Engelli memura tanınan özre bağlı yer değişikliği hakkı, hangi kamu kurumlarını kapsar?

Engelli memura tanınan yer değişikliği hakkı, başka bir ilde teşkilatı olan kamu kurumlarını kapsar. Üniversite ve belediye gibi başka bir ilde teşkilatı olmayan kamu kurumlarını kapsamaz.

SORU: Ben memur olarak yeni atandım bir ay oldu. Şimdi bu özüre bağlı olarak nakil isteme ile alakalı soruların olacaktı. Evde 4 kişi yaşamaktayız abim, ben, anne ve babam..

Babam ağır özürlü ve raporu var %94. Ve babamın vasisi benim.

Annemde özürlü %68 raporu

Başbakan'a hakaret memuriyetten çıkarılma sebebini gerektirir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Başbakan'a hakaret etmenin disiplin cezası gerektirdiğini ancak memuriyetten çıkarma cezasının ağır olduğunu belirtti.

Danıştay, Başbakan'ın konvoyu geçerken yumurta atan ve küfürlü sözler söyleyen Devlet memurunun, memuriyetten çıkarılmasının ağır bir ceza olduğuna karar verdi.

T.C
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO:2016/8859
KARAR NO:2017/321

Dosyanın incelenmesinden; beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan davacının, Başbakan'a yumurta atarak, küfür içeren sözlerle hakaret ettiğinden bahisle başlatılan soruşturma sonucunda Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İş sonu tazminatı hangi hallerde ödenir?

2005 yılında yapılan düzenlemeyle, 4/B'li sözleşmeli personele iş sonu tazminatı alma hakkı tanınmıştır. Ancak 2005 yılından önceki süreler için bu yönde bir hakka yer verilmemiştir. Bu nedenle, 2005 öncesi hizmetler için iş sonu tazminatı alınmamaktadır.

SORU: Merhaba, 18.12.1989 - 15.10.1992 tarihleri arasında 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli öğretmen olarak çalıştıktan sonra 15.10.1992 tarihinde kadrolu öğretmen olarak atandım. Kadroya atanırken sözleşmeli yıllarım için tazminat ödenmedi. 15.08.2017 tarihinde emekliliğe ayrıldım. Kıdem tazminatımın hesaplanmasında yukarıda sözü geçen sözleşmeli yıllarım dikkate alınmadı. Bu mağduriyetimin giderilmesi için ne yapmam gerekir. Şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla

CEVAP:

İş sonu tazminatı nedir:

Sağlığı bozulanın savunması aılınır mı?

Sağlığı bozulanın savunması aılınır mı?

Fiziksel çalışmaya dayalı işlerde sağlık riskini doğuran en önemli neden çalışma sürelerinin uzunluğu olurken, zihinsel işlerde daha çok iş stresi hastalıkların sebebi oluyor. Bu bozulmalar fiziki bir rahatsızlığa veya çalışmayı sürdüremeyecek noktalara ulaştığında ise iş sözleşmesinin sonlandırılması gerekebiliyor. Bazı durumlarda işçinin sağlığının bozulması işveren açısından da iş sözleşmesini sonlandırmayı zorunlu kılabiliyor

Hastalanan işçi tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Çalışanların sağlık nedeniyle tazminat alarak işten ayrılmalarına imkan tanıyan tek durum, sağlık probleminin yapılan işten kaynaklanmasıdır.

Engelli memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bu yıl gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim belirlendi.

EKPSS'ye başvuru süresi 6 Şubat'ta başlayıp 21 Şubat'ta sona erecek. Sınav 22 Nisan'da yapılacak.

Sınav sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

2018'in 1. dönemi memur alımı için 8-16 Mart arasında tercihte bulunulabilecek. Kura kaydı için başvurular da 2-16 Mayıs'ta yapılabilecek. Bu yıl 5 bin engelli memur alımı yapılacağı duyurulmuştu.

İlk yarıda 2 bin 500 engelli atanacak..

Otopark Görevlilerini kapsayan meslek standartları yayımlandı

Otopark görevlilerine sözlü ve yazılı sınav geliyor...

Otopark Görevlilerini kapsayan meslek standartları Resmi Gazete'de yayımlandı. Valeleri de kapsayan kararda iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutuldu. Vale hizmeti verenlerin, sürücü belgesine sahip olmasının belirtildiği kararda, görevlilerin iş kuralları da açıklandı. Buna göre, otopark görevlileri de sözlü ve yazılı sınava tabi tutulmadan iş yapamayacak

Tüketici hakem heyetlerinde elektronik tebligat dönemi başlıyor

Tüketici hakem heyetlerince muhataplarına gönderilecek evrak elektronik ortamda tebliğ edilebilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Elektronik Tebligat Sistemi Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına iletilmesi gereken evrakın elektronik ortamda tebliğiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğe göre, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu sistemden yararlanabilecek.

Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak.

Kamu görevlilerinin aile durum değişiklikleri e-devlet üzerinden yapılabiliyor mu?

Memur, aile durum beyanını e-devlet üzerinden verebilecek.Kamu görevlilerinin aile durum değişikliklerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesi ile ilgili çalışmalar başladı.

Memur aile durum beyanı e-devlet giriş sorgulamak için tıklayınız

Kamu görevlilerinin aile durum değişikliklerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesi ile ilgili çalışmalar başladı.

Bilindiği üzere, devlet memurları yeni çocuğunun olması veya eşinin işe girmesi/işten çıkması gibi durumlarda ilgili maaş birimlerine aile durum bildirimi beyan formu vermekle yükümlüdürler.

Türkiye Kart nerelerde kullanılacak?

Metrodan müzeye ve taksiden uçağa kadar Türkiye’nin tamamında geçerli olacak ‘Türkiye Kart’ projesiyle ilgili Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Şu anda Türkiye Kart’a benzer sistemler dünyada 3-4 ülkede kullanılıyor. Biz de bu sistemi dünya üzerinde başarıyla kullanan ilk ülkeler arasına gireceğiz” dedi.

Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nu oluşturdu. Platforma üye olan şirketler aracılığıya Türkiye genelinde ortak ödeme sistemine geçiliyor.

Sistem ile tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak. Metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek. İl değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Bunun için de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerle anlaşma yapılacak.

Memur ve hizmetlilerin alacağı harcırah miktarları

2018 yılı Bütçe Kanununa göre harcırah miktarları.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı, 31 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

memurlar.net olarak, 2018 yılı bütçe kanununda yer alan harcırah miktarları ile 2018 yılı harcırah miktarlarını aşağıdaki tabloda birleştirdik.

İşte 2018 yılı H Cetveline göre memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları indirmek için tıklayınız

Muvafakat isteyen kurum atamayı yapmak zorunda mıdır?

657 sayılı kanununda, muvafakat isteyen kamu kurumunun, muvafakati getiren memurun atamasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Ama idari istikrar ilkesi gereğince Danıştay bu konuda emsal bir karar vermiş ve atamanın yapılması gerektiğini belirtmiştir.

SORU: Kurumlar arası naklen atama işlemlerinde geçmek istediği kurum tarafından muvafakati istenen ve çalıştığı kurumu tarafından naklen geçişi uygun görülen bir memurun: Muvafakat isteyen kurum tarafından atamasının yapılmak zorunlu mudur? Atamasının yapılması zorunlu ise bunun belli yasal bir süresi var mı, ne kadar bir sürede yapılmalıdır?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

Hangi meslek grubu vali ve kaymakamdan daha fazla ücret alıyor?

Vali ve kaymakamdan daha fazla maaş alan kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" demişti. Peki hangi meslek grubu kaymakamdan daha fazla ücret alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" demişti. Peki hangi meslek grubu kaymakamdan daha fazla ücret alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 800 kaymakam ile biraraya gelmiş ve toplantıda yaptığı açıklamada "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" demişti.

Geçen yıla kadar ile ve ilçelerimizde bu şekilde bir sorun yer almıyordu.

Kaymakam veya Vali emri altındaki tüm personelden yüksek ücret alıyordu.

Uzun hastalık nedeniyle iş akti fesih edilir mi?

İş Kanunu'na göre işçinin sağlığının bozulması eğer işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşantısından yahut içkiye düşkünlüğünden kaynaklanıyorsa, bu durumda işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Bu nedene dayanarak iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, kişinin anılan nedenlere dayalı olarak devamsızlığının ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş işgününden fazla sürmesi gerekmektedir. İspatı zor olan bir durum olsa da örneğin sağlık raporunda kişinin aşırı alkol almasından dolayı alkol komasına girdiği yazıyorsa bu durum doğabilecektir. Bu nedene dayanan fesihlerde işçi yine de kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İlave tediye ödemesinden taşeron işçiler ne tutarda yararlanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ilave tediye ile ilgili CNN Türk’e özel yaptığı o açıklama şöyle; Çalışanların kazanmış oldukları kıdemlerini bir kenara koymadık. Yıllık izinler vs. en son çalışmış oldukları şirketlerindeki kıdemleri dikkate alınacak. Maaş konusunda da biz mevcut maaşları ile birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Ayrıca kamuya geçen işçilerimize 52 günlük ilave tediye ücret de eklenmiş olacak. Geçişi sağlanan işçilerin bulundukları yerde çalışacaklar. Tayin hakları olmayacak ve devamlılık esasına göre çalışacaklar.

İlave tediyenin mevzuat dayanağı nedir?

Daire başkanı iken uzmanlığa atanan memur, ek gösterge farkını ödemek zorunda mıdır?

6 ay gibi kısa süreli yüksek ek göstergeli görev yapan daha sonra düşük ek göstergeli görevini sürdüren memur yüksek ek göstergeden SGK. kesintisinin yapılmamasını isteyebilir mi?

Yüksek ek göstergeli bir görevde iken daha düşük ek göstergeli bir göreve atanan memur, aradaki ek gösterge farkını ödemek zorunda mıdır?

Genelde devlet memurları çalışma süreleri içerisinde değişik unvanlarda görev yapabilmektedirler. Bu bazen sınavla girilen görevler olabilmekle beraber, atanma suretiyle yapılan görevlerde olabilmektedir.

Örneğin; 2200 ek göstergeli Şube Müdürü iken 3600 ek göstergeli Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı unvanlarına atanıp bu görevlerinden sonra da yine Şube Müdürü, Uzman, Müşavir gibi 2200 ek göstergeli göreve tekrar atananlar olabilmektedir.

Örneğin: Genel Müdür , Genel Müdür Yardımcısı iken Müşavir kadrolarına atananlar olabilmektedir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş