Promosyon gelirinin ihale kanununa göre harcanması zorunlu mu?

Danıştay 12. Dairesi, promosyon gelirlerinin Kamu İhale Kanununa göre harcanmasının zorunlu olmadığına ve bu ndenden dolayı verilen uyarma cezasının iptaline karar verdi.

Ordu Valiliğinde yaşanan bir olayda, promosyon gelirini usulsüz kullandıkları gerekçesiyle il milli eğitim müdürüne uyarma cezası verilmiştir.

Bakanlık, İl Milli Eğitim Müdürünün 12 adet alımda doğrudan alım yapıldığı ve Kamu İhale Kanunu hükümlerine uyulmadığı gerekçesiyle, disiplin cezası vermiştir.

Ancak, temyiz görüşmesinde, Danıştay, promosyon gelirinin bir kamu geliri olmadığını, ortada Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre harcanmasını gerektiren bir durum bulunmadığı, harcamaların başbakanlık Genelgesine uygun olarak yapıldığı, bir kamu zararı oluşmadığı gerekçesiyle, 657'e dayanılarak uyarma cezası verilmeyeceğine karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kime bağlı?

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları/Mali Hizmetler Müdürlükleri üst yöneticiye bağlı olacak şeklinde teşkilatlandırılmalı.

5018 sayılı Kanunu 60.maddesinde şu hüküm yer alamktadır: ''Mali hizmetler biriminin yapısı teşkilat kanunlarında gösterilir. Mali hizmetler birimlerinin çalışma usül ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.''

EPDK uzmanları denetim yapabilir mi?

Elektrik ve doğalgaz sektöründeki denetimler, EPDK'da görevli uzman, uzman yardımcıları veya uzman koordinasyonunda yönetim hizmetleri uzmanları tarafından yürütülebilecek.

- Elektrik ve doğalgaz piyasasındaki denetimler, kurumdaki uzman, uzman yardımcıları veya uzman koordinasyonunda yönetim hizmetleri uzmanları tarafından Kurul adına yürütülebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), konuya ilişkin yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğalgaz ve elektrik piyasalarında faaliyette bulunan şirketlerin denetimi, Kurul adına ilgili daire başkanlığında görevli uzman veya uzman yardımcıları eliyle veya uzman koordinasyonundaki yönetim hizmetleri uzmanları vasıtasıyla yürütülebilecek.

Öğretmen atamalarında YDS sonuçları istenen diller hangileridir?

2017 KPSS ve ÖABT’de yapılan değişiklikler aşağıda adayların bilgisine sunulmuştur:

KPSS’de Ekonometri Testi yer almayacaktır.

KPSS Puan Türleri ekteki şekliyle yeniden belirlenmiştir. (EK 1)
Lisans düzeyinde yapılan KPSS’lerde alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacaktır.

Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacaktır.

İmamların görevleri nelerdir?

Din görevlileri, hizmet ettikleri mahalle ve köyde insanların sosyal ve ekonomik durumlarından haberdar olacak. Öğrencilere burs bulma konusunda yardım edecek.

Mahalli idarelerde hangi bölüm mezunları şube müdürü olabilir?

Mahalli idareler yönetmeliğinde, hangi bölüm mezunlarının teknik şube müdürü olabileceği yönünde net bir belirleme yapılmadığı için her belediye farklı bir uygulama yapıyor.

Mahalli idarelerde çalışan personelin görevde yükselme esasları "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"te belirlenmiştir.

Bu yönetmeliğin 7. maddesinde şube müdürlüğü unvanları iki kısma ayrılmıştır.

İlk kısımda, teknik öğrenim gerektiren müdürlükler Ek 1 sayılı listede gösterilmiştir. Bu şube müdürlüklerine atanabilmek için, yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden mezun olma şartı aranılmıştır.

Memura performans maddesi iptal mi?

Anayasa Mahkemesi, yasama yetkisinin devredildiği gerekçesiyle iptali istenen memura performans maddesiyle ilgili kararının gerekçesini açıkladı.

Memurlara performans maddesinin dayanağı, 657 sayılı Kanunun 122. maddesinin dördüncü fıkradır. Bu madde şu şekildedir:

"Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir"

Bu madde, kurumlara, başarı ve verimliliği ölçmek için değerlendirme ölçütü koyma yetkisi vermektedir.

Danıştay İdari Dava Daireleri söz konusu 4. fıkra hükmünü, kanun koyma yetkisinin devri olarak yorumlamış ve ilgili hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Yeni KHK'lar olacak mı?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kurtulmuş, yeni KHK hazırlıkları sürüyor. Hazırlıklarda sona gelindi en kısa sürede çıkacak dedi.

Kararın UYAP'tan görülmüş olması tebliğ yerine geçer mi?

Anayasa Mahkemesinin bir bireysel başvuruyu başvuru süresi aşımından reddederken kararında yer verdiği gerekçe bazı kaynaklarda UYAP'tan kararın görülmesinin tebligat yerine geçeceği şeklinde yorumlandı. Peki bu yorum doğru mu?

Kararda ne denilmişti?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı

Suat Bircan Başvurusu Başvuru Numarası: 2014/16800 Karar Tarihi: 1/12/2016 (R.G. Tarih ve Sayı: 28/12/2016-29932)

Kararın ilgili bölümleri:

Hac işlem ve ödemeleri PTT'den yapılabilir mi?

İlk defa bu yıl hac başvurusu yapacak adayların, hac ön ödeme ve kesin kayıt ile umre tahsilat işlemlerini PTT şubelerinden gerçekleştirebileceği bildirildi. PTT'den yapılan yazılı açıklamada, halka daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurumlarla yapılan iş birliklerine bir yenisinin eklendiği belirtildi.

Bu kapsamda, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adaylarının kayıt ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için PTT şubelerinin hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

Asgari ücret memur maaşlarını doğrudan etkiler mi?

Asgari ücret artışı memuru nasıl etkiler? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre; İşçinin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında brüt 1.777,5 TL ve net 1.404 TL olarak, tespit edilmiştir. Dikkat edileceği üzere, her yıl iki dönem için hesaplanan asgari ücret ikinci defa yılın tamamı için tespit edilmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre; İşçinin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında brüt 1.777,5 TL ve net 1.404 TL olarak, tespit edilmiştir. Dikkat edileceği üzere, her yıl iki dönem için hesaplanan asgari ücret ikinci defa yılın tamamı için tespit edilmiştir.

Kamuda yaşanan etik ihlallerine örnekler

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2017 yılı için hazırlamış olduğu takvimde resimlerle etik ihlallerini anlatan son derece etkili ve anlamlı mesajlar vermiş. Bu yazımızda kamuda yaşanan etik ihlallerini örnekler ışığında izah etmeye çalışacağız.

Hazırlanan takvim ve resimler oldukça etkileyici olmuş. Ocak ayında bir kamu görevlisi çiçek dikiyor, başka bir kamu görevlisi ise dikilen çiçekleri arkadan söküyor. Aslında iki kamu görevlisi de kendisine verilen görevi yapıyor. Dikkatli bir göz bu tür olaylara sıklıkla rastlayacaktır. Nitekim birinin yaptığı güzel bir işi sonradan gelen acımasızca yıkabilmektedir. Ocak ayı için çiçek dikme ve sökme faaliyeti pek uygun olmamış. Keşke bu resim Nisan ayı için verilmiş olsaydı.

Savurganlıktan kaçınmaya örnekler

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında devam edilmesine karar verildi.

Ek temininde güçlük zammından (temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan devlet memurlarına yapılan yan ödeme) yararlanacak Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sayısı 39 bin 500'den 50 bine yükseltildi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ödemeden 50 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli yararlanacak. Bu sayı daha önceki̇ düzenlemede 39 bi̇n 500 olarak beli̇rlenmi̇şti̇.

Tüketici şikayetlerinde ıslak imza aranıyor mu?

Tüketici hakem heyetine elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu olmadan e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek.

Tüketici şikayetlerinin daha hızlı çözülmesi amacıyla hayata geçirilen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) yenilendi.

Yenilenmiş hali yarından itibaren kullanıma açılacak sistem, tüketici hakem heyetine elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu olmadan e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapma imkanı getiriyor.

TÜBİS'e mevcut durumda e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılıyor ancak elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu gerekiyordu. Islak imzası 15 gün içinde ilgili heyete iletilmeyen başvuru işleme alınmıyordu. Yarından itibaren ise tüketici hakem heyetlerine e-Devlet Kapısı'ndan gelen başvurularda elektronik, mobil ve ıslak imza zorunluluğu aranmayacak.

Fiziki evrak sayısı azalacak

Danıştay dairelerinin görev dağılımı yeniden belirlendi

31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Danıştay Başkanlık Kurulundan:

DANIŞTAY BAŞKANLIK KURULU KARARI

Karar No: 2016/72

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KARARI

Danıştay Başkanlık Kurulu 29/12/2016 tarihinde, saat 15:30'da toplandı.

2575 sayılı Danıştay Kanununun 27. maddesi uyarınca, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

ORTAK HÜKÜMLER

(1) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci, Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.

(2) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş