Bakan Avcı Yönetici Atamalarını Değerlendirdi

Bakan Avcı Yönetici Atamalarını Değerlendirdi

81 ilin milli eğitim müdüründen 12′si merkeze alındı. 140 daire başkanından 23′ü , 14 genel müdürün 3′ü görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki Talim Terbiye Kurulu’nun da iki üyesi değişti.

Bakan Avcı, görevden alma ve yeni atamalarla ilgili, “Değişiklikler 16 bin kişi üzerinde yapılan performans değerlendirmelerine göre yapıldı” dedi.

Görevden almalar artacak

Görevden almaların artacağını ifade eden Bakan Avcı, okul müdürleri ve yardımcıları için de yeni düzenlemeye gidildi. Anayasa Mahkeme’si ve yasa bu konuda önce öğretmen sonra yöneticilik görevi diyordu. Bazı idare mahkemeleri ise bunları kadro gibi görüyordu. Bu karışıklık yasayla giderilmiş oldu. Bu amaçla bu düzenlemeyi yaptık. 4 yıl içinde performansa bakarız ve müdür iyi değilse değiştirebiliriz dedik. Bunu da yasaya yazdık. Ders yılı sonunda başarılı olanlar görevlerine devam edecekler” dedi.

Bakan Avcı: 96 Bin Öğretmen Açığımız Var

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Doğu ve Güneydoğu'ya atanan 26 bin küsur öğretmenin içinden sadece 40 öğretmenin görevinin başına gidemediğini, bunların da büyük bir kısmının askerlik ya sağlık sorunu olduğu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Avcı, "37 bin öğretmen atamasından önce, atamaların yüzde 70'inin Doğu ve Güneydoğu'ya atanacağını açıklamıştık. O zaman medyada spekülasyon yapıldı, 'Bu şartlar altında öğretmenler gitmez, aileler göndermezler' gibi. Atanan 26 bin küsur öğretmenin içinde sadece 40 öğretmenimiz görevinin başına gidemedi. Bunların büyük bir kısmı da ya askerlik ya sağlık sorunu olduğu için ya da sağlık sorunu olan bir yakını olduğu için, makul, meşru mazeretleri sebebiyle gidemedi. Onun dışında hepsi gitti." dedi.

Alınacak Yabancı Dil Öğretmenlerinin Sayısı Artacak

5. sınıftan itibaren yabancı dil dersinin ağırlığı artırılıyor...

MEB, Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, dün yaptığı açıklamada, 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı müfredatın pilot uygulamasına 2016 yılının Eylül ayında başlanacağını bildirdi.

Kocabıyık'ın açıklamasında, 2016 yılında, ilk olarak pilot uygulama olacağı anlaşılıyor. Pilot uygulama sonrasında eğer uygulamada sorun yok ise 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygulama diğer illere yaygınlaştırılacak.

Yapılan açıklamada, yabancı dil için planlanan eğitim süresinin de haftalık 16 saatle 20 saat arasında olacağı belirtilmiştir.

MEB'den Kritik Atamalar

MEB'den Kritik Atamalar

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 14 genel müdürden üçü, 140 daire başkanında 23'ü değişti. 81 il milli eğitim müdüründen 12'si merkeze alındı.

Milli Eğitim'de yeni atamalar gerçekleştirildi.

14 genel müdüdürün 3'ü görevden alındı. 81 ilin milli eğitim müdüründen 12'si merkeze alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki 140 daire başkanından 23'ü görevden alındı. Talim Terbiye Kurulu'nun da iki üyesi değişti.
Görevden alınan 2 Talim Terbiye Kurulu üyesinin yerine yeni isimler belirlenirken, değiştirilen 12 İl Milli Eğitim Müdürü'nün 10'unun yerine yeni atama yapıldı. Görevden alınan Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan'ın yerine ise Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl getirildi.

Milli Eğitim'de yapılan değişiklikler şöyle;

7 müsteşar yardımcısı görevden alındı
14 genel müdür görevden alındı,
298 il müdür yardımcısı görevden alındı,
919 ilçe eğitim müdürü görevden alındı;
2 Talim Terbiye Kurulu üyesi görevden alındı,

MEB Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Bazı Maddelerin Yürütmesi Durduruldu

MEB Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Bazı Maddelerin Yürütmesi Durduruldu

4 Ağustos 2013 gün ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin,

a) ‘Tanımlar` başlıklı 4/1-ı maddesinde ‘müdür başyardımcısı`na yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tanımının yer aldığı 4/1-g maddesinin,
b) ‘Sınava başvuru ve atama şartları` başlıklı 5/1-e maddesinde yer alan "veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak" ibaresinin,
c) ‘Sınav duyuruları ve başvuru` başlıklı 6/1. maddesinde yer alan "sözlü sınav ise en az on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince" ibaresinin,

MEB Müsteşarı Tekin'den Ücretsiz Takviye Ders Açıklaması

MEB Müsteşarı Tekin'den Ücretsiz Takviye Ders Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, öğrencilerin eksik kaldığı dersleri MEB bünyesinde takviye etmeleri imkanını ücretsiz bir biçimde sağlayacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Dershanelere, veliler ya da öğrencilerin bir ücret ödemeleri gerekiyordu. Biz MEB bünyesinde yeni bir ücret almadan, ücretsiz bir biçimde çocuklarımızın bu eksik kaldığı dersleri takviye etmelerine imkan sağlayacağız. Aileler kesinlikle artık dershanelere ödedikleri ücretleri ödemeyecekler" dedi.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, MEB Temel Kanunu ile Bazı KHK'lerde değişiklik yapılmasına dair yasanın hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Bu İllerin Müdürleri Değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığında 20'ye yakın il müdürünün görevleri değişiyor.Görev yeri değişen il müdürlerinin bir kısmının yerine müdür ataması yapılırken , bir kısım il müdürlüklerine bu hafta içerisinde atamalar yapılacak.

Görev yeri değişen il müdürlerinden Ankara il müdürü yerine Altındağ ilçe müdürü Erol BOZKURT getirildi.

Adana milli eğitim müdürü Mehmet Ali SELAMET görevden alındı yerine eski il müdürü getirildi.

Müdürleri Değişecek İller;

ANKARA

ADANA

BİTLİS

BURSA

DENİZLİ

GÜMÜŞHANE

HATAY

MALATYA

SİİRT

UŞAK

AKSARAY

YALOVA

OSMANİYE

KASTAMONU

Yeniden Atanma Hakkı Tekrar Veriliyor

Danıştay 2. Dairesinin 2013/7839E sayılı dosyası ile görüşülmekte davada Yönetmeliğin 5.maddesinin1. fıkrasının (e ) bendinde yer alan “….veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak” hükmü ve yine yönetmeliğin 23. Maddesinin 2. Fıkrasında kendi istekleriyle yönetim görevinden ayrılanların yeniden atanma hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yüksek Lisans veya Doktora Mezunları Tezli-Tezsiz Engelliler Alanında Atanabilecekler

Düzenleme ile özel eğitim alanında öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda bu alana, öğretmenlik alanları mezunu olup görme, işitme, zihinsel engelliler alanında tezli-tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunlarının atanmalarına imkân tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları'nı yeniden düzenledi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07 Temmuz 2009 tarihli ve 80 Sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda, eğitim öğretimde değişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak zaman zaman kısmî değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Yöneticilerin Değişimi Nasıl Yansıyacak

Milli Eğitim Temel Kanununda değişiklik içeren yasa tasarısı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Merkez Teşkilatında görev yapan Müsteşar yardımcıları , genel müdürler ve grup başkanları havuza alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapacak olan üst düzey kadroların görevlendirme yazıları 14.03.2014 tarih itibariyle liste halinde yeniden yazıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında üst düzey kadrolarda değişim yaşanacak.

Müsteşar yardımcılığında , genel müdürlüklerde , daire başkanlıklarında ( grup başkanlığı ) ve TTK üyeliklerinde değişim yaşanacak.

Genel müdürler ve daire başkanlıklarında ciddi şekilde revizyona gidilmesi bekleniyor.

Talim Terbiye kurulu üyeliğine ilk kez öğretmen alınacak .

Milli Eğitim Bakanlığında Taşra Teşkilatında il müdürlerininde görevlendirme yazıları yeniden yazıldı.

Resmi Gazetede Yayınlanan MEB Yasa Tasarısı

Uzun süredir gündemde olan ve birçok tartışmalara konu olan Milli Eğitim Bakanlığı yasa tasarısı hatırlanacağı üzere dün cumhurbaşkanı Abdullah GÜL tarafından onaylanıp gönderilmişti. Dün yayınlanması beklenen yasa tarısı bugün 14 Ocak 2014 tarihli resmi gazetede de yayınlanmış durumdadır.

KANUN

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6528 Kabul Tarihi: 1/3/2014

MADDE 1 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 2nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsabaka” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav” şeklinde değiştirilmiştir.

Okul Yöneticilerinin "Atama" ve "Görevlendirme" Kavramlarının İzahı

Kamuoyunda Dershane yasası olarak bilinen ve bu yüzden de getirdiği diğer değişiklikler kamuoyunda çok dikkat çekmeyen 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun resmi gazetede yayınlandı.

Bu yazının konusu bu kanunun sadece okul müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları hakkındaki bölümleriyle sınırlıdır. Kanunun ilgili maddeleri şöyle:

"(7) İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Dikkat! Şube Müdürlüğü İtirazları İçin Son Gün

Hatırlanacağı üzere şube müdürlüğü sözlü sınav sonuçları yaklaşık beş gün önce açıklanmıştı. Bu kapsamda sözlü sınav sonuçları için itiraz için hak tanınmış son günün içerisindeyiz. Bir çok kez gündemde olan şube müdürlüğü mülakat sonuçlarına itiraz için Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre "Yönetmelik gereği sözlü sınav sonuçlarına itiraz süresi 5 (beş) iş günüdür. Bu süre 10.03.2014 günü başlayıp 14.03.2014 günü bitecektir. Yapılan itirazlar 10 (on) iş günü içinde karara bağlanarak 28.03.2014 tarihinde açıklanacaktır." denilmektedir.

Örnek itiraz dilekçesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)

Aday Öğretmenlik Atamaları Resmi Gazeteden Duyuruldu

Öğretmen Atamaları (Aday Öğretmenlik) Resmi Gazetede uzun süredir beklenen meb yasa tasarısı dün resmi gazetede yayınlandı.Bu kapsamda bundan sonra aday öğretmenlik yasası yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazetede geçen maddeler;

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile mevcut yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş