Memurların ek ücretleri artacak mı?

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nda personele yapılacak birçok ödemeye yer verilmiştir. Bu yazımızda bunlara yer vererek yapılan ödeme tutarlarını ve yapılan artışları açıklamaya çalışacağız.

Memurlara yapılacak harcırah ödemesi artıyor

2018 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları;

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 51,60 TL,

Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15 TL,

Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20 TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85 TL,

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75 TL.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında 51,60 TL esas alınır.

MASAK'a sınavla naklen maliye uzmanı atanacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında görevli denetim elemanlarından ve uzmanlardan MASAK'a sınavla naklen maliye uzmanı atanması için tasarıya madde ihdas edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "Torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik yapan tasarının görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Isparta Milletvekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında toplanan komisyon, bugünkü çalışmaya tasarıya madde ihdaslarıyla başladı.

Tasarıya ihdas edilen madde ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a geçici madde eklenecek.

Atanacakların sayısı 250'yi geçmeyecek

10 soruda zorunlu arabuluculuk

İş davalarında zorunlu arabuluculuk sistemini getiren İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında arabulucuya başvurmak dava şartı oldu.

BMM Genel Kurulu'nda onaylanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na göre işçi-işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulması zorunlu hale geldi. Daha önceden serbest olan arabuluculuk sistemi yeni tasarıda dava şartı haline geldi, yani arabulucuya gidilmeden dava açılamayacak.

Arabuluculuğun zorunlu hale gelmesi ile davalarının uzun yıllar sürmesinin önüne geçilmesi, iş ve iş uyuşmazlıklarının en kısa sürede ve daha az masraflı bir biçimde çözümlenmesi amaçlandı.

Maaş kalemlerinden hangi kesintiler yapılır?

Memurların maaş unsurları çok çeşitlidir. Ancak en önemlileri özel hizmet tazminatı, ek gösterge aylığı ve ek ödeme tutarıdır. Görece olarak bu kalemler, maaşta önemli yer tutar.

Peki hangi maaş kaleminden hangi kesintiler yapılır?

Kesintiler; Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Emekli Keseneği olmak üzere 3'e ayrılmaktadır.

Aşağıda her bir maaş unsuru açısından yapılan kesintilere yer verilmiştir.

Kesintilerdeki emekli keseneği kesintisi Ekim 2008 sonrası memur olma ile önesinde memur olmaya göre değişmektedir. Ekim 2008 öncesi memur olanlar 5434'e tabidir. Ekim 2008 sonrası memur olanlar 5510'a tabidir.

Detaylı bilgi almak in tıklayınız

Kamu bilişim zirvesi Antalya'da düzenlenecek

KBD İkinci Başkanı Şıvka: Kamu Bilişimciler Derneği tarafından 16-19 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Kamu Bilişim Zirvesi'nde, 'Potansiyelini Bilişimle Keşfet' başlığı altında kamuda gerçekleştirilen bilişim projelerinin poster sunumları sergilenecek.

Kamu Bilişimcileri Derneği (KBD) İkinci Başkanı Yakup Şıvka, 16-19 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Kamu Bilişim Zirvesi'nde "Potansiyelini Bilişimle Keşfet" başlığı altında kamuda gerçekleştirilen bilişim projelerinin poster sunumlarının sergileneceğini belirtti.

Dünyanın ilk "yapay zekadan sorumlu" bakanı atandı

Omar Bin Sultan Al Olama, Birleşik Arap Emirlikleri'nde "yapay zekadan sorumlu" bakan olarak atandı.

Teknoloji dünyasında yazılımdan robotlar dahil tüm cihazlara yerleşmeye başlayan 'yapay zeka'nın artık bakanlığı bile oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kabinesinde yeni bir bakanlık oluşturarak "yapay zekadan sorumlu" olarak çalışacak bir bakan atadı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un Twitter'dan duyurduğu gelişmeye göre BAE'nin ilk "yapay zeka bakanı" (The Minister of Artificial Intelligence - AI), 27 yaşındaki Omar Bin Sultan Al Olama oldu.

2117'DE MARS'A YERLEŞECEKLER

Beraat eden memur görevine dönebilir mi?

Haklarında açılan davalar nedeniyle 'işlerini' kaybeden kamu görevlilerine Danıştay'dan güzel haber geldi. Danıştay, hakkında güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle hakkında dava açılan ve bu sebeple memurluktan çıkarılan bir öğretmenin 'geri dönüş talebini' haklı buldu. Danıştay, kamu görevlisinin davadan beraat etmesi koşuluyla görevini geri dönebileceğini hüküm altına aldı.

Kamu görevlerinin geri dönüşlerindne emsal teşkil edecek olay Kahramanmaraş'ta yaşandı.

sgkrehberi.com'un ulaştığı mahkeme tutanaklarına göre, bir ilkokulda öğretmenlik yapan davacı, 'hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçu' nedeniyle para cezası aldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine öğretmen memurluktan çıkarıldı.

Öğretmen ilk olarak hakkında verilen kararı itiraz etti. Ve yeniden yargılandı. Öğretmen bu kez, hakkındaki suçlamalardan dolayı 'beraat' etti.

Memurlar açılış programlarına katılmak zorunda mıdır?

Devlet memurları, kendi il veya il müdürlüklerinin katılmasını talep ettikleri açılış veya yürüyüşlere katılmak zorunda mıdır?

Aşağıda önce gerekli mevzuat bilgilerine sonra değerlendirmeye yer verilecektir.

657'DE YER ALAN HÜKÜMLER

1- HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çalışma saatleri" başlıklı 99. maddesi aşağıdaki şekildedir

"Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Dershanede çalıştığım süreler memurluğumda sayılır mı?

Soru

2002 İLE 2014 YILLAR ARASINDA DERSHANEDE ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞTIM.2014 YILINDA ASP BAKANLIĞINA SOSYOLOG OLARAK ATANDIM. DERSHANEDE ÇALIŞTIĞIM SÜREYİ EMEKLİLİĞE SAYDILAR ANCAK HİZMETE SAYMADILAR YANI DERECE KADEMEYE SAYMADILAR. BUNUN İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR. 2011 TORBA KANUNUNA GÖRE 3/2 SAYMALARI GEREKİYORDU. TARAFIMA BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Tesis edilen sınıflar? başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-C5 maddesi:

Öğrenciyken alınan cezalar memuriyete engel midir?

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan düzenleme gereğince artık tüm memuriyete girişlerde güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Bu nedenle öğrencilik döneminde alınan disiplin cezalarının niteliği de memuriyete girişi etkileyecektir.

SORU : Merhaba ben Gıda Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim 2. Sınıftayken uyarı cezası aldım bu ceza memur olmama engel olurmu teşekkür ederim.

CEVAP : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 48. maddesi aşağıdaki gibidir.

"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Ustalık belgesi bulunmayanlara yönelik hükümler belirlendi

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, esnaf olarak çalışanların kalfalık ile ustalık belgelerini alarak meslekleriyle ilgili alanlarda iş yeri açmasına imkan tanınacak.

Baskı yapan yöneticiye dava açılabilir mi?

Bölge mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, psikolojik baskı uygulayan yöneticiye tazminat cezası verdi.

Çalıştığı iş yerinde üstü tarafından psikolojik baskıya (mobbing) uğrayan bir kişi, işinden ayrılmak zorunda kalınca olayı mahkemeye taşıdı. Bir çalışan, yöneticiye 40 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Havacılık tazminatı ne kadar olacak?

Havacılık tazminatında ilgili YPK kararının çıktığı ifade edildi ama bu karar açıklanmadı.

Toplu Sözleşmede Yer Alan Düzenleme şu şekildedir:

4. Dönem Toplu Sözleşmesinin Ulaştırma Hizmet Koluna ilişkin mutabakat metninin 11 inci maddesinde "(1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaması kaydıyla, söz konusu ek 9 uncu madde uyarınca kadro ve pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının %200'ü oranında "ilave havacılık tazminatı" ödenir.

Gelir Uzman Yardımcılığı sonuçları açıklandı

14 Mayıs 2017 tarihinde yazılı, 18 Eylül - 06 Ekim 2017 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonucu açıklandı.

Gelir Uzman Yardımcılığı sonuçları tıkla öğren

Zabıt Katibi ve Mübaşir alımı nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2500 personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarının neler olduğu binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. 2250 zabıt katibi, 250 mübaşir olmak üzere toplam 2500 kişiyi kadroya dahil edecek olan Adalet Bakanlığı, başvuracaklar için başvuru şartlarını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2500 personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı için duyuruyu yayımladı. 2250 zabıt katibi, 250 mübaşir olmak üzere toplam 2500 kişiyi kadroya dahil etmeye hazırlanan Adalet Bakanlığı, personel alımı başvuru şartlarını yayımladı. Peki, zabıt katibi ve mübaşir alımının yapılacağı Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş