Fazla mesainin ücreti ne kadar nasıl hesaplanır?

İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi 45 saat. Dolayısıyla 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendiriliyor. Sürekli fazla mesai yaptırılması ise kanuna göre yasak. Peki fazla mesaide işveren işçiye ne kadar öder, işçi en fazla ne kadar saat mesai yapabilir, fazla mesai nasıl hesaplanır, güncel fazla mesai ücretleri; hepsi haberimizde... İşte detaylar.

İş Kanunu'nun 41. maddesine göre, fazla çalışma süresi toplamının yılda 270 saatten fazla olamayacağı hükmü getirildi. Bu süreyi aşan çalışmalarda işveren işçisine fazla ücreti ödüyor. Eğer ödeme yapılmazsa işçi arabuluculara başvurabiliyor. Ancak burada da işçiden fazla çalışmasının ispatı isteniyor.

FAZLA MESAİ TANIKLA KANITLANABİLİR

Özel sektördeki ihraç edilenler ne yapacak?

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında son KHK, ByLock mağduriyetleri ve tutuklu yargılamalar konuşuldu.Konuklardan Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir görevlerinden ihraç edildikten sonra iadesi kararlaştırılan çalışanlar hakkında konuştu. Epözdemir, "Özel sektörde ihraç edilip, suçsuzluğu kanıtlanmış kişiler 'işe iade' davası açabilmek için gerekli şartları sağlıyorlarsa dava açabilmeleri için bu kişilere süre tanınmalı" diye konuştu.

Özel sektörde ikilie bir tasnif yapmak lazım yani bir işe iade davası açabilecek olanlar yani en az 30 işçinin çalıştığı Altı ay kıdemi olan işveren vekili olmayan yani işyerinin bütününü sevk ve organize etmeyen kişiler bakımından 30 günlük bir işe iade davası açma hakkı var.

İşçinin işe iadesi nasıl oluyor?

İşçinin işverenin koyduğu kurallara uymayan davranışları iş sözleşmesinin feshiyle sonuçlanabilir. İşyeri kıyafetini giymemek bile çıkarma nedeni olabilir.

Ancak işyerindeki her olumsuzlukta çalışanın işten çıkarılmasını engellemek için iş güvencesi uygulaması var. İşveren feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamalı

Çoğumuz hayatımızı sadece işimizden elde ettiğimiz gelirle sürdürüyoruz. İşverenin iş sözleşmesini sona erdirmesi kimi zaman kendisinden kaynaklanan bir nedenle olurken, kimi zaman da işçiden kaynaklanan bir nedenle oluyor. Çalışanın işini kaybetmemesi için azami dikkat göstermesi bekleniyor.

DPB Yurtdışı Eğitim Kontenjan Talebi Nasıl Yapılıyor?

Kurumlar, yurt dışı eğitim kontenjanları için talepte bulunacak.

Kurumların, bütçe olanaklarıyla 2019 mali yılı içerisinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri Devlet memurlarına ilişkin önerilerini,en geç 2018 yılı Mart ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığı'nın www.dpb.gov.tr adresli internet sayfasından "DPB e-Uygulama" başlığının "Eğitim Uygulamaları" bölümünde yer alan "Yurtdışı Eğitim Giriş" alanını öncelikle doldurduktan sonra, aynı bölümde yer alan "Yurtdışı Eğitim Kontenjan Talebi" alanına girmeleri gerekmektedir.

Temsil, ağırlama ve görev harcamaları nasıl yapılıyor?

Temsil harcamaları kamuda kanayan bir yara haline gelmiştir. Öyle kamu kurumları var ki kullandıkları temsil harcamaları dudak uçuklatmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak temsil giderlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yaklaşık 53 yıldır yürürlüğe konulamadı ya da konulmadı.

Yeni açılan Fen Liselerine atamalar nasıl yapılıyor?

Fen liselerini sadece fen liselerinde çalışan öğretmenler tercih edebilmekte, bu ise bir çok fen lisesinde öğretmen ihtiyacı doğmasına neden olmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, il içi ve il dışı yer değiştirme, özür durumu ve norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde, Fen Liselerine yer değiştirmek isteyen öğretmenler için, 24 Mayıs 2017 tarihinde şu açıklamayı yapmıştır:

"Öğretmenlerden Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha önce atanmış olup, bu görevlerinden ayrılanların, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmak üzere tercihte bulunmaları uygun görülmüştür."

Kamuda acilen çözüm bekleyen sorunlar

Bugünkü yazımızda kamuda acilen çözüm bekleyen ve acilen neşter vurulmazsa kansere dönüşecek altı sorunu çözümleriyle birlikte açıklamaya çalışacağız.

1- Memurların fiili hale gelen grev uygulaması düzeltilmelidir

Memurların sendikalarca zaman zaman greve katılmaya çağrıldığı ve bu karara uyan memurlar hakkında da çeşitli disiplin cezaları verildiği bilinen bir gerçektir. Danıştay kararları uyarınca, sendikaların eylem çağrısına katılarak işe gelmeyen memurlara verilen disiplin cezaları yargıdan dönmektedir. Danıştay'ın değişik zamanlarda vermiş olduğu bu yöndeki kararları daha önce de tanımladığımız üzere bir anlamda fiilen greve izin veren bir karar halini almıştır.

Kamu ithalatına izin şartı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kamu kaynaklarının etkin kullanımı için yerli üretimi yapılan ürünlerin, ithalat yerine iç piyasadan tedarik edileceğini belirterek, "Yerli üretimin gelişmesini desteklemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, Bakanlar Kurulu kararıyla Bakanlığımızın iznine tabi kılındı. Söz konusu düzenleme, 1 Mart'ta uygulanmaya başlanacak." dedi.

Zeybekci, AA muhabirine, ithalat önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2015'te yapılan ithalatın yüzde 7,9'unun (16,4 milyar dolar), 2016'daki ithalatın yüzde 5,5'inin (11 milyar dolar) doğrudan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapıldığını tespit ettiklerini aktaran Zeybekci, Ocak-Kasım 2017 dönemindeki ithalatın ise yüzde 5,4'ünün (11,5 milyar dolar) bu kapsamda yapıldığını bildirdi.

Kitlere kadro var mı?

KİT'ler şu an hangi sistemde çalışıyorsa onlar da aynı sisteme dahil olacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat İl Kongresi'ne katılmak için Tokat'a gitti. Cumhurbaşkanı Kongrenin yapıldığı salonun dışındaki vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı konuşmasında:

Aynı güne iki kongre. Dün, Elazığ'daydık, sonra Bingöl'e geçtik. Oralarda da muhteşem kongreler yaptık. Sizlere selamları var. Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) de kadroları, nasıl çalışıyorsa oralar da aynı sistem olacak. Belediye İktisadi Teşebbüslerdekiler (BİT) de aynen. Biz aradan komisyoncuları kaldırdık.

Doçent kadrosuna atama süreçlerinde yetki kimde olacak?

Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı. Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak. Mevcut yardımcı doçentler, hak kaybı olmadan, ihdas edilen "doktor öğretim görevlisi" kadrosuna herhangi bir işlem ve şarta gerek duymaksızın geçirilecek.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı.

Hakim ve savcılık sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, hakim ve savcı adaylığı yazılı sınav sonuçlarını açıkladı.

2017 Adli Yargı-2 Sınav Sonuçları Tıkla Öğren

24 Aralık 2017 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı-2'nin (2017-Adli Yargı-2) değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup aday sınav sonuçlarına 12 Ocak 2018 tarihinde saat 16:15'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Uzman yardımcısı taşra teşkilatında çalışır mı?

Soru

Merhabalar

Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığında uzman yardımcısı olarak çalışan personelin taşra da görev yapamayacağını belirten kanun veya yönetmelik var mı ?

Cevap

639 sayılı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. Maddesi:

"Bakanlıkta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları ve Uzman Yardımcıları istihdam edilir."

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. ve 31. Maddesi:

"(1) Bu Yönetmelikte geçen;

ç) Birim amiri: Merkez teşkilatındaki birimlerin en üst amirini,

e) Hizmet Birimi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerini, ifade eder.

Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri, yetki, hak ve sorumlulukları

Atanamayan öğretmen kendi işinin patronu oldu

Diyarbakırlı kimya öğretmenliği mezunu Yılmaz Zaman Bulutoğlu, kendisini istihdam edecek kimse bulamayınca bir atölye açmaya karar verdi. Çevresinden aldığı 200 bin lira borçla baskı atölyesi açan Bulutoğlu, kendisiyle birlikte 5 kişiye istihdam sağladı.

Kamuda en yüksek ücreti kimler alıyor?

Kamuda en yüksek ücreti kimler alıyor? En Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakta olan Başbakanlık Müsteşarı'nın kamu kesiminde en yüksek ücreti aldığını söyleyemeyiz. Kamu kesiminde en yüksek ücret alan gruplar ile bunların Ocak 2018 ayı itibarıyla ne kadar ücret aldıklarını ve nasıl istihdam edildiklerini açıklamaya çalışacağız.

2018 yılı ilk altı aylık dönemde Başbakanlık Müsteşarı ne kadar ücret alıyor?

Başbakanlık Müsteşarı en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. Başbakanlık Müsteşarı'nın 2018 yılının ilk altı aylık dönemindeki altı aylık ortalama net ücreti asgari geçim ücreti hariç yaklaşık olarak 10 bin 747 TL'dir. Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda personel bulunmaktadır. Bizim üzerinde durduğumuz unvan bilişim uzmanları olduğu için onların ücretlerini açıklayacağız.

Çevre Bakanlığı özür tayinlerini kaldırdı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yer alan yönetmelik düzenlemesi, özür durumu tayinlerinin kaldırıldığı anlamına gelmemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede, yer değiştirme suretiyle atama yönetmeliğini değiştirmiştir.

Bu değişiklik sırasında, yönetmelikte özür durumu tayinlerine imkan veren maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak bu değişiklik, Bakanlığın özür durumu tayini yapmayacağına anlamına gelmemektedir.

Zira yönetmelikte, hüküm bulunmayan hallerde, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan genel çerçeve yer değiştirme yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, özür durumu tayinleri yine olacak ve özür durumu tayinlerinde, genel çerçeve yönetmeliğindeki hükümler uygulanacaktır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş