Hangi meslek grubu vali ve kaymakamdan daha fazla ücret alıyor?

Vali ve kaymakamdan daha fazla maaş alan kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" demişti. Peki hangi meslek grubu kaymakamdan daha fazla ücret alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" demişti. Peki hangi meslek grubu kaymakamdan daha fazla ücret alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 800 kaymakam ile biraraya gelmiş ve toplantıda yaptığı açıklamada "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" demişti.

Geçen yıla kadar ile ve ilçelerimizde bu şekilde bir sorun yer almıyordu.

Kaymakam veya Vali emri altındaki tüm personelden yüksek ücret alıyordu.

Uzun hastalık nedeniyle iş akti fesih edilir mi?

İş Kanunu'na göre işçinin sağlığının bozulması eğer işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşantısından yahut içkiye düşkünlüğünden kaynaklanıyorsa, bu durumda işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Bu nedene dayanarak iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, kişinin anılan nedenlere dayalı olarak devamsızlığının ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş işgününden fazla sürmesi gerekmektedir. İspatı zor olan bir durum olsa da örneğin sağlık raporunda kişinin aşırı alkol almasından dolayı alkol komasına girdiği yazıyorsa bu durum doğabilecektir. Bu nedene dayanan fesihlerde işçi yine de kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İlave tediye ödemesinden taşeron işçiler ne tutarda yararlanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ilave tediye ile ilgili CNN Türk’e özel yaptığı o açıklama şöyle; Çalışanların kazanmış oldukları kıdemlerini bir kenara koymadık. Yıllık izinler vs. en son çalışmış oldukları şirketlerindeki kıdemleri dikkate alınacak. Maaş konusunda da biz mevcut maaşları ile birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Ayrıca kamuya geçen işçilerimize 52 günlük ilave tediye ücret de eklenmiş olacak. Geçişi sağlanan işçilerin bulundukları yerde çalışacaklar. Tayin hakları olmayacak ve devamlılık esasına göre çalışacaklar.

İlave tediyenin mevzuat dayanağı nedir?

Daire başkanı iken uzmanlığa atanan memur, ek gösterge farkını ödemek zorunda mıdır?

6 ay gibi kısa süreli yüksek ek göstergeli görev yapan daha sonra düşük ek göstergeli görevini sürdüren memur yüksek ek göstergeden SGK. kesintisinin yapılmamasını isteyebilir mi?

Yüksek ek göstergeli bir görevde iken daha düşük ek göstergeli bir göreve atanan memur, aradaki ek gösterge farkını ödemek zorunda mıdır?

Genelde devlet memurları çalışma süreleri içerisinde değişik unvanlarda görev yapabilmektedirler. Bu bazen sınavla girilen görevler olabilmekle beraber, atanma suretiyle yapılan görevlerde olabilmektedir.

Örneğin; 2200 ek göstergeli Şube Müdürü iken 3600 ek göstergeli Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı unvanlarına atanıp bu görevlerinden sonra da yine Şube Müdürü, Uzman, Müşavir gibi 2200 ek göstergeli göreve tekrar atananlar olabilmektedir.

Örneğin: Genel Müdür , Genel Müdür Yardımcısı iken Müşavir kadrolarına atananlar olabilmektedir.

PTT'ye nasıl personel alınacak?

696 sayılı KHK sonrasında PTT'ye nasıl personel alınacağı belli oldu.PTT, 696 sayılı KHK sonrasında, şirkete nasıl personel alınacağını düzenleyen yönetmeliği yürürlüğe koydu.

PTT, 696 sayılı KHK sonrasında, şirkete nasıl personel alınacağını düzenleyen yönetmeliği yürürlüğe koydu.

Hatırlanacağı üzere, 696 sayılı KHK'da yapılan düzenleme uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümlerinin PTT'de istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaması yönünde düzenleme yapılmıştı. Ayrıca bir geçici madde düzenleme yapılarak, 1/1/2017 tarihinden sonra yapılan sınavlarda başarılı olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerinin geçerliliğinin devam etmesi kararlaştırılmıştı. Bu geçici madde, özellikle 2017/2 alımları yerleşen 1750 kişi kapsamaktaydı.

İstifa edene kıdem tazminatı veriliyor mu?

Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması (atılması) gerekiyor. Ama bazı hallerde istifa eden de tazminat alıyor. Ayrıntıları bilmeden istifa eden kıdemini kaybeder

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat şekli. Kıdem tazminatı aynı zamanda işçinin sigortası. Kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. İşte merak edilenler...

ASKERLİK VE EVLİLİK

Çalışanların kişisel verilerin korunması hakkındaki görev ve sorumlulukları nelerdir?

Son yılların en önemli konularından birisi olmasına rağmen kamuoyunda yeterince dikkat edilmeyen konulardan birisi de kişisel verilerin korunmasıyla ilgilidir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenemez. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve gerekli önlemleri almak veri sorumlularının, yani çalışma hayatı açısından işverenlerin en önemli görevidir. Bu anlamda işyerinde gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekir.

İşverenin işçisini çıkarmadan önce işçiye bildirmemesi ne gibi yükümlülükler doğurur?

İşten çıkarmada ve ayrılmada önceden bildirin...

İşçinin işten ayrılmadan önce işverene bildirmemesi ya da işverenin işçisini çıkarmadan önce işçiye bildirmemesi ne gibi yükümlülükler doğurur?

İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır. İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ayla 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlü.

Taşeron işçide ekap nedir?

Taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan kadro süreci tüm hızıyla devam ediyor. Başvurular yapıldı, tespit komisyonlarının inceleme süreci devam ediyor. Sonuçlar yakın zamanda açıklanacak. Taşeron işçilere kadro aşamasında EKAP kullanılıyor. EKAP nedir, EKAP ne işe yarar? İşte yanıtlar...

Kamuda çalışan taşeron işçiler 2018’e kadro başvurularıyla başladı. Kadroya geçişte yılbaşında başlayan süreç devam ediyor. Bugünlerde kamu kurumlarında kurulan tespit komisyonları başvuruları değerlendiriyor. Tespit komisyonu incelemeler yapacak ve hak sahiplerinin ilanı 12 Ocak 2018 - 20 Şubat 2017 tarihleri arasında duyurulacak.

İlanlara itiraz etmek isteyen işçilerin 21 Şubat - 23 Şubat 2018 tarihlerinde müracaatlarını yapması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı'nda 'müdür' olmanın kriteri değişti!

İçişleri Bakanlığı'nda görevde yükselme şartları değişti. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerde müdür ve üst kadrolara atanmak için farklı yöntem uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik şöyle:

Resmi Gazete

Sayı : 30310

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Meteoroloji uzmanları hava durumunu nasıl sunar?

Meteoroloji uzmanları artık para ile konuşacaklar

Meteoroloji uzmanları, iklim değişikliği kuraklık, hava durumu gibi konularda basına para karşılığı röportaj verme kararı aldı. Meteoroloji Mühendisleri Odası'nın yönetim kurulu kararıyla alınan kararda, uluslararası ve ulusal televizyonlardan açıklama başına 750, yerel televizyonlardan 500, ulusal gazetelerden 250 ve yerel gazetelerden de 100 lira talep edilecek.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Fırat Çukurçayır, "Gereksiz röportajların önünü kesmek için böyle bir yola gittik. Para kazanmak için böyle bir şey yapmıyoruz. Ama birtakım röportajlarda gerçekten çok zaman ve emek harcanıyor. Biz mal satmıyoruz ama bunun önünü alma adına böyle bir yola gittik" diye konuştu.

Çukurçayır'ın "gereksiz" olarak tanımladığı röportaj taleplerinin hangi kıstaslara göre ele alınacağı ise merak konusu oldu.

Kariyer meslek mensupları ne kadar ücret alacak?

66 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret sistemine göre yapılacak ödemeler 15.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda yaklaşık 53 kariyer meslek mensubu uzman ve uzman yardımcısının örneklerle hem 5510 sayılı Kanun'a hem de 5434 sayılı Kanun'a tabi olanların 2018 yılı maaş hesabını yaparak okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışacağız.

666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen ek 10'uncu maddeye göre ödenecek ücretin detayları verilmiştir. Buna göre (II) ve (III) sayılı listelerde unvanlar gruplar halinde yer almakta olup, bu unvanların alacakları ücret göstergeleri ve tazminat göstergeleri bulunmaktadır. Ücret göstergeleri ve tazminat göstergelerinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarın toplamı ise personelin alacağı brüt tutarı oluşturmaktadır.

Devlet Büyüklerine Kötü Söz Söyleyen Kişi Memurluktan Atılır mı?

Devlet memurlarına uygulanacak olan disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Madde de, hangi suça karşılık hangi cezanın verilebileceği anlatılmıştır.
Trabzon'da yaşanan bir olayda, başbakanının konvoyunun geçişi esnasında,bir beden eğitimi öğretmeninin başbakana hoş olmayan kötü sözleri üzerine, hakkında açılan disiplin soruşturması neticesinde ilgili kişinin başbakana karşı kullanmış olduğu kötü sözlerden dolayı devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verildi.
Olay üzerine öğretmenin açtığı dava, yerel mahkemece(idare mahkemesi) reddedilmiştir. Kararın temyizi üzerine Danıştay 12. Dairesi kararı hatalı bularak bozmuştur.

Memurun özel hayatındaki uygunsuz davranışları ceza gerektirir mi?

MEMURUN ÖZEL HAYATINDAKİ UYGUNSUZ DAVRANIŞLARI DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİRİR Mİ?

Denizli'de bir sınıf öğretmenine, telefonla uygun olmayan mesajlar göndermesi ve sosyal medya hesabından uygunsuz görüntüler paylaşması olayıyla ilgili başlatılan disiplin soruşturmasında 'bir yıl kıdem indirme' cezasıyla cezalandırıldı.

Aldığı disiplin cezasını mahkemeye taşıyan öğretmenin açtığı davada İdare Mahkemesince davanın reddine karar verildi. Kararın temyizi üzerine ise, Danıştay 12. Dairesi kararı hatalı bularak bozdu.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş