Ücretli refakat izni alınmasında idarenin takdir hakkı var mı?

Kamu kurumunun, personelin mesaisine ihtiyaç bulunması veya kardeşlerinin bakması veyahut refakatçinin ad ve soyadının bulunmadığı gibi kriterler yönünden bir değerlendirme yaparak izin talebini uygun görmeme gibi bir yetkisi bulunmamakta...

Devlet memurlarının kullanacağı refakat izninin yol haritası, kanun ve yönetmelikte belirtilmiştir. Ancak, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun gerekse de Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İli Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri yeterince açık olmasına rağmen, refakat izni uygulamasında bazı aksaklıklar meydana gelmekte ve mağduriyetler yaşanılmaktadır.

Kamu personel sisteminin sorunları ve çözüm önerileri ne aşamada?

26-27 Ocak 2013 tarihinde Kamu Personel Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı büyük bir hevesle kamu personeline katı sağlayacağı varsayımıyla kitaplaştırılmıştı. Bu yazımızda bu Çalıştay'da hangi önerilerin getirildiğini ve sonuçların ne kadarının hayata geçirildiğini açıklamaya çalışacağız.

26-27 Ocak 2013 tarihinde Kamu Personel Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı büyük bir hevesle kamu personeline katı sağlayacağı varsayımıyla kitaplaştırılmıştı. Bu yazımızda bu Çalıştay'da hangi önerilerin getirildiğini ve sonuçların ne kadarının hayata geçirildiğini açıklamaya çalışacağız.

666 sayılı KHK maaş eşitsizliği oluşturmuştur

Trafik kazası geçiren memura ne kadar süreyle izin verilir?

Sitemiz takipçilerinden gelen bir soruda; trafik kazası sonucu uzunca bir tedaviye ihtiyaç duyan memura, hastalık izni olarak verilecek sürenin onsekiz aya kadar mı oniki aya kadar mı olacağı sorulmuştur.

657 sayılı Kanunun "Hastalık ve refakat izni" başlıklı 105 inci maddesinde; "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Devlet sermayeli kuruluşlar hangileridir?

KİT'lerin yönetim şemasını değiştireceklerini açıklayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hazine Müsteşarlığı'nca çalışma başlattık. Bu şirketleri günümüz piyasa şartlarına göre daha etkin, verimli ve karlı hale getireceğiz" dedi. Şimşek, rekabet şartlarının eşitleneceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KİT'lerin piyasa şartlarına göre daha etkin, verimli ve karlı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, buna yönelik Hazine Müsteşarlığı tarafından reform niteliğinde bir çalışma başlattıklarını bildirdi. Şimşek, kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformunun hükümet gündeminde yer alan konular arasında bulunduğunu hatırlatarak, eylem planında, Hazinenin sorumlu kurum olarak belirlendiğini söyledi.

Kayyum atanan belediyelerde hizmet alım sözleşmesi fesh edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kayyum atanan HDP'li belediyelerin hizmet alımı yolu ile eleman çalıştırılmasına yönelik sözleşmelerinin feshedileceğini açıkladı.

İhraç edilen eğitimci veya sağlıkçılar özelde görev alabilir mi?

MEB, Fetö üyelerinin özel eğitim kurumlarında görev alamayacağını belirtirken, Sağlık Bakanlığı ihraç edilenlerin özel sağlık kurumlarında çalışabileceğini söyledi.

Saygı Öztürk'ün Sözcü Gazetesindeki yazısının ilgili bölümü

Elimde iki ayrı belge var. Biri Sağlık Bakanlığı'na, diğeri ise Milli Eğitim Bakanlığı'na ait... İkisinde de "Kamu görevinden ihraç edilenlerin" özel sağlık kuruluşlarında ya da özel okullarda görev alıp alamayacakların soruluyor.

Önce öğretmenlikten çıkarılan kişinin dilekçesine Milli Eğitim Bakanlığınca verilen 11 Kasım 2016 tarihli cevabı okuyalım:

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak kişilerde aranacak şartlar nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 6754 sayılı "Bilirkişilik Kanunu" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 bin 360 kadro açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 6754 sayılı "Bilirkişilik Kanunu", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kanunla bilirkişilerle ilgili temel ilkeler belirleniyor. Buna göre bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirecek.

Bilirkişi, raporunda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamayacak ve hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamayacak.

Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak.

İnfazın ertelenmesi veya HAGB arasında ne gibi bir fark vardır?

İnfazın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması arasında ne gibi bir fark vardır?

TCK'nın 51. maddesinde hapis cezasının ertelenmesi hususu düzenlenmiştir. Buna göre cezanın ertelenmesi, işlenen suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olan kişinin bu cezasının yerine getirilmesinin (infazının) belirli bir süre için geri bırakılmasıdır. Erteleme, sadece hapis cezası için kabul edilmiştir. Artık para cezalarının ertelenebilmesi olanağı kalmamıştır. Bu düzenlemede erteleme, artık koşullu bir af olmaktan çıkarılıp, bir ceza infaz kurumu haline getirilmiştir. 5237 sayılı TCK, deneme süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde, cezanın infaz edilmiş sayılmasını kabul edilmektedir. Cezanın infaz edilmiş olması adli sicil kaydımıza ilgili suçun ve cezasının işlenmesine sebep olmaktadır.

Hangi kurum personeline fazla çalışma ücreti verilecek?

Resmi Gazetede yer alan düzenlemeye göre, alacakların yapılandırması işlerinde, mesai saatleri dışında çalışacak bazı SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı personeline fazla çalışma ücreti verilecek.

Hangi kurum personeline fazla çalışma ücreti verilecek?

6736 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan;
- Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat ve İtilaflı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapan personeli ile taşra teşkilatında anılan Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerde görevlendirilen personeline,
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personeli ile taşra teşkilatında görev yapan personeline,
fazla çalışma ücreti ödenecek.

Kamunet nedir?

Siber güvenliğin öneminden bahseden Başbakan Binali Yıldırım, "kamunet" müjdesini verdi.

Başbakan Binali Yıldırım Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Bilişim Zirvesi 2016" etkinliğine katıldı.

Önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, kamuda siber güvenliğin sağlanması için atılan adımları anlattı. "Siber güvenliğin sağlanması için önemli adımlar atıyoruz. Üniversitelerle bu konularda yüksek lisans bölümleri açıldı. Önümüzdeki süreçte siber savunma değil siber caydırıcılık anlamında da önemli adımlar atacağız. Böylece kritik altyapılarımızı koruyacağız" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

Yeni OHAL Kararnamesi yayımlandı

OHAL kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yayınlandı. TSK'dan 1988 kişi, Emniyet'ten 7586 kişi ihraç edildi. Kamu kurumlarında görevli 5434 kişi ihraç edildi, bazı kamu kurum ve kuruluşlarından daha önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edildi. 550 dernek, 9 basın yayın kuruluşu ve 19 özel sağlık kuruluşu kapatıldı.

TSK'DAN 1988, EMNİYET'TEN 7586 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

* Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bin 259, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 391, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 338, Jandarma Genel Komutanlığında 403, Emniyet Genel Müdürlüğünde ise 7 bin 586 personel ihraç edildi. Diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarında da meslekten ihraçlar oldu.

KAMUDA 5434 İHRAÇ EDİLDİ

* Kamu kurumlarında görevli 5434 kişi ihraç edildi.

Kamu personel çalıştayından neler çıktı?

Devlet Personel Başkanlığınca 21-23 Ekim tarihleri arasında tertip edilen Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayında kamu personelinin birçok sorunu masaya yatırılarak çözüm bulunmaya çalışıldı. Bu bağlamda Çalıştay'dan kamu personeline yönelik çıkan sonuçları başlıklar halinde izah etmeye çalışacağız.

Hangi personel statüsü öne çıktı?

Memurlar borsada yüklü miktarda hisse senedi alıp satabilir mi?

Birçok devlet memuru borsada hisse senedi alıp satmaktadır. Bazen alım satım yapılan tutarlar yüklü miktarları bulmaktadır. Bunların tespit edilmesi halinde kurumlarınca disiplin işlemi yapılabilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu konuda detaylı açıklamalar yapılmıştır. Bu görüş etrafında konuyu izah etmeye çalışacağız.

Kamuda ihraç kriterlerine yeni düzenleme

FETÖ nedeniyle kamudan uzaklaştırılanların yaptığı itirazları dört komisyon inceliyor. İhraç kriterleri esnetilirken, 8 bin kişi de göreve iade edildi.

"At izi it izine karışmasın" uyarısının ardından FETÖ ile mücadelede mağduriyetlerin yaşanmaması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kamudan uzaklaştırılanlardan 8 bin kişi göreve iade edilirken, ihraç kriterleri daraltılarak, asılsız ihbarda bulunanlara da ceza getirildi.

4 KOMİSYON İNCELİYOR

FETÖ soruşturmaları kapsamında 131 bin kişi hakkında işlem yapıldı, 80 bin kişi açığa alındı. Bugüne kadar Adalet Bakanlığı'ndan Emniyet'e kadar birçok kamu kurumundan işe iade için 80 binin üzerinde başvuru geldi.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan KHK'larla görevinden ihraç edilen, açığa alınanların itirazları 4 ayrı komisyonda tek tek inceleniyor.

Kurumlar arası ve kurum içi naklen öğretmenlik başvurusu ne zaman?

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında devlet memuriyetine atananlardan kurumlar arası ve kurum içi naklen öğretmenlik için 27 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında ön başvuruda bulunan adaylar 28-30 Kasım tarihleri arasında il tercihi başvurusunda bulunabilecek.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1’inci maddesi kapsamında devlet memuriyetine atananlardan kurumlar arası ve kurum içi naklen öğretmenliğe atanacaklara ilişkin ön başvurular 27 Ekim – 2 Kasım 2016 tarihleri arasında alınmıştı.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarının alanlar bazında norm kadro güncelleme işlemleri 25 Kasım tarihinde tamamlandıktan sonra ön başvuruda bulunan adaylar, 28-30 Kasım tarihleri arasında http://basvurular.meb.gov.tr/bsv3/sehityakinimembsv internet adresinden elektronik ortamda il tercihi başvurusunda bulunabilecek.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş