Memur, işçi veya esnaf olarak geçen sürelerini ne zaman birleştirmeli?

Çalışma hayatında farklı statülerde geçen çalışmalar olur. Memurluk, işçilik, esnaflık gibi. Genelde memurlardan memurluk görevine başlamadan önce işçi olarak geçen süreleri olan çoğunlukta olduğu gibi esnaf olarak çalışanlarda bulunmaktadır.

Peki memurlar bu süreleri tek bir hizmet haline getirmek zorunda mı:

A) 2008 yılı Ekim ayından önce göreve başlamış olanlar açısından 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu, 2829 sayılı Hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan kurallar uygulanır.

Memurlar için "Kazanılmış Hak Aylığı" ve "Emekli Keseneğine Esas Aylık" olmak üzere iki kavram uygulanmak suretiyle tüm çalışma süreleri intibak işlemlerinde dikkate alınır.

Sağlık personeli, üst öğrenimi bitirmişse, görevde yükselmeye giremez mi?

Soru: Sağlık Bakanlığınca açılan unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuruda yer alan, "Aynı unvanda lise veya ön lisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin intibakları sınavsız olarak yapıldığından bu durumdakiler aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak için unvan değişikliği sınav başvurusunda bulunmayacaktır. (Örnek: Sağlık Meslek Lisesi Mezunu hemşire, hemşirelik alanında lisans öğrenimini bitirmişse lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınav başvurusunda bulunmayacaktır.)" ibaresi, görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatına uygun mudur?

Cevap: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in (Genel Yönetmelik) 9 uncu maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

İş ve meslek danışmanı kadrolarına kimler atanır?

İŞKUR, memurlar arasında iş ve meslek danışmanı atayacak.İŞKUR Genel Müdürlüğü, kurumda çalışan ve iş ve meslek danışmanlığı sertifikası bulunan memurlar arasından İş ve Meslek Danışmanı alacak.

İŞKUR Genel Müdürlüğü uzun bir süredir gündemde olan ancak hayata geçirilmeyen bir talebi, toplu sözleşme öncesinde hayata geçirdi.

Genel Müdürlük, iş ve meslek danışmanı kadrolarına kurum içinden atama yapılması için ilana çıktı.

İlana göre, kadrolara iş ve meslek danışmanlığı sertifikası bulunan memurlar başvurabilecek.

İLAN METNİ ŞU ŞEKİLDE

Öğretmen Atamalarında Mülakat Kaldırıldı Mı?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamaları ile ilgili açıklama yaparken çok merak edilen bir soruya da yanıt verdi.

Bakan Yılmaz, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlikle ilgili açıklaması hatırlatılan Bakan Yılmaz, "Gayemiz eğitimde kaliteyi artırmak. Hem temel eğitimde hem orta öğretimde hem de yüksek öğretimde kaliteyi artırmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi oldu. YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç da açıkladı. Bununla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon oluşacak, çalışacak.

YÖK başkanlığına kim atanacak?

Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine mazhar olup YÖK Başkanı olarak atanmak ve daha sonra bu güvenin bugün itibariyle yenilenmesi bizim için gurur vesilesi olmuştur.

Yükseköğretim alanında başlattığımız ve sürdürdüğümüz faaliyetler ve yenilikçi girişimler üzerinde daha yoğun ve daha hızlı çalışmaya devam edeceğiz.Ülkemizin uluslararası bilim dünyasında hak ettiği ve layık olduğu seviyeye ulaşmasına katkı
sağlamak temel hedefimizdir.

Muhterem Cumhurbaşkanımıza bize göstermiş olduğu güven dolayısıyla teşekkür ederim.

Telefon: 0 312 298 70 00 444 8 965

Faks: 0 312 266 47 58
06539 Bilkent/ANKARA

E-posta: yokbasin@gmail.com

657’nin memur-işçi ayrımı yerine “çalışan” kavramı sorunu çözer mi?

Sayın Cumhurbaşkanı Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli'nde konuşurken şu ifadeleri kullanmıştır; “Devlet besledi, devlete ihanet ettiler bunlar. Zaten Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657’dir (Devlet Memurları Kanunu). Bu 657’nin de eğer bir mutabakat sağlanabilse aynen Batı'da olduğu gibi, 657’nin memur-işçi ayrımı değil, tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım.” Bu yazımızda konuyu detaylandırarak açıklamaya çalışacağız.

657’nin memur-işçi ayrımı yerine “çalışan” kavramı sorunu çözer mi?

Eğitim düzeyi arttıkça kayıt dışı istihdam azalıyor

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, teknolojik ve katma değeri yüksek üretimin önemine değinerek, “Bu işin olmazsa olmaz şartı; bu ürünlerin üretimini, mesleki standartlara haiz, kalifiye, mesleki eğitim almış, elinde Mesleki Yeterlilik Sertifikası olan elamanlara sahip olmaktır.” dedi.

AB ve Türkiye tarafından finanse edilen ÇSGB AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı ve Program Otoritesi olduğu “Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Hibe Programı kapsamında, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ve Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) ortaklığı ile yürütülen AKÇA Projesi kapanış toplantısı düzenlendi.

MEB iller arası isteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek kadrolar açıklandı

Taşra Teşkilatında Eğitim-Öğretim Hizmet Sınıfı Dışındaki Diğer Hizmet Sınıflarında Görev Yapan Personelin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Yayımlandı.

Kılavuz için tıklayınız

Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmeliği Taslağı Yayımlandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, Öğretmen yeterlikleri kapsamında 4 yılda bir yapılacak sınavın, bir seçme, eleme veya bir sıralama sınavı değil, öğretmenlerin mevcut durumunu tespit çalışması olduğunu bildirdi.

Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmeliği Taslağı Tıkla İndir

Aktekin, Eğitim Bilişim Ağı´nın internet üzerinden yapılan yayınında, öğretmenleri, Öğretmen Strateji Belgesi´ne ilişkin bilgilendirdi. Resmi Gazete´de 9 Haziran´da yayımlanan belgeye ilişkin, çeşitli haberlerin, yorumların yapıldığını belirten Aktekin, belgenin öğretmenlere yönelik hayat boyu öğrenme stratejisini temel alan bir anlayışla hazırlandığını ifade etti.

Öğretmenler için bireysel yaz okuma listesi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 milyonun üzerinde öğretmene, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için yaz tatili boyunca okumaları, izlemeleri ve eleştirel bir gözle tartışmaları için farklı kesimlerin görüşünün de alındığı 37 kitap ve 30 sinema filmi önerildi.

Öğretmenlere önerilen kitap ve film listesi indir

Buna göre, geçen yıl başlatılan aday öğretmen yetiştirme eğitimi kapsamında, öğretmenlere yönelik film ve kitap listelerinden oluşan bir program hazırlanmıştı. Bu yıl, görevde bulunan 1 milyonu aşkın öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için, yaz dönemi boyunca yapabilecekleri etkinliklere ilişkin özel bir çalışma yürütüldü.

İnternet Tabanlı Deprem Risk Analiz Sistemi Nedir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te hizmet veren bir firmanın geliştirdiği "İnternet Tabanlı Deprem Risk Analiz Sistemi" uygulaması ile vatandaşlar internet üzerinden ücretsiz olarak binalarının depreme karşı risk değerlendirmesini yapabilecek.

Deneme aşaması tamamlanarak hayata geçirilen uygulama ile Ege ve Marmara Bölgeleri öncelikli olmak üzere 81 ilin riskli bina dağılım haritasının çıkarılması da hedefleniyor.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Türer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB kredisi ile Teknokent içerisinde kurdukları firmada, doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle geliştirdikleri "İnternet Tabanlı Deprem Risk Analiz Sistemi" uygulaması hakkında bilgi verdi.

Surname ne demek?

Osmanlılar döneminde şehzadelerin sünnet düğünleriyle, kadın sultanların evlenme törenlerini betimlemek amacıyla yazılmış manzum ya da mensur yapıt. Kaside biçiminde olanlarına surriye de denilmiştir. Surnamelerde, gece ve gündüz süren eğlencelerde gösterilen hünerler, açılan yarışmalar, kazananlara dağıtılan ödüller, halk için hazırlanan sofralarla büyüklere verilen şölenler, vezirlerden her birinin sunduğu armağanlar, padişahın vezirlere giydirdiği kürkler, verdiği armağanlar anlatılır. Levni'nin en tanınmış eseri Surname'dir. Surname, yazılı ve bol resimli bir kitaptır ve bir sünnet düğünü resmedilmiştir. Yüzlerce değişik sahneyi içeren bu minyatürlerde Levni, sünnet törenini esprili bir yaklaşımla resmetmiştir.

Fütüvvetname ne demek?

Fütüvvetname bir eserin değil, bir konuda yazılmış bütün eserlerin ortak adıdır. 13-14. yüzyılda Anadolu'da hem bir tasavvuf akımı hem de bir sivil toplum hareketi gibi ortaya çıkan Fütüvvet teşkilatının esaslarını işleyen bütün eserlere "fütüvvetname" denmesi gelenekleşmiştir.

Devriye ne demek?

İnsanın varoluşunu anlatan tasavvufi şiirlerdir. Devir kuramını anlatır. Devir kuramı; vakti gelen ruh maddi aleme iner. Önce cansız varlıklara, sonra bitkilere, hayvana, insana en sonra da insan-ı kamile geçer. Oradan da Allah'a döner ve onunla birleşir. Bu inişe nüzül; Allah'a dönüşe de hurüç denir. İşte bu inişi ve çıkışı anlatan şiirlere devriye denir. Felsefi bir konuyu işlediğinden anlaşılması zordur. 11'li hece ölçüsüyle söylenir. Bu bakımdan ilahi ile benzerlik gösterir.

Kılık kıyafet yönetmeliği kalkıyor mu?

Memurların gündemden düşürmediği kılık kıyafet yönetmeliği kalkıyor. Sakal serbest olacak, kravat zorunluluğu kalkacak.

1980 askeri darbesini yapan cuntacıların hazırladığı kılık kıyafet yönetmeliği tarihe karışıyor.

YENİDEN TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Hükümet, kamuda çalışan memurlara kılık kıyafet serbestliğini yeniden gündeme getiriyor. 62. hükümet zamanında hazırlanan ancak Başbakanlık'ta bekletilen taslak yeniden tartışılmaya başlandı.

SAKAL SERBEST, KRAVAT KALKIYOR

Taslağa göre artık erkek memurlar sakal bırakabiliyor. Kravat zorunlu olmaktan çıkartılırken kadın memurlara kumaşla birlikte kot pantolon giymek de serbest oluyor.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş