SYDV'lerde İkametgah şartı var mı?

İş Kanununa tabi olarak personel istihdam eden SYDV, ilan yayınlarken ikametgah şartına yer vermeye devam ediyor.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde verirler." hükmü, Danıştay İDDK'nun E:2013/4868, K:2015/3642 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Bu iptal kararı sonarsında işçi alım ilanları ikametgah sınırlaması olmaksızın yayınlamaktadır.

Ancak, SYDV ilanlarında ikametgah sınırlaması devam etmektedir. Bu işlemin dayanağı ise 633 sayılı Aile Bakanlığı Teşkilat KHK'sının 34. maddesinin verdiği yetkiyle çıkarılan "SYVD personelinin niteliği ve özlük haklarına ilişkin Esaslar"dır.

İmam ve Müezzinler, hangi kriterlere göre nakil oluyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı diğer kamu kurumlarından farklı bir usulle akil işlemlerini gerçekleştirmekte... Bir çok kamu kurumu hizmet puanı esasına göre nakil yaparken Diyanet yeniden sınav yapmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı diğer kamu kurumlarından farklı bir usulle akil işlemlerini gerçekleştirmekte... Bir çok kamu kurumu hizmet puanı esasına göre nakil yaparken Diyanet yeniden sınav yapmaktadır.

Aşağıda imam hatip ve müezzin kayyımların nakillerinin nasıl yapılacağını gösteren bir açıklamaya yer verilmektedir.

Ek mal bildiriminin hesabında taşınır eşyalar ayrı ayrı mı değerlendirilir?

Düğün için ailesi tarafından mobilya ve beyaz eşyaları alınan Devlet memuru, bu malların toplam değerine göre mi yoksa ayrı ayrı değerine göre mi ek mal beyanı vermelidir?

EK MAL BİLDİRİMİ

Kamu görevlilerine yüklenen bir ödev olan mal bildirimi verme zorunluluğu önemli bir husus olup zaman zaman bildirim yükümlülerinin gözünden kaçabilmektedir. Sitemize ek mal bildirimi ile ilgili gelen bir soruyu mevzuat hükümleri ışığında cevaplandırmaya çalışacağız.

Soru: 3 ay sonra düğünüm var ve geçtiğimiz hafta sonu ailemin katkısı ile mobilya ve beyaz eşya satın aldım. Kendim herhangi bir ödeme yapmadım, tamamını ailem karşıladı. Faturalar benim adıma kesildi. Tek başına mobilya veya beyaz eşya maaşımın 5 katını geçmiyor ancak ikisini topladığımızda geçiyor. Bu durumda ek mal bildiriminde bulunmam gerekir mi?

Kamu personel sistemi çalıştayı raporu yayımlandı

21/22/23 Ekim 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştay'ında ortaya çıkan tespit ve önerileri içeren raporu yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 21 ila 23 Ekim 2016 tarihleri arasında, kamu personel sisteminin değerlendirilmesine yönelik bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştay'da 6 ana çalışma alt grubu oluşturuldu. Bu çalışma grupları şu şekildedir:

- Kamu Personel Statüleri,
- Kamu Personel Alım Sistemi ile Personel Dağılımında Denge,
- Kamu Personel Ücret Sistemi,
- Kamu Personelinin Değerlendirilmesi, Ödül ve Cezalandırılması, Verimliliği, Esnek Çalışma,
- Kamuda Terfi Sistemi, Unvan Değişikliği, Üst Düzey Yöneticilik,
- Sosyal Nitelikli Atamalar

MEB görevde yükselme ek atama başvurusu ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında ek atama yapılacak.

Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında görev yapan personele yönelik olarak merkez teşkilatında 117’si şef, 74’ü memur ile taşra teşkilatında 2 bin 100 şef, 3 bin 100 memur kadrolarına; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında 6 Aralık 2015 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavında 70 ve üzeri puan alan adayların başvuruları, 16-22 Şubat 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınarak 1 Mart 2016 tarihinde atamaları gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı memur alımı şartları nelerdir?

Dışişleri Bakanlığı nasıl meslek mensubu alacak? Dışişleri Bakanlığı bazı kadrolarda YDS ve bazı kadrolarda ise KPSS'yi esas alarak memur alacak.

Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği 15 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

SINAVLARDA NE ESAS ALINACAK?

Yönetmelikte yer alan hükümlere göre, atama yapılacak unvanlar iki bölüme ayrıldı.

1- Aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu: Bu kadrolara başvuracaklar YDS paunları esas alınarak, açılan kadro sayısının en fazla 20 katı aday giriş sınavına alınacak.

2- Hukuk müşaviri, danışman ve mütercim: Belirlenen en fazla üç ayrı KPSS puanı türünde, 20 katı içine giren adaylar giriş sınavına alınacak.

Yeni Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği yayımlandı

15 Kasım 2016 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 29889

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığında meslek memuru, konsolosluk ve ihtisas memuru, hukuk müşaviri, danışman ve mütercim olarak görevlendirilecekler için Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları; meslek memurlarının tabi olduğu başkatiplik ve konsolosluk yeterlik sınavı ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının tabi oldukları kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına ilişkin usul ve esasları; mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmeleri için düzenlenecek sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Şubat'ta atanan öğretmenler yer değiştirebilir mi?

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre, Şubat 2016'da atanan öğretmen, adaylıkları kaldırılırsa Şubat 2017'deki özür durumu yer değiştirme işlemlerine başvurabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 49. maddesi (b) fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:

"b) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz."

Devlet memuru aylıksız izinde avukatlık stajı yapabilir mi?

Devlet memurunun, aylıksız izinde iken avukatlık stajı yapması mümkün müdür?

Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5/d maddesine göre "Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak" avukatlığa kabule engeldir. Bu madde hükmü gereğince memur olarak görev yapan birinin diğer bütün gerekleri sağlasa bile avukatlık stajı kabul edilmiyordu. Bu konu hakkında Devlet Personel Başkanlığının 07/01/2013 tarih ve 19766 sayılı görüşü mevcut olup, memurlar.net olarak bu görüşe de yer vermiştik.

Makam tazminatı hakkında en çok merak edilenler

Makam tazminatı ödemesinde bazı ince durumlar vardır ve bu durumlar bazen bilinmediği için mağduriyetler oluşmaktadır. Bu yazımızda sorularla makam tazminatı ödemesini açıklamaya çalışacağız.

Vekaleten atananlara makam tazminatı ödenir mi?

1- Müşterek kararnameyle ataması yapılması gereken bir göreve Bakanlık makamı tarafından Yönetim Kurulu kararı ile ataması yapılan ve halen münhal olan Daire Başkanlığı kadrosuna Genel Müdürlük Makamı tarafından vekaleten atananlara ek tazminat, makam tazminatı ve temsil tazminatı ödenmesi mümkün müdür?

Hukuk mezunları uzlaştırmacı olabilir mi?

Komisyonda AK Partili üyeler, CHP önergesine oy verip sadece hukuk mezunlarının uzlaştırmacı olmasının kabul edilmesini sağladı.

TBMM'de 14 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde bir ilk yaşandı. TBMM Adalet Komisyonu'nda avukat kökenli üyeler, sadece hukuk fakültesi mezunlarının uzlaştırmacı olması için ortak hareket etti.

Uzlaştırmacıların görev alanını genişleten madde üzerinde söz alan Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi Ekim Ergen, uzlaştırmacıların düzenleyeceği belgenin mahkeme ilamı yerine geçtiğini belirterek, bunu hukuk fakültesi mezunlarının düzenlemesi gerektiğini savundu.

Türkiye'de 65 bin hukuk öğrencisi olduğunu, 95 bin civarında avukat bulunduğunu anlatan Ergen, yeterli hukuk fakültesi mezunu olduğunu, fakültede hukuk başlangıcı dersi almış bir mühendise bu yetkinin verilmemesi gerektiğini belirtti.

İLK DESTEK AK PARTİ'DEN

Yeni öğretmen atamaları nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlere verilmesi planlanan teşvikle ilgili yeni modeli Al Jazeera'ye anlattı. Yeni modelde, tüm okullar 100 ayrı kritere göre kredilendirilecek. Daha kötü şartlarda çalışan öğretmenlere daha fazla ek ders ücreti ve hizmet puanı verilecek. Öğretmen alınırken KPSS'ye ilave olarak staj dosyasındaki notlar, mülakat notları dikkate alınacak.

Öğretmene yeni teşvik modeli

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlere verilmesi planlanan teşvikle ilgili yeni modeli Al Jazeera'ye anlattı. Yeni modelde, tüm okullar 100 ayrı kritere göre kredilendirilecek. Daha kötü şartlarda çalışan öğretmenlere daha fazla ek ders ücreti ve hizmet puanı verilecek

Hangi memurlar sendikalara üye olamaz?

Yazımızda, sendikalara üye olma hakkı ve üye olma kısıtlamalarına dair Anayasada yer alan düzenlemelere ve hangi kamu görevlilerinin sendikalara üye olamayacağı hususlarına değinmeye çalışacağız.

Yazımızda, sendikalara üye olma hakkı ve üye olma kısıtlamalarına dair Anayasada yer alan düzenlemelere ve hangi kamu görevlilerinin sendikalara üye olamayacağı hususlarına değinmeye çalışacağız.

Memur kanunu değişecek mi?

Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur olmak isteyenleri uyardı ve "Memur Kanunu'nun değişmesi lazım" dedi.

5'inci Esnaf ve Sanatkarlar Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve ilgili bakanların katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

1.6 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın sorunlarına yönelik strateji ve politikaları belirlemek amacıyla düzenlenen Şura'da; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve 81 ilden esnaf ve sanatkârlar bir araya geldi.

Saat 15.00'da başlayan Şura'nın kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar:

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir? Kapsamı neleri içerir? Hangi kamu kurumları bu incelemeleri yapar?

676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 üncü maddesiyle, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlara sekizinci olarak "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" da eklenmiştir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI/ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR ?

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş