Dik dik bakmak tehdit suçu mudur?

Bir öğretim üyesine dik dik bakmak tehdit suçu kapsamına girer mi? Danıştay 1. Dairesi, bir öğretim üyesinin başka bir öğretim üyesine dik dik bakmasının tehdit suçu oluşturmayacağına karar verdi.

Dik dik bakmak tehdit suçu mudur?

15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kaç gün sonra üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bir öğretim üyesinin açık olan kapısının önünden 1 saat arayla geçen iki profesör hakkında üniversite yönetimi "baş sallayıp, ters bakarak" tehdit suçunu işledikleri gerekçesiyle lüzum-u muhakeme kararı vermiştir.

Öğretim üyelerinin Danıştaya itirazları üzerine Danıştay 1. Dairesi, atılı suçun tehdit suçunu oluşturmaması nedeniyle lüzum-u muhakeme kararını kaldırıp, men-i muhakeme kararı vermiştir.

Üniversitenin bu keyfi uygulamasına Danıştay dur demiştir.

İstisnai vatandaşlığa başvurabilmek için yabancının hangi şartları sağlaması gerekiyor?

Hükümet, Türkiye’de yaşayan Balkan kökenli Türk soyluların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için istisnai vatandaşlık hakkı tanıdı.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 2014’ten itibaren yabancılarla ilgili ikamet izni işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığı’ndan alınarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verildi.

Yeni uygulama ile haymatlos (vatansız) statüsüne daha önceden sahip olan başta Batı Trakya Türkleri olmak üzere Balkan ülkeleri kökenli Türk soylularına insani ikamet izni uygulamasına geçildi.

Batı Trakya kökenli haymatloslar ile anne babası vatandaş olanlara bile vatandaşlık kazanma yolu dolaylı olarak kapatıldı. Bu durum, Türk soylu Balkan göçmenlerinin mağduriyetine neden oldu.

GİB vergi dairesi müdür yardımcılığı sınavı nasıl yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı, memurlar arasından 300 vergi dairesi müdür yardımcısı alacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI

SINAV DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği eki 1 sayılı cetvelde yer alan Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Gaziantep ve Kocaeli il merkezleri ile 2, 3, 4 ve 5'inci hizmet bölgelerinde ihtiyaç duyulan diğer hizmet alanlarına atama yapılmak üzere 300 (üç yüz) adet vergi dairesi müdür yardımcısı kadrosu için Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav yapılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav, 18.11.2017 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Memur zammında hakem heyeti devreye girerse ne olur?

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet dün teklifini sundu. 2018 için yüzde 3+3, 2019 için ise yine yüzde 3+3 zam önerisi hükümet tarafından sunuldu. Toplu sözleşmede yetkili konfederasyon Memur-Sen de bu teklifi müzakereye açık bir teklif olarak görmedi.

Uzlaştırma kurulu (Hakem heyeti) devreye girebilir

Ağustos ayı boyunca sürece kamu görevlileri toplu görüşme sürecinde uzlaşma sağlanamazsa, taraflar Uzlaştırma Kurulu'na başvuracak. 2010 yılına kadar Uzlaştırma Kurulu kararları hükümet açısından bağlayıcı değildi. Ancak o yıl yapılan anayasa değişikliği ile Uzlaştırma Kurulu kararına uymak taraflar açısından zorunlu hale getirildi.

Çalışanları kurum içi girişimciliğe teşvik etmenin yolları

Sayısı gittikçe artan start-uplar ve beraberinde getirdiği girişimcilik kültürü, geleneksel şirketleri ve iş yapma modellerini de dönüştürüyor. Artık şirketler büyümek için müşteri ihtiyaçları doğrultusunda inovasyon yapmak durumunda.

Aynı şekilde çalışanların da daha aktif olarak bu dönüşümün içinde yer alması bekleniyor. Bir yöneticiyseniz bu konuda üzerinize düşen belli başlı görevler var. Aşağıdaki taktikleri izleyerek çalışanlarınızı "daha girişimci bireyler" haline getirmeniz mümkün:

1. Risk almaları konusunda onları teşvik edin

Zorunlu hizmeti tamamladığı gerekçesiyle iki yıla bir kademe verilmez mi?

Zorunlu hizmeti tamamladığı gerekçesiyle iki yıla bir kademenin uygulanmayacağı yönündeki işlemler doğru değildir.

SORU: Merhaba Şubat 2011 de sözleşmeli öğretmen olarak kalkınmada öncelikli yere atandım.(zorunlu hizmeti 6 yıl) Haziran 2011 de KHK ile kadroya geçtim ve adaylığım kaldırıldı. Bu tarihten sonra Haziran 2013 ve Haziran 2015 de 2 yıla ekstra 1 kademeden yararlandım . Şubat 2017 de zorunlu hizmetimi tamamladım. Haziran 2017 de 2 yıla bir kademe talebim zorunlu hizmetimi tamamladığım sebep gösterilerek redddedildi. Bu konuda aydınlatıcı bilginizi rica ediyorum.

CEVAP: Devlet Memurları Kanununun "Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler" başlıklı 2. Bölümünün "Kademe ve Kademe İlerlemesi" başlıklı 64. maddesi şu şekildedir:

Çalışan işçi anne, yarım mesai için ne zaman başvuru yapmalı?

Çalışan annelerin çocuklarının okul çağına kadar yarım gün çalışmalarıyla ilgili usuller belirlendi. Annenin bir ay önce işverene başvurması şart..

Annelerin kısmi çalışmaları ile ilgili yönetmelik bu konudaki usulleri de ortaya koydu.
Buna göre, anneler kısmi çalışma için 1 ay önce başvurmak zorunda. Başvurunun işveren tarafından cevaplandırılması için belirlenen süre de bir ay. İşveren bu süre içinde cevap vermezse anne dilekçesinde belirttiği tarihten sonraki iş gününde hakkını kullanmaya başlıyor. Yönetmelik bazı meslek gruplarını da istisna olarak görüyor. Bu meslek gruplarında işverenin onayı gerekiyor.

BABAYA DA İZİN VAR

Fiili ve İtibari Hizmet Süresi Zammı nedir?

Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma payı) ile İtibari Hizmet Süresi Zammı nedir, emeklilik hizmet süresine, emekli aylığına, emeklilik yaş grubunun tespitine ve emekli ikramiyesine etkisi nedir?

Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma payı) ile İtibari Hizmet Süresi Zammı nedir, emeklilik hizmet süresine, emekli aylığına, emeklilik yaş grubunun tespitine ve emekli ikramiyesine etkisi nedir?

Yazımızda bu konuları değerlendirmekteyiz.

A. Fiili Hizmet Süresi Zammı:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayan, çalışmaları halen devam eden memurlara 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 32 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 hükümlerinde belirlenen kurallara göre fiilen çalışılan hizmet sürelerine ilave olarak verilen hizmet süreleri olmaktadır.

Haksız yere işten çıkarılan işçi haklarını nasıl kanıtlayabilir?

Haksız yere işten atılanların dava için bir ay süresi var. Arabulucu üç haftada sorunu çözerken, karara uymayan işveren 8 maaş tazminat ödüyor.

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere çıkarıldıklarında işe geri dönme hakları. Çalışan bu davalarda mahkemenin kararına göre sekiz maaşa kadar tazminat da kazanıyor. Bu davalarda süre çok önemli.

Hem işveren hem de çalışan açısından 1'er aylık süreler var. Çalışan bir ay içinde davayı açmak, işveren de bir ay içinde işçisini yeniden işe almak zorunda.

İşe geri dönüş davası açabilmek için işyerinde en az 6 ay çalışma şartı bulunuyor. Yine işyerinizde 30 ve daha fazla işçi olması şartı da aranıyor.

Takdire bağlı olmayan izinlerde, Müsteşar yardımcısı onayına gerek olmalı mı?

Aylıksız doğum iznine ayrılan memur, süre bitiminden önce işe başlamak isterse, kurum onayına gerek var mı?

Kanun koyucu; devlet memurunun, aylıksız doğum izni kullanmasını ve anılan izinden göreve başlamalarındaki yol haritasını, net olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilmiştir. Ancak, anılan Kanunun ilgili hükümleri yeterince açık olmasına rağmen, aylıksız doğum izni uygulamasında bazı aksaklıklar meydana gelmekte, mağduriyetler yaşanmakta ve bürokratik işlemler artmaktadır.

ÖSYS Tercihleri Kalite ve İstihdam Odaklı Olmalı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize
göre:

YÖK LYS Yerleştirme Sonuçları Analizi Tablo için Tıklayınız

- Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950 oldu. Bu sayı geçen yıl lisans programlarına yerleştirilen öğrenci sayısı 423.479 ile benzer düzeyde olup, devlet üniversitelerindeki lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 2016 yılında 345.579 iken, 2017 yılında yerleşen öğrenci sayısı 346.675 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda devlet yükseköğretim kurumlarına yerleşen lisans öğrenci sayılarında artış var.

Zabıt katipliği sınavı uygulama sınav metinleri

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Metinleri yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Metinleri yayımlandı.

METİNLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Uzun süredir aynı yerde görev yapıyor gerekçesiyle, bir mühendisin görev yeri değiştirilebilir mi?

Danıştay, salt uzun süredir aynı yerde görev yaptığı gerekçesiyle şube müdürlüğü vekalet görevi kaldırılıp başka bir ile yapılan atama işleminde hukuka uyarlı görmedi.

Konya'da şube müdürü vekili olarak görev yapan bir DSİ mühendisi, uzun süredir aynı yerde görev yaptığı gerekçesiyle, vekalet görevi kaldırılmış ve Isparta'ya mühendis olarak atanmıştır.

İşlemin iptali istemiyle açılan dava, idare mahkemesi DSİ'yi haklı bulmuştur.

Danıştay ise işlemde hukuka uyarlık bulmamıştır. Danıştay;

Isparta DSİ'nin personel ihtiyacı olduğuna ve davacının hizmetine burada ihtiyacı olduğuna dair somut bilgi ve belgenin ortaya konulamaması;
davacı hakkında herhangi bir soruşturma veya disiplin cezasının bulunmaması,
davacının görevinde yetersizliği hususlarında somut bir neden belirtilmemesi gerekçesiyle,

Girişimci ve yatırımcı arasındaki bağ nasıl kurulmalıdır?

Bulunduğu noktaya kendi başarısı ve doğru adımları ile gelen başarılı kadın girişimci Bahar Yıldırım, genç girişimcilere altın değerinde öneriler verdi.

"Harika bir fikrim var, ama bu fikri hayata nasıl geçirim bilmiyorum!" diyenlerden misiniz? O halde doğru yerdesiniz..

Bugün Türkiye'de, çoğu meslek grubuna göre "girişimcilik" hayli ön planda. Özellikle genç nüfus, hayata geçirilebilecek bir çok proje kurguluyor. Ancak bir sorun var ki, bu projeleri gerçek hayata nasıl uyarlayabileceğini bilmiyor...

Tam da bu noktada tıkanan parlak fikirli girişimcilerin sorularını yanıtlayabilecek, gerek tecrübesi gerek bilgi birikimi ile o ilk adımı atlamarını sağlayacak olan doğru bilgiyi sunabilecek potansiyeldeki başarılı kadın girişimci Bahar Yıldırım'a, bu işin "nasıl" olduğunu sorduk. O da tüm samimiyeti ve içtenliği ile sorularımızı yanıtladı..

Seçimler 2018'de yapılabilir mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kulislerde konuşulan "seçimler 2018'de yapılabilir mi?" sorusuna cevap aradı.

16 Nisan referandumu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik için arayanlar "önemli olan 2019 seçimleri" cevabını duymuşlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 16 Nisan sonrasını, 2017 yılı değişim, 2018 icraat, 2019 seçim yılı şeklinde formülize etmişti.

Yine referandum sonrasında "metal yorgunluğu" dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara, belediyelere ve milletvekillerine her zamankinden daha çok çalışmayı öğütlüyor.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, "2018'de seçim mümkün mü?" başlıklı yazısında kulislerde konuşulan seçimin 2018 yılında olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş