Atama izni sayısında Gençlik Bakanlığı ve KYK'ya özel düzenleme

Bütçe Kanununda geçen yıllardan farklı olarak Gençlik Bakanlığına özel bir atama düzenlemesi yapıldı.

Bir kamu kurumunun 2017 yılında kaç boş kadroya atama yapabileceği; Bütçe Kanununda belirtilen toplam sayı ve bu sayının Başbakanlık tarafından kurumlara dağıtılan kurumsal dağılım sayısına bağlıdır.

Bir kuruma tahsis edilen "atama izni sayısını" ise sadece açıktan atamalar değil naklen alımlar da azaltmaktadır. Bir örnek verecek olursak, Başbakanlığın toplam 5 bin atama izni sayısını kurumlara dağıttıktan sonra örneğin Kalkınma Bakanlığına verilen atama izni sayısı 10 olsun. Kalkınma Bakanlığı bu kadrolara KPSS yoluyla açıktan alım yaptığında da, diğer kurumlardan naklen alım yaptığında da bu sayı düşmektedir.

Şirketin değerini düşüren sigortacıya haciz

Sigorta şirketi yöneticileri eğer şirketin iflasına neden olursa mal varlığı ile sorumlu olacak. Eğer yöneticinin yaptığı işlemler ortaklara fayda sağlamışsa ortaklar da bu zararı ödemek zorunda kalacak.

DPB sınavsız memur alımı sorununu nasıl çözebilir?

Sayıştay raporları incelendiğinde sınavsız personel alımının eleştiri konusu yapıldığı ancak mevzuata uygun olduğu dikkate alındığında ise fazla da bir şey yapılamadığı görülmektir. Sınavsız personel alımı denildiğinde akla hemen istisnai memuriyet kadroları gelmektedir. Ancak, istisnai memuriyet bu işin küçük bir kısmıdır. Sınavsız personel alımlarının nasıl yapıldığını ve hangi mevzuata dayandırıldığını izah etmeye çalışacağız.

İstisna alımlarına KPSS Yönetmeliği kısmen engel oldu

Sicil affı yasalaştı mı?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: -"Sicil affı konusunda talepler vardı. Meclis komisyonundan geçirdik inşallah en yakın zamanda yasalaşacak".

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa değişikliğiyle ilgili, "Türkiyenin bölünmesi riskini, koalisyonlarla ülkenin yönetilmez hale getirilmesini önlemek adına Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzenlemeyi gündeme getirdik." dedi.

Tüfenkci, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Şehitkamil Kongre Merkezinde düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Gaziantepli sanayicilerin zorlu mücadelelerin adamları olduğunu belirterek Gaziantep'in her zaman Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Kariyer meslek personeline yabancı dil desteği yeterli mi?

Bütçe Kanununda yer alan düzenlemeye göre, kariyer meslek personelinin yabancı dil öğrenimi için veren destek azaldı.

Bütçe Kanununda yer alan hüküm gereğince, kurumların üst yönetim görevlileri, mesleğe özel yarışma sınavıyla giren kariyer meslek personeli ve iç denetçilerin yabancı dil öğrenimine dair giderlerinin bir kısmı kurum bütçesinden karşılanabilmektedir.

Bu oran geçtiğimiz yıllarda, kurs ücretinin yüzde 60'ı şeklindeydi. 2017 yılı bütçe kanununda ise bu miktar kurs giderlerinin yüzde 50'si olacak şekilde azaltılmıştır. Ayrıca kişi başına yapılacak ödeme 500 liradan 447 TL'ye düşürülmüştür.

İşte 2017 yılı Bütçe Kanununun ilgili hükmü

Güvenlik sorşturması ve arşiv araştırması kaç gün sürüyor?

KPSS 2016/2 tercihleri 21 Aralık 2016 tarihinde ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Yaklaşık 6 milyon adayın 2051 kadro için tercih yapması bekleniyor.

Kamuda muhasebeleştirme ve ölçme esasları belirlendi

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu, mali araçların yükümlülük veya özkaynak olarak sunulması, mali varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi ile mali tabloların açıklamasına ilişkin esasları belirledi.

Buna göre, kapsam dahilindeki kamu idareleri, bir mali varlık veya yükümlülüğü sadece ilgili mali aracın sözleşmeye bağlı hükümlerine taraf olduğu durumlarda bilançosuna yansıtacak. Bir mali varlığın bilanço dışı bırakılması konsolide mali tablolarda, konsolide edilmiş seviyede uygulanacak.

İdare, bir varlığı devam eden katılımı ölçüsünde muhasebeleştirdiğinde, buna bağlı yükümlülüğü de muhasebeleştirecek.

Ayrıca, mali tablolarını tahakkuk esasına göre hazırlayan ve sunan idareler, söz konusu standartları tüm mali araçlarına belirlenen şartlar çerçevesinde uygulayacak.

BTK Meslek Personeli Yönetmeliğinde değişiklik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29928

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK PERSONELİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/3/2010 tarihli ve 27514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

24 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29928

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2017 yılında yapılacak uygulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar ile açıklanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatı uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için,

A. Tebligat talebinde;

Rehinli taşınır sicilini kim tutuyor?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında, rehinli taşınır sicilinin kurulması ve sicil hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, buradaki konuşmasında, KOBİ'lerin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli birer unsuru olarak işlevlerini yerine getirdiğini ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağladığını ifade etti.

Konaklama imkanı olmayan yere günlük gidiş geliş için ulaşım ücreti ödenir mi?

Konaklama imkanı olmayan (otel-misafirhane-kiralık ev...) bir yere geçici süreyle yapılan görevlendirmelerde kurum günlük geliş-gidiş ücretini karşılar mı? Bunun için nasıl bir yol izlemek gerekir?

Soru: Konaklama imkanı olmayan (otel-misafirhane-kiralık ev...) bir yere geçici süreyle yapılan görevlendirmelerde kurum günlük geliş-gidiş ücretini karşılar mı? Bunun için nasıl bir yol izlemek gerekir?

Cumhurbaşkanı adaylığı şartı değişiyor mu?

Anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanı adaylığı şartı yeniden düzenleniyor.

Anayasa değişikliği teklifinde yedek milletvekilliğiyle ilgili “TBMM üyeliğinin düşmesi, düşürülmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur” maddesinin, “TBMM üyeliğinin düşmesi halinde aynı siyasi partinin milletvekilleriyle doldurulur” olarak değiştirilmesi gündemde.

Yedek milletvekilliğinin tüm seçim çevrelerini kapsayacak biçimde düzenlenmesi de alternatif çözüm önerileri arasında. Cumhurbaşkanı adaylığı şartları arasında yer alan “Doğuştan Türk” ifadesinin de Türkiye’de 5 ya da 10 yıl ikametgâh süresiyle değiştirilebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı ve bakanların yargılanmaları için 600 parlamentolu Meclis’te 400 olan yeter sayının Cumhurbaşkanı için aynı kalacağı ancak bakanlar için düşürülebileceği de ifade ediliyor.

Şehit yakınları mezuniyetine uygun kadroya atanacak

Şehit ve gazi yakınları ile gaziler bundan sonra sadece memur ve hizmetli unvanlı kadrolara değil, mezuniyetine uygun kadroya da atanacak.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin kamu kurumlarındaki memur, sözleşmeli ve işçi kadrolarına atanmasını öngören, Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre,

1- Kanunda yapılan değişikliğe uyumlu olarak hayatını kaybeden eş ve çocuğu yoksa anne ve babaya da istihdam edilme imkanı getirildi.

2- Terör örgütleriyle ilişkisi olan şehit ve gazi yakınlarının ataması yapılmayacak.

Bilgisayar dersi bilgisayar sertifikası için yeterli mi?

Öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış olmak, bilgisayar sertifikası için yeterli.

KPSS kılavuzunda, uzun yıllardan sonra bilgisayar sertifikası şartında değişiklik yapıldı.

2016/2 KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan açıklama şu şekildedir:

3.11. Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar "M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine, hızlı klavye kullanımı(F Klavye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar "M.E.B.'den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine, herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar "M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına" sahip olarak değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME

Yerleşen ve ataması yapılmayan aday tekrar merkezi yerleştirmeye katılabilir mi?

Yanlış KPSS tercihi yapan, sonraki 3 tercihe katılamaz.Bilerek veya bilmeyerek yanlış tercihte bulunan bir aday, 2017 ve 2018 yıllarındaki merkezi tercih işlemlerine katılamaz.

KILAVUZDA KADRO SAYISI SINIRLI

2016/2 KPSS tercih kılavuzundaki kadro sayısı oldukça sınırlı.

90 üstü aday alan yüzlerce aday, kendi branşlarında kadro açılmadığı için üzgün...

KADROYU YAKACAĞIM TEHDİTLERİ MÜMKÜN MÜ?

Ancak, bazı yüksek puan alan adayların, nitelikleri tutmasa dahi tercihte bulunacağı söylenmektedir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş