Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir? Kapsamı neleri içerir? Hangi kamu kurumları bu incelemeleri yapar?

676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 üncü maddesiyle, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlara sekizinci olarak "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" da eklenmiştir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI/ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR ?

KPSS 2016/7 Tercih Sonuçları Açıklandı

KPSS-2016/7 Tercih Kılavuzunda yer alan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 7 Kasım 2016 tarihinde saat 16:50’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

KPSS-2016/7 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2016/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi?

Bunlarla birer yıl sözleşme yaptık, eğer performanslarından memnunsak bu sözleşmeyi 4 yıla kadar uzatacağız. Eğer 4 yılın sonunda da memnunsak, inşallah bunları kadroya alacağız. Ancak kendi evlatlarımızın dışında Suriyelilere de kendi evlatlarımıza hangi eğitimi vermek istiyorsak onlara da o eğitimi vermek için gayret göstereceğiz.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu dönemde 150 bin civarı Suriyeli öğrenciye, kendi eğitim kurumlarımızda, kendi öğrencilerimize hangi müfredatta eğitim veriyorsak, onlara da veriyoruz. 300 bin Suriyeliye de kamplarda eğitim veriyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah 900 bin Suriyeli öğrencinin tamamına eğitim vermek istiyoruz." dedi.

29 Ekim öncesinde işe başlamış olan 4/B'li sağlık personeli de kadroya geçebilecek mi?

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle sözleşmeli sağlık personeline memurluğa geçiş hakkı tanındı. Peki bu hak, 29 Ekim öncesinde atanan personele de tanınacak mı?

676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 76 ncı maddesiyle 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye "Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı" başlıklı 45/A maddesi eklenmiştir. Eklenen maddeyle, Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edebileceğine ve bu madde kapsamında yapılan sağlık personeli istihdamına dair usul ve esaslar hükme bağlanmıştır. http://www.memurlar.net/haber/621340/

Bilirkişilik Kanunu Tasarısı neleri içeriyor?

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bilirkişilik Kanunu Tasarısı, bilirkişilikle ilgili önemli değişiklikler içeriyor.

Toplum hayatında önemli yer tutan bilirkişilik ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren kanun tasarısının görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda başlandı.

Adli işleyişi yakından ilgilendiren yepyeni düzenlemeler içeren Bilirkişilik Kanun Tasarısı ile bilirkişilikte yeni bir dönem başlıyor.

Tasarıya göre, genel bilgi, tecrübeyle veya hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmasına gerek kalmayacak.

Bundan sonra hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemeyecek.

Memurlar yeni yılda ne kadar zam alacak?

Altı ayda bir zam alan memura Temmuz'da da yüzde 4 zam var. Memurlar, 2017 yılı programına göre Ocak ayında yüzde 3 zam alacak.

Memurlar, 2017 yılı programına göre Ocak ayında yüzde 3 zam alacak. Yüzde 0.6 oranında enflasyon farkının ödenmesi de programda yer aldı.

Altı ayda bir zam alan memura Temmuz'da da yüzde 4 zam var. Kamu çalışanlarının zamları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Enflasyon oranı belirlenen zammın üzerine çıkınca bir de fark ekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Zam hesabı 15 Ocak'a kadar yetişmezse fark bir sonraki ay hesaba yatıracak. Öngörülen yüzde 3'lük zammın yapılması halinde aile ve çocuk yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 2517 liradan 2593 liraya çıkacak.

Kamu personeli reformu çalışmaları devam edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu personeli reformu için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Milliyet Gazetesini ziyaretinde önemli mesajlar veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu personeli reformuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Açığa alınanlarla toplam işlem yapılan kamu görevlisi sayısının 100 bini geçtiğini açıklayan Bakan Müezzinoğlu, "FETÖ anlamında kamuda büyük çoğunluğu bitti. Bana göre yüzde 80’i. Bundan sonra noktasal bazı şeyler mutlaka vardır. Yüzde 80’i bitti biz rahatız anlamında değil, ana omurgayı çökerttik" dedi.

Müezzinoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

4/B sözleşmeli öğretmenin mali hakları

Bu dosyada, sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayanların alacağı ücretlere dair bilgiler yer alacaktır.

Sözleşme Ücreti:

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasları düzenleyen 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde, sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.

Buna göre aylık brüt sözleşme ücreti, hizmet süresi 5 yıldan az olanlar için 2.754,00 TL olurken, Sözleşme ücreti gelir, damga vergisi ve sigorta primine tabidir.

Ek Tazminat:

Naklen atama yoluyla öğretmen alımı için hangi şartlar gerekiyor?

İhraçlarla oluşan öğretmen açığını kapatmak için, temmuz 2014 sonrasında diğer kurumlara atanan memurlardan 'naklen' atama yoluyla öğretmen alımı yapacak. İlk görev yerlerini valiler belirleyecek.

Olağanüstü Hal Kapsamı'nda önceki gün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname'de 2 bin 219 öğretmen ihraç edildi. Daha önceki KHK'larla ihraç edilen öğretmen sayısı ile birlikte ihraç edilen öğretmenlerin sayısı 30 bin 382 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşan öğretmen açığını doldurmak için yeni ve farklı yöntemi de devreye soktuğu öğrenildi. Bakanlık 3753 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın geçici 15. maddesini dayanak göstererek kurumlar arası naklen atama yoluyla öğretmen alımı yapacağı ortaya çıktı.

Görev yerlerini Valilikler belirleyecek

Tüm çalışanları sevindirecek yıllık izin kararı

Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karar göre, yıllık izni sırasında rahatsızlanan çalışanın hasta olduğu günler izin olarak sayılmayacak. Karar Türkiye'yi de bağlıyor.

Avrupa Birliği bünyesindeki en yüksek mahkeme olma özelliği taşıyan Avrupa Adalet Divanı kararına göre AB sınırları içinde, ofiste değil de sahada çalışılan işlerde işe gidip gelme süreleri çalışma süresi olarak sayılacak. Ayrıca, yıllık izni sırasında rahatsızlanan çalışanın hasta olduğu günler izin olarak sayılmayacak. Kararların ortaya çıkmasındaki temel sebep ise İspanya'daki bir güvenlik sistemi şirketi ile çalışanı arasında geçen bir dava.

AAD kararını değerlendiren avukat Cevat Kazma, çıkan kararın Türkiye'yi de bağladığını ve uygulanmak zorunda olduğunu açıkladı.

Orman genel müdürlüğüne memur alımı nasıl yapılacak?

Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı için düzenleme yaptı.

28 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede, KPSS Yönetmeliğinin ek 8. maddesi değiştirilmişti.

Getirilen düzenlemeye göre, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ mühendis alırken sözlü sınav değil uygulamalı sınav yapacaktı.

Orman Genel Müdürlüğü, kendi kurumsal yönetmeliğini, KPSS yönetmeliğindeki değişikliğe uygun olarak, 30 Ekim 2016 tarihinde, değiştirdi. Yazılı ve/veya sözlü sınavla alım yapılacağı belirtilen maddelerde yer alan sözlü ifadeleri uygulamalı ifadesiyle değiştirilmiştir.

Bu düzenleme, Orman Genel Müdürlüğünün yakın bir zamanda personel alım ilanını yayımlanacağını göstermektedir.

TİGEM, MKEK ve TTK kurumsal sınavla personel alacak

2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki karara göre, TİGEM, MKEK ve TTK, kurumsal sınavla personel alacak.

KPSS puan sıralamasına göre yapılan merkezi yerleştirme işlemlerinde Devlet memuru kadrolarının yanı sıra kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) sözleşmeli personel pozisyonlarına da atamalar yapılmaktadır.

İlk olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) asistan ve stajyer hava trafik kontrolü alımı merkezi alımların dışına çıkartılmıştı. 2007 yılından bu yana bu pozisyonlara kurumsal sınavla alım yapılmaktadır. Ancak geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan düzenlemelerle kurumsal alım yapılacak KİT sözleşmeli personel pozisyonu sayısında artışa gidilmiştir.

Hangi KİT'te hangi pozisyon merkezi alımdan çıkarıldı?

676 sayılı KHK'da personelle ilgili getirilen değişiklikler

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile personele yönelik önemli değişiklikler getirilmiştir. Bu yazımızda bu konuyu maddeler halinde açıklamaya çalışacağız.

1- Memuriyete girişte yeni dönem başladı

Kamu kurumlarının KPSS (B) grubu veya KPSS (A) grubu kadrolarına atama yapılmadan önce atamaya esas belgeler arasında adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı alınmaktaydı. 676 sayılı KHK ile getirilen düzenleme ile 657 sayılı Kanun'un genel ve özel şartları düzenleyen 48'inci maddesinde “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartına yer verilmiştir.

İhraç edilenler peşin ödenen maaşları iade edecek mi?

675 sayılı KHK'da yer alan düzenleme gereğince, ihraç edilenler, kendilerine ödenmiş maaşları iade etmeyecek.

Mevzuatımızda yer alan hüküm gereğince, kamu görevinden çıkarılanlar, kendilerine ödenen peşin maaşları geri ödemek zorundaydı. Örneğin 1 Eylül'de ihraç edilen bir personel, 1 ila 14 Eylül arasındaki peşin aldığı maaşı, geri vermek zorundaydı.

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yer alan 675 sayılı KHK'yla, bu konuda önemli bir düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

"Peşin ödenen aylıklar ve mecburi hizmet

Vakıf Üniversitesi rektörlerine de atama sistemi

Vakıf Üniversitelerine rektör atamasını Cumhurbaşkanı yapacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE REKTÖR ATAMASINI

ARTIK CUMHURBAŞKANI YAPACAK

675 sayılı KHK ile kaldırılan Rektörlük seçimlerine ilave olarak vakıf üniversitelerine Rektör atamalarında da düzenlemeye gidildi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin 675 sayılı KHK ile değişiklik yapılmadan önceki haline göre, vakıf üniversitelerine rektör adaylarının seçimi ve atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılıyordu.

Ancak, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile vakıf üniversitelerinin rektör atamalarında da değişiklik yapılmıştır.

Bu düzenleme ile Vakıf Üniversitelerine Rektör atamalarını da Cumhurbaşkanı yapacaktır.

İŞTE YAPILAN DÜZENLEME

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş