Memurun görev yaptığı ilde ikamet etmesi zorunlu mudur?

657 sayılı Kanununda, memurların görev yaptığı ilde ikamet etmesini zorunlu bir kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak teşkilat yasasında bir hüküm var ise buna uyulmalıdır.

Devlet memurlarının, görev yaptığı il sınırları içinde oturma zorunluluğu var mı?

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Tarifler" başlıklı 3. maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekildedir.

Kamu hizmetinde olmayan üst düzey göreve atanibilir mi?

* Hiç kamu hizmeti olmayanlar önce istisnai kadrolara atanıyor

Hiç kamu hizmeti olmayanların kamu görevlerine atanması için 657 sayılı Kanunun istisnai kadroları kullanılmaktadır. Daha önceki yazılarımızda istisnai kadrolara yapılan atamaların detayları açıklandığı için konuyu yüzeysel olarak açıklayacağız.

657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde hangi memurlukların istisnai kadrolar olduğu tek tek açıklanmıştır. Uygulamada kamu görevine girişte en sık kullanılan istisnai kadrolar ise; özel kalem müdürlükleri, Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleri, basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri Başbakan Başmüşaviri ve Başbakan Müşavirlikleridir.

Anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı indirildi

Anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı 18'e indirildi. Uyum yasaları kapsamında belediye başkanı ve muhtar adayları için de 25 olan yaş sınırının 18'e indirilmesi için çalışma yapılıyor. Böylece, tüm seçimlerde adaylık yaş sınırı 18'e indirilmiş olacak. Mahalli idarelerin yetkileri, belediye başkanı ve muhtarların yetkileri konusunda da çeşitli düzenlemeler yapılması bekleniyor.

16 Nisan referandumuyla kabul edilen Anayasa değişikliğine paralel olarak yasalarda bir dizi değişiklik yapması gereken hükümet, "uyum yasaları" çalışmalarında son aşamaya geldi. Seçim barajı ve benzeri temel düzenlemeler üzerindeki tartışmalar sürerken, bazı düzenlemelerde ise ilerleme kaydedildi.

Marttan önce

TİKA ne iş yapıyor? Mali desteği nereden geliyor?

Arakan'da yaşanan insanlık dramı gözleri bir kez daha TİKA'ya çevirdi. TİKA ne yapıyor? Mali desteği nereden geliyor? Amaçları ne? FETÖ'yle mücadelede üstlerine düşen ne? TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, AKŞAM Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Çam, FETÖ'yle ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

-TİKA'yı anlatır mısınız biraz. Kaç ülkede faaliyet gösteriyorsunuz? Çalışma ilkeniz nedir?

"DÜNYAYA BAYRAĞIMIZI DİKİYORUZ"

Seçim müdürleri rotasyona tabi tutuluyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe gireceği 2019 seçimleri öncesinde, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yapısının değiştirilmesi için yapılan hazırlıklar tamamlandı. YSK'nın yeniden yapılandırılması ile kurum bünyesinde seçim hukuku konusunda uzman olan 15 kişilik bir ekip oluşturulacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe gireceği 2019 seçimleri öncesinde, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yapısının değiştirilmesi için yapılan hazırlıklar tamamlandı. YSK'nın yeniden yapılandırılması ile kurum bünyesinde seçim hukuku konusunda uzman olan 15 kişilik bir ekip oluşturulacak.

Maaşlara üst sınır getirilmesi Anayasa'ya aykırı mı?

Anayasa Mahkemesi; Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, KOSGEB, TSE, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumlarında, personel maaşlarına üst sınır getirilmesinin Anayasa'ya uygun olduğuna karar verdi.

Mesleki Yeterlik Kurumunda bazı uzman personele, 375 sayılı KHK'da yer alan üst maaş sınırlaması hükmü hilafına fazla maaş ödemesi yapılmıştır. Sayıştay, incelemesi sırasında, maaşlara üst sınır getiren hükmün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

2. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ek 11. maddesinin birinci fıkrasının itiraz konusu (c) bendi şöyledir:

Kamu Başdenetçiliği UYAP kullanabilir mi?

Adalet Bakanlığının UYAP'ı KDK'nın kullanımına sunmasına ilişkin protokol imzalandı.

Adalet Bakanlığı, Ulusal Yargı Ağı Platformunu (UYAP) vatandaşın idarelerle yaşadığı sorunlara ilişkin başvuruları değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) kullanımına sundu.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK'da düzenlenen programda, UYAP'la ilgili protokole imza attı.

İpek, burada yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla UYAP'ın uygulamaya sunulduğunu hatırlattı.

Ulusal ve uluslararası alanda 25 ödüle sahip UYAP'ın, iş süreçlerini hızlandırarak güvenilirliği artırmayı hedefleyen bir bilgi sistemi olduğunu belirten İpek, arşiv sayesinde de bilgilerin kullanıcıların paylaşımına açıldığını dile getirdi.

- "UYAP, usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyen katkılar sağladı"

Bilirkişilik Temel Eğitimi zorunlu mu?

3 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği" ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için Bilirkişilik Temel Eğitimi zorunlu hale geldi.

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmışlar tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili bilgileri içeren bir eğitim. Bu eğitimi almayanlar, bilirkişilik alan ne olursa olsun bundan sonra bilirkişilik yapamayacak.

Bilirkişilik Temel Eğitimi, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 24 ders saatinden oluşuyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara belge verilecek.

Bilirkişilik temel eğitimine katılarak belge alan kişiler, almış oldukları belge ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecekler.

Yüksek yargı tazminatı sorunu nasıl çözülmeli?

Son olarak Yargıtay Başkanının gündeme getirdiği yüksek yargı tazminatı sorunu yeni bir zamma dönüşmemeli.

Meslek grupları arasındaki en önemli sorunlardan birisi, "Neden ona zam yapıldı da, bana yapılmadı?" şeklindeki algıdır.

15 Temmuz'dan bu yana, hakim ve savcılara yeni bir zam yapılmaya çalışılmaktadır.

Son olarak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit adli yıl açılış töreninde bu konuya değinmiş ve şunları söylemişti:

Haber Siteleri Basın Kanunu Kapsamında mı?

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), internet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasıyla ilgili adım atılmasını talep etti. İnternet medyası çalışanlarının da Basın, Kanunu kapsamına alınmasını isteyen UMED, artık yasal bir çerçevenin çizilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), yazılı bir açıklama yayımlayarak, internet haber sitelerinde çalışanların Basın Kanunu'nun sağladığı iş ve sosyal güvenceden yararlanmalarına imkan sağlanmasını talep etti.

Türkiye'de gerçek anlamda internet medyasının 1999 yılından bu yana yayıncılık yaptığına vurgu yapılan açıklamada, 18 yıllık süreç içerisinde haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Edebiyat mezunları nerelere atanabilir?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç: Edebiyat fakültelerinden mezun öğrencilerin yüzde 10'u KPSS ile MEB'e atanıyor, yüzde 4'ü ise okutman veya akademisyen oluyor. Geriye kalan öğrenciler için çözüm bulunması gerekiyor. Bu toplantıdan soruna ilişkin çözüm önerileri bekliyoruz.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, edebiyat fakültelerinden mezun öğrencilerin yüzde 10'unun KPSS ile Milli Eğitim Bakanlığına atandığını, yüzde 4'ünün ise okutman veya akademisyen olduğunu belirterek, geriye kalan öğrenciler için çözüm bulunması gerektiğini bildirdi.

Danıştay'dan sözlü sınav için emsal karar

Kamuya personel alımlarında büyük tartışmalara yol açan 'sözlü sınavlarla' ilgili Danıştay'dan emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Örnek olaydan yola çıkan Danıştay, sözlü sınavlarda soruların yazılı olarak önceden hazırlanmamasını eleştirerek, bu konuda verilen idare mahkemesinin kararını bozdu. Danıştay'ın kararı doğrultusunda sözlü sınavlardan elenen bir çok kişi dava açabilecek.

Kamuya personel alımlarında büyük tartışmalara yol açan 'sözlü sınavlarla' ilgili Danıştay'dan emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Örnek olaydan yola çıkan Danıştay, sözlü sınavlarda soruların yazılı olarak önceden hazırlanmamasını eleştirerek, bu konuda verilen idare mahkemesinin kararını bozdu. Danıştay'ın kararı doğrultusunda sözlü sınavlardan elenen bir çok kişi dava açabilecek.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/11187

2018 yılında öğretmen alımı olacak mı?

2018 Öğretmen ataması ne zaman olacak? Öğretmen atama dönemi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 20 bin sözleşmeli öğretmen atama işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından, adaylar yeni öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmenlik ataması tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının üzerine, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 19 Temmuz 2017 tarihinde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarının gerçekleştirilmesiyle birlikte adaylar bekledikleri yeni öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin kesin bir tarih belirtilmedi.

YENİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kamu görevlileri eğitim hakkını gerekçe göstererek tayin talebinde bulunabilir mi?

Memur tayinlerinde sık sık tartışma konusu olan 'eğitim nedeniyle' tayin talebileri konusunda Danıştay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Örnek davadan yola çıkan Danıştay, kamu görevlilerinin 'eğitim hakkını' gerekçe göstererek, tayin talebinde bulunamayacağını hüküm altına aldı. Yüksek mahkeme, 'kamu görevinin eğitim hakkından önce geldiğini' bildirdi.

Danıştay'ın kararın ayrıntıları şöyle:

sgkrehberi.com'un ulaştığı mahkeme tutanaklarına göre, Diyarbakır İli Eğil İlçe Hastanesi'nde 4/B statüsünde çevre sağlığı teknisyeni olarak görev yapan bir personel, eğitim gördüğü üniversitenin Ankara'da olması nedeniyle Başkent'e tayinin yapılmasını istedi. İdare, bu talebi reddetti.

Sözleşmeli eşlerin tayinleri şubatta

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Sözleşmeli öğretmenlerde eş durumu tayinlerine ilişkin düzenlemenin ne zaman yapılacağı sorusuna, geçen yıl iki farklı ilde çalışan öğretmenleri eş durumundan dolayı bir araya getirmeyi taahhüt ettiklerini ancak yeni eğitim öğretim dönemine bu konunun yetişmediğini, bu nedenle öğretmenlerden özür dilediğini ifade etti.

Tekin, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) stüdyosundan yapılan canlı yayında, öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

Öğretmenler için alan değişikliğine ilişkin bir soru üzerine Tekin, Türkiye genelinde açılan üniversitelerde her alanda yetişen öğretmenlerin bulunduğunu ifade ederek, daha önceki yıllarda bu konuda duyulan ihtiyacın artık aynı oranda hissedilmediğini anlattı.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş