Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında yapılan sınavsız atamalar

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1 inci maddesinde kimlerin sınavsız olarak kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanma hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, bu Kanunda sürecin nasıl işleyeceği de izah edilmiştir. Konunun detayları ise bu madde gereğince çıkarılan "Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte" açıklanmıştır.

Bu Kanunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2'sini Kanunda belirtilen hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak zorundadır. Dolayısıyla bu Kanun çerçevesinde yapılan atamalar da sınavsız olarak yapılmaktadır.

Maktu fazla çalışma ücreti alan zabıta memuruna, tuttuğu nöbete karşılık izin verilir mi?

Zabıta memurlarına, maktu miktardaki fazla çalışma ücreti alsa dahi, tuttukları nöbet karşılığında izin alabilmeli.

SORU: İyi çalışmalar. Çalıştığım belediyede 3 ile 5 haftada bir cumartesi pazar ve resmi tatillerde sabah 8 aksam 8 mesai yapıyoruz. Ancak bu mesaiye karşılık bize fazladan izin vermiyorlar, bunlara karşılık mesai ücretini aldığımızı söylüyorlar. Biz onlara maktu mesainin nöbetle alakası olmadığını söylediğimiz halde yok aldığınız mesai ücretinin nöbete karşılık olduğunda ısrar ediyorlar fazla uğraşırsak asaletimizin imzalanmayacağını ima ediyorlar. Sizden ricam gerçekten o tuttuğumuz nöbetlere karşılık izin kullanma hakkımız var mı varsa ne Sartlarda? Ayrıca hakkimiz varsa bu konuyla alakalı sitenizde haber yaparsanız cok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

Yıpranma süresinin memura faydası nedir, nasıl uygulanmaktadır?

Bazı memurlara ek hizmet olarak verilen fiili hizmet süresi zammı (yıpranma süresi) nedir, memura faydası nedir, nasıl uygulanmaktadır.

Yazımızda bu konuyu değerlendirmekteyiz.

Fiili hizmet süresi zammı, memurlardan ağır ve yıpratıcı görevlerde bulunanlara uygulanmaktadır. Memurun çalıştığı göreve göre ek süreler farklıdır. Bazı görevler için her yıla ilave olarak 2, 3 veya 6 ay eklenecek şekildedir. Yani bir memur fiili hizmet süresi zammına müstehak bir görevde ise bu memurun her yılı 12 ay değil, 14, 15 veya 18 ay olarak emeklilik hizmet sürelerinde uygulanır.

Fiili hizmet süresi zammının getiriliş amacı, Devlet memurunun yapmış olduğu mesleki görevi şayet tehlikeli, bünyesel ve ruhen memuru olumsuz etkileyecek bir meslek grubu ise bu memurun emeklilik için gerekli olan hizmet yılını daha erken tamamlanmasıdır.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla mesai ücreti ödenecek

Öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla mesai ücreti ödenecek.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışan personele verilecek. Her personele fazla çalışma ücretinin ödeneceği süre ayda 50 saati geçemeyecek, söz konusu her saat için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K" cetvelinde 1,83 lira olarak belirlenmiş ücretin 5 katı esas alınacak.

Fazla mesai yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren fazla çalışma cetveli düzenlenecek ve bu cetvel, söz konusu personelle birim amiri tarafından imzalanacak.

E-posta’lar fazla mesaide delil kabul edilir mi?

İşe iade davalarında fazla mesai konusunda gece çalışıldığını ortaya koyan e-postalar da delil olarak kabul edilecek.

Yargıtay, özgür iradesiyle işçi alma, işten çıkarma yetkisi olmayan yöneticilerin de iş güvencesinden yararlanabileceğine hükmetti. Bir şirket genel müdür yardımcısının açtığı işe iade davasında, mahkeme işveren temsilcisi olduğu için davanın reddini istedi.

Dava temyize gitti. Yargıtay da üst düzey bürokratlar, yöneticiler için emsal teşkil eden kararında yöneticilerin de iş güvencesi kapsamında olduğuna dikkat çekti.

CEO'LARA İYİ HABER

Torba kadrolara yapılan atamalar kazanılmış hak teşkil eder mi?

Bu yazımızda bir soru çerçevesinde torba kadrolara yapılan atamalar ve görevden almalarda hangi hakların kazanılmış hak aylık derece ve kademesine esas teşkil ettiği ile kazanılmış hak aylık derece ve kademesini açıklamaya çalışacağız.

Torba kadro atamasında hangi haklar kazanılmış hak olur?

DPB'nin OHAL döneminde memur istifasına dair resmi görüşü

Devlet Personel Başkanlığı, OHAL döneminde istifa eden memurun yerine yeni memur gelip göreve başlamadıkça istifa eden memurun görev yerini terk edemeyeceğini, terk eden memurun bir daha memuriyete alınmayacağı yönünde görüş verdi.

Devlet Personel başkanlığı, OHAL dönemindeki memur istifalarına yönelik önemli bir görüş verdi.

Başkanlık, 657'de yer alan maddeleri lafzı olarak yorumlayarak, kurumun tek başına istifayı kabul etmesinin yeterli olmadığını, ayrıca boşalan yere yeni bir memurun gelmesinin beklenmesi gerektiği yönünde mütalaa verdi.

Ancak bu görüş, 1984'te düzenlenen maddenin oldukça katı bir yorumu gibi görünmektedir. Zira, o dönemlerde teknik ve sağlık personelinin azlığında bu durum anlaşılabilirdi. Ancak bu dönemde değil.

Vali 112 çağrı merkezine her unvandaki memuru görevlendirebilir mi?

112 acil çağrı merkezlerinde memurların ve sözleşmeli personellerin görevlendirilmesi uygun mudur?

Odasının ışığını açık bırakan memura ceza!

Kamu kurumlarında devlet memurlarına verilen ilginç cezaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan birisi de, Bursa Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü'nden geldi. Müdürlük, iş çıkışında odasının ışığını ve televizyonu açık bırakan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-(c) maddesi uyarınca uyarma cezası verdi. Cezanın iptali için dava açılan davayı idare mahkemesi kabul etmedi. Bunun üzerine konu yüksek yargıya taşındı. Danıştay ise, cezanın eksik inceleme nedeniyle kesildiğini gerekçe göstererek, kararın bozulmasını kararlaştırdı.

En çok hangi hizmet sınıfından ihraç oldu?

Bugüne kadar yayımlanmış ihraç kararnameleri topluca değerlendirildiğinde, en çok hakim ve savcılardan ihraç yapıldığı ortaya çıkmaktadır.

YENİ KHK'LERE TOPLU BAKIŞ

Anayasanın 121 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 17.4.2017 tarihinde kararlaştırılmış, 29.4.2017 günlü (mükerrer) R.G. yayınlanmış olan 689-690 sayılı (toplam 2 adet) KHK getirilmiş düzenlemeler bölümler halinde özetlenmiş olarak aşağıya çıkarılmıştır.

I-OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(Karar Sayısı: KHK/689)

Mesleki bir üst öğrenimi bitiren 4/B'li personelin ücreti artar mı?

Üst öğrenimi bitiren sözleşmeli personelin de ücreti artar mı?

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararımın 4uncü maddesinin (e) fıkrasında "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai dununlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.' hükmüne yer verilmiştir.

Organik tohum nerden bulurum?

Türkiye'nin yüzde 100 yerli buğday tohumları Tekirdağ'da üretiliyor.

Tekirdağ'da buğday tarlasında incelemede bulunan Vali Ceylan, "Artık yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimiz için gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duydum" dedi.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve daha önce de yabancı rakiplerinin tahtını yıkan Milli Tohum 'Rumeli'yi üreten Trakya Tarım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Özcan Aygun, melezlemeler sonucu yeni tohum çeşitlerini geliştirmeye devam ediyor. Artık yüzde 100 yerli tohum ürettiklerini ve ülkenin 4 bir yanına üretim hakkı verdiklerini ifade eden Aygun, "Gümbür gümbür geliyoruz. Hububatlarımız artık yüzde yüz yerli ve bunun yanı sıra sadece kendimiz ekmeği yemiyoruz aynı zamanda ekmeği paylaşıyoruz" dedi.

Yan ödemedeki 5 yıl hizmet süresine neler dahildir?

Zam ve tazminat kararnamesinde, THS'de çalışan personelden 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara daha fazla zam ödenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemede yer alan 5 yıl hizmet süresi kavramına hangi hizmetler dahildir?

SORU: Merhabalar, öncelikle kolaylıklar diliyorum. Cevabınız için de şimdiden teşekkür ederim.
2015 yılında unvan değişikliği sınavına girerek teknik hizmetler sınıfında mühendis unvanı aldım. Daha öncesinde 2007-2015 yılları arası sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmaktaydım.
Zam ve Tazminatlar Kararnamesinde şöyle bir ibare var,

TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ

Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;

1 Başmühendis, Başmimarlara : 1025 - 1400
2 En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mü-
hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir
plancılarına kendi ihtisas dallarında;

MEB görevde yükselme kredi kartı ile sınav ücreti ödeme işlemi nereden yapılır?

MEB sınav ücretleri kredi kartları ile internetten yatırmak için tıklayınız

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarına başvuracak kişiler, sınav ücretlerini kredi kartı ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı uygulama öncesi ehliyet, açık lise ve ortaokul, görevde yükselme, elektronik ortam sınavları gibi merkezi sistem sınavlarının ücretlerini "Online tahsilat sistemi" ile kamu bankaları aracılığıyla tahsil ediyordu.

Bilgi İşlem Dairesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje ile sınavlara başvuracak kişilere ücretlerini kredi kartları ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilme olanağı getirildi.

Kamuya 90 bin personel alınacak

İstihdam seferberliğine kamu da katıldı. 4 ayda 1 milyondan fazla vatandaş iş bulurken kamu da 90 bin yeni eleman almak için düğmeye bastı.

2017 yılı ile birlikte başlayan istihdam seferberliğinde son rakam 1 milyon 3 bini buldu. Gerek özel sektör gerekse kamu kurumları eleman alımlarını sürdürüyor.

İstihdam seferberliği kapsamında kamu da 90 bin yeni personel için düğmeye bastı.

EN ÇOK ALIM MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA

Kamuda en çok alımı Milli Savunma Bakanlığı 24 bin personelle yapacak.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları da çok sayıda eleman alacak. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda da yeni öğretmen ataması için hazırlıklar devam ediyor. Bunun içinde engelli öğretmenler de bulunacak.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş