Zabıt katipliği klavye sınavı nasıl yapılıyor?

Konya Adalet Komisyonu Başkanlığı, klavye sınavı sonrasında hizmet içi eğitim verilecek zabıt katiplerinden 3 dakikada 90 kelime yazamayanların görevine son verilebileceğini belirten resmi bir yazı yayımlandı.

Bilindiği üzere, bakanlık bünyesinde görev yapan zabıt katiplerinin 3 dakikada 90 kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılması kararlaştırılmıştı. 26 Eylül'de tüm birimlere gönderilen yazıda, klavye sınavının 15 gün içinde tamamlanması istenilmişti.

Bu yazıda da belirtildiği üzere, 3 dakikada 90 kelime yazamayanlar hizmet içi eğitime alınacaktır. Bu program sonunda, adaylar yeniden klavye sınavına alınacaktır.

Konya Adalet Komisyonu Başkanlığı, dün yayımladığı yazıda, hizmet içi eğitim sonrasında da 3 dakikada 90 kelime yazamayacak olanların, memurluğa alınma şartlarını kaybedeceğini belirten bir yazı yayımladı.

Taşeron kelimesi yerine kamu çalışanı geliyor

Taşeron işçilere kadro getirecek düzenlemede sona yaklaşıldı. Yeni sistemde artık taşeron kelimesi yerine kamu çalışanı geliyor. Çalışanlar 4E'li oluyor.

Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 817 bin taşeron şirket elemanının sorunun çözümlenmesiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Taşeron şirket elemanlarının yeni adı bundan böyle "kamu çalışanı" olacak. Özel statülü sözleşmeli personel olarak 657 Sayılı Kanun'da 4E'li olarak kadroya geçecekler. Bu çalışanların emeklilik hesaplamaları da Emekli Sandığı (4C) kapsamında değerlendirilecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılacak sözleşmeler 3'er yıllık olacak. Sözleşme yenilenmesinde performans kriteri etkili olacak. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak.

Araştırma sırasında 657 Sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Personelle mülakat yapılacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarına yapılan atamalar

Personel alımları incelendiğinde binlerce Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarına alım için ilana çıkıldığı görülmektedir. Hemen hemen her il için Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ilanlarına rastlamak mümkün hale gelmiştir. Uzun yıllardır bu kadrolara atama yapılmadığı için alımlarda kullanılan sınav yönteminin nasıl olduğu kamuoyu tarafından pek bilinmiyordu. Bu ilanlarda hem KPSS şartı aranmamaktadır hem de kamuya personel alımında uygulanan diğer yöntemlerden farklı olarak önce sözlü sınav arkasından da yazılı sınav yöntemi uygulandığı görülmektedir.

KPSS şartı aranmadan yapılan personel alımları neler?

İstisnai kadrolara yapılan atamalar dışında kamu kurumlarına KPSS şartı aranmadan personele alımı yapılabilmektedir. KPSS şartı aranmadan kamu kurumlarına yapılan atamalara yeni bir tane daha eklenmiştir. Bu yazımızda istisnai kadrolar dışında kamu kurumlarına sınavsız girişleri izah etmeye çalışacağız.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarına yapılan atamalar

Sosyal hizmetler kanunu tercih başvuru işlemleri uzatıldı

Bilindiği üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığınca 18 Ekim 2017-03 Kasım 2017 tarihleri arasında toplam 3251 kadro/pozisyon için tercih başvurusu alınacağı duyurulmuştu.

Hak sahiplerine ulaşılarak tercih yapacak aday sayısını artırmak ve hak sahiplerinin kılavuzu inceleyebilecekleri zamanı uzatarak tercihlerini hatasız bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak üzere daha önce ilan edilen tercih tarihlerinde değişiklik yapılması gereği duyulmuştur.

Bu itibarla, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ve 03 Kasım 2017 Cuma günü 23:59 da sona ereceği belirtilen tercih işlemlerinin son başvuru tarihi 10 Kasım 2017 saat 23:59 olarak değiştirilmiştir.

Belediye ve il özel idaresi personeli iki yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?

Belediyeler ve il özel idarelerinde çalışan memurlar, 657 sayılı Kanunun 64. maddesinde düzenlenen iki yıla bir kademe uygulamasından yararlanamaz.

SORU: Mrblar... Size bir sorum olacak... Ben ...Üniversitesinde memur olarak görev yapmaktayim. 657 sayılı memurlar Kanunu 64. Maddesi gereğince geri kalmış illerde görev yapan memurlara iki yıla ek bir kademe verilmesi hükmü yer almaktadır. Sizden ricam acaba üniversite personellerini kapsiyormu ogrenebilirmiyim

CEVAP: 657 sayılı Devlet memurları Kanununun "Kademe ve Kademe İlerlemesi" başlıklı 64. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Kamu kurumları memurları eski görevlerine uygun ek göstergeye atamak zorunda mı?

Kurumlar, görevden aldığı personeli, eski görevlerine uygun ek göstergeli bir göreve atamak zorunda mı?

İstanbul Üniversitesi, 1983 yılından itibaren Fakülte Sekreteri olarak görev yapan bir kamu görDanıştay İkinci Dairesi, kamu kurumlarının memurları eski görevlerinin ek göstergesine sahip bir göreve atanma zorunluluğu olmadığına karar verdi. evlisini 3000 ek gösterge olan kadroda görev yapmakta iken, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü Yüksekokul Sekreterliği kadrosuna (2200 ek gösterge) atamıştır.

Esnaf bilirkişilik yapabilir mi?

TESK Genel Başkanı Palandöken: Konfederasyonumuz tarafından bilirkişilik temel eğitimi verilecek. Esnafımız, bu eğitim sonrasında mevzuatta belirtilen diğer şartları da taşımaları halinde bilirkişilik yapabilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, verecekleri temel eğitim sonrasında mevzuattaki şartları da taşımaları halinde esnafın bilirkişilik yapabileceğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Bilirkişilik Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında TESK tarafından bilirkişilik temel eğitimi verilmesinin uygun bulunduğu ve konfederasyonun bu alanda yetkilendirildiğini ifade etti.

Memuriyet öncesi askerlik emsal süresinin tespitinde nasıl dikkate alınır?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, memuriyetten önce yapılan askerliğin emsal hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

Danıştay, memuriyete girmeden önce askerliğini yapanların intibakında askerlik hizmet süresinin, emsali hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

Davalarda arabulucuya başvurulması dava şartı mı?

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Koloğlu: Arabuluculuk faaliyetlerinin dava şartı olması, çalışma barışı ve yargı yükü yönünden önemli bir dönüm noktası...

- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, arabuluculuk faaliyetlerinin dava şartı olmasının, çalışma barışı ve yargı yükü yönünden önemli bir dönüm noktası olduğunu ve mahkemelerde yıllarca çözülemeyen sorunların arabuluculuk sayesinde kısa sürede çözüme kavuşacağını bildirdi.

Sendika açıklamasına göre, İNTES tarafından düzenlenen "İş Mahkemeleri Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler" başlıklı 55. Çözüm Arama Konferansı'nda konuşan Koloğlu, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısında iş hayatına etki edecek önemli düzenlemelere yer verildiğini belirtti.

Kamudaki En Büyük Çağrı Merkezi Hangisi?

Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Londra'da düzenlenen Contact Center World Awards'da "Dünyanın en iyisi" seçildi.

Sağlık Bakanlığınca uygulanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Londra'da düzenlenen Contact Center World Awards'da (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) "Dünyanın en iyisi" seçildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, MHRS'nin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada sağlıkta e-dönüşümün temellerinden birini oluşturan MHRS, küresel ölçekte bir başarı hikayesi oldu." dedi.

Londra'da yapılan Contact Center World Awards organizasyonunda Avrupa, Amerika, Orta Asya ve Afrika bölgelerinin birincileri yarıştı.

Hükümlü nakleden cezaevi personeli harcırah alır mı?

Ceza ve Tevkifevkeri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumları sevk ve nakiller nedeniyle, denetimli serbestlik müdürlükleri ise yükümlülüklere uyulup uyulmadığının takibinin yapılabilmesi için sık sık memuriyet mahalli dışında personel görevlendirmesi yapmakta olduğunu belirtip, büyükşehirlerde memuriyet mahalli dışına gidişlerde, giden personele gündelik verilmesi gerektiğini belirtti.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN WEB SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren ceza infaz kurumları sevk ve nakiller nedeniyle, denetimli serbestlik müdürlükleri ise yükümlülüklere uyulup uyulmadığının takibinin yapılabilmesi için sık sık memuriyet mahalli dışında personel görevlendirmesi yapmaktadır.

Mübaşir ek olarak hizmetli olarak da görevlendirilebilir mi?

Danıştay 5. Dairesi, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan mübaşirlerin, kendi istekleri dışında aynı zamanda hizmetli olarak da görevlendirilmelerini hukuka uygun buldu.

Danıştay 5. Daire, 13.03.2017 tarih ve E. 2016/19883, K. 2017/6924 sayılı Karar

Danıştay, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan mübaşirlerin, kendi istekleri dışında aynı zamanda hizmetli olarak da görevlendirilmelerini hukuka uygun buldu.

Karara konu olayda, Çocuk Mahkemesinde mübaşir olarak görev yapan davacı, isteği dışında, anılan Mahkemeye verilecek hizmetli bulunamaması dolayısıyla, hizmetin aksamaması için mübaşirlik görevinin yanında hizmetli olarak da görevlendirilmiştir.

Zabıt Katipliği uygulamalı sınav metinleri yayınlandı

2 bin 250 sözleşmeli zabıt katipliği için Adalet Bakanlığı uygulama sınav metinlerini yayımladı.

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI

METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

KİT'lere atanacak personelle ilgili yeni düzenleme yapıldı

2018 yılı yatırım ve finansman kararnamesine göre, KİT'lere atanacak personelle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

2018 yılına yönelik yatırım ve finansman kararnamesi 31 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME DIŞINDAKİ ATAMALARDA İKİ YENİ DÜZENLEME

Merkezi yerleştirme dışındaki atamalarda daha önce KPSS taban puan sınırı bulunmuyordu. Yeni düzenleme ile 70 taban puanı sınırı geldi.

Yine merkezi yerleştirme dışındaki atamalarda, en yüksek KPSS puanına sahip 20 katı aday yazılı sınava alınmaktaydı. Yeni düzenlemede bu sınır 10 katına indirildi, yazılı sınava ek olarak sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınava ise yazılı sınavda en yüksek puan alan 3 katı aday girebilecek. Sınavla ilgili hususlar bir yönetmelikle düzenlenecek.

Merkezi yerleştirme dışındaki alımlar şu şekildedir:

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş