Archive

Ekim 9th, 2017

Memur alt derecedeki kadrolara görevlendirilebilir mi?

Soru

2. dereceli kadroda Muhasebe Şefi olarak görev yapmaktayım. İlçede bulunan veznedarlık kadrosu için geçici olarak görevlendirileceğim söylendi. Muhtemelen 5. dereceli kadro Benim 657 s.k. 45. maddesi gereğince itiraz dilekçesi vermem doğru olur mu? Bu konuda ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. Maddesi:

"Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

Memur olunurken, kasdi suçlardan dolayı alınan cezalar toplanır mı?

Ayrı suçlardan dolayı 6+7+8 ay ceza alındığında, bu cezalar toplanarak 657 sayılı Kanununun 48. maddesi hükmü uygulanamaz.

SORU: Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl ve üstü ceza alan memur olamamaktadır. Bu husus zaten 657'de yazıyor. Kişi hakkında 3 maddeden ceza verilsin, bunlarda 6+7+8 ay cezalar olsun. Bunlar toplanıp 21 ay olduğu için memur olamaz mı? Yoksa suçların gerçek içtimasi geregi her suç bağımsız mıdır? Not: Suçlar yüz kızartıcı değil ve kasten olsun.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 48. maddesi aşağıdaki gibidir.

"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

Görevden uzaklaştırma nedir?

Son zamanlarda Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraçlar yapılırken, ihraç edilmekle karıştırılan görevden uzaklaştırma müessesesi üzerine açıklamalar yapma gereği duyulmuştur. Görevden uzaklaştırma Devlet memurluğundan çıkarılma değil, belirli bir süre görevi başında kalması sakıncalı görülen memurlar hakkında alınan bir tedbirdir.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Son zamanlarda Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraçlar yapılırken, ihraç edilmekle karıştırılan görevden uzaklaştırma müessesesi üzerine açıklamalar yapma gereği duyulmuştur. Görevden uzaklaştırma Devlet memurluğundan çıkarılma değil, belirli bir süre görevi başında kalması sakıncalı görülen memurlar hakkında alınan bir tedbirdir.

Torba Kanun Tasarısında kamu çalışanları için neler var?

Motorlu Taşıtlar Vergisindeki artışın gölgesinde kalan torba kanun tasarısında kamu çalışanlarını da yakından ilgilendiren birçok düzenleme yer alıyor.

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek TBMM Başkanlığına sunulan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” MTV'nin gölgesinde kaldı. Halbu ki bu Tasarıda kamu çalışanlarıyla ilgili de bir çok hüküm bulunmaktadır.

130 maddeden oluşan Tasarıda, kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Torba Kanun Tasarısının kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemelerinden bazıları şunlar:

1- Çalışanalrın maaşlardan kesilen gelir vergisinin 3.dilim oranı %27'den %30’a çıkarılıyor

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak, ücretten kesilen gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimine uygulanan %27 oranının %30’a çıkarılması öngörülüyor.

Ekim 6th

Arabulucuya gidilmeden açılacak davalar reddedilir mi?

İş davalarında zorunlu arabuluculuk getirmesi nedeniyle 14 milyon işçiyi ilgilendiren iş mahkemeleri yasa tasarısındaki düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Çalışma yaşamında yeni bir dönem niteliğindeki bu düzenlemeye göre, arabulucuya gidilmeden açılacak davalar usulden reddedilecek. Kabul edilen düzenlemeyle getirilen yenilik şöyle:

ZORUNLU ARABULUCULUK

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında arabulucuya başvuru dava şartı oldu. Davacı, arabulucuda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini dilekçesine eklemek zorunda olacak.

USÜLDEN REDDEDİLECEK

Engelliler engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılabilir mi?

Engelliler, engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz.

7 Şubat 2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin "İşyerlerinin engellilerin çalışma şartlarına göre düzenlenmesi" başlıklı 16. maddesi fıkralarının söylediği gibi engelli bir çalışana bu kadar iş yüklemek engellilerin engelliliklerini artırıcı, geliştirici maddesine aykırıdır.

İlgili madde tam olarak şöyledir;

İşyerlerinin engellilerin çalışma şartlarına göre düzenlenmesi

Diyanet'te üst düzey atamalar belli oldu

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına, Dış İlişkiler Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selim Argun ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı atandı.

Genel Müdürlüklerde ise; Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Haydar Bekiroğlu, Dış ilişkiler Genel Müdürlüğüne Erdal Atalay ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Dr. Burhan Erkuş atanan isimler oldu. Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına da Hasan Ali Yıldız getirildi.

Başkanlıkta gerçekleştirilen devir teslim törenlerine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, görevi devreden Genel Müdürlere yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, göreve yeni başlayan Başkan Yardımcıları ve Genel Müdürlere yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ekim 5th

İnfaz koruma memuru alımında yeni düzenleme

Adalet Bakanlığı 657'e tabi memur statüsündeki infaz koruma memuru alımlarında yeni düzenleme yaptı.

Adalet Bakanlığı, 657'e tabi memur alımlarını düzenleyen Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmelikte değişikliğe gitti.

DAHA FAZLA ADAY SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

Boy ve kilo şartı aranan infaz koruma memuru alımında, ilan edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava alınıyordu.

Yapılan yeni düzenleme gereğince 10 katı aday sözlü sınava alınacak.

BOY VE KİLO ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

İnfaz koruma memuru alımında; erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak şartı ile birlikte boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmaması gerekiyor.

Ekim 4th

Danıştay zabıt katibi alımında 20 katı aday şartını yeniden getirdi

Danıştay Başkanlığı, 7 Eylül'de kaldırdığı, 20 katı aday şartını yeniden getirdi.

Danıştay, 7 Eylül'de yaptığı düzenlemeyle, zabıt katibi alımı uygulamalı sınavına, KPSS'den en yüksek puan almış 20 katı adayın katılabileceği yönündeki düzenlemeyi yürürlükten kaldırmıştı.

Memurlar.net'te yer alan değerlendirmede, bir nebze de olsa adalet sağlayan uygulamanın kaldırılmamasının yanlışlığına dikkat çekilmişti. Zira 20 katının kaldırılması demek, KPSS'ye giren binlerce adayın uygulamalı sınava alınması anlamına geliyordu. Buna ise kurumsal olarak imkan yoktu. Zira başvuracak örneğin 50 bin kişiye uygulamalı sınav yaptırılması mümkün değildi.

ÖSYM Başkanlığına atama yapıldı?

ÖSYM Başkanlığına atama yapıldı.Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özer'in ÖSYM Başkanlığı görevine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Özer'in atanmasının 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince uygun görüldüğü belirtildi.

Prof. Dr. Mahmut Özer

Ekim 3rd

Atamalarda liyakat kurumlarda kalite

TÜRKİYE Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ile başkan olmasının ardından ikinci kez bir araya geldik. Sakin ve yapıcı kişiliği ile dikkat çeken Bilecik'in bu tavrı Kurum'un son aylarda Ankara ile ilişkilerine de yansımış durumda ki 1-2 yıl önceki gerilim yok bugün. Türkiye gündeminin baş döndürücü bir hızla değiştiğine dikkat çeken Bilecik, "İnşallah biz masadan kalkana kadar gündem değişmez" diyerek başlıyor sorularımızı cevaplamaya...

Büyüme performansımız göz kamaştırıcı... TÜSİAD bunun devamının geleceği görüşünde mi? Performansın daha da artması için ne yapılmalı?

Memurun, esnaf arkadaşına verdiği borca karşılık, şirket gelir ve giderine ortak olası suç mudur?

Danıştay 12. Dairesi, esnaf arkadaşına verdiği borca karşılık şirketteki büro malzemelerine ve şirketin gelir giderinin yüzde 50'sine ortak olacağı şeklinde bir sözleşme düzenleyen memurun disiplin suçu işlediğine karar verdi.

Bir memur, arkadaşına verdiği 2 bin liralık borç için, şirketin büro malzemeleri ile birlikte şirket gelir ve giderinin yüzde 50'sine ortak olduğu yönünde sözleşme düzenlemiştir. Sözleşmeden i haberdar olan kamu kurumu, memura ticari faaliyette bulunduğu için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermiştir.

İdare mahkemesi, memurun kazanç getirici faaliyette bulunduğunun yeterli delille ortaya konulamadığı gerekçesiyle, verilen disiplin cezasının iptaline karar vermiştir.

Ekim 2nd

Kamu'ya özel sektör CEO'ları mı geliyor?

Orta vadeli programda yer alan "Kamuda insan kaynak kalitesinin artırılması" başlıklı bölümdeki ifadeler, biranda kamuoyunda heyecan uyandırmıştır. Bizde acaba bilindik hususların dışında yeni bir şeyler var mı diye heyecanlandık ve bugünkü yazımızı bu konuya ayırdık.

* Liyakati şimdiye kadar anlaşılamayan emekli CEO'lar mı geliyor?

Orta Vadeli Programda yer alan "kamudan ve özel sektörden emekli veya görevden ayrılmış liyakat sahibi, özel veya uzman personeli devletin çeşitli program proje ve misyonlarında gönüllü veya ücretli çalıştırabilecek esnek bir istihdam mekanizması oluşturulacaktır" ifadesi bir anda "Kamu sektöründe CEO dönemi" başlığıyla haberleşmeye başladı. Bizde keşke diye iç çekiyoruz.

Eylül 28th

İBB'nin yeni başkanı belli oldu

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından bugün yapılan oylamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Mevlüt Uysal oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Sayın Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan başkanlık için temayüle 337 arkadaşımız katıldı. Genel Başkanımızın tavsiyesiyle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. Mevlüt Kardeşimizi tebrik ediyorum' dedi.

YER KAVGASI ÇIKTI

Başkan seçimi için saat 15.00'da toplanıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal secimi izlemek için geldiği İBB'deki locada oturacak yer bulamayınca "AK Partililer bütün salonu doldurmuş bize oturacak yer yok diye bağırınca" ortalık bir süre karıştı.

İLK TUR SONA ERDİ

Eylül 27th

Emekli olduktan sonra bir üst öğrenimi bitirmek memura kazanç sağlar mı?

Devlet memurunun emekli olduktan sonra üst öğrenimi bitirmesi, intibak mümkün olmadığı için bir kazanç sağlamaz.

Devlet memurluğu hizmeti intibak sistemi üzerine kurulmuştur. Bu sistemin esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bulunmaktadır. Devlet memurunun öğrenim süresi bu intibak işlemlerini belirlemede en önemli unsurdur. Lise mezunları azami 2 nci dereceye kadar intibak işlemine tabi tutulmakta, yükseköğrenim mezunları da 1 nci dereceye kadar intibak işlemine tabi tutulmaktadırlar.

Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurlarının hem intibak derecelerine hem de bulunmuş oldukları hizmet sınıfı ve görev ünvanlarına göre ek göstergeler belirlenmiştir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar