İl idare kurulu müdürleri Bakanlık il müdürü ek göstergesini alabilir mi?

İl mahalli idareler ve İl idare kurulu müdürlerinin 3046 sayılı Kanun kapsamında bakanlık il müdürü olarak kabul edilmeleri ve 657 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde bakanlık il müdürleri için öngörülen ek göstergeden(3000-3600) yararlandırılmaları mümkün değildir.

İl mahalli idareler ve İl idare kurulu müdürlerinin 3046 sayılı Kanun kapsamında bakanlık il müdürü olarak kabul edilmeleri ve 657 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde bakanlık il müdürleri için öngörülen ek göstergeden(3000-3600) yararlandırılmaları mümkün değildir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapısı değişiyor

Kamu idarelerindeki etkinliğin ve verimin arttırılması için harekete geçen ekonomi yönetimi ilk adımı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda attı. Yapılan düzenleme ile çok sayıdaki daire başkanlıkları birleştirilerek yeniden adlandırıldı. İdare bünyesindeki 1. derecedeki 8 kadro ise iptal edilerek 3'e indirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapısı değişiyor. Özelleştirme İdaresi altındaki bazı daire başkanlıkları birleştirilerek yeni isimler ile adlandırılacak. Düzenleme ile teşkilat bünyesindeki kadrolara da el atılacak. 1. Derecede yer alan 8 kadro iptal edilirken iptal edilen kadroların yerine 3 yeni unvan ile kadro açılmış olacak. Meclis'e gönderilen torba tasarıda yer alan yeni yapılanma ile teşkilatın daha dinamik ve verimli çalışması hedefleniyor.

YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Adalet Bakanlığı misafirhane ücretlerini belli oldu

Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama...

Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

KARAR NO : 73649484- 20I8-E.I0I

KARAR TARİHİ : 26/01/2018

KARAR

Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin Tebliği (Sayı 2018-3) 19/01/2018 tarihinde 30306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, tebliğ hükümlerinin 01/02/2018 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtilmiştir. Hazineye ait Bakanlığımıza tahsisli kamu misafirhanelerine ilişkin olarak aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar altına alınmıştır.

Cumhuriyetten bugüne okuma yazma kampanyaları

Millî Eğitim Bakanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından canlı yayında başlatılan Okuryazarlık Seferberliği´ne ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düğünde takılan altınlar hukuken kimindir?

Düğünde takılan altınları alan kocasının bekarlık dönemine ait borçlarını ödediğini belirten gelin, soluğu mahkemede aldı. Mahkeme, düğün merasiminde geline takılan takıların davacıya iadesine hükmetti. Devreye giren Yargıtay, "İster kaynana, ister dayı, kim takarsa taksın düğünde takılan altınların gelinin kişisel malı sayılacağına" karar verdi.

5. Aile Mahkemesi'ne dava açan bir kadın, boşandığı eşi tarafından alınan düğün merasiminde takılan altınların tarafına iadesini istedi. Evlenirken yapılan iki ayrı düğünde çok sayıda ziynet eşyaları ve nakit paranın takıldığını, ziynet eşyalarının düğünden sonra davalı tarafından alındığını anlatan davacı kadın, "Davalı olan boşandığım eşim, altınlarla bekarlık dönemindeki borçlarını ödedi. Daha sonra da geri vermedi. Dava konusu altınların aynen iadesini istiyorum." dedi.

Yazlıkçılar oy kullanabilecek mi?

"Nüfus ve Hizmetler Kanunu'nda önemli bir değişiklikte 2 yerleşim yeri adresi kullananlarla ilgili oldu.

Vatandaşlarımız oturduğu yerleşim yeriyle birlikte yazlığının veya kullandığı ikinci yerleşim yerinin de adresini kullanabiliyordu. Yazlığına elektrik, su bağlamak için ikinci adres kullanıyordu. Bunların farklı değerleri vardı. Diyelim ki aracına plaka veya silah ruhsatı almak istiyor; bu işlemler için yerleşim yerinin adresi geçerliydi. Örneğin yerleşim yeri adresi Ankara olan kişi bu işlemleri için bu adresi kullanmak zorundaydı, Marmariste'ki yazlık adresi kullanamıyordu. Yapılan değişiklikle yerleşim yeri adresiyle diğer adresin hukuki değeri aynı oldu. Şimdi herkes şu soruyu soruyor 'Mademki bu iki adresin hukuki değeri aynı oldu o zaman yazlıktan gelmeden oy kullanalım?' Burada karar verici merci Yüksek Seçim Kurulu'dur. YSK'nın önüne sunmuş olduk."

Annenin aldığı izinden sonra baba da refakat izni alabilir mi?

Anne veya baba, aynı dönemde olmamak şartıyla farklı zamanlarda aynı çocuktan dolayı refakat izni kullanabilir.

Devlet memurlarının sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemi ile yargısal sürece konu olabilir?

Devlet memurları tarafında sosyal medyada yapılan paylaşım ve yorumların disiplin işlemi ile yargısal sürece konu olabilmesi için; esasen mesleki faaliyet ile ilgisi olup olmadığının özel yaşam eylemleri olup olmadığının, ağır eleştiri sınırlarını aşıp aşmadığının, kişilik haklarına saldırı olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Medya nedir? TDK sözlük anlamına bakarsak, Medya; "iletişim ortamı" ve "iletişim araçları" olarak tanımlanmakta olup televizyon, gazete, dergi, radyo, web siteleri gibi ortamların her biri bu anlamda insanların tek taraflı iletişimini sağlayan medyalara örnektir.

Biz kısaca bu tür medyaya "görsel ve yazılı basın" tanımını yapmaktayız. Yazılı ve görsel medyada özgürlüğün ve bu özgürlüğün kullanımını düzenleyen kanun ise 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5187 sayılı Basın Kanunu ile düzenlenmiştir.

Hac Kesin Kayıt Kontenjan Belgesi Alımı Aşamaları Nelerdir?

HAC ORGANİZASYONUNA KESİN KAYIT (KONTENJAN) BELGESİ ALIMI AŞAMALARI

1- TC Kimlik numaranızı ve Güvenlik resmini ilgili bölüme yazarak ARA butonuna basınız.

2- Sistemde kayıtlı telefonunuzun yanınızda ve açık olmasına dikkat ediniz.

3- Hacca gitmek istediğiniz Organizasyonu (Diyanet veya Acenta) seçiniz.

4- Hac Kayıtları ile ilgili detaylı bilgilere http://hac.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

HAC ORGANİZASYONUNA KESİN KAYIT YAPTIRABİLİR BELGESİ

Kapalı devre kamera sistemi delil olarak kullanılabilir mi?

KAPALI DEVRE KAMERA" ile gerçekleşen "GÖRÜNTÜ ve SES KAYDI" delil olarak kullanılabilir mi?

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ın Twitter hesabından Daire'nin verdiği önemli kararlardan bir paylaşım yer almakta.

İşte O Paylaşım:

Belli bir alanda sadece ilgili kişilere görüntü ve ses izleme yetkisine izin veren ve daha çok güvenlik amacıyla kullanılan kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü ve ses kaydı yapılması makul bir nedene dayanmaktadır.

Bu tür kameranın;

1- Dışarıdan görülebiliyor olması,

2- Sürekli kayıt yapması,

3- Kameranın gizli bir yerde bulunmaması;

sebebiyle GİZLİ olarak kayıt yapıldığı söylenemeyeceğinden özel hayata saygı hakkının ihlali iddiası KABUL EDİLEMEZ
(Anayasa Mah. 22 Kasım 2017 günlü kararı)

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti yarıyıl tatilinde ödenir mi?

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti yarıyıl tatilinde ödenir.

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki " İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlan yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 7. maddesinde yer alan düzenleme; ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ücreti ödemesi yapılmasına yönelik düzenlemedir.

Toplu sözleşmede yer alan düzenleme şu şekildedir:

"İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Kaymakamlık için yaş sınırı kaç?

Yıllarca eğitim alıp emek harcayan Kenan Akbulut, 35 yaş sınırına takılarak kaymakamlık hayallerine kavuşamamanın acısını yaşıyor.

Hac kuraları nasıl çekiliyor?

2 milyondan fazla insanın heyecanla beklediği hac kuraları bugün çekiliyor.

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 120 bin 967 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları bugün çekiliyor.

Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda elektronik ortamda yapılacak. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Oda Tercihli” veya “Otel Tercihli” hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, bugün saat: 21.00’den itibaren http://hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr/hackurasonuc/kurasorgu2018.aspx adresinden ulaşılabilecek.

Kesin kayıtlar 5 Şubat’ta başlayacak

Valilikler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı

Valilikler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı.

İşte il il görevde yükselme sınav duyuruları

https://www.icisleri.gov.tr/2018-yili-icisleri-bakanligi-personeli-gorev....

İade olan personel mali haklarını faiziyle alır mı?

KHK ile iade edilen personel mali ve sosyal haklarını faiziyle almalıdır.

SORU: Merhaba, kamuya iade edildim en son morbeyin khk sı ile bu kapsamda tarafıma yapılacak olan toplu maaş ödemesinde yasal faiz işletilmesi gerekir mi? Bu konuda kurumum faiz işletilmeyeceğini söylüyor. İşin doğrusu nedir? İyi çalışmalar.

CEVAP: 697 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "İade hükümleri" başlıklı 2. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"İade hükümleri

MADDE 2- (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş