasında yer alan Başbakanlık Müfettişleri ile Başbakanlık Uzmanları Maliye Uzmanı kadrosuna atanabilecekler.

Aralık 1st

Memurun giyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

2017/10872 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karar Sayısı : 2017/10872

Ekli "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığının 11/9/2017 tarihli ve 4875 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (11) sayılı Cetvelin "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kasım 29th

Maaşı düşen asgari ücretlilerin durumu ne olacak?

Asgari ücretlilerle ilgili çok önemli bir düzenleme gece yarısı kabul edilen torba tasarı ile Meclis'ten geçti. Buna göre eylül ayından bu yana maaşı düşen asgari ücretlilerin maaşı asgari geçim indiriminin artırılması ile telafi edilecek.

"Torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasayla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın (net asgari ücret) altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde eklendi. Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye, gerekse net ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Kasım 28th

Ataması iptal edilen memura harcırah ödemesi nasıl yapılır?

1-Sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının fiilen taşıtılması ve diğer zorunlu giderlerine karşılık verilmektedir.

2- Ataması iptal edilen ve hareket etmeyen personelden harcırah ödemesi yapılmamış olanlara herhangi bir ödemede bulunulmayacaktır.

3-Ataması iptal edilen ve hareket etmeyen personelden harcırah ödemesi yapılmış olanlara ise yer değiştirme masrafını geçmemek şartıyla, harcırah hesabında esas tutulan aylık veya ücretlerinin 1/4 ü kadar bir tazminat verilmesi, ayrıca kısmen veya tamamen iptal edilmesi mümkün olmayan ulaşım masraflarının da (otobüs, tren, vapur ve uçak bileti ücretleri gibi) bu tazminata ilave edilmesi gerekmektedir.

Uzlaştırmacı Olacaklar Nasıl Bir Eğitim Alacaklar?

Ceza Muhakemesi Kanunuyla getirilen uzlaştırmacılık müessesesiyle Hukuk, Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi mezunları ceza davalarında uzlaştırmacı olarak görev yapabilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunuyla getirilen uzlaştırmacılık müessesesiyle Hukuk, Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi mezunları ceza davalarında uzlaştırmacı olarak görev yapabilecek. Sadece iş arayan üniversite mezunları değil, belirtilen bölümlerden mezun emekliler ile halen bir işte çalışan profesyoneller ve memurlar da mesai saatleri dışında uzlaştırmacı olarak görev yapabilecek.

Kasım 27th

Öğretmen atamasında başarı sıralaması yazılı sonuca göre düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Öğretmen alımında mülakatların devam edeceğini ancak, soruşturma sonrası soruşturmayı geçenlerin başarı sıralaması için, adayın yazılı sınav sonucunun değerlendirileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Öğretmen alımında mülakatların devam edeceğini ancak, soruşturma sonrası soruşturmayı geçenlerin başarı sıralaması için, adayın yazılı sınav sonucunun değerlendirileceğini belirtti.

Başarı sıralamasına ilişkin açıklama videonun 43. dakikasından itibaren devam etmektedir.

Askere giden Devlet memurunun ailesinin lojmanı boşaltma zorunluluğu bulunuyor mu?

Askere giden memur lojmanı boşaltmak zorunda mıdır?

SORU : İyi gunler, kolay gelsin, bir sorum olucakti. Araştırdım ama bulamadım yardimcı olursanız cok sevinirim. Ben .. memurum. Sorum lojmanla ilgili. Askerlik yapmadım, evliyim lojmanda oturuyorum. Kısa dönem askere gittiğim zaman lojmandan çıkmam gerekir mi veya gittiğimde ailemi çıkartabilirler mi? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi" başlıklı 83. maddesi aşağıdaki gibidir.

Memurların hediye alma ve menfaat sağlama yasağı nedir?

Bürokratların imtihan konuları zamana ve zemine göre değişir. Daha önceki yazılarımızda Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yayımlanan Etik Rehberi'nde yer alan ve bürokratların dikkat etmediğinde başlarını derde sokan hediye alma yasağından ve kapsamından bahsetmiştik. Maalesef bürokratların en zayıf not aldığı konuların başında hediye alma gelmektedir. Makamlar yükseldikçe hediye kavramının hem içeriği hem de cesameti değişebilmektedir. Bu konuyu tekrar gündeme getirerek hali pür melalimizi açılamaya çalışacağız.

Memurların hediye alma ve menfaat sağlama yasağı nedir?

Kasım 26th

Görevden alınan daire başkanları hangi kadroya atanacak?

Daire başkanı ve üstü kadrolara atanan personelin görevden alınmasında yaşanan yargısal sorunları ortadan kaldırmak, bakanları görevden alma konusunda rahatlatmak ve personelin uzun bir süre mali haklarını almayı sağlayarak mağduriyetini azaltmak için 15/04/2015 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek 18 inci madde eklenmişti. Bu maddenin uygulamasında birçok sorun ortaya çıktığı için Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu görüşlerle sorunu çözmeye çalışmıştır. Biz de bu görüşler doğrultusunda konuyu açıklamaya çalışacağız.

Görevden alınan daire başkanları hangi kadroya atanacak?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi kapsamında, üç yıl ve üzeri daire başkanı kadrosunda görev yapanlardan görevden alınanlar hangi kadrolara atanacak?

Sözleşmeli personel ile memurlar arasındaki farklar nelerdir?

12 başlıkta sözleşmeli personel ile memurlar arasındaki farklar.

Son dönemde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel istihdamında yine bir artış gözleniyor. Öğretmen ve sağlık personeli başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda 4/B'li sözleşmeli personel alımı yapılıyor.

Sözleşmeli personel alımında, sık sık, memurlarla aralarında bir fark olmadığına vurgu yapılıyor. Sadece tayin haklarında farklılık olduğu söyleniyor.

Oysaki izinden, görevde yükselmeye, gelir vergisinden tazminatlara kadar bir çok alanda farklılık bulunuyor.

İŞTE 12 BAŞLIKTA VAROLAN FARKLILIKLAR

Watsapp'tan yapılan tebligat geçerli sayılır mı?

Yargıtay, avukata Whatsapp'tan yapılan tebligatı geçerli saydı.

- Türkiye Barolar Birliği'nin resmi verilerine göre, ülke genelinde 2016 yılı sonu itibariyle 57 bin 985 erkek, 42 bin 476'sı kadın olmak üzere 100 bin 461 avukat hizmet veriyor. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 100 bini aşkın avukatı yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Daire, avukata Whatsapp üzerinden yapılan tebligatı geçerli saydı.

Terbiyesizlik yapma sözü hakaret sayılır mı?

Gittiği icra müdürlüğünde, icra memuruna 'lütfen terbiyesizlik yapmayın' diyen avukat davalık oldu. Mahkemenin hakaret saydığı 'terbiyesizlik yapma' sözü Yargıtay'dan döndü.

Yüksek mahkeme, avukatın icra memuruna sarf ettiği sözün hakaret içermediğine hükmetti.

Kasım 24th

Mehil süresi görevde yükselmede dikkate alınır mı?

Mehil süresi, görevde yükselmede dikkate alınır mı? Mehil müddeti, görevde yükselme işlemlerinde aranan hizmet süresinin tespitinde dikkate alınır mı?

Mehil müddeti; devlet memurlarının ilk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle atanmalarında, atama işleminin tebliğinden itibaren, göreve başlanılması gereken son mesai saati bitimine kadar olan süre olarak tanımlanmaktadır.

Memur, bu süreyi, taşınma, yerleşme ve yeni görev yerinde yaşam düzeni kurma amacıyla kullanmaktadır.

657 sayılı Kanunun 62. maddesine göre, aynı yerde göreve başlayanlar en geç ertesi günü, başka bir yerde göreve başlayanlar ise 15 gün içinde yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır.

Kasım 22nd

Memur sendikalarının varlığı memura ne katıyor?

Bir kamu personeli olarak memur sendikalarına neden üye oluyoruz? Peki memur sendikalarının varlığı, memura ne katıyor?

Ya da Memur Sendikaları Kapatılsa Memur Ne Kaybeder?

Bir sendikaya üyeyseniz elbette ki sendikanızdan beklentileriniz olacaktır.

Bir sendikanın yöneticisiyseniz veya yönetim kademesindeyseniz elbette ki büyük bir sorumluluk yüklendiğinizin farkındasınızdır.

Büyüklerimiz düşünmüş bu amaçla bir kanun çıkarmış ve memurlarımızda bu kanun dahilinde oluşumlar gerçekleştirmiş. Hatta sendikalara, kimlerin üye olacağı, kimlerin üye olamayacağı bile bu kanunda düşünülmüş. Aslında konu kamu çalışanları olunca, kanun bir nevi işveren tarafından çıkarılmış oluyor ama şimdilik konunun bu tarafını bir kenara bırakalım.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar