İşkur'dan meslek seçimi için tanıtım kitapçığı

Öğrencileri meslek seçimi süreçlerinde ve diğer kariyer gelişim yollarında desteklemeyi amaçlayan İŞKUR, hizmet portföyüne meslek bilgi kitapçıklarını eklemiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye geneli öğrenciler ve diğer hedef kitleye ulaşması planlanan 250 adet mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı 8 adet meslek bilgi kitapçığı tasarlanmış olup, İŞKUR Kariyer bağlantısı üzerinden Meslek Bilgi Bankası bölümünde paylaşıma sunulmuştur.

Meslek Bilgi Kitapçıklarının; öğrencilere, velilere, iş ve meslek danışmanlarına ve rehber öğretmenlere mesleki rehberlik süreçlerinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

İŞKUR Meslek Bilgi Kitapçıkları Tıkla İndir

İKM, hangi halde öğrenciliği sona ererse tazminat ödemez?

Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle sağlık nedeniyle görevi bırakma halinde tazminattan muaf tutulma imkanı tanıdı.

Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde, 13 Eylül 2017 tarihi itibariyle, değişiklik yaptı.

Önceki düzenleme şu şekildedir:

"Madde 39 - Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır."

Yeni düzenleme ise şu şekildedir:

Kış dönemi kılık kıyafet uygulaması ne zaman başlıyor?

Kamu personelini kapsayan kış dönemi kılık kıyafet uygulaması 18 Eylül'de başlıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu 18 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlıyor.

Yaz dönemi kılık kıyafet uygulaması 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü başlamıştı.

2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince 15 Mayıs 2015 - 18 Eylül 2015 tarihleri arasında uygulamaya konulan yazlık dönemi kıyafet uygulaması sırasında kamu personeli kravat takmıyor ve ceket giymeyebiliyordu.

Diğer taraftan uygulamada bazı kamu personeli sendikalarının aldığı karar doğrultusunda serbest kıyafet giymeyi tercih edebiliyor. Mevzuat bağlamında bir karar alınmadığı için, bu tür davranışlara disiplin cezası verilebilmekte...

Memurun bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası varsa tayin isteyebilir mi?

Danıştay, anne ve babası bakıma muhtaç olduğu halde tayin talepleri onaylanmayan memurlara müjde niteliğinde bir emsal karar verdi. Örnek bir karardan yola çıkan Danıştay, 'anne ve babaların' sağlığının, kamu hizmetinden önce geldiği yönünde hüküm kurdu.

'Sağlık nedeniyle' tayin bekleyen memurlara 'emsal teşkil' edecek kararın ayrıntıları şöyle:

Gümüşhane Üniversitesi'nde görev yapan bir memur, yüzde 70 oranında özür raporu bulunan babasının ve yine yardıma muhtaç olan annesinin sağlık durumlarını gerekçe göstererek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne atanmak istedi. Gümüşhane Üniversitesi, personelin talebini Diğer Kamu Kurumlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da belirtilen 'şartları taşımadığı ve hizmetine ihtiyaç duyulduğu' gerekçesiyle reddetti.

Bayram tatilinde çalışan sağlıkçı fazla mesai alır mı?

Kurban bayramı tatilinde çalışan sağlık personeli fazla mesai alır mı?

SORU: Merhaba, sağlık bakanlığında hemşire olarak çalışıyorum. 10 günlük Bayram tatilinde memurlar ve hastanelerde 8-17 poliklinik hizmeti veren birimlerde çalışanlar 28-29 Ağustos tarihlerinde tam 31 Ağustosta yarı gün idari izinli olarak tatil yapmaktadır. Ancak kamu hastaneler birliği Ağustos ayına ait fazla mesaileri hesaplarken Ağustos ayını 21,5 iş günü olarak hesaplamaktadır. Yani aslında devlet memuruyuz ama resmi olarak herkesin izinli olduğu tatil günü çalışmamıza fazla mesai ücreti alamıyoruz. 19 gün hesaplanması gereken Ağustos ayı 21,5 gün hesaplanarak, nöbetsiz birimler iki buçuk gün idari izinli olmakta, nöbet tutan bizler ise bugünlerde çalışmamıza rağmen ek ücret alamamaktayız. Bu ikili muameleyi haber yapmanız ümidiyle.

OHAL'de istifa düzenlemesi kimleri kapsıyor?

694 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklik, düzenleme öncesinde istifa edenleri kapsıyor mu?

Bilindiği üzere, 657'de yer alan hüküm gereğince, OHAL'de istifa oldukça sıkıntılı bir konuydu. İstifasının kabul edilmesi ancak yerine bir kişi atanmadan görevin bırakılması halinde, ist6ifa eden bir daha memuriyete dönememektedir.

694 sayılı KHK ile 25 Ağustos 2017 tarihinde bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile yerine bir kişinin atanmasını beklemek yönündeki şart kaldırılmıştır.

Peki bu düzenleme, 25 Ağustos 2017 öncesinde istifa edenleri kapsıyor mu?

Soru
Hocam hayırlı günler yeni KHK ile memurların istifası kolaylaşmış oldu bu madde çıkmadan önce ohalde istifa eden memurları da kapsar mı ?

Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. Maddesi şu şekildedir:

Cezaevi personeline verilen yıpranma zammı kimleri kapsıyor?

Cezaevi personeline verilen yıpranma zammı kimleri kapsıyor, maaşlara bir etkisi var mı? Cezaevi personeline verilen filli hizmet süresi zammı, fiilen çalışan personele verilecektir. Geçmişe yönelik olarak bir düzenleme yapılmamıştır.

SORU: iyi çalışmalar Tüm Ceza İnfaz kurumu personeli merak etmekte; Son çıkan KHK ile 90 günlük yıpranma payı verildi. bu durum memurların güncel maaşlarına bir etkisi- katkısı olacak mıdır. cevaplarsanız veya bu konuda ana sayfada başlık açarsanız sevinirim.

CEVAP: 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan personele fiili hizmet süresi zammı verilmiştir.

Bu hizmet zammından kimler ne şekilde yararlanacak?

694 sayılı KHK ile getirilen bu düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 hükmüne eklenmiştir.

Helal Akreditasyon Kurumu kurulacak

Ekonomi Bakanlığı'nın 180 günlük eylem planına göre Helal Akreditasyon Kurumu kurulacak.

Zeybekci "180 günlük eylem planını sadece biz değil, bütün bakanlıklar verdi. Biz bir dosya hazırladık. Sonra 15 madde haline dönüştürdük ve işleme koyduk" dedi. Sayın Zeybekci'ye "Çok gizli mi paylaşılabiliyor mu, eylem planınız" dedim. Eylem planında benim dikkatimi çeken maddeler şunlar oldu:

"Dünyada Türk lirasının değerini artırmaya yönelik adımlar atılacak.

* İhracat ve ithalatın Türk lirası ile yapılması sağlanacak.

* Ülkemizin imajının dünyada yeniden itibar kazandırılmasına ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlere hız verilecek.

*İhracatçının ticarette ve yatırımda giriş çıkışlarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak 'hususi pasaport' verilecek.

Danıştay 20 katı aday şartını neden kaldırdı?

Danıştay'a zabıt katibi alımında, en yüksek puanlı 20 katı adayın sözlü sınava alınmasını düzenleyen hüküm kaldırıldı.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DÜZENLEME

7 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazetede, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan hüküm şu şekildedir:

"ç) Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağrılır."

BU HÜKÜM DAJA 6 AY ÖNCE GETİRİLMİŞTİ

Danıştay'ın 7 Eylül itibariyle yürürlükten kaldırdırdığı bu düzenleme daha 6 ay önce 24 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştu

20 KATI ADAY SINIRLAMASI KALDIRILDI

Fazla mesaide yönetmeklik değişti

Yasaya göre; bir işçi haftada 45 saat çalışabilir. Bunun üzerindeki her bir saat fazla mesaiye giriyor. İşçinin onayı olmadan yaptırılan fazla mesai haklı fesih sebebi sayılıyor. Son düzenlemeyle her yıl alınması gereken onay şartı kaldırıldı
Fazla mesai, çalışma hayatında en çok konuşulan konuların başında geliyor. Hemen hemen tüm çalışanlar hayatında bir kez dahi olsa fazla mesai yapmıştır. Bu konuda işçinin bilmediği veya unuttuğu konular olabiliyor. Son yapılan düzenlemeyle buna bir yenisi daha eklenmiş oldu. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre; haftalık çalışma saati 45 saat, aşan süre fazla mesaiye giriyor.

İŞTEN AYRILMA NEDENİ

Ek göstergeden yararlanmak için 6 ay şartı hangi hallerde geçerlidir?

2011 yılında istisnai kadroya atama ile memur oldum. 2016 yılında bir üniversitede daire başkanı kadrosuna atandım. 6 ay sonra talebim olmaksızın fakülte sekreteri kadrosuna atandım. Burada da yaklaşık olarak 5 ay kaldım ve bir mahalli idareye uzman kadrosuna naklen atandım. Daire başkanı iken 3600, fakülte sekreteri iken 3000 ek gösterge ve 1/1'den maaş düzenlenirken, mahalli idarede uzman kadrosunda maaş 2200 olarak hesaplandı, emeklilik 3000 olarak hesaplandı, kesenek farkı da ödedim. Uzman kadrosunda makam ve görev tazminatları, kesenek farkı, maaş için esas alınacak ek gösterge gibi unsurlarım doğrumu hesaplanıyor?

Geliştirme ödeneği nasıl hesaplanır?

Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademisyenlere verilen geliştirme ödeneği bütün yönleriyle ele aldık.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ NEDİR ?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesinde, "Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

Amir yıllık izinleri üçe böldürebilir mi?

Amir, yıllık izinleri üçe böldürerek kullandırabilir mi? Kurumlar iç genelge çıkarmak ve herkese eşit uygulamak şartıyla yıllık izinlerin kısım kısım kullandırılmasını karara bağlayabilir.

SORU: Memurlar icin yıllık iznin en fazla üçe bölünmesi kuralı var mı?

CEVAP: Anayasanın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10. maddesi aşağıdaki şekildedir.

Derecem yükseldi maaş farkı alabilir miyim?

Soru

Merhaba, ben zabıt katibi olarak görev yapmaktayım. 01.08.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 4/1 derece/kademeye yükseldim.

01.08.2017-14.08.2017 tarihleri arasındaki terfimden kaynaklanan 14 günlük farkı alabilir miyim? Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167. Maddesinde "Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır. Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır." Hükmü bulunmaktadır.

Kredili bankomattan dolayı 3 ayrı icra gelirse, 3 ayrı disiplin cezası mı verilir?

Kredili bankomat hesabına zamanında ödememe yapmamaktan dolayı 3 ayrı icra geldiğinde memura 3 ayrı ceza mı verilir?

İyi çalışmalar kolay gelsin. Kurumda çalışmış olduğumuz bir arkadaşın A bankasına olan kredi karti borcu nedeniyle icra takibi başlatıldığından disiplin soruşturması başlatılıp uyarma cezası aldı. Ancak yine ayni banka kredi borcu nedeniyle ayrı ve yeni bir icra takibi başlattığından yeniden disiplin soruşturması başlatıldı. Arkadaşın dediğine göre kredili bankomattan dolayı aynı banka faizi işletip ayri bir icra daha göndereceğini söylüyor. Bu durumlar karşısında aynı bankanın 3 icra takibi sebebiyle 3 ayrı disiplin cezasi verilmesi mevzuta uygun mu? Yoksa ilk verilen ceza kafi olup diğerlerinde ceza verilmesine yer olmadigina dair karar vermek mi gerekmektedir. Simdiden tskler.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş