İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetici Atamaları Değerlendirme

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz resmi olarak hâlen yürürlükte olduğu kesin olan 04/08/2013 Tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Mahkeme Kararları kapsamında sonuçlandırması gerektiği Sınav Puanına Dayalı Eğitim Kurumu Yönetici Atamalarını hâlen sonuçlandırmamıştır.

Çıkan yeni kanunun (Kanun No:6528) resmi olarak yürürlükte olduğu aşikâr olan Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin (RG:28758) hepsini veya bir kısmını iptal ettiriyormuş gibi Batman Milli Eğitim Müdürlüğünün yanlış yorumda bulunması Sınav Puanına Dayalı başvuru yapanlara karşı büyük haksızlık sonucunu oluşturmaktadır.

2017 Yılı Atama Gerçekleştirilecek Kurumların Listesi Belli Oldu mu?

Önceki günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2016 uılında Kamuya 74 bin Personel alınacağını açıklamıştı. Açıklamayla birlikte özellikle memur adayları sevinmiş, ümitleri artmıştı.

Sınav Zorunluluğu Bulunmayan Atama Kadroları Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen bazı kadrolara girişlerde, diğer memur kadrolarına girişlerde uygulanan sınav ve atama usulü uygulanmamaktadır. Söz konusu kadrolara KPSS şartı aranmadan girilebildiğinden ve hemen ardından diğer memur kadrolarına naklen atanmalarına engel bulunmadığından, bu kadroların Devlet memurluğuna kolay giriş yolu olarak sık sık kullanıldığı da görülebilmektedir.

2017 PYBS Başvuruları için Son Gün Ne Zaman?

2017 PYBS Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik 10 Haziran 2017’'de yapılacak 2017 yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS 2017) başvuruları, ... Nisan 2017 günü sona erecek.

2017 PYBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzuna göre, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik PYBS, 10 Haziran 2017’ saat 10.00'da, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde yapılacak. Sınav yurt dışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te gerçekleştirilecek.

2017 YDS Sınava Giriş Yerleri Tıkla-Öğren!

2017 YDS Sınava Giriş Yerlerini Öğrenmek için Tıklayınız

2017 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi): Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

Mart 2017 tarihinde yapılacak 2017 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2017-YDS İlkbahar Dönemi) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

YÖK'ten Lisans Öğrencilerine Formasyon Eğitimi Müjdesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans öğrencilerinin formasyon eğitimi alabileceğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararıyla belirlenen ve öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarından mezun olanlar için geçerli pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının, bu yükseköğretim programlarına devam eden lisans öğrencileri için de açılacağı belirtildi.

DPB, 20 bin kadroyu kurumlara dağıttı

Devlet Personel başkanlığı, 19 bin 463 kadronun kurumlara dağıtımını yaptı.

Bütçe Kanunuyla tahsis edilen atama izinlerinin kurumlar bazında dağılımı bu yıl çok gecikmişti. Dağılım geciktiği için bir çok kamu kurumu hiçbir ihtiyacını karşılayamadı.

14 Nisan'da yayınladığımız son haber sonrasında, Başbakanlık, 17 bin 275'i kamu kurumlarına, 2.188'i üniversitelere olmak üzere toplam 19 bin 463 atama izninin kurumlar bazında dağıtımını onayladı.

MEB İl ve İlçelere Yönetici Atamaları Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 14 genel müdürden 3'ü , 140 daire başkanından 23 , 81 il milli eğitim müdürlüğünden 12'si değişmişti. Ve hükümet düğmeye bastı. İşte ilk değişiklikler.

Milli Eğitim Bakanlığında il müdürlüklerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Görevlendirme yapılan iller ;Diyarbakır, Denizli, Bitlis, Hatay, Gümüşhane, Malatya, Siirt, Uşak, ve Osmaniye

İstanbul ve Ankara ilinde kritik atamalar yapıldı.
Ankara ilinde 2 il müdür yardımcısı görevden alındı.
Görevden alınan il müdür yardımcılarının isimleri Yusuf BAĞRIYANIK ve Onur KAYA..

Bu isimlerin yerine iki yeni atama geliyor. İlde şube müdürü olarak görev yapan Tayyip KAHYAOĞLU İl müdür yardımcısı oldu.
Ankara'da 4 ilçeye daha ilçe müdürü ataması yapıldı.

Ankara / Sincan : İsmail ÇETİNKAYA
Ankara / Pursaklar : Adnan GÜRBÜZ
Ankara / Gölbaşı : Hayrettin BALCI

Hakim ve Savcıların Ataması Yapıldı

Yeni HSYK Kararnamesi’ne göre 271 hakim ve savcının ataması yapıldı. Ergenekon Hakimi Hasan Hüseyin Özese Sakarya’ya atandı.

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının ardından, HSYK toplam 271 hakim ve savcının atamasını yaptı. Atamalarda dikkat çeken isimler şöyle:

-İstanbul 13′ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Ergenekon davasına bakan Hasan Hüseyin Özese Sakarya Hakimliği’ne

Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Sedat Sami Haşıloğlu, Trabzon Hakimliği’ne

Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hüsnü Çalmuk, Kocaeli Hakimliği’ne

Yolsuzluk operasyonunu yürüten savcılardan Celal Kara Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı’na

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na

Şadan Sakınan Konya Başsavcı vekilliğine atandı.

Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 29327

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)'tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatına ilk defa veya yer değiştirme suretiyle atanacak memurların niteliklerini belirlemek, atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre görev yapan Devlet memurlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

KPSS Sınav Yeri Nasıl Öğrenilir?

KPSS Sınav Yerinizi Öğrenmek için Tıklayınız

KPSS Sınav Yeri Nasıl Öğrenilir,KPSS Sınav Yerleri,KPSS Sınav Yerimi Nasıl Öğrenebilirim,KPSS Sınav Yeri Öğrenme...

ÖSYM diğer sınavlarda yaptığı gibi KPSS için de sınav giriş belgesi göndermeyecektir. KPSS Sınav giriş yerlerinizi;

(http://ais.osym.gov.tr) adresinden TC Kimlik No ve ÖSYM Şifresi ile giriş yaparak öğrenebilecek ve sınav giriş belgenizi printer çıktısı olarak alabileceksiniz.

2018 YILI KPSS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

1- 2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuruları;

Mart 2018 tarihleri arasında alınacak.Sınav Mayıs 2018 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları Haziran 2018 tarihinde açıklanacak.

Suç işleyen memur nasıl soruşturulur?

Memuriyet göreviyle ilgili bir suç işleyen memur hakkında 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Memurlar hakkında, işlediği suç eğer kişisel bir suç ise, Cumhuriyet Savcısınca, izin alınmaksızın soruşturma yürütülebilmektedir.

Ancak, işlenen suç, görevle ilgili bir suç ise, Savcı'nın, memurun çalıştığı kurumdan izin alması gerekmektedir.

GÖREVİYLE İLGİLİ SUÇ NE DEMEKTİR?

Göreviyle ilgili suç kavramı kanunda net olarak tanımlanmamıştır. Uygulamada, bu kavramdan;
- Memuriyet görevinin ifası nedeniyle
- Görevden doğan yetkinin kötüye kullanılması,
- Görevin kasden ihmal edilmesi suretiyle,
işlenen suçlar anlaşılmaktadır.

GÖREVLE İLGİLİ SUÇLARDA, SAVCININ, İZİN ALMASI GEREKİR

Öğretmenlere Performansına Göre Ücret Modeli Yolda

Ekonomi dünyası Uludağ\da buluştu. 3'üncüsü düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne iş ve siyaset dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, cari açığı kısa sürede yüzde 4-5'e düşürmek gerektiğini söyledi. Yetişmiş insan gücünün cari açıkla mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Babacan, bu amaçla eğitim sisteminde yeni düzenlemelere gidileceğini açıkladı.

"Bir ülkede insanlar ne kadar yüksek katma değer üretiyorsa ekonomi de o oranda büyüyor" diyen Babacan şöyle devam etti:

"Öğretmen stratejimizi gözden geçiriyoruz. Öğretmenlerin iş performanslarını ölçmek gerek. Araştırma görevlilerinden profesörlere kadar performansı ölçüp, ona göre bir ücret modeli oluşturmayı düşünüyoruz. Daha sonra ilköğretim, ortaöğretim ve lisede de performans ölçülecek."

ÖSYM-KPSS Lisans Başvuru Tarihleri Belli Oldu 2018

2018 ÖSYM-KPSS Başvuru Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

2018 ÖSYM-KPSS Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

2018 Yılı için KPSS Başvuru Tarihleri belli oldu. 2018 KPSS Başvuru Tarihleri ili ilgili tüm bilgileri aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz

KPSS'ye nasıl hazırlanmalıyım? 2018 KPSS Başvuruları ne zaman başlıyor? 2018 KPSS sınavı ne zaman? 2018 KPSS başvurular mayıs 2018 tarihleri arasında ÖSYM merkezleri ve internetten yapılabilecek

Çift yıl olan 2018'de, hangi tür KPSS puanlarının hesaplanacağı ve hangi öğrenim düzeylerinde sınav yapılacağını ilişkin soruları cevaplandırıyoruz.

Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Gerçekleşiyor?

Bugünlerde yapılan öğretmen atamalarında açılan okullar zorunlu hizmet yükümlüsü öngörülmeyen okullar olmalı Engelli öğretmen alımları başvuruları başladı.Engelli öğretmenler,yönetmeliğe göre doğu görevi sayılan (zorunlu hizmet kapsamındaki) okullara atanamaz

Bedensel engelli öğretmenlerin atama şartları Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği Bedensel engellilerin atamaları Başlığı olan 55. Maddeye göre belirlenmiştir. Ayrıca,bedensel engeli bulunanların öğretmenliğe atamaları, 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılıyor.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş