Archive - 2017

Aralık 29th

Asgari ücretteki artış memurları ne kadar etkileyecek?

Asgari ücretteki artışla beraber AGİ miktarları da arttı.Asgari ücretteki artışla beraber AGİ miktarları da arttı.2018 yılı için asgari ücret net 1603 TL oldu.

Asgari ücretteki artışlar, memurların da içinde bulunduğu 80 milyonu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Asgari ücret rakamları memur maaşlarını doğrudan etkilemektedir

Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar için uygulanacak asgari geçim indirimi, memurun kendisinin veya ailesinin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıyla hesaplanmaktadır. Asgari ücrettin ilk dönemindeki artış memur maaşını doğrudan etkilemektedir.

2018 asgari ücret ne kadar?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zamlı asgari ücret rakamı açıklandı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018'de asgari ücret yeni yılda yüzde 14.2 artışla 1603 lira olacağını açıkladı. Asgari ücret desteği 2018'de de sürecek.
6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret rakamı belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücreti belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.

Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 14,2 ZAM

Vekaleten birinci dereceye atanan yeşil pasaport alabilir mi?

Danıştay Onuncu Dairesi, hususi damgalı pasaport alabilmek için birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolara asaleten atama yapılmış olması gerektiğini kararlaştırdı.

Danıştay Onuncu Dairesi, hususi damgalı pasaport alabilmek için birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolara asaleten atama yapılmış olması gerektiğini kararlaştırdı. Bu karara göre vekaleten birinci dereceye atananlar yeşil pasaport alamayacaktır

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Temyiz Eden Davacı : .....

Vekili : Av...

Karşı Taraf (Davalılar) : 1- Muğla Valiliği

2- Emniyet Genel Müdürlüğü

Vekili : Hukuk Müşaviri

Adalet Bakanlığı yeni tanıklık ücreti tarifesi yayımladı

Adalet Bakanlığı yeni 'tanıklık ücreti tarifesi' belirledi.

Adalet Bakanlığından:

2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 - (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ila 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

4/B Sözleşmeli Personellerin Maaş İşlemleri KPHYS Kapsamına Alındı

Sözleşmeli personel ödemelerinde elektronik dönem...

4/B Sözleşmeli Personellerin Maaş İşlemleri, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Kapsamına Alındı
Son yıllarda 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli kamu personelinin kamuda işe alımında meydana gelen artış, bu statüde istihdam edilen kamu personelinin maaş ödemelerinin de elektronik ortamda ortak bir veri tabanından yapılması ihtiyacını ortaya çıkardı.

Fazla mesai ücrete dahil edilebilir mi?

Fazla çalışma ücretini de içeren asıl ücretin asgari ücretin üzerinde olması gerekir.

Fazla çalışma ücreti işçinin aldığı asgari ücretin veya buna yakın bir ücretin içinde yer aldığı kararlaştırılamaz.

Fazla mesai ücretinin, Sözleşmede yazılı ücrete dahil olabilmesi için, öncelikle imzalanan sözleşmedeki ücretin asgari ücretten fazla olan bir ücret olması gerekmektedir.

Yüksek Mahkeme de kararlarında, fazla mesai ücretinin, ücrete dahil olup olmadığını değerlendirirken öncelikle asgari ücret kriterine baktı.

Açılan bir davada, Yargıtay 9. Hukuk Dairesince, davacının aylık brüt aldığı ücretin, asgari brüt ücretin 2,4 katı olduğuna dikkat çekilerek, iş sözleşmesinde, yıllık 270 saate kadar olan fazla mesainin ücrete dahil edilmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Devlet memuru ticari taksi işletebilir mi?

Yeni atanan bir memur, üzerine kayıtlı ticari taksiyi devretmek zorunda mıdır?

SORU : Yeni atanan .. teknikeriyim. Memur olarak bir ay önce atandım, üzerime ticari taksi var abimle ortak. Bunu devretmek zorunda mıyım?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" 28. maddesi aşağıdaki şekildedir.

Aralık 28th

Dövizle askerlik ödemleri nereye yapılıyor?

Dövizle askerlik yapacak gurbetçi vatandaşlar için ödeme işlemi kolaylaştı. Gurbetçiler bedeli artık muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklara ödeyecek. Adaylar, bulundukları ülkede muhabir banka olmayınca ödeme için başka bir ülkeye gitmek zorunda kalıyordu. Yılda 31 bin 500 kişi dövizle askerlik yapıyor.

Yurtdışında yaşayan ve dövizle askerlik yapacak gurbetçi vatandaşlar için son Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) düzenlemeye gidildi. Buna göre, dövizle askerlik için vatandaşların gerçekleştireceği ödeme işleminin muhabir bankaya gerek kalmaksızın başkonsolosluklarda yapılabilmesinin yasal zemini sağlandı.

BU YIL 53 BİN 585 BAŞVURU

Aralık 27th

Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker Unvanlı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 27 Aralık 2017 tarihinde saat 11:35’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

KPSS-2017/9 Yerleştirme Sonuçları Tıkla Öğren

KPSS-2017/9 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Tutukluların ölüm iznine kolaylık

Yakınlarını kaybeden tutukluların izin almasında yaşanan sıkıntılar son KHK ile giderildi. Artık 'cezaevi müdürünün önerisi' ve Başsavcılığın onayıyla izin alma işlemi daha kolay çözülecek.

Aralık 26th

İlahiyat fakültesi mezunları din kültürü öğretmeni olarak atanabiliyor mu?

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararına karşın Bakanlığımız karara itiraz etmiş olup bir üst mahkeme olan Danıştay İdari Davalar Kurulu 09/10/2017 tarih ve 2017/907 sayılı kararında itirazın reddine karar vermiştir.

Davanın esastan görülmesi sırasında Danıştay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.

Kamuda tasarruf seferberliğinin detayları belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomi yönetiminin işaret ettiği tasarruf seferberliğinin detayları belli oldu. 2018-2020 yılları kamuda tasarruf dönemi olacak. Kamuda araç alımı ve bina yapımı ile hizmet alımları, kamulaştırmalar ve çok sayıda kamusal harcama tek tek gözden geçirilecek.

Uzlaştırmacı sınavına başvurularda nelere dikkat edilmeli?

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, uzlaştırmacı sınavına başvurularda evrak eksikliği olması halinde ne yapılması gerektiğini açıkladı.

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DAİRE BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Uzlaştırmacı sınavına başvuru ile ilgili aşağıda belirtilen hususlarda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;

1) Yapılan başvurularda; istenen başvuru evraklarından birinin eksik olması halinde, Daire Başkanlığımız tarafından, sınav başvurusunun yapıldığı UYAP Uzlaştırmacı Portal üzerinden tüm evraklar iade edilmektedir. Bu durumda adayların diğer belgelerinde herhangi bir işlem yapmadan, sadece eksik veya hatalı olması nedeniyle iade edilen evraktaki hata veya eksiği giderip, ilgili evrakı taratıp tekrar göndermesi gerekmektedir.

Yanlışlıkla kadrolu olan taşeron tazminat alabilir mi?

Yerel yönetim ve merkezi yönetim idarelerinde çalışan tam 900 bin taşeron işçisine müjde. Nisan ayı başına kadar kadroya geçiş başlıyor. 2-12 Ocak arasında kadroya geçiş için taşeron işçi başvurusunu yapacak.

Sürekli işçi kadrosuna alınacak taşeron işçilerin sayısı 900 bine ulaştı. Bunların 450 bini merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde çalışıyor. Daha önce yerel yönetimlerdeki 400 bin kişi için kadro öngörülürken, kapsam genişletildi. Yerel yönetimlere bağlı iktisadi teşekküllerde çalışan 50 bin kişi de kapsama alınınca, kadroya alınacak taşeron işçi sayısı 900 bine ulaştı. 4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018'den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak.

Tek tip kıyafet ne zaman uygulanacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tek tip kıyafet hakkında 1 ay içinde yönetmelik çıkacağını belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Katıldığı televizyon programında canlı yayında soruları yanıtladı.

Darbecilere yönelik tek tip kıyafet uygulaması hakkında konuşan Bakan Gül KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin, "Kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama." dedi.

"(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor."

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar