MEB Torba Kanunu Neler Getiriyor?-2

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna- melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla bir çok köklü değişiklik getirilmiştir. Yapılan değişikliklerin Millî Eğitim Bakanlığı personeli için neler getirdiğini detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

Denetçiler ve İl Eğitim Denetmenleri Maarif Müfettişi oldu

Kanunla getirilen önemli değişikliklerden birisi de kamuda ilk defa Maarif Müfettişi unvanlı kadro oluşturulmasıdır.

Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığı'na kadro cetvelinde yer alan boş ve dolu İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarının unvanı Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

MEB Torba Kanunu Neler Getiriyor?-1

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla bir çok köklü değişiklik getirilmiştir. Yapılan değişikliklerin Millî Eğitim Bakanlığı personeli için neler getirdiğini detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

Öğretmenliğe geçişte getirilen sözlü sınav uygulaması ve detayları

Daha önce bu köşeden 'Öğretmenlikte mülakat olmalı mı ya da çıkarılan gürültünün sebebi' başlıklı yazımızla konu hakkındaki görüşlerimizi izah etmiştik. Dolayısıyla okuyucularımızın detay bilgiye ulaşmak istemesi halinde bu yazımızı okumalarını öneririz.

Yapılan düzenlemeyle aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçiş için önemli düzenlemeler getirilmiş ve düzenlemelerin detayları netleşmiştir.

Okul İdareci Atamaları Nasıl Gerçekleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve okul idarecilerine yönelik atamalarda, usul ve esaslar yeniden gözden geçirilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Cumhurbaşkanının onayına sunulmuş olan 6528 sayılı “Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanların görevlerine son verilmesini öngörürken, bu görevlere bundan sonra nasıl atama yapılacağını da düzenliyor.

Görevde olanların durumu

Şube Müdürlüğü Mülakat Sonuçlarına İtiraz Nasıl Yapılır?

MEB sınava katılan 5913 eğitimcinin sözlü mülakatlarını açıkladı.Mülakat sonuçlarında haksızlık olduğunu düşünenler nasıl bir yol izleyecek.

Ek Göstergesi 3600’den Az Olanlar Görevden Alınınca Nereye Atanır?

Yönetici kadrosunda görev yapanların görevden alındıklarında veya görev süreleri dolduğunda atanabilecekleri kadroları belirleyen Kanun hükmü, ek göstergesi 3600’den daha düşük tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanların durumunu da düzenlemiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18. Maddesi, bazı bürokratların görevden alınmaları ya da görev sürelerinin dolması hallerinde atanacakları kadrolara ilişkin kuralları belirlemiştir.

Kapsamdaki kurumlar ve görevler

Görevden alınan bürokratların atanacağı kadroları belirleyen düzenleme;

-İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanları,

Sağlık Bakanlığı Hangi Branşta Kaç Personel Alacak 2017?

Darbe girişimi sonrası kamuda açığa alınanların sayısı 70 bine ulaşırken, kamu kurumları yeni personel alımına çıkmaya başladı. Neredeyse tüm kamu kurumlarında açığa alınan personellerin yerine yeni personel alımları gerçekleştiriliyor.Bu kurumlardan biri de Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı’da açığa alınan personellerin yerine yeni, sağlık personeli atamasını gerçekleştirecek. 2017 Sağlık Personeli Atamaları ve Sağlık Çalışanı Alımları Sağlık Bakanlığı, […]

Kadrolu Sağlık Personeli Alım Takvimi 2017

2017 yılında yapılacak olan personel atamalarına ilişkin süreçleri ve kamu personeli atamalarının gerçekleşeceği rakamlar üzerine değerlendirmelerde bulunuyoruz.

2017 yılı bütçesi TBMM’ye sunuldu. Bütçede 4 bin öğretim elemanı ve 5 bin memur kadrosu olmak üzere toplamda sadece 9 bin atama izni yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına sadece 5 bin kadro dağıtımı yapılacak yani 5 bin kadro tüm kurumlara paylaştırılacak. Bu haberimizde 2017 yılı personel atamalarını değerlendireceğiz.

2017 Yılı Personel Atama Değerlendirmesi

2017 Şubat Atamasında Açık Kalan Branşlar Var mı?

MEB tarafından gerçekleştirilen 2017 Şubat ayı, 30 bin öğretmen atamasının ardından bazı branşlarda açık kalacak mı? İşte tüm bu gelişmeleri atamasonuclari.com olarak sizler için takip ediyoruz.

30 bin öğretmen ataması için başvurular bugün başladı. 30 bin öğretmen ataması için kadro ve taban puanlar MEB’in internet sitesinde açıklandı.

30 bin öğretmen kadro ve branş dağılımı için Tıklayın

Milli Eğitim Bakanlığı, 30 bin öğretmen ataması için başvuruları bugün almaya başladı. Öğretmen adayları başvurularını, Şubat’a kadar Bakanlığın "http://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapabilecek.

Meb Şube Müdürlüğü Tercihleri Hangi Tarihlerde Alınacak?

Meb Şube Müdürlüğü Tercihleri 4-10 Nisan 2014 Tarihlerinde Alınacak.Şube müdürlüğü sözlü sınav sonuçları 07.03.2014 günü Bakanlığımız İnternet sitesinden açıklanmış olup adaylar sonuçlara MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülü üzerinden ulaşabileceklerdir.

Meb Şube Müdürlüğü Sonuçları için Tıklayınız

Yönetmelik gereği sözlü sınav sonuçlarına itiraz süresi 5 (beş) iş günüdür. Bu süre 10.03.2014 günü başlayıp 14.03.2014 günü bitecektir. Yapılan itirazlar 10 (on) iş günü içinde karara bağlanarak 28.03.2014 tarihinde açıklanacaktır.

Adaylar, tercih başvurularını 04-10 Nisan 2014 tarihlerinde yapacaklardır.

16.04.2014 tarihinde de atama sonuçları açıklanacaktır.

Meb Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavı Sonuçları için Tıklayın

Mahkeme Kararı Gereği İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavı Sonuçları Açıklandı.

Mahkeme Kararı Gereği İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavı Sonuçları

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672/125/8657556 01.09.2015
Konu: Sözlü Sınav Sonuçları Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Atama Mağduriyeti

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin atama konusunda yaşadıkları sıkıntılar ve bu nedenle uğradıkları mağduriyetler soru önergesine konu edildi.

Konuyu gündeme getiren Milletvekili Mahmut TANAL tarafından verilen soru önergesinde, binlerce Sosyal Bilgiler Öğretmeninin atama konusunda yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekilerek, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından konuya ilişkin olarak aşağıdaki sorulara cevap verilmesi istendi.

1- 2002 yılından önerge tarihine kadar, her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere kaç Sosyal Bilgiler Öğretmeninin ataması gerçekleştirilmiştir?

2- Önerge tarihi itibariyle atama bekleyen kaç Sosyal Bilgiler Öğretmenleri vardır?

3- 2014 yılında kaç Sosyal Bilgiler Öğretmeninin ataması gerçekleşecektir? Bakanlık olarak atanacak öğretmen sayısının artırılması düşünülüyor mu? Düşünülüyor ise atanacak öğretmen sayısı ne kadar olacaktır?

Ücretli Öğretmenlere de Kadro Verilir Mi?

Ücretli Öğretmenlerin Kadroya Geçtiği Günleri De Göreceğiz!

Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarından bazıları KPSS engeline takıldıkları için veya kadro sıkıntısı yüzünden MEB’e öğretmen olarak atanamamaktadır. Dershane öğretmenlerinin kadroya geçirilecek olmasının ardından ücretli öğretmenler de kadro müjdesi beklemeye başlamıştır.

Ücretli Öğretmenler Tecrübeli!

Sağlık Bakanlığı 2017/3 KPSS Tercihiyle Yapılacak Atama Kadroları Yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

2017 Sağlık Bakanlığı Hemşire Alımları Tercih Başvurusu

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır.

Adaylar tercihlerini, Nisan 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri,Nisan 2017 tarihinde, saat 23:59’da sona erecektir. Tercih süresi uzatılmayacaktır.

Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, Mayıs 2017 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2017-KPSS Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmalarıgerekir.

Yönetici Atama Devri Bitiyor Görevlendirmeler Geliyor

Yönetici Atama Devri Bitiyor Görevlendirmeler Geliyor

Milli Eğitim Bakanlığında okul ve kurum müdürlerinin görevlendirmeleri ile müdür yardımcısı görevlendirmeleri nasıl yapılacak. Yeni Kanun neler getiriyor ? Konuyla ilgili değerlendirmemiz...Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanununda değişiklik içeren yasanın kanunlaşmasıyla beraber okul ve kurum müdürleri, müdür baş yardımcıları ve müdür yardımcılarından 4 yıl ve üstü yöneticilik görevi olan öğretmenlerimizin yöneticilik görevleri sona erecek. Yöneticilik görevi sona erecek müdür ve yardımcılarımız 2013 - 2014 eğitim öğretim yılı sonuna kadar görevlerine devam edecekler. Kanunun getirdiği en büyük yenilik okul yöneticiliğinin bir görevlendirme olarak kabul edilmesi ve bütün görevlendirme pozisyonlarında olduğu gibi okul yöneticiliği görevlendirmelerine de bir süre tanımlaması getirilmesi.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş