Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

14 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 30096

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Patent ve Marka Kurumu personelinin disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türk Patent ve Marka Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

OHAL'de istifa ve atanmaya dair önemli hususlar

Devlet Personel Başkanlığı, OHAL süresinde, atama ve çekilme işlemlerine ilişkin mütalaasını internet sitesinden yayımlamıştı. Bu yazıda mütalaanın bir açıklamasını yapacağız.

Bu mütalaada dikkat çeken hususları sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Devlet memurlarının OHAL esnasında çekilmesi

DPB mütalaasında 657 sayılı DMK'ye tabi memurların istifalarının kabulü için yerlerine yeni bir atama ya da görevlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Buradan çıkan sonuç şudur: Kurumlar hizmetlerini aksatmayacak tedbirleri almadan memurların istifasını kabul edemezler. Ancak gerekli atama ya da görevlendirmeleri yaptıktan sonra memurların istifaları kabul edilebilir. Bu durumda çekilme usulüne uygun yapılmış olur.

Usulsüz çekilmede ise istifa eden memur tekrar memuriyete dönememektedir.

DBP önceki görüşlerinde de bu hususları vurgulamıştır.

Özel Kalem Müdürlüğü personeline ücretsiz akşam yemeği verilebilir mi?

Sayıştay Denetçileri, Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için 10.08.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesine aykırı olarak akşam yemeği hizmeti satın alınması sonucu oluşan zararın ödettirilmesine karar vermişlerdir.

Ancak, 8. Daire; Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için mesai bitimi sonrası yemek hizmeti satın alımına ait ödemenin, Bakanlık Makamının ... tarihli ve ... No.'lu Olur'u ile temsil-ağırlama organizasyon giderleri kapsamında bütçeden karşılandığı görüldüğünden, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ... TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, oybirliğiyle, karar vermiştir. Dolayısıyla özel kalem müdürlüklerinde görev yapan personele bütçeden akşam yemeği verilmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur.

Avukatlık vekalet ücreti memur unvanlılara verilebilir mi?

Sayıştay 5. Dairesi 2015 tarihli kararıyla belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalışan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukat dışındaki personele vekalet ücreti ödenemeyeceğine hükmetmiştir.

Sayıştay'dan sınavsız atamalara ilişkin kritik karar

Bu köşeyi takip edenler, milyonlarca kişi sınavla atama beklerken istisnai kadrolara yapılan atamaların bazen vicdanları kanattığını ifade etmiş olduğumuzu hatırlayacaklardır. Sayıştay bu konuda ilginç, aynı zamanda da kritik bir karar vermiştir.

Gümrük Bakanlığından personel alımına yönelik açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türk Büro Sen'in bakanlığına yönelttiği sorulara cevap verdi.

İŞTE O CEVAPLAR

TÜRK BÜRO - SEN GENEL MERKEZİNE

(Bilgi Notu)

Sendikanız tarafından 17.01.2017 tarihinde verilen talepleriniz incelenmiş olup. Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir.

THY'nin kabin memurlarına işaret dili eğitimi

Uluslararası işaret dili eğitimini tamamlayan yaklaşık 30 kabin memuru için Yeşilköy'deki THY Uçuş Eğitim Başkanlığında mezuniyet töreni yapıldı.

- Türk Hava Yolları (THY) tarafından verilen uluslararası işaret dili eğitimini tamamlayan yaklaşık 30 kabin memuru için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yeşilköy'deki THY Uçuş Eğitim Başkanlığında düzenlenen törende kabin memurları işitme engelli yolculara hizmet vermek için gruplar halinde eğitimden geçti. Eğitim verilen ilk gruptaki kabin ekibi kursu başarıyla tamamladı.

THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kabin memurlarının iletişimde engel tanımadığını bu eğitimi alarak gösterdiklerini söyledi.

Naklen geçiş dilekçelerinde, Münhal kadroya atanmak istiyorum yazmak, nelere yol açar?

SORU: iyi çalışmalar öncelikle benim bir sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim. ... üniversitesine kurum değişikliği ile geçiş yaptım geçiş yapmadan önce VHKİ kadrosunda çalışmaktaydım ama ... üniversitesine geçtiğimde beni memur olarak atamamı yaptılar. Sebebini sorduğumda ise dilekçenizde münhal kadro diye nitelendirme yaptınız ondan dolayı dediler. Ama geçmiş olduğum kurumda denk kadro olan bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunmaktaydı. Sorum şu olacak acaba ben tekrar dilekçe yazarsam kanuni olarak eski kadrom olan VHKİ kadrosuna veya ona denk olan bilgisayar işletmenliği kadrosuna geçiş yapabilir miyim?

CEVAP: Devlet memurlarının kurumlar arasında yer değişiklikleri, 657 sayılı Kanunun 74. maddesine dayanaılarak yapılmaktadır. İlgili madde şu şekildedir:

İşte 10 soruda borçtan kurtulma yolları

Borçlardan kurtulmanın 10 formülü.Yaklaşık 10 milyon vatandaşın devlete olan borçları yapılandırılıyor. Cezalar, faizler siliniyor, icralar duruyor. Anapara 36 taksite kadar bölünüyor. İşte 10 soruda borçtan kurtulma yolları...

Hükümet vatandaşın devlete olan borçlarından kurtulması için yeni bir yapılandırma düzenlemesi çıkardı. Bu fırsattan nasıl yararlanacağımızı 10 soruda özetledik:

1) Hangi borçlar bu yasanın kapsamında?

31 Mart 2017 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Bu borçlar şunlardan oluşuyor: Sigorta prim borçları, her türlü vergiyi (KDV, emlak, gelir, çevre, kira geliri, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezaları, karayolları idari cezalar, su borcu, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçları, öğrenci kredileri de yasa kapsamında

AİHM'e gitmeden önce hangi makamlara başvurulmalı?

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Daire Başkanlığı, AİHM kararı çerçevesinde bir açıklama yaptı.

Aşağıda, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı'nın AİHM'in verdiği karar sonrasında yaptığı açıklama yer almaktadır. Bu açıklamaya göre, son AİHM kararı bağlamında; AİHM'e başvuru yapmadan önce Komisyona, Komisyon kararına karşı idare mahkemelerine, mahkemelerin kararlarına karşı da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması gerekmektedir.

İŞTE ADALET BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Kanun Hükmünde Kararnameler İle Kamu Görevinden Çıkarılanlara İlişkin AİHM Kararı

11 öğretmenlik branşında kimler atanabilecek?

11 öğretmenlik branşında, kimlerin atanabileceği değişti mi? Talim ve Terbiye Kurulu, 11 öğretmenlik branşına hangi bölüm mezunlarının atanabileceğini düzenleyen kararında değişikliğe gitti.

Haziran ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı.

Dergide yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre, Kurulun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede değişiklik yapıldı.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Belli alanlarda ihtisaslaşacak öğretmen akademileri kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlere yönelik "uzman" ve "başöğretmen" gibi kariyer basamaklarına göre, yeni bir ödül sisteminin öngörüldüğü model için çeşitli alternatifler mercek altına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlere yönelik "uzman" ve "başöğretmen" gibi kariyer basamaklarına göre, yeni bir ödül sisteminin öngörüldüğü modelin hayata geçirilmesi için çeşitli alternatifler mercek altına alındı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öğretmen Strateji Belgesi'nin öğretmenlik mesleğini üniversiteye girişten itibaren ele alıp, mevcut öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini emekliliklerine sürdürmeleri çerçevesinde planlayan bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etti.

Öğretmenlik mesleği yeterlikleri

Hangi unvanlardan ve ne zaman personel alımı yapılacak?

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, sözleşmeli alım tarihi ve hangi unvanlardan alım yapılacağına dair detaylara yer verdi.

İŞTE FARUK ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI

Hayırlı günler... 2058 sözleşmeli personel istihdamına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup tercih takvimi için listeler ÖSYM'ye bildirilmiştir

Takvim çalışması devam etmekte olup, muhtemelen, Ramazan Bayram sonrası tercihler alınmaya başlanacaktır.

2058 sözleşmeli personelin; 874'ü ziraat, 328'i gıda, 96'sı su ürünleri, 10'u balıkçılık teknolojisi, 33'ü harita mühendisi olacak.

İstihdam edeceğimiz veteriner hekim sayısı ise 717... Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum...

DPB'den OHAL'de istifa eden memurlara yönelik görüş

DPB, OHAL döneminde istifaya dair yeni görüşünü internetten yayımladı.Devlet Personel Başkanlığı, OHAL'de istifa eden memurlara yönelik görüşünü internet sitesinden yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı, OHAL sırasında memurların istifa şekline dair görüşünü internet sitesinden yayımladı.

Başkanlığın verdiği görüşte, kamu kurumlarının, istifa edecek memurun yerine atanacak kişiyi atamadan, istifayı kabul etmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca istifa edecek memurun yerine kurum içinden veya kurum dışından atama yapılmasının da mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

İŞTE DPB'NİN GÖRÜŞÜ

Devlet memurlarının istifası ve merkezi yerleştirme işlemleri ile kamu iktisadi teşebbüslerine atanmalarına ilişkin işlemler ile

- Çekilmek isteyen KİT sözleşmeli personeline ilişkin Başkanlığımız mütalaası şu şekildedir:

İş güvenliği uzmanlığında ek ödeme için ilave görev şartı

Maliye Bakanlığı, sadece asli görevlerine ilave olarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilenlerin ek ödeme alabileceğini belirtti.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının iş güvenliği uzmanlarına yönelik sorusunu cevapladı.

BÜMKO'dan verilen görüşe göre, kamu kurumları sadece asli görevlerine ilave olarak iş güvenliği uzmanlığı verilmesi halinde ek ödeme verilebileceğini belirtti.

Söz konusu yazıda, kamu kurumlarının belirtilen durumdaki personelini bizatihi iş güvenliği veya işyeri hekimliği hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirmesinin de mümkün bulunduğu belirtildi. Bu halde ise ek ödeme yapılmayacak

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş