Yurt dışında görevlendirilmek amacıyla öğretmen seçme sınavı yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yurt dışında görevlendirilmek amacıyla öğretmen seçme sınavı yapılacak.

Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşulan Avrupa ülkelerinde yaşayan soydaş ve Türk vatandaşların öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim-öğretimlerinde 2017-2018 öğretim yılından itibaren Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmeni olarak görevlendirilecek sınıf ve branş öğretmenlerini seçmek üzere sınav açılacak. “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu 2017”ye meb.gov.tr ve abdigm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Doğuma bağlı aylıksız izin süreler yıllık izin süresinin tespitinde dikkate alınır mı?

Soru

Merhaba ben .. Bakanlığında mühendis olarak çalışıyorum. 2011 yılında atandım. 3 yıl çalıştıktan sonra 2014-2016 arası doğum nedeniyle 2 yıl ücretsiz izin aldım. 7 aydır tekrar çalışıyorum. Fakat doktora eğitimimi tamamlamak ve küçük çocuğumla ilgilenmek için tekrar aylıksız izin almak istiyorum. Tekrar aylıksız izin almam mümkün müdür? Cevap verirseniz ya da bu konuya cevap verebilecek bir kişiye yönlendirirseniz sevinirim.

Cevap

Aylıksız izin düzenlemesi devlet memurları kanunun 108. Maddesinde yer almaktadır. Kanunun, 108. maddesinin E bendinde şu hüküm yer alamkatdır:

Engelli kadrosundaki aday memurun tayin hakkı

Soru

Engelli kadrosundan kurumuma teknik hizmet sınıfına atandım. Engelli tayin hakki 1 yılı doldurmadan başvurabilir miyim?

Cevap

Eşi çalışmayı bırakan memurun aile birliği mazereti ortadan kalkar mı?

Soru

Merhaba eş durumundan Van'dan Antalya'ya tayin oldum. Sorum şu: Eşim çalıştığı yerden ayrılırsa eğer mazeretim ortadan kalkar mı ? Yani tayinimin geçerliliği devam eder mi? Açıkçası eşimin çalışmasını istemiyorum.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesine göre çıkarılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesinde

"Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.

İhraç edilen akademisyenden peşin ödenen maaş istenebilir mi?

Soru

6 ocak 2017 tarihinde 679 KHK ile üniversitedeki görevimden ihraç edildim. Kurum benden 15 ocakta yatırmış olduğu maaşi geri ödememi istiyor. 29 Ekim kararnamesinde ihraç edilenden geri ödeme istenmedi. Bunun gerekçesi nedir. Bilgi verirseniz. Sevinirim. Teşekkürler.

Cevap

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yer alan 675 sayılı KHK'yla, bu konuda önemli bir düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

"Peşin ödenen aylıklar ve mecburi hizmet

Ceza yargılaması hangi durumda disiplin soruşturmasına olumlu bir etkide bulunur?

657'nin ilgili hükmü gereğince ceza yargılamasının hiçbir durumda idari soruşturma sürecine etkisi olamayacağı yönünde bir yargı vardır ki, bu pek doğru değildir.

657 sayılı Kanunun "Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi" başlıklı 131 inci maddesinde; "Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.

Memurun ceza kanununa göre mahküm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz." hükmü yer almaktadır. Hükme göre, ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasının birbirinden bağımsız yürütüleceği, hatta cezası yargılaması sonucu verilen kararın disiplin cezası uygulanmasına etkisinin olmayacağı vurgulanmıştır.

2017'de memur ve işçi ne kadar fazla çalışma ücreti alacak?

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın K Cetveli'nde fazla çalışma ücreti verilecek personel ile bunlara yapılacak ödeme tutarları ile süreleri belirlenmiştir. Bu yazımızda 2017 yılında fazla çalışma ücreti ödenecek personel ile bunlara yapılan ödeme tutarlarını açıklayacağız. Yine memurlarla işçilere ödenen fazla çalışma ücretini kıyaslamaya çalışacağız.

Saat başı fazla çalışma ücreti kimlere ödenir, tutarı ne kadardır?

657 sayılı Kanun'un 178'inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirası'dır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30'uncu maddesinin (a) bendi dahil olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)

Eşinin (tabip) zorunlu hizmet süresini tamamladığı gerekçesiyle öğretmenin zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?

Soru

Merhaba

Ben mecburi hizmetini tamamlamış bir doktorum. Eşim öğretmen. Benim mecburi hizmeti yapmamdan dolayı eşimin zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?
Teşekkürler.

Cevap

17/4/2015 tarihli ve 299329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğretmenlere yönelik zorunlu çalışma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar" başlıklı 44. maddesinde "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden;

a) 6/5/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,

Memurlukta sayılan özel sektördeki süreler sekiz yıla bir kademe (64. madde) uygulamasında değerlendirilir mi?

Soru

Merhaba,

Bir konuda yardımlarınızı rica ediyorum. 2012 yılında devlet memurluğuna başlayan ve halen teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak görev yapan memur, memuriyete girmeden önceki özel sektör hizmetlerinin 3/4'ünü memuriyet hizmetine saydırdığında, saydırılan bu süreler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'un 64. md gereğince 8 yıldan bir kademe uygulamasında değerlendirmeye alınır mı? Teşekkürler.

Cevap

Memur Suriyeli öğrenciler için görevlendirilen eşinin bulunduğu ile tayin isteyebilir mi?

Soru

Kolay gelsin;

Eşim sınırlı süreli sözleşmeli olarak Suriye'li çocuklara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan kadroya yerleştirildiği takdir de ben . bakanlığında kadrolu . mühendisi olarak yanına eş durumunda gidebilir miyim? Suriye'li çocuklar için hali hazırda çalıştığım ilde böyle bir kadro oluşturulmamış fakat eşimin gidebileceği her il ve ilçede bakanlığımız teşkilatlanması söz konusudur . En kısa sürede bilgilendirme şansınız olursa çok sevinirim. Teşekkürler şimdiden.

Cevap

Yıllara göre atama yapılan öğretmen sayıları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016 Yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde öğretmenlerle ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bu rapordaki öğretmenlerle ilgili önemli bilgileri okuyucularımızla paylaşarak çıkardığımız sonuçları ve görüşlerimizi açıklayacağız.

Yıllara göre atama yapılan öğretmen sayıları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016 Yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde öğretmen atamalarıyla ilgili önemli verilere yer verildiğini görüyoruz. Bu verilere göre;

1- 2013 yılında 39.676, 2014 yılında 49.002, 2015 yılında 51.326 ve 2016 yılında 29.699 öğretmen ilk atama yoluyla göreve başlamıştır.

2- 2013 yılında 250, 2014 yılında 366, 2015 yılında 404 ve 2016 yılında da 238 öğretmen Açıktan Atama, Kurum içi, Kurumlar Arası ve Yeniden Atama yoluyla göreve başlamıştır.

İkametgah belgesi e devletten nasıl alınır?

Vatandaşların en fazla talep ettiği belgeler arasında yer alan ikametgah evrakı artık e-Devlet üzerinden alınabilecek.

TÜRKSAT'tan yapılan yazılı açıklamada, ikametgah belgelerinin, nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gitmeden turkiye.gov.tr adresinden temin edilmesine başlandığı bildirildi.

İkametgah belgesi e devlet üzerinden almak için tıklayınız

Açıklamada, "Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 24 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılarak, "Yönetmelik doğrultusunda, e-Devlet Kapısı'ndan alınan yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahip oldu." denildi.

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi kuruluyor

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM Başkanlığına sunulan "Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na göre kurulan Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezine (YÜTAM) faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden bazı mali kolaylıklar getirilecek.

YÜTAM işlemleri bu kapsamda, Harçlar Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç ve katılma payından, bu kapsamda düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaf olacak.

MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Peki MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Peki MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Uzman Erbaş Başvuru Şartları

→ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak

→ Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

→ Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak

TİGEM personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

TİGEM, personel alım haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama

Son günlerde Kurumumuzun personel alımlarına ilişkin basında bazı haberler yer almaktadır. Konu henüz tespit ve hazırlık aşamasında olup, bu husustaki gelişmeler Kurumumuzun web sayfasında duyurulacaktır.

Personel alımı haberlerine ilişkin aşağıdaki bilgilendirme geçtiğimiz aylarda internet sayfamızda yayınlanmış olup, bir kez daha ilgililerin dikkatine sunulur:

Genel Müdürlüğümüzün personel alımı gerçekleştireceği hususunda son günlerde çeşitli basın organlarında yer alan haberler üzerine vatandaşlarımızdan sıkça soru ve başvuru gelmektedir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş