Aydoğdu'dan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden mülakat sistemi ve atama sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaynak: Hamza Aydoğdu'dan öğretmen atama sayısı ve mülakat açıklaması.

OHAL kalkıyor mu, referandum ne zaman yapılacak?

2017'nin ikinci Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Numan Kurtulmuş basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 2017'nin 2. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki OHAL kalkıyor mu? Referandum ne zaman yapılacak? İşte referandum tarihi ve OHAL ne zaman bitiyor? sorusunun cevabı...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için referandum yapılması hakkında, "Meclis bu kararı Cumhurbaşkanı'na iletecek. Cumhurbaşkanı da onaylarsa, Resmi Gazete'de yayınlanacak ve 60 gün içerisinde referandum yapılacak. OHAL başka, bu başka mesele. Tarih bir ortaya çıksın" dedi.

Hakimlik ve Savcılık sınavı barajının kaldırılmasının sonucu nasıl oldu?

Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında uygulanan 70 barajının 680 sayılı KHK'yla kaldırılması ilk sonuçlarını vermeye başladı. 24 Aralık 2016 tarihinde uygulanan 2016 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-Adli Yargı), 2016 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-İdari Yargı), 2016 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-Adli Yargı-Avukat), 2016 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-İdari Yargı-Avukat)değerlendirme işlemleri tamamlanarak sınav sonuçları, 18 Ocak 2017 tarihinde açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde getirilmesi öngörülen yeni düzenlemeler

TBMM Genel Kurulunda yasalaşan anayasa değişikliği, yeni bir hükümet sistemi olan "Cumhurbaşkanlığı sistemini" getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemini düzenleyen Anayasa Değişikliği Kanunu, cumhurbaşkanın seçimi, yetkileri, cezai sorumluluğu ile Meclisin denetim yetkisi, yürütmenin işleyişi gibi pek çok alanda yeni düzenlemeler içeriyor.

TBMM Genel Kurulunda kanunlaşan anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı sistemi çatısı altında getirilmesi öngörülen yeni düzenlemeler şöyle:

- Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak

- Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek

- TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak

- Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde çalışanlara ne kadar fazla çalışma ödenir?

2017 yılında makam sahiplerinin yanında çalışanlara ne kadar ilave ücret ödenecek?

am sahiplerinin yanında çalışmanın külfetinin yanında bazen de mali olarak avantajlı durumu vardır. Bu görevlerde çalışanların özel yaşamları büyük oranda bitmektedir. Çünkü bunların günün her zamanında makam sahiplerinin yanında bulunması gerekmektedir.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı

DPB, 115 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurasını gerçekleştirdi.

Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan açıklama

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen (115) şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, 20 Ocak 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

115 istihdam hakkı sahibinden;

- 60' ı öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar esas alınarak öğretmen, hemşire, mühendis, tekniker, teknisyen, çocuk eğiticisi gibi memur kadrolarına,

- 53'ü hizmetli kadrolarına,

- 2'si ise işçi kadrolarına

Cezaevi personeli görevde yükselme yönetmeliği değişti

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29953

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bilgi edinme talebini karşılamamaya tazminat kararı

Danıştay 15. Dairesi, çocukları ölü doğan anne ve babanın bilgi edinme başvurularını karşılamayan üniversitenin, hizmetin kusurlu işletildiği hususunda oluşturdukları kanıdan dolayı, manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Ankara'da yaşanan bir olayda, normal rutin takipleri yapılan bir anne, gebeliğinin 36. haftasında ölü doğum yapmak zorunda kalmıştır.

Anne ve baba, ölü doğuma ilişkin olarak üniversiteden epikriz ve ölüm raporlarını istemiştir.

Üniversite, başhekimliğe yazmış, başhekimlik ise doktorun, gebelik sürecini özetleyen ama talep edilen belgeleri içermeyen yazısını üniversiteye göndermiştir. Üniversite de bu cevabı kişiye göndermiştir.

Açığa alınan veya ihraç edilmiş iken göreve iade edilenlerin hakları nelerdir?

Görevden uzaklaştırılan veya ihraç edilenlerden, görevlerine iade edilenlerin mali hakları nelerdir?

23.07.2016 tarihli ve 29779 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesindeki; " (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;kamu görevinden çıkarılır." hükümlerine istinaden tedbiren görevden uzaklaştırılan (açığa alınanlar) kamu görevlileri olmuştur.

Cezaevlerinde müdürlük ve şeflik görevde yükselmesine başvurabilecek unvan sayısı artırıldı

Cezaevleri personeline yönelik görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimarlar da müdür ve müdür yardımcısı olabilecek.

Cezaevi personeline yönelik görevde yükselme yönetmeliği, 19 Ocak 2017 tarihi itibariyle değişti.

Yapılan değişikliğe göre, varolan unvanlara ilave olarak, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar unvanlarında çalışan personel de;
- 8 yıl bu unvanlarda hizmetleri bulunmaları koşuluyla ceza infaz kurumu müdürü kadrolarına;
- 5 yıl bu unvanlarda bulunmuş olmaları kaydıyla da denetimli serbestlik müdür yardımcısı kadrolarına,
başvurabilecek

2017 yılı harcırah hesaplama yöntemi

2017 yılı için harcırah hesaplama yöntemini ve hesaplamaya dair tüm detayları açıkladık.

Sürekli bir görevle memuriyet mahalli dışına tayin olan bir memur veya hizmetlinin 2017 verilerine göre harcırahı nasıl hesaplanır, ince noktalar nelerdir, bu konuları paylaşacağız.

Harcırah hesaplanırken belirli unsurlar vardır(bunları anlaşılacak şekilde ifade edeceğiz):

Yevmiye
Yol mesafe ücreti
Taşıt ücreti
Seyahat günlerine ait yevmiyeler
Bu unsurların anlamlarına bakalım:

Yevmiye: Memur veya hizmetlinin;
a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 (yirmi) katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 (on) katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin 40 (kırk) katını aşamaz),

TMSF'ye devredilen şirketlere atamayı kim yapıyor?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen veya kayyum olarak TMSF'nin atandığı şirketlerin varlıklarının ve mal varlığı değerlerinin soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar yönetimine, satılmasına, feshine, tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, anonim şirketlerin (AŞ) yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerin müdür ya da müdürleri, diğer şirketlerin yöneticileri ile bu şirketlerin genel müdür, murahhas aza, murahhas müdür veya aynı yetkilere sahip üst yöneticileri TMSF'nin ilişkili olduğu Bakan tarafından atanacak.

DPB e- Uygulama Sistemi Giriş

DPB e- Uygulama Sistemi Giriş için Tıklayınız

Uygulamaya giriş yapabilmeleri için, “Web Sorumlusu”na ait bilgilerini Devlet Personel Başkanlığının http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_Kullanici_Basvuru.aspx internet adresindeki bilgi alanlarını eksiksiz doldurulması suretiyle on-line olarak girecek ve ayrıca çıktısını alarak resmi yazı ekinde göndereceklerdir.

Resmi yazının Devlet Personel Başkanlığına ulaşmasını müteakip, bu kurumun web sorumlusunun elektronik posta adresine şifre bilgileri on-line gönderilecektir.

Not: Web sorumluları, E-Uygulamadaki tüm uygulamalar için aynıdır.

Devlet Memurlarının Yurtdışı Eğitim Kontenjan Taleplerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Devlet memurlarının yurtdışı eğitimi için kontenjan telep edilme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Kurumların, bütçe olanaklarıyla 2018 mali yılı içerisinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri Devlet memurlarına ilişkin önerilerini,en geç 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığı’nın www.dpb.gov.tr adresli internet sayfasından “DPB e-Uygulama” başlığının “Eğitim Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yurtdışı Eğitim Giriş” alanını öncelikle doldurduktan sonra, aynı bölümde yer alan “Yurtdışı Eğitim Kontenjan Talebi” alanına girmeleri gerekmektedir.

2017 yılında, eğitim tesisi, misafirhane ve kreşlerden yararlanandan ne kadar ücret alınacak?

2017 yılı içinde kamu kurumlarına ait eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane ve kreşlerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari tutarlar belli oldu.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılında uygulanacak, Kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliği yayımlandı.

Buna göre eğitim ve dinlenme tesislerinde, misafirhane ve kreşlerde uygulanacak ücretlerde yüzde 10 ila 13 arasında zam yapıldı.

Bu tutarlar asgari tutarlar olup, sosyal tesisi işleten kamu kurumu daha yüksek bir bedel belirleyebilmektedir.

İşte 21 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ

Maliye Bakanlığından:

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SAYI: 2017-3)

Amaç ve kapsam

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş