Gürültü yapan üst komşu nereye şikayet edilir?

Yargıtay'dan 'gürültücü komşuları' sevindiren karar!

Türkiye'de, sık sık dava konusu olan 'gürültü kavgalarında" emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, üst komşusunu gürültü konusunda şikayet eden, alt komşuyu da zararlı çıkaran bir karara imza attı. Alt komşu, üst komşuyu gürültü nedeniyle hakkında dava açtı. Yerel mahkemede davacıyı haklı bularak, üst komşunun yalıtım sistemi kurmasına karar verdi.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ise, yalıtımdan tüm binanın sorumlu olduğunu belirterek, kararı bozdu

Komşular arasında meydana gelen gürültü kavglarına örnek teşkil edece dava süreci 2014 yılında başladı. Bir vatandaş üst komşusunu gürültü yaptığını gerekçe göstererek hakkında dava açtı. Alt ve üst komşular gürültü konusunda davalık oldu.

Sandık görevlisi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Referandumun gerçekleşeceği gün görevli olarak ek gelir elde etmek isteyenlerin müracaat ettiği YSK sandık görevlisi başvurusu, geçtiğimiz günlerde nihayete kavuştu. Parti merkezleri aracılığıyla birçok kişinin başvuruda bulunduğu YSK sandık görevlisi başvuru işlemi, yine aynı şekilde parti merkezleri aracılığıyla vatandaşlara duyuruldu. Adaylar, göreve atanıp atanamadıklarını başvuruda bulundukları parti merkezinden öğrenebilecek.

SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

YSK’nın takvimine göre referandum sürecinin bazı önemli aşamaları şöyle:

15 Nisan: Seçim propagandası saat 18:00’de sona erecek.

16 Nisan: Oy kullanma günü.

SANDIK BAŞINDA KİMLİK TESPİTİ ÖNEM TAŞIYOR

Nasıl oy kullanılacak?

Referandumda oy kullanacak olanların nasıl oy kullanacaklarına dair yaşadıkları kafa karışıklığına Yüksek Seçim Kurulu son verdi. Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, doğru oy kullanma işleminin nasıl yapılacağını anlattı.

16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumuna ilişkin sosyal medyada oy kullanma işlemlerine ilişkin yapılan yanlış yönlendirmelere karşı Yüksek Seçim Kurulu doğru oyun nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı. Kullanılan oyların geçersiz sayılmaması için sandık başındaki görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, oy pusulasında beyaz bölümde ‘evet’, kahverengi bölümde ise ‘hayır’ seçeneklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşların tercih ettikleri kısmın üzerine ‘tercih’ mührünü basmalarını istedi.

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge(seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden aynı bilgileri sorgulayarak öğrenebilir.

YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır?

YSK seçmen sorgulama sistemini erişime açtı. Peki, YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulama sistemini erişime açtı.

Bekletici mesele (sorun) nedir?

Kamu personeli hakkında aynı fiillerden dolayı yürütülen adli ve idari soruşturmalarda isabetli karar almanın yolu için "Bekletici Mesele" kavramı disiplin mevzuatımıza girdi.

BEKLETİCİ MESELE (SORUN) NEDİR ?

"Bekletici Mesele" veya "Bekletici Sorun" kavramı, 04/02/2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir.

Söz konusu kanunun 165 nci maddesinde;
(1) Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.

Aynı fiilden dolayı iki ayrı disiplin cezası verilir mi?

İdare mahkemesi, yerleşik Danıştay içtihatları uyarınca, aynı fiilden dolayı iki ayrı disiplin cezası verilemeyeceğine karar verdi.

Muşta görev yapan bir polis memuru BİMER'a yazarak, görev yaptığı yerde can güvenliğinin olmadığını ve can güvenliği olduğu yönünde Emniyet Genel Müdürlüğüne görüş bildiren amirlerini şikayet etmiştir.

Yapılan soruşturmada, "Zorunluluk olmadan, rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak" fiili uyarınca kınama, "Amirlerini haksız yere şikayet etmek" fiili uyarınca da 4 ay süreli durdurma cezası verilmiştir.

Van İDare Mahkemesi, yaptığı değerlendirmede şunları söylemiş ve cezayı iptal etmiştir.

Memura yapılan hatalı maaş ödemesi hangi usule göre tahsil edilir?

Memura yapılan hatalı maaş ödemesi hangi usule göre tahsil edilir?

SORU: Ben Denizli Devlet Hastanesinde 11 yıllık hemşire ve 2004 temmuz ayından beri memurum.

2013 yilinda benim hiçbir bilgim olmadan %80 özürlü olarak sicilime islenmis. Ben de bordo mu hic kontrol etme gereksinimi duymamıştım. bugün bu şekilde özürlü olarak işlendiğini ve 2013 yılından beri gelir vergisi kesintisinin olmadığını öğrendim. şimdi mutemet benden 4 yıllık faiziyle beraber kesintinin olacağını söyledi.özürlü raporu heyet ile alınan zor bir rapor ve onların bu hatası yüzünden benden bu parayı talep etme hakları varmidir?ve ben bu durumda ne yapmalıyım?

Beni hemen bilgilendirirseniz sevinirim

Hangi içişleri personeli yurtdışı görevine atanabilir?

İçişleri Bakanlığı; Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelini kapsayan, yurtdışına sürekli görevle atanma yönetmeliğini ve şartları değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı personeli, yurt dışına, müşavir ve ateşe unvanında, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere atanabilecek. Aşağıda kurum bazında aranan şartlara yer verilmiştir.

Müşavir unvanında yapılacak atamalarda sınava girmeye gerek bulunmuyor. Ama ateşe unvanı için yapılacak atamalarda sözlü sınav yapılacak ve sözlü sınava en yüksek YDS puanına sahip beş katı aday alınacak.

MÜŞAVİR UNVANI İÇİN

1- İçişleri Bakanlığı personeli:

a) Halihazırda geçici veya sürekli olarak altı ay ve daha uzun süre ile yurtdışında görev yapıyor olmamak,

Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilme Nedir?

FETÖ'den veya adli diğer suçlardan dolayı ceza alanlar, ne kadar hapis yatacak.

FETÖ'den veya diğer adli suçlardan dolayı hapis cezası alanlar, en son yasal düzenlemere göre kaç yıl hapis yatacak.

OHAL döneminde çıkarılan 671 sayılı KHK'yla önemli düzenlemeler yapıldı. Ancak yeni yasa, infaz kanununda geçici bir düzenleme olup, zamanla sınırlama getirmiştir ve kanunu doğrudan değiştirmemiştir. Kanuna geçici maddeyle eklenen hükümler iki düzenleme getirmiştir ve yaklaşık 38 bin kişinin tahliyesini sağlamıştır.

671 Sayılı KHK İle Kanundaki Yeni Düzenlemeler

-Birincisi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A'daki koşullu salıverilmeye dair "bir yıl", "iki yıla" çıkarıldı.

HAGB nedeniyle güvenlik soruşturması olumsuz çıkabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin kararın, kişinin güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesine imkan vermeyeceğine karar verdi.

Bir infaz koruma memuru alımında yaşanan olayda, HAGB'den dolayı, güvenlik soruşturması olumsuz çıkmış ve adayın ataması yapılmamıştır.

Dosyayı inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin kararın, kişinin güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesine imkan vermeyeceğine karar verdi.

İŞTE KDK'NIN KARARI

Kamu Denetçiliği Kurumunun 06/04/2016 tarihli kararının özeti:

Belediyede işçi iken aynı belediyeye memur olarak atanan kıdem tazminatını nasıl alabilir?

İşçi iken sınavla memur olanlar işçilik sürelerine emekli ikramiyesi alabilir mi?

SORU: ... İli .... İlçesi Belediye Başkanlığında 16.02.1988-13/11/1991 tarihleri arasında 1350 gün mevsimlik sendikalı işçi olarak çalıştım. Bahsi geçen Belediyece 08.11.1991 tarihinde açılan memurluk sınavı sonucunda başarı göstererek aynı Belediye'de 14.11.1991 tarihinden itibaren Tahsildar kadrosuna atanarak çalışmaya devam ettim. Daha sonrasında da 657 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca ... Kaymakamlığına V.H.K.İ olarak 08.01.1993 naklen atandım. Bu tarihten sonrada halen ... Kaymakamlığında V.H.K.İ olarak görev yapmaktayım ve sigortalı olarak çalıştığım sürelerde emekli müktesebimde değerlendirilerek intibak işlemlerim yapılmış olup şu an Yüksek okul mezunu olarak 1.derecenin 4.kademesinden maaş almaktayım.

KİT'lerde yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?

Özel sektörde geçen çalışmalar, KİT sözleşmeli personelinin yıllık izninde dikkate alınır mı?

SORU: iyi günler

399 a bağlı bir kit kurumunda 1,5 senedir teknisyen olarak çalışmaktayım. Kamu kurumuna girmeden önce özel bir kurumda 8 sene(2400 gün) gün teknisyen olarak çalışmışlığım var. Memur olduğum zaman özelde çalıştığım günler derece kademe olarak verildi fakat yıllık izin konusunda hiç bir sağlıklı bilgi alamıyorum. Acaba yıllık izin gün sayım ne kadar süre sonra 30 olacaktır. Teknik hizmetler sınıfındayım ve şu an yıllık izin gün sayım 20 gündür. Şu an 9 un 3 ündeyim.

Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

CEVAP:

4/C'li ek ödemeden yararlanabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Memur-Sen tarafından yapılan başvuru hakkında kararını verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Memur-Sen tarafından yapılan başvuru hakkında kararını verdi. KDK, 4/C statüsündeki personelin hem lehlerine verilen yargı kararı sonucunda 375 sayılı KHK kapsamında yararlandıkları ek ödemeden hem de toplu sözleşme kapsamında elde ettikleri ek ödemeden yararlanabileceklerini öngören kararını açıkladı.

Devlet memurların izin hakları değişti mi?

Son yıllarda yapılan düzenlemeler sonucunda devlet memurlarına yeni izin hakları getirildi. Peki devlet memurlarının kaç tür izin hakkı var ve bunları kimler kullanabilir ? İşte tek tabloda devlet memurlarının izin hakları...

Son yıllarda yapılan düzenlemeler sonucunda devlet memurlarına yeni izin hakları getirildi. Peki devlet memurlarının kaç tür izin hakkı var ve bunları kimler kullanabilir ? İşte tek tabloda devlet memurlarının izin hakları...

2011 ve 2016 yıllarında 657'de yapılan bazı düzenlemelerle devlet memurlarının izin haklarında önemli değişiklikler oldu. Örneğin, engelli çocuğu olana mazeret izni, refakat izni, analık izni, evlan edinme vb.

İzinlerde yapılan değişiklikleri indirmek için tıklayınız

Seçim sandıklarında hile yapılabilir mi?

Ünlü anketçi Adil Gür her zaman merak edilen bir soruya yanıt verdi. Seçim sandıklarında hile yapılabilir mi? İşte yanıtı

Referandum maratonu 5 gün sonra nihayete erecek. Sonuçlar merakla bekleniyor. Merak edillen bir diğer konu da her seçimde olduğu gibi sandıkta hile yapılıp yapılmadığı.

Milliyet'ten Adil Gür yazdı;

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş