Bilirkişi yönetmeliği değişti

Resmi Gazetede yayımlanan yeni Bilirkişi Yönetmeliğine göre, Bilirkişi olmak isteyenlerin eğitim alması gerekecek, ayrıca en az 5 yıl alanında çalışmış olmak şartı getirildi.

Yeni Bilirkişi Yönetmeliği, 1 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

EĞİTİM ŞARTI GETİRİLDİ

Yönetmeliğin 30. maddesin e göre, bilirkişilik yapmak isteyenlerin, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatlik Temel eğitim alması zorunlu olacak.

Ayrıca, Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilecek.

Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri dikkate alınarak, bilirkişilik temel eğitiminden ve listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve esaslar ise bir Genelge ile belirlenecek.

Gelir Uzman Yardımcılığı sözlü sınav tarihleri açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2000 Gelir Uzman Yardımcılığı için sözlü sınav tarihlerini açıkladı.

14 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü bölüme girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve sınav giriş yeri açıklandı.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bayram tatili uzayacak mı?

Hükümetten, Bayram tatili uzayacak mı sorusuna cevap.Numan Kurtulmuş: Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de verdiği röportajda Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurtulmuş, Kurban Bayram'ı tatiliyle ilgili yöneltilen soruya, "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz. Ama herhalükarda bayram tatili ümidimiz var, yani kısa da olsa bayram tatilimiz var. Uzun olursa ne ala, turizm bakımından ama şu haliyle bile bayramda Türkiye'nin birçok yerinde turizm açısından çok ciddi hareketlenme var ve daha da olacağını biliyoruz." dedi.

Sözleşmeli personel ücretleri için YPK kararı yayımlandı

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 39’uncu maddesi istinaden yapılan çalışma sonucunda hazırlanan Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 21/07/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki cetvelde gruplar itibariyle belirtilen en düşük ve en yüksek temel ücretlere, 2017 yılı ikinci 6 aylık dönemi için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılacaktır. Söz konusu artışlardan sonra en düşük ve en yüksek temel ücretler şu şekilde olacaktır:

Kapsam dışı personel ve yönetim kurulu üye ücretleri için YPK kararı yayımlandı

Bazı ücretlerin yeniden düzenlenmesine dair 18/07/2017 tarihli ve 2015/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 21/07/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bahse konu YPK Kararı ile;

- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (KBİ), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM), Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(TDİ), Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) nda istihdam edilen işçi (kapsam dışı) statüsündeki personelin ücretleri,

- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) de istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri,

Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Programı Başladı

2017-2018 yılı “ Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Programı” kayıtları başlamıştır. Program tarihleri, süreleri, ücreti ve diğer bilgiler ekte yer almaktadır.

- Ders Programı

- Broşür

- Eğitim Programı

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmeleri başladı

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı, 01 Ağustos 2017 Salı günü / saat 14:00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sayın Bakanımız Jülide SARIEROĞLU’nun konuşmalarıyla başlayan toplantıda Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Memur-Sen adına Hacı Bayram TONBUL’un konuşmalarının ardından görüşme takvimi belirlendi, sendika ve konfederasyonların tekliflerinin değerlendirileceği teknik komisyonların oluşturulmasına karar verildi.

Taraflar,

MEB, zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenleri re'sen atayacak

MEB, Öğretmenlerin 2017 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun 6. maddesindeki zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere mesaj attı.

İşte o madde;

Toplu sözleşmeler kaç yılda bir yapılır, hangi yılları kapsar?

Toplu sözleşmeler bugün itibariyle başladı. Görüşmeler kaç gün sürecek? İmza yetkisi kimde, Hakem kurulu ne demektir gibi soruların yanıtlarına bu dosyada yer verilecektir. Toplu sözleşmeyle ilgili beş soru, beş cevap...

4. dönem toplu sözleşmeleri 1 Ağustos itibariyle başladı. Görüşmeler bir ay boyunca sürebilecektir. İşte 1 ay boyunca sürecek görüşmeler özelinde beş soru ve beş cevap

Toplu sözleşmeler kaç yılda bir yapılır, hangi yılları kapsar?

Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılmaktadır. Bu yılki görüşmeler, 2018 ve 2019 yıllarını kapsamaktadır. (4688 sayılı Kanun, madde 31/1)

Görüşmeler kaç gün sürecek?

Mağdur mobbing yapan amirine adli yargıda tazminat davası açabilir mi?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 'işyerinde psikolojik taciz' anlamına gelen mobbing davalarıyla ilgili çok önemli bir emsal karar verdi. Buna göre kamuda mobbing kişilerin şahsi husumetlerinden kaynaklanıyorsa; mağdur artık idareye değil doğrudan mobbing yapan amirine adli yargıda tazminat davası açacak. Mobbingci amir tazminatı cebinden ödeyecek.

40 BİN LİRALIK MOBBİNG DAVASI

Memur, işçi veya esnaf olarak geçen sürelerini ne zaman birleştirmeli?

Çalışma hayatında farklı statülerde geçen çalışmalar olur. Memurluk, işçilik, esnaflık gibi. Genelde memurlardan memurluk görevine başlamadan önce işçi olarak geçen süreleri olan çoğunlukta olduğu gibi esnaf olarak çalışanlarda bulunmaktadır.

Peki memurlar bu süreleri tek bir hizmet haline getirmek zorunda mı:

A) 2008 yılı Ekim ayından önce göreve başlamış olanlar açısından 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu, 2829 sayılı Hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan kurallar uygulanır.

Memurlar için "Kazanılmış Hak Aylığı" ve "Emekli Keseneğine Esas Aylık" olmak üzere iki kavram uygulanmak suretiyle tüm çalışma süreleri intibak işlemlerinde dikkate alınır.

Sağlık personeli, üst öğrenimi bitirmişse, görevde yükselmeye giremez mi?

Soru: Sağlık Bakanlığınca açılan unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuruda yer alan, "Aynı unvanda lise veya ön lisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin intibakları sınavsız olarak yapıldığından bu durumdakiler aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak için unvan değişikliği sınav başvurusunda bulunmayacaktır. (Örnek: Sağlık Meslek Lisesi Mezunu hemşire, hemşirelik alanında lisans öğrenimini bitirmişse lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınav başvurusunda bulunmayacaktır.)" ibaresi, görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatına uygun mudur?

Cevap: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in (Genel Yönetmelik) 9 uncu maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

İş ve meslek danışmanı kadrolarına kimler atanır?

İŞKUR, memurlar arasında iş ve meslek danışmanı atayacak.İŞKUR Genel Müdürlüğü, kurumda çalışan ve iş ve meslek danışmanlığı sertifikası bulunan memurlar arasından İş ve Meslek Danışmanı alacak.

İŞKUR Genel Müdürlüğü uzun bir süredir gündemde olan ancak hayata geçirilmeyen bir talebi, toplu sözleşme öncesinde hayata geçirdi.

Genel Müdürlük, iş ve meslek danışmanı kadrolarına kurum içinden atama yapılması için ilana çıktı.

İlana göre, kadrolara iş ve meslek danışmanlığı sertifikası bulunan memurlar başvurabilecek.

İLAN METNİ ŞU ŞEKİLDE

Öğretmen Atamalarında Mülakat Kaldırıldı Mı?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamaları ile ilgili açıklama yaparken çok merak edilen bir soruya da yanıt verdi.

Bakan Yılmaz, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlikle ilgili açıklaması hatırlatılan Bakan Yılmaz, "Gayemiz eğitimde kaliteyi artırmak. Hem temel eğitimde hem orta öğretimde hem de yüksek öğretimde kaliteyi artırmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi oldu. YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç da açıkladı. Bununla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon oluşacak, çalışacak.

YÖK başkanlığına kim atanacak?

Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine mazhar olup YÖK Başkanı olarak atanmak ve daha sonra bu güvenin bugün itibariyle yenilenmesi bizim için gurur vesilesi olmuştur.

Yükseköğretim alanında başlattığımız ve sürdürdüğümüz faaliyetler ve yenilikçi girişimler üzerinde daha yoğun ve daha hızlı çalışmaya devam edeceğiz.Ülkemizin uluslararası bilim dünyasında hak ettiği ve layık olduğu seviyeye ulaşmasına katkı
sağlamak temel hedefimizdir.

Muhterem Cumhurbaşkanımıza bize göstermiş olduğu güven dolayısıyla teşekkür ederim.

Telefon: 0 312 298 70 00 444 8 965

Faks: 0 312 266 47 58
06539 Bilkent/ANKARA

E-posta: yokbasin@gmail.com

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş