Archive - 2016

Aralık 31st

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında devam edilmesine karar verildi.

Ek temininde güçlük zammından (temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan devlet memurlarına yapılan yan ödeme) yararlanacak Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sayısı 39 bin 500'den 50 bine yükseltildi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ödemeden 50 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli yararlanacak. Bu sayı daha önceki̇ düzenlemede 39 bi̇n 500 olarak beli̇rlenmi̇şti̇.

Tüketici şikayetlerinde ıslak imza aranıyor mu?

Tüketici hakem heyetine elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu olmadan e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek.

Tüketici şikayetlerinin daha hızlı çözülmesi amacıyla hayata geçirilen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) yenilendi.

Yenilenmiş hali yarından itibaren kullanıma açılacak sistem, tüketici hakem heyetine elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu olmadan e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapma imkanı getiriyor.

TÜBİS'e mevcut durumda e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılıyor ancak elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu gerekiyordu. Islak imzası 15 gün içinde ilgili heyete iletilmeyen başvuru işleme alınmıyordu. Yarından itibaren ise tüketici hakem heyetlerine e-Devlet Kapısı'ndan gelen başvurularda elektronik, mobil ve ıslak imza zorunluluğu aranmayacak.

Fiziki evrak sayısı azalacak

Danıştay dairelerinin görev dağılımı yeniden belirlendi

31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Danıştay Başkanlık Kurulundan:

DANIŞTAY BAŞKANLIK KURULU KARARI

Karar No: 2016/72

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KARARI

Danıştay Başkanlık Kurulu 29/12/2016 tarihinde, saat 15:30'da toplandı.

2575 sayılı Danıştay Kanununun 27. maddesi uyarınca, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

ORTAK HÜKÜMLER

(1) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci, Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.

(2) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır.

Aralık 30th

Polislerin atamayla ilgili bireysel başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, emniyet müdürü 3 polisin, Aralık 2013 ve Ocak 2014'te gerçekleştirilen atama işlemine karşı mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruları, "açıkça dayanaktan yoksunluk" nedeniyle kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde şube müdür yardımcısı olarak görev yapan Hakan Yıldız, 6 Ocak 2014'te aynı ilde Yabancılar Şube Müdürlüğüne şube müdür yardımcısı olarak atandı.

Yıldız'ın, işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada Ankara 6. İdare Mahkemesi, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Ankara Valiliği, bu karar üzerine dava konusu kadronun boş olmadığı gerekçesiyle Yıldız'ı tekrar Yabancılar Şube Müdürlüğündeki görevine atadı.

Varlık barışı nedir?

Kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemenin 31 Aralık'ta biten başvuru süresi, 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.

Bakanlar Kurulu'nun "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf etmesine imkan sağlayan ve kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemede başvuru süresi 31 Aralık'tan 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri de ucuz elektrik kullanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 15 Temmuz'da şehit düşenlerin aileleri ile gazi olan vatandaşların ikametgahlarında tükettikleri elektriğin fiyatını yüzde 50 oranında düşürdü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkesi ve milleti için hayatını kaybederek şehitlik mertebesine erişen vatandaşların aileleri ile gazilerin ikametgahlarında tükettikleri elektriği yüzde 50 ucuz kullanmalarını kararlaştırdı. EPDK, Emekli Sandığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya gazi maaşının bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisinin, alt abone grubu kapsamına alınmasına karar verdi.

TARİFELER DÜZENLEDİ

Tanıklık Ücret Tarifesi Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı tarafından 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 15 ila 37,25 TL olarak belirlendi.

Bakanlığın 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi'ne ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ, ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsıyor.

Aralık 29th

Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

- Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 42 ile 745 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 15 lira ile 22 bin lira arasında belirlendi.

Aralık 28th

Yetiştirme yurtlarında kalanların devlete atanma şartları nelerdir?

Yetiştirme yurtlarında kalan 3 bin 300 kişi devlette işe alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlar düzenleme kapsamına alınıyor.

Bu kapsamda istihdam hakkına haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığı'nca 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında adayların tercihleri alınacak.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 3 bin 220 kadro ve pozisyona yerleştirme yapılması planlanıyor.

Hak sahiplerinden ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirmeleri KPSS sonuçlarına göre; ilkokul, ortaokul ve ilköğrenim mezunlarının yerleştirmeleri ise kura sonucuna göre olacak.

Kifayeti müzakere önergesi ne demektir?

Anayasa teklifinin Meclis komisyonundaki görüşmeleri sırasında Kifayeti müzakere önergesi verilmektedir. Bu önerge ne demektir?

Anayasa teklifinin Meclis komisyonundaki görüşmeleri sırasında Kifayeti müzakere önergesi verilmektedir.

Bir konuda yeterince tartışma yapıldığı ve görüş alış verişinde bulunulduğuna karar verildikten sonra, görüşmelerin daha da uzamasının önüne geçmek amacıyla verilen önergeye Kifayeti müzakere önergesi denilmektedir.

Aralık 27th

Yaz saati uygulaması değiştirilecek mi?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yaz saati uygulamasının değiştirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yaz saati uygulamasıyla ilgili de konuştu.

Yaz saati uygulamasının değiştirilmesinin Bakanlar Kurulunda gündeme gelip gelmediği sorusuna cevap veren Kurtulmuş, "Öyle bir çalışmamız yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok" dedi.

BU SENE HAYATA GEÇTİ

Yıllardır gündeme gelen ancak uygulama fırsatı bulunamayan kalıcı yaz saati uygulaması, bu sene hayata geçti.

Düzenlemeyle, 2,5 milyar liralık tasarruf ve kış saatiyle havaların aniden kararmasından doğan psikolojik uyum sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2018'de sözleşmeli personel alınacak mı?

Kamuya 2018'de yapılacak personel alımlarının ipuçları geldi.

2018 yılında kamuya 100 bine yakın yeni personel alınacak. Öncelik öğretmen, hakim, savcı, sağlık personeli ve araştırma görevlilerinde olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelecek yıl önceliğin 4 alanda olacağını belirtirken, "Sayı geçen yıllarla benzer olacak" dedi.

Orta Vadeli Program (OVP) ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini belirten Ağbal, kamunun gelecek yıl da belirli sayıda personel almaya devam edeceğini söyledi. OVP açıklandığında rakamların net şekilde görüleceğine işaret eden Ağbal, "Gelecek yıl öncelik öğretmen, hakim, savcı, sağlık personeli ve araştırma görevlisi alımlarında olacak. Geçen yıllarla benzer rakamlar olacağını söyleyebilirim" dedi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 2018'de yaklaşık 20 bin öğretmen ataması yapabileceklerini söyledi.

Hac kayıtları başladı mı?

Gelecek yıl hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 28 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecek. Önceki yıllarda başvuruda bulunanlar, kayıt yenileme işlemlerini 9-31 Ocak arasında yapabilecek.

- Hacca 2017 yılında gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 28 Aralık 2016-6 Ocak 2017 arasında gerçekleştirecek. Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar ise kayıt yenileme işlemlerini 9-31 Ocak arasında yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, hac için ilk defa kayıt yaptıracaklar ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak.

- Otomatik kayıt yenileme yok

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Belli Oldu mu?

27 Aralık 2016 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 29931

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç, konu ve kapsam

MADDE 1 - (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Aralık 26th

Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak?

2017 asgari ücret rakamı henüz netleşmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Aralık'ta bir araya gelecek. Bu toplantıda rakamın netleşmesi bekleniyor.

Yeni yıl yaklaşırken, milyonlarca çalışan 2017 asgari ücret rakamını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücret için üç kez toplandı.

İŞÇİLER 1600 TL İSTİYOR

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda bin 600 TL olmasını talep etti.

İŞVEREN ZAM İSTEMİYOR

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

BAKAN NE DEMİŞTİ?

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar