Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapıldı

Bakanlar Kurulu, Devlet memurlarının yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme doktorları kapsıyor.

Bakanlar Kurulu, 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklik şu şekilde:

"MADDE 1- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendi hükmüne ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir."

Eşi özel sektörde çalışanlar için, 360 gün prim yetecek

Bakanlar Kurulu, yer değiştirme yönetmeliğini değiştirdi.

Genel çerçeve yönetmelik olan Yer Değiştirme Yönetmeliği, 25 Ağustos 2015 tarihi itibariyle değişti.

Yapılan değişikliğe göre, eşi özel sektörde çalışanlar için aranan "3 yıl kesintisiz" çalışmış olma şartı "başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün" şeklinde değiştiridli.

Ancak, Başbakan Davutoğlu Mayıs, ayında yaptığı açıklamada bu sürenin 2 yıla düşürüleceğini belirtmişti. Değişiklikle eşi özel sektörde çalışanlara daha büyük bir kolaylık sağlanmıştır.

Öte yandan, her ikisi de aynı kurumda çalışan memurlar ile farklı kurumda çalışan memurlar, kurumun hizmet ihtiyacının olduğu ilde birleştirilebiliyorken, eşi özel sektörde çalışanların eşinin bulunduğu yere nakil isteyebilecek.

Fazla çalışma ücreti hangi memurlara verilecek?

2016 ve 2017 yılına yönelik toplu sözleşmede, fazla çalışma ücreti verilmesi karara bağlanan kamu kurumları.

2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşmede 13 grup personele fazla çalışma ücreti verilmesi, veya veriliyor ise artırımlı ödenmesi kararı alındı. Bu personelden, SGK, vergi dairesi ve tapudaki fazla çalışmalar için Maliye Bakanlığının izni gerekecek. Diğer grupta yer alan personel için ise izne gerek yok.

Ayrıca, bazı kamu kurumlarında, bütçe kanunuda yer alan fazla çalışma ücretinin 5 katı esas alınırken bazılarında 3, 2 veya 1 katı esas alınacak.

2015 yılı Bütçe Kanununda, fazla çalışma ücreti saat başına 1,63 liradır.

İşte 2016 ve 2017 yılı toplu sözleşmesini esas alarak oluşturduğumuz tablo....

Öğretmen nöbet ücreti haftada kaç saat olacak?

Öğretmen nöbetleri haftada kaç gün? Nöbet ücreti düzenlemesi, toplu sözleşme metninde nasıl yer aldı?

2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşme metninde yer alan hüküm şu şekildedir:

Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

"MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir."

Bu maddeye göre;

1- Nöbet ücreti eğitimin fiilen yapıldığı günlerde söz konusu olacak.
2- Nöbet ücreti bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere verilecek.

2017-2018 zamlı memur maaşları açıklandı mı?

Hem emekli hem de memur maaşları milyonlarca yurttaşı ilgilendiren bir konu. 2018 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak sorusu da bu sebeple çok önemli. İşte 2018'de memur ve emekli maaşları konusundaki son haberler...

13’ü emekli 3’ü memur 16 milyon kişi 2018’deki maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere zam alan emekli ve memurların maaşları ile ilgili ayrıntılar…

2018 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Zam için 3 milyon memur ve 13 milyon emekli gün saymaya başladı. 2017’nin bitişine az bir süre kala zamların ne kadar olacağı araştırılıyor.

ENFLASYON RAKAMLARI 3 OCAKTA AÇIKLANACAK

Toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı verilenler kimler?

Bazı kamu personeline, toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanma hakkı tanındı.

2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşmede, toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanma hakkı veren maddeler şu şekildedir:

Toplu taşıma

Madde 15- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Toplu taşıma

Madde 4- (1) Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Vardiya servisi

Kamuda en yüksek ücreti kimler alıyor?

Literatürde Başbakanlık Müsteşarı En Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakta ve birçok ödeme unsuru buna göre yapılmaktadır. Buna rağmen kamuda en yüksek ücreti alanın Başbakanlık Müsteşarı olduğunu söyleyemeyiz. Kamu kesiminde en yüksek ücret alan gruplar ile bunların Temmuz 2015 ayı itibarıyla ne kadar ücret aldıklarını ve nasıl istihdam edildiklerini açıklamaya çalışacağız.

Kamu kesiminde bilişim uzmanlarının öneminin artması ve bu hizmetlerin düşük ücretlerle yerine getirecek personel bulmadaki zorluklar yeni bir istihdam modeli getirilmesine zemin hazırlamıştır. İşte bu durum, yüksek ücretle bilişim uzmanı çalıştırmanın önünün açılmasına zemin hazırlamıştır.

Bilişim uzmanının ilk uygulaması hangi kurumda başladı?

2018 Öğretmenlerin nöbet ve kurs ücretleri belli oldu mu?

Öğretmenlerin nöbet ücreti ne oldu,Öğretmenlerin nöbet ücreti verilecek mi,öğretmenlerin kurs ücretleri ne zaman artacak?

Öğretmenlere 98 TL nöbet ücreti, 132 TL kurs ücreti ödenecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Çelik, öğretmenlerin haftasonu kurs ücretinin 58 TL'den 132 TL'ye çıkardık. 2016 yılında brüt 98 TL'ye kadar, 2017 yılında ise 140 TL'ye kadar nöbet ücreti ödenecek dedi.

Suriyeli öğretmenler istihdam edilecek mi?

Bazı basın yayın organlarında yer alan Suriyeli öğretmenlerin istihdam edileceğine dair haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.
Suriyeli öğretmenlerin Bakanlığımızca istihdam edilmesi olarak haberleştirilen çalışma, geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik olarak oluşturulan geçici eğitim merkezlerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetine gönüllü olarak destek olmak isteyen Suriyeli öğretmenlerin belirlenmesi amacıyla yürütülen bir çalışmadır.

MEB özür nakillerinde tercih edilebilecek okul listelerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı özür nakillerinde tercih edilebilecek okul listelerini internet üzerinden açıkladı.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, özür durumundan nakil başvuru yapacak olan öğretmenlerin tercih edebileceği okul listelerini açıkladı

MEB'in açıkladığı okul listesinde 135 bin civarında boş kontenjan yer aldı

Kontenjanları görmek için tıklayınız

Başvuru İçin Tıklayınız

Memurların Disiplin cezalarıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Memurların en fazla ihtiyaç duyduğu konular arasında yer alan disiplin cezalarının incelikleriyle ilgili olarak, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz soru cevap şeklindeki pratik bilgileri vermeye çalışalım.

1- Aday memurun görevine son verme işleminde disiplin cezasının kesinleşmesi beklenir mi?

Aday memurluk dönemi memurlar açısından oldukça kritik bir dönemdir. Bu dönemde alınan disiplin cezaları memurun geleceğini karartabilmektedir. Bu bağlamda 657 sayılı Kanun'un 57'nci maddesinde belirtilen disiplin cezasının alınması halinde aday memurun cezanın kesinleşmesinden sonra mı yoksa cezanın verildiği andan itibaren mi görevinin sona ereceği bilinmesi gereken önemli bir husustur.

Okul Yöneticileri Görevden Alınacak mı?

Kanaate dayalı olarak, okul müdürü görevden alınabilir mi?

Bugün yayımlanan 2015/23 nolu " Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler, Personele İlişkin Düzenlemeler" konulu genelgede yer alan;

"...

Bu kapsamda, resmi ve özel okul, kurum yöneticilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6-11 maddelerinde belirlenmiş olan; devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları; sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmede gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

...

Nöbete kalan öğretmenlere ek ücreti verilecek mi?

5 milyon memur ve memur emeklisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme görüşmelerinde, öğretmenlerin kanayan yarası 'nöbet ücreti' sorununa yönelik sevindirici bir öneri geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmelerin üçüncü turunda öğretmenlere okulda tuttukları nöbet görevi için 6 saat tutarında ek ücret ödenmesi talebinde bulundu. Hali hazırda öğretmenler, nöbet görevini ekstra bir iş olarak yerine getiriyor ve bunun karşılığında ücret almıyor.

BUGÜN AÇIKLANIYOR

Memurların mali ve sosyal haklarının görüşüldüğü toplu sözleşme sürecinde bugün üçüncü raunt gerçekleşecek. Kamu İşveren Heyeti zam önerisinde bulunacak. Görüşmelerin 22 Ağustos'a kadar bağıtlanması gerekiyor.

Dönüşmeyen dershanelerin durumu ne olacak?

MEB, dönüşmeyen dershanelerin, dönüşüm işlemini gerçekleştirinceye kadar eğitim-öğretim faaliyeti yürütemeyeceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumuna dönüşmeyen dershanelerin, dönüşüm işlemini gerçekleştirinceye kadar eğitim-öğretim faaliyeti yürütemeyeceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, Anayasa Mahkemesinin dershanelere ilişkin kararını verdiği ve gerekçenin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Öğretmenlik yolunda örnek başarı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, maddi imkansızlar nedeniyle liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan 25 yaşındaki Hülya Kuzey, azmedip örnek bir başarı sergileyerek Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandı.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş