MEB'de Norm Kadro Sorunu Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığında idareci ve öğretmenlerin norm kadro sorunu çözülemiyor. Norm kadro yönetmelik taslağını yayınlanmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen halen yönetmelik yayınlanmadı.

4+4+4 eğitim sistemine geçiş ve okulların dönüştürülmesi süreciyle beraber ortaya çıkan norm kadro sorunu hala devam ediyor.

Yeni eğitim sitemine geçişin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Bakanlık Merkez Teşkilatı norm kadro yönetmeliğini yayınlayamadı.

Okul dönüşümlerinin kanunda 3 yılda tamamlanır denilmesine rağmen birçok ilimizde hala dönüşümü başlatılmayan okullar bulunuyor.

İlköğretim okullarımızın ilkokul ve ortaokul olarak ayrılmasıyla beraber öğretmenlerimizinde branş ve sınıf olarak ayrıştırılması işlemini hala başlatmayan illlermiz bulunuyor.

MEB Öğretmen Açığı Yükseliyor mu?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2019'a kadar ikili eğitim kalkacağını ve tekli eğitime geçileceğini, öğretmen açığı iddiasının da doğru olmadığını bildirdi.

AK Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e gelen Yılmaz, gazetecilerin sorusu üzerine herhangi bir öğretmen açığının bulunmadığını belirterek, "30 bin öğretmen sisteme dahil oldu. Dolayısıyla bir öğretmen açığını iddia edebilmek doğru değil." ifadesini kullandı.

"Norm fazlası öğretmene sürgün" başlığıyla haberlerin bazı gazetelerde yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Öğretmen Atamaları Nasıl Gerçekleşecek?

Öğretmenliğe giriş için, “Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.” hükmü getirildi. Buna göre; öğretmenlik sınavları yılda birkaç kez yapılabileceği gibi, her yıl sınav yapılması zorunluluğu da bulunmuyor. Öğretmenliğe giriş sınavlarının MEB ve ÖSYM tarafından yapılacağının ifade edilmesi, giriş sınavının birden çok sınavdan oluşabileceğini ve sınavların bazı aşamalarının MEB tarafından bazı aşamalarının ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilebileceğini düşündürmektedir.

KPSS 2017/2 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı mı? Tıkla Öğren

KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, Ocak 2018 tarihinde saat 18:05’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

KPSS-2017/2 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı Öğrenmek için Tıklayınız

KPSS-2017/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için Tıklayınız

2017/3 Sağlık Bakanlığı Memur Atamaları Tercih sonuçları Açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edeceği, Sağlık Bakanlığı KPSS-2017/3 Tercih Kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup yerleştirme sonuçları Nisan 2017 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ekte verilmiştir.

KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS Tarih Notları 2017

1. Tanzimat Fermanı ile Padişah ilk kez Kanun üstünlüğünü kabul etti.

2. Yumuşak nitelikli ilk ve tek anaysa 1921 anayasasıdır.

3. Değiştirilemeyecek maddeler ilk kez 1924 anayasası ile Anayasamıza girmiştir

4. 1982 Anayasasında Çoğunlukçu Demokrasi anlayışı benimsenmiştir.

5. 1961 Anayasasında Cumhurbaşkanlığı süresi 7 yıl olarak belirlenmiştir.

6. Bakanların TBMM dışından seçilebileceği ilk kez 1961 anayasası ile belirlenmiştir.

7. Oy verme işlemi ilk kez 1982 Anayasası ile zorunlu hale getirilmiştir.

8. 1934 de kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir.

9. Sosyal Devlet ilkesi ilk kez 1961 anayasasında yer almıştır.

10. Devlet Denetleme Kurumu ilk kez 1982 Anayasasında yer almıştır.

11. Hukuk kurallarının muhatabı insanlardır.

12. Hukuk kurallarının düzenleyicisi devlettir.

13. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 3000 Memur Alımı Ne Zaman?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 8 Mayıs 2015 Tarihili Resmi Gazete'de Yayınlanan Yönetmelikle GTB Üçbin Memur Alımı İçin Hazırlıkları Bitirdi.

29 Ocak 2015 Tarihli Resmi Gazete 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 2015 Yılı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na atama izni verilen kadrolar haricinde 3000 atama izni verilmişti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verilen 3000 kadroya atama Tüketici Hakem Heyeti Raportörü, Gümrük Ticaret Uzman Yardımcısı, Muhafaza Memuru, Memur, Muayene Memuru gibi kadrolara atama için ilanların yayımlanması bekleniyordu.

8 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İlk Defa Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Kurumlar Arası İlk Atama Sorgulama

Motorlu Araçlar Teknolojisi Kurumlar Arası İlk Atama Sorgulaması Yapmak için Aşağıdaki Ekrana Tıklayınız

Motorlu Araçlar Teknolojisi Kurumlar Arası İlk Atama Sorgulaması için Tıklayınız

Muvafakat istedikten sonra, naklen atamadan vazgeçilebilir mi?

Muvafakat istedikten sonra naklen atama işlemini yapmayan kurum, açılan davayı kaybetti.

Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan bir imam hatip, naklen geçiş için bir il özel idaresine başvurmuştur. İl Özel idaresi, imam hatibin naklen atanması için Diyanet'e muvafakat yazısı yazmış ve Diyanet muvafakat vermiştir. Ancak il özel idaresi daha sonra, boş kalan kadrolara KPSS yoluyla atama yapacağını gerekçe göstererek, naklen atama işleminden vazgeçmiştir.

İmam hatip bunun üzerine idare mahkemesinde dava açmış, idare mahkemesi de haklı beklenti oluşturulduğu gerekçesiyle, naklen atamadan vazgeçilmesi yönündeki işlemi iptal etmiştir. İptal kararı, Danıştay 5. Dairesince onaylanmıştır.

KPSS ile ne kadar yerleştirme yapılacak?

Atama bekleyenlere müjde! 2017 yılında KPSS ile bazı kurum ve kuruluşlara ne kadar yerleştirme yapılacak henüz netlik kazanmadı.İşte yerleştirmeyle ilgili ayrıntılar...

Vatandaşların yüzünü güldürecek haber geldi. KPSS 2017 ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacak. 2017 yılında alım yapılacak memur sayısı belli oldu. Memur adaylarının yüzü güldü. İşte Kadro ve pozisyonlarla ilgili detaylar..

2017 yılı içerisinde yapılması beklenen yerleştirmeler KPSS 2017/1 ve KPSS 2017/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirmenin ne kadar olacağı konusunda belirsizlik perdesi kalktı. 2017 yılı içerinde yapılacak atama kişinin yüzünü güldürecek. Merkezi atamanın ayrıntıları atamasonuclari.com'da..

2017 KPSS ATAMALARINDA TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Eğitimsen Şube Müdürlüğü Sınavına İtiraz Etti

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 12 Ekim 2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Şube müdürlüğü için girdiği yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulmuştu.

Şube müdürlüğü sözlü sınav sonuçları 07.03.2014 günü Bakanlığın resmi internet sitesinden açıklanmış, adayların sonuçlara MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülü üzerinden ulaşabilecekleri duyurulmuştur.

Ehlider Yönetici Atamaları için Öneride Bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yasasında bazı değişiklikler ile ilgili kanun meclisten geçtikten sonra yeni bir sürece girilmiştir. Bu yasaya göre artık okul idareciliği bir atama biçiminden çok görevlendirme şeklinde olacaktır. Belli bir süreyle sınırlandırılmış bu görevlendirmelerin faydaları ve sakıncalı yönleri kamuoyunda uzun süredir tartışılmaktadır. Biz burada önce okul yöneticilerinin görevlendirilmelerinde hangi ölçütlerin kullanılabileceği hususu üzerinde duracağız. Sonra da okul yöneticiliği atamalarına ilişkin bazı önerilerde bulunacağız.

2017 KPSS Sınıf ve Rehber Öğretmenliği Alan Sınavında Hangi Konulardan Soru Çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT'nin uygulanacağı alanlara sınıf ve rehber öğretmenleri ve okulöncesi öğretmenliği de dahil edildi.

MEB Şube Müdürlüğü İtiraz Dilekçeleri Nereye Gönderilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynaklarından edinilen bilgi doğrultusunda,MEB Şube Müdürlüğü İtiraz Dilekçeleri ilde çalışanlar,İl Milli Eğitim Müdürlüklerine,İlçede çalışanlar için ise,İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine verilecektir.Bilgiler ise elektronik ortamda Bakanlığa gönderilecektir.

MEB Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Artık Öğretmenler Milli Eğitim Uzmanı Olabilecekler

6258 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Milli Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, belirli şartları taşıyanlara Milli Eğitim Uzmanı olma imkanı getirilmiştir.

Buna göre;

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin 'ORTAK HÜKÜMLER' başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar,

2- Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları,

3- Öğretmenler arasından,

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş