Archive

Ekim 19th, 2017

Öğrenciyken alınan cezalar memuriyete engel midir?

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan düzenleme gereğince artık tüm memuriyete girişlerde güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Bu nedenle öğrencilik döneminde alınan disiplin cezalarının niteliği de memuriyete girişi etkileyecektir.

SORU : Merhaba ben Gıda Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim 2. Sınıftayken uyarı cezası aldım bu ceza memur olmama engel olurmu teşekkür ederim.

CEVAP : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 48. maddesi aşağıdaki gibidir.

"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Ekim 18th

Ustalık belgesi bulunmayanlara yönelik hükümler belirlendi

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, esnaf olarak çalışanların kalfalık ile ustalık belgelerini alarak meslekleriyle ilgili alanlarda iş yeri açmasına imkan tanınacak.

Baskı yapan yöneticiye dava açılabilir mi?

Bölge mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, psikolojik baskı uygulayan yöneticiye tazminat cezası verdi.

Çalıştığı iş yerinde üstü tarafından psikolojik baskıya (mobbing) uğrayan bir kişi, işinden ayrılmak zorunda kalınca olayı mahkemeye taşıdı. Bir çalışan, yöneticiye 40 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ekim 17th

Havacılık tazminatı ne kadar olacak?

Havacılık tazminatında ilgili YPK kararının çıktığı ifade edildi ama bu karar açıklanmadı.

Toplu Sözleşmede Yer Alan Düzenleme şu şekildedir:

4. Dönem Toplu Sözleşmesinin Ulaştırma Hizmet Koluna ilişkin mutabakat metninin 11 inci maddesinde "(1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaması kaydıyla, söz konusu ek 9 uncu madde uyarınca kadro ve pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının %200'ü oranında "ilave havacılık tazminatı" ödenir.

Gelir Uzman Yardımcılığı sonuçları açıklandı

14 Mayıs 2017 tarihinde yazılı, 18 Eylül - 06 Ekim 2017 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonucu açıklandı.

Gelir Uzman Yardımcılığı sonuçları tıkla öğren

Ekim 16th

Zabıt Katibi ve Mübaşir alımı nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2500 personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarının neler olduğu binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. 2250 zabıt katibi, 250 mübaşir olmak üzere toplam 2500 kişiyi kadroya dahil edecek olan Adalet Bakanlığı, başvuracaklar için başvuru şartlarını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2500 personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı için duyuruyu yayımladı. 2250 zabıt katibi, 250 mübaşir olmak üzere toplam 2500 kişiyi kadroya dahil etmeye hazırlanan Adalet Bakanlığı, personel alımı başvuru şartlarını yayımladı. Peki, zabıt katibi ve mübaşir alımının yapılacağı Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Zabıt katibi ve mübaşir kadroları için başvurular başladı mı?

Bursa Adliye Sarayında, Adalet Bakanlığı tarafından birçok il ve ilçedeki adliyelerde açılan zabıt katibi ile mübaşir kadroları için yapılacak sınava başvurular başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek toplam 2 bin 500 kişilik kadronun 2 bin 250'si zabıt katibi, 250'si ise mübaşir kadrosu. Adayların 2016 yılı KPSS puanının en az 70 olması gerekiyor.

Bursa Adli Yargı ve Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen başvurular 24 Ekim'de sona erecek. 31 Ekim tarihinde yapılacak sıralama ile belirlenecek yaklaşık 4 bin zabıt katibi adayı, 8-14 Kasım tarihleri arasında Bursada bilgisayarda en hızlı ve hatasız yazma sınavına katılacak.

Seçim sisteminde değişiklik olacak mı?

Referandumla kabul edilen Anayasa'ya göre, Türkiye parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. Yeni sistemle ilk kez 2019'da seçime gidilecek. Uyum yasaları adı altında çok sayıda kanunda değişiklik yapılacak. Değişecek kanunlar arasında Siyasi Partiler ile Seçim Kanunu da var. AK Parti'de 12 kişilik ekip, Seçim Kanunu üzerinde çalışıyor. Üzerinde çalışılan seçim sistemleri arasında 'daraltılmış tercihli sistem' de yer alıyor.

Bu sistemde partiler, her seçim bölgesi için milletvekili sayısının iki katı aday gösterecek. Seçmen, tercihi ile sıralamayı değiştirecek. Her seçmen sadece bir milletvekiline oy verebilecek. Daraltılmış tercihli sistem, liste başı olsa bile kimseye seçilme garantisi vermiyor.

Devlet koruması altında olan genç kamuya atanacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda kalan 3 bin 200 genç, kamuda istihdam edilecek. Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanacak merkezi yerleştirme işlemleri ile ilgili duyuru ve başvuru kılavuzunun ardından tercih işlemleri 18 Ekim'de başlayacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda kalan 3 bin 200 genç, kamuda istihdam edilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıkmada, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan gençlerin devlet tarafından kendilerine sağlanan istihdam uygulaması kapsamında iş sahibi olduğu ifade edildi.

Ekim 14th

e-Yazışma Projesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 14 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Başbakanlıktan:

Konu : e-Yazışma Projesi

GENELGE

2017/21

Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü çalışmalarının parçası olarak, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini amaçlayan e-Yazışma Projesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının 31/7/2017 tarihine kadar Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmesi talimatlandırılmış ve Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Bakanlıklar başta olmak üzere 158 kamu kurum ve kuruluşu arasında entegrasyon sağlanarak EBYS kullanılmaya başlanmıştır.

Bankacı olmak için neler yapmak gerekiyor?

Türk bankacılık sektörü, son yıllarda gençlerin gözde sektörü haline geldi. Bankacılık ile ilgili bölüm mezunlarının yanı sıra, bölümleri ile ilgili bir iş bulamamış binlerce yüksekokul mezunu da iş için bankaların kapısını aşındırmaya başladı. Hal böyle olunca da, bankalar ve finans kuruluşları üniversiteli genç işsizlerin adeta umut kapısı haline geldi.

Peki bankacı olmak için neler yapmak gerekiyor?

BANKACI KİMDİR?

Ekim 12th

Öğretmene ek ikramiye şansı

Devlette 30 yıldan uzun süre çalışan ve 7 Ocak 2015'ten önce emekli olanlara ek emeklilik ikramiyesi ödenmesine başlandı. Örneğin 2014 yılında emekli olan bir öğretmen, 30 yıldan fazla çalıştığı her yıl için 2 bin 102 lira ek ikramiye alacak. Bu haktan toplam 408 bin öğretmen yararlanacak.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) Elektrik Üretim A.Ş.'de çalışan bir üyesi için 2012 yılında açtığı davayla başlayan kamu çalışanlarının 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık ilave emekli ikramiyesi ödenmesi mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi.

Ekim 11th

Tedviren veya vekil olarak görev yapan amir, disiplin cezası verebilir mi?

Kurum içi talimat ile vekil veya görevlendirme olarak görevlerini yürüten amirler, kınama, uyarma gibi disiplin cezalarını verebilir mi?

SORU: Kurum içi talimat ile Sef V. veya Şube Müdür V. veya Şef G. veya Şube Müdürü G. olarak görevlendirilen memur, kurumdaki diğer bir memur hakkinda kinama, uyarma vs. cezası verebilir mi?

CEVAP: Anayasanın 128. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

Ekim 10th

Yardımcılıktan denetmenliğe atanan ne zaman denetmenlik aylığına hak kazanır?

Bir bakanlıkta denetmen yardımcısı olarak çalışan kişi, denetmen kadrosuna atandığında, unvanı ve derecesi değişeceği için, görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni aylığına hak kazanır.

SORU: Denetmen yardımcısı kadrosunda çalışırken 20.07.2017 tarihli bakanlık onayı ile denetmen kadrosuna atandım. 20.07.2017 - 15.08.2017 tarihleri arasında maaş farkı oluşacağını belirttim müdürlük mutemedine ancak mutemet yeni derece kademe ve tazminatlardan dolayı oluşan maaş farkının 15.08.2017 tarihinden itibaren hesaplanacağını ve maaş farkı alamayacağımı belirtti. Sizin konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim. teşekkür ederim iyi çalışmalar.

Ekim 9th

MEB şube müdürü atama sonuçlarını açıkladı

MEB, mahkeme kararı sonrası şube müdürü atama sonuçlarını açıkladı.

Mahkeme Kararı İle İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme İle Atama Sonuçları

Sonuçlar İçin TIKLAYINIZ

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar