KPSS şartı aranmadan yapılan personel alımları neler?

İstisnai kadrolara yapılan atamalar dışında kamu kurumlarına KPSS şartı aranmadan personele alımı yapılabilmektedir. KPSS şartı aranmadan kamu kurumlarına yapılan atamalara yeni bir tane daha eklenmiştir. Bu yazımızda istisnai kadrolar dışında kamu kurumlarına sınavsız girişleri izah etmeye çalışacağız.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarına yapılan atamalar

Sosyal hizmetler kanunu tercih başvuru işlemleri uzatıldı

Bilindiği üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığınca 18 Ekim 2017-03 Kasım 2017 tarihleri arasında toplam 3251 kadro/pozisyon için tercih başvurusu alınacağı duyurulmuştu.

Hak sahiplerine ulaşılarak tercih yapacak aday sayısını artırmak ve hak sahiplerinin kılavuzu inceleyebilecekleri zamanı uzatarak tercihlerini hatasız bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak üzere daha önce ilan edilen tercih tarihlerinde değişiklik yapılması gereği duyulmuştur.

Bu itibarla, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ve 03 Kasım 2017 Cuma günü 23:59 da sona ereceği belirtilen tercih işlemlerinin son başvuru tarihi 10 Kasım 2017 saat 23:59 olarak değiştirilmiştir.

Belediye ve il özel idaresi personeli iki yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?

Belediyeler ve il özel idarelerinde çalışan memurlar, 657 sayılı Kanunun 64. maddesinde düzenlenen iki yıla bir kademe uygulamasından yararlanamaz.

SORU: Mrblar... Size bir sorum olacak... Ben ...Üniversitesinde memur olarak görev yapmaktayim. 657 sayılı memurlar Kanunu 64. Maddesi gereğince geri kalmış illerde görev yapan memurlara iki yıla ek bir kademe verilmesi hükmü yer almaktadır. Sizden ricam acaba üniversite personellerini kapsiyormu ogrenebilirmiyim

CEVAP: 657 sayılı Devlet memurları Kanununun "Kademe ve Kademe İlerlemesi" başlıklı 64. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Kamu kurumları memurları eski görevlerine uygun ek göstergeye atamak zorunda mı?

Kurumlar, görevden aldığı personeli, eski görevlerine uygun ek göstergeli bir göreve atamak zorunda mı?

İstanbul Üniversitesi, 1983 yılından itibaren Fakülte Sekreteri olarak görev yapan bir kamu görDanıştay İkinci Dairesi, kamu kurumlarının memurları eski görevlerinin ek göstergesine sahip bir göreve atanma zorunluluğu olmadığına karar verdi. evlisini 3000 ek gösterge olan kadroda görev yapmakta iken, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü Yüksekokul Sekreterliği kadrosuna (2200 ek gösterge) atamıştır.

Esnaf bilirkişilik yapabilir mi?

TESK Genel Başkanı Palandöken: Konfederasyonumuz tarafından bilirkişilik temel eğitimi verilecek. Esnafımız, bu eğitim sonrasında mevzuatta belirtilen diğer şartları da taşımaları halinde bilirkişilik yapabilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, verecekleri temel eğitim sonrasında mevzuattaki şartları da taşımaları halinde esnafın bilirkişilik yapabileceğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Bilirkişilik Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında TESK tarafından bilirkişilik temel eğitimi verilmesinin uygun bulunduğu ve konfederasyonun bu alanda yetkilendirildiğini ifade etti.

Memuriyet öncesi askerlik emsal süresinin tespitinde nasıl dikkate alınır?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, memuriyetten önce yapılan askerliğin emsal hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

Danıştay, memuriyete girmeden önce askerliğini yapanların intibakında askerlik hizmet süresinin, emsali hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

Davalarda arabulucuya başvurulması dava şartı mı?

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Koloğlu: Arabuluculuk faaliyetlerinin dava şartı olması, çalışma barışı ve yargı yükü yönünden önemli bir dönüm noktası...

- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, arabuluculuk faaliyetlerinin dava şartı olmasının, çalışma barışı ve yargı yükü yönünden önemli bir dönüm noktası olduğunu ve mahkemelerde yıllarca çözülemeyen sorunların arabuluculuk sayesinde kısa sürede çözüme kavuşacağını bildirdi.

Sendika açıklamasına göre, İNTES tarafından düzenlenen "İş Mahkemeleri Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler" başlıklı 55. Çözüm Arama Konferansı'nda konuşan Koloğlu, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısında iş hayatına etki edecek önemli düzenlemelere yer verildiğini belirtti.

Kamudaki En Büyük Çağrı Merkezi Hangisi?

Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Londra'da düzenlenen Contact Center World Awards'da "Dünyanın en iyisi" seçildi.

Sağlık Bakanlığınca uygulanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Londra'da düzenlenen Contact Center World Awards'da (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) "Dünyanın en iyisi" seçildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, MHRS'nin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada sağlıkta e-dönüşümün temellerinden birini oluşturan MHRS, küresel ölçekte bir başarı hikayesi oldu." dedi.

Londra'da yapılan Contact Center World Awards organizasyonunda Avrupa, Amerika, Orta Asya ve Afrika bölgelerinin birincileri yarıştı.

Hükümlü nakleden cezaevi personeli harcırah alır mı?

Ceza ve Tevkifevkeri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumları sevk ve nakiller nedeniyle, denetimli serbestlik müdürlükleri ise yükümlülüklere uyulup uyulmadığının takibinin yapılabilmesi için sık sık memuriyet mahalli dışında personel görevlendirmesi yapmakta olduğunu belirtip, büyükşehirlerde memuriyet mahalli dışına gidişlerde, giden personele gündelik verilmesi gerektiğini belirtti.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN WEB SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren ceza infaz kurumları sevk ve nakiller nedeniyle, denetimli serbestlik müdürlükleri ise yükümlülüklere uyulup uyulmadığının takibinin yapılabilmesi için sık sık memuriyet mahalli dışında personel görevlendirmesi yapmaktadır.

Mübaşir ek olarak hizmetli olarak da görevlendirilebilir mi?

Danıştay 5. Dairesi, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan mübaşirlerin, kendi istekleri dışında aynı zamanda hizmetli olarak da görevlendirilmelerini hukuka uygun buldu.

Danıştay 5. Daire, 13.03.2017 tarih ve E. 2016/19883, K. 2017/6924 sayılı Karar

Danıştay, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan mübaşirlerin, kendi istekleri dışında aynı zamanda hizmetli olarak da görevlendirilmelerini hukuka uygun buldu.

Karara konu olayda, Çocuk Mahkemesinde mübaşir olarak görev yapan davacı, isteği dışında, anılan Mahkemeye verilecek hizmetli bulunamaması dolayısıyla, hizmetin aksamaması için mübaşirlik görevinin yanında hizmetli olarak da görevlendirilmiştir.

Zabıt Katipliği uygulamalı sınav metinleri yayınlandı

2 bin 250 sözleşmeli zabıt katipliği için Adalet Bakanlığı uygulama sınav metinlerini yayımladı.

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI

METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

KİT'lere atanacak personelle ilgili yeni düzenleme yapıldı

2018 yılı yatırım ve finansman kararnamesine göre, KİT'lere atanacak personelle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

2018 yılına yönelik yatırım ve finansman kararnamesi 31 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME DIŞINDAKİ ATAMALARDA İKİ YENİ DÜZENLEME

Merkezi yerleştirme dışındaki atamalarda daha önce KPSS taban puan sınırı bulunmuyordu. Yeni düzenleme ile 70 taban puanı sınırı geldi.

Yine merkezi yerleştirme dışındaki atamalarda, en yüksek KPSS puanına sahip 20 katı aday yazılı sınava alınmaktaydı. Yeni düzenlemede bu sınır 10 katına indirildi, yazılı sınava ek olarak sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınava ise yazılı sınavda en yüksek puan alan 3 katı aday girebilecek. Sınavla ilgili hususlar bir yönetmelikle düzenlenecek.

Merkezi yerleştirme dışındaki alımlar şu şekildedir:

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanların atamaları iptal mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, güvenlik soruşturması çıkan sözleşmeli öğretmenlerin atamalarını iptal etti.

GÜVENLİK SORUŞTURMA BİLGİLERİNİ KİM DEĞERLENDİRİYOR

Güvenlik soruşturmasında, emniyet ve istihbarat birimlerinin değerlendirmeleri kamu kurumlarına ulaşmakta, bu raporlarda yer alan hususların atamaya engel olup olmadığına, atamayı yapacak olan kurum karar vermektedir.

Örneğin emniyet hakkında güvenlik soruşturması yapılan kişiyle ilgili "eşi ihraç edilmiştir" "kardeşi tutukludur" "içeriği bilinmeyen dini sohbetlere katılmıştır" şeklinde bilgi notları göndermiş olabilir. Bu bilgi notlarına göre, atamayı yapıp yapmamak, atamayı yapacak olan kurumun karar vereceği bir husustur.

Arabuluculuk sisteminin amacı nedir?

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun arabulucuya başvurma zorunluluğu getirdi bu yazımızda arabuluculuğa ilişkin detayları inceledik.

Arabuluculuk sisteminin amacı nedir?

Sistemin amacı işçinin ve işverenin yaşadıkları sorunların uzman ve tarafsız arabulucularla hızla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasıdır. Arabuluculuk, taraflar arasında iletişimi sağlayarak sorunu dostane biçimde çözmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Burada amaç uzun ve masraflı olan yargı yoluna gitmeden uyuşmazlığın en kısa sürede ve en az maliyetle çözüme kavuşturulmasıdır.

Dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu mudur?

Öncelikle dava açmadan önce arabulucuya başvurma şartı 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten önce arabulucuya başvurmadan dava açılabilir.

Sosyal hizmetler modelinden yararlanacak hak sahiplerini sorgulama ekranı

Bu sorgulama sayfasında yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı şartları taşıyanlardan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2017 yerleştirme işlemleri dolayısıyla Başkanlığımıza isimleri bildirilen kişiler yer almaktadır

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş