Askeri personel istifa edip KPSS ile memurluğa geçmek isterse bekleme süresi uygulanır mı?

Soru

Merhabalar. 926 sayılı Kanuna tabi askeri personelim. Mecburi hizmet yükümlülüğümü tamamladıktan sonra KPSS puanım ile herhangi bir kamu kurumuna atanırsam istifa etmeyi düşünüyorum. Ancak 657 sayılı Kanunun 92. maddesinde geçen "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü ile yine aynı Kanunun 97. Maddesinde geçen "A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü kafamı karıştırıyor. Sonuç olarak ben istifa ettikten sonra altı ay beklemek zorunda mıyım? Teşekkürler.

Cevap

Belediyelerde VHKİ başkan oluru ile uzman kadrosuna atanabilir mi?

Soru

İyi günler. Bir belediyede VHKİ olarak çalışıyorum. 16 yıl toplam hizmet yılım var 3/1 derecedeyim. 76.ncı maddeye istinaden başkan oluru ile münhal bulunan 1/1 uzman kadrosuna atanabilir miyim?

Cevap

Müşteriler bankalar aleyhine dava açıp zararlarının karşılanmasını isteyebilir mi?

Kendi aralarında anlaşarak kredi ve mevduat faizi belirleyen bankalar için yeni bir karar çıktı. Müşteriler, bankalar aleyhine dava açıp, zararlarının karşılanmasını isteyebilecek.

Türkiye'deki 12 büyük bankadan 2007-2011 yılları arasında kredi çeken, mevduat yatıran, kredi kartı faizi ödeyen milyonlarca vatandaşa tazminat davası açma hakkı doğdu. Bu tarihler arasında faiz zararına uğrayan vatandaşlar zararlarını bankalardan tazmin edebilecek.

2863 sayılı yasa kültür varlıkları için yeterli mi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Milli Kültür Şura'sının tavsiye kararında yerel yönetimlere arkeolog ve sanat tarihi istihdamı sağlanmalı maddesi de yer alıyor.

En son 1989 yılında yapılan Milli Kültür Şürası neden gündeme geldi?

28 yıldır yapılmıyordu. Aradan geçen zaman zarfında her alanda çok ciddi yenilikler yaşandı. En basit olarak iletişim, bilişim teknolojileri bugün bambaşka noktada. Ama biz hala eski yönetmelikle hareket ediyorduk. Şürayı yapmamızın sebebi, neredeyiz, dünya nerede, aradaki mesafe ne ve tüm bunları düzeltebilmek için neler yapabilirizi görmek istedik.

Sonuç bildirgesinde "Şehirlerimizin kültürel kimliğinin muhafazası ve tahribatın önlenmesi gerekir" dediniz...

Polisin hizmet süresi öğretmenliğe geçtiğinde zorunlu hizmet yükümlülüğünden sayılır mı?

Soru

Değerli memurlar.net iyi akşamlar. Ben polisken 6 yıl çalışma şartı ve şark doğu görevimi yaparak KPSS puanıyla öğretmenliğe geçtim. Polis olduğum dönemde şark görevimi yaptım şu an öğretmenken zorunlu çalışma yükümlüsü görünüyorum ne yapmalıyım?

Cevap

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24. maddesinde "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.." hükmü bulunmaktadır.

HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

HSYK 1. Dairesi tarafından Aydın, Balıkesir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Sakarya'daki 7 ağır ceza mahkemesi ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle 7 ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

HSYK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi.

4/B'li personelin yıllık izni devreder mi?

Soru

Ben ... Adliyesinde 4/B'li mubaşirim 2016 yılından 10 gun iznimi kullanamadım ve seneye devretmiyor bu konuyla ilgili komisyona bir yazı yazsam bir netice elde ede bilir miyim?

Cevap

Bilindiği üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 09/02/1979 tarih ve 7/17150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında: "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenmek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir..." hükmüne yer verilmektedir.

İhraç listelerinin internet sitelerinde yayınlanması ve kişisel veri sorunu

Soru

Ben Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edildim. Ancak devlet benim ismimi Resmi Gazetede yayımladı ve şu an tüm internet sitelerinde ismim var. Ben fetöcü değilim. Sadece fatura ödemesini Bank Asya hesabımdan yaptığım için ihraç edildim. Fetöden atılmak gibi bir utancım varken bir de ismim ifşa edildi. 6698 sayılı Kanun uyarınca ismimi yayınlayan web sitelerinin kişisel verilerimi yayınlayarak haklarımı ihlal ettiklerini düşünüyorum. Sizce de kişisel verilerimi yayınlanarak haklarım ihlal edildi mi?

Cevap

Mazeret izni saatlik izin olarak kullanılabilir mi? Bu durumda yıllık izinden düşülebilir mi?

Soru

Bir genel müdürlükte çalışmaktayım. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memura 10 günlük (80 saat) mazeret izin hakkı tanınmıştır. Kurumumuzda da günlük izin formlarını amirlerimize imzalatmak suretiyle bu izinleri kullanmaktayız. Ancak 80 saati aştığımız takdirde amirlerimiz yıllık izinlerimizden kesintiler yapmakta bu da biz memurları mağdur etmektedir. İşlerimiz olmasa zaten 80 saati aşmayız. Yıllık izinlerimizden kesmeleri yasal mıdır? Saygılarımla.

Cevap

Teknik eğitim fakültesi mezunu programcı mühendislik bitirirse mali hakları nasıl etkilenir?

Soru

Merhabalar,

Ben programcı unvanında kadrolu memur olarak çalışıyorum. Tef mezunuyum şimdi de mühendislik okuyorum. Gecen bir arkadaşla konuşuyordum şöyle bir şey dedi: Eğer mühendisliği bitirdikten sonra 4/1' ine düşersen; 4/1'indeki mühendis ne kadar maaş alıyorsa aynısını alırsın dedi. Böyle bir şey mümkün mü?

Teşekkürler. Kolay gelsin.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde; Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Eşi ölü doğum yapan memur babalık izni kullanabilir mi?

Soru

Merhabalar;

Eşim bir hafta önce 26. haftada ölü doğum yaptı. Eşime doğumdan kaynaklı olarak öncesi ve sonrası olarak doğum izni verildi. Ölü doğumda babalık izni ile alakalı somut bir veri bulamadım. Ölü doğumda babalık izni kullanılabilir mi? Zaman olarak ne zaman kullanılabilir? Şimdiden teşekkürler, kolay gelsin.

Cevap

Sözleşmeli personelin (4/B) OHAL'de sözleşmesini feshi

Soru

Merhaba bir bakanlıkta sözleşmeli personel olarak 657/4B statüsünde çalışıyorum.

Ohal dönemi süresi içinde olduğumuz düşünüldüğünde istifa edersem kurumun kabul etmeme ve yerime birinin gelmesini bekleme gibi bir zorunluluğum var mı? (Toplam çalışma sürem 4 ay)

İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

Geçici personel (4/C) arabuluculuk faaliyeti yapabilir mi?

Soru

İyi günler. Bir kurumda 4/C'li olarak çalışmaktayım ek iş olarak adliyelerde arabuluculuk yapabilir miyim? Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesinde "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." hükmü, Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Başka iş yapma yasağı" başlıklı 7. maddesinde "Bu Karar uyarınca istihdam edilen geçici personel, bu işte çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışamaz." hükmü bulunmaktadır.

Eşi özel sektörde çalışan öğretmen nasıl nakil ister?

Soru

Ben Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmaktayım eşim işe 1 Ocak itibariyle başladı seneye Ocak ayındaki eş durumu atamasında onun olduğu yere gidebilir miyim? Sigortasının seneye başvuruların başladığı tarihe kadar 360 gün mü olması lazım?

Cevap

Özel kalem müdürlüğüne vekalet eden memur diğer müdürlüklere sınavsız olarak atanabilir mi?

Soru

İyi günler, ben 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuruyum. Yaklaşık 16 yıl bir belediyede ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ'nü (2009 yılına kadar) vekaleten yaptım. Ancak bu zaman zarfında asaleten kadroya atanmamla ilgili talebim olmadı. Aynı kurumda şu an başka bir müdürlüğü yine vekaleten yürütüyorum. Acaba geriye dönük yapmış olduğum Özel Kalem müdürlüğü görevim nedeniyle asaleten Müdür kadrosuna atanabilir miyim ?

Cevap

Öncelikle belirtmek gerekir ki özel kalem müdürlüğü kadroları, müdürlüğe denk ve istisnai kadro durumundadır.

Vekalet, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlama amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinde öngörülmüştür.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş