Memur izin almadan kanuni mazeret iznini kullanabilir mi?

Danıştay, amirinden izin almaksızın, kanuni mazeret iznini kullanan memura verilen disiplin cezasını bozdu.

Kamu kurumunda yaşanan olayda, bir memur, kayınpederi vefat ettiği için, amirinden veya kurumundan izin almaksızın işe gitmemiş ve cenaze işlerini takip etmiştir.

Memur, mazeret bitiminde işe başlamış ve mazeretini kurumuna sunmuştur.

Ancak kurum, işe gelmediği günlerde kurumdan izin almadığı için personeline aylıktan kesme cezası vermiştir.

Açılan davada idare mahkemesi, ortada olayın başlangıcı sırasında bir izin dilekçesi olmadığı için verilen cezayı onamıştır.

Danıştay 12. Dairesi ise kanuni mazeret izinlerinin kullanılabilmesi için amirin izninin olmasına gerek bulunmadığı yönünde kanaat belirtmiş ve idare mahkemesi kararını bozmuştur.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Esas No : 2012/4436

Sözlü mülakat nasıl olmalıdır?

Kişilerin kıymetinin mensubiyetleri ile değil sahip oldukları bilgi, beceri ve doğru tutumlar ile ölçüldüğü bir çağda yaşıyoruz ve bu zamanın yükselen değerleri adalet, eşitlik, erdem, dürüstlük ve liyakattir. Mülakat buna hizmet edecekse olsun değilse olmasın.

Türkiye'de mülakat/sözlü sınav tartışmaları yeni değil ama son günlerde hiç olmadığı kadar kamuoyunun gündeminde. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın "Bundan sonra bütün öğretmen atamaları mülakatla olacak" yönündeki açıklamasının ardından sendikaların tepkileri medyaya yansımaya başladı. En dikkat çeken tepki ise Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi; "Milli Eğitim Bakanlığı uygulanan ve fayda mülahaza edilmeyen 'mülakat' konusunda kesin karar ifade etmek yerine tartışmaları dikkate almalı. Mülakat bazı bakanlıklarda da var denilerek makul gösterilmemeli."

Memurların sık karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri

Bugünkü yazımızda devlet memurlarının değişik konularla ilgili sıkça sordukları sorular ve cevaplarını Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda maddeler halinde açıklamaya çalışarak okuyucularımızın sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız.

1- Yıllık izni bulunan memura mazeret izni verilebilir mi?

673 sayılı KHK ile yapılan düzenleme 65 yaşını dolduran kamu personelini de kapsar mı?

673 sayılı KHK ile yapılan düzenleme, 65 yaşını dolduran kamu personelini de kapsar mı?

SORU: Merhaba, 19.10.2016 tarihinde 65 yaşını doldurmuş olacağım.673 Sayılı kanun hükmünde kararname ve ohal nedeniye emekli olabilir miyim? Ohal durumundan dolayı çıkarılan bu kararname benim durumumu da kapsıyor mu?

CEVAP: 2008 yılı Ekim ayından sonra Devlet Memurlarının emeklilik sevk onaylarında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 48 hükmü esas alınmaktadır.

Bu 48 inci maddede Devlet memuru emekliliğini istediğinde, çalıştığı kurum emeklilik onay işlemini 1 ay içerisinde yapması gerekir. 1 ay içerisinde yapmadığı durumda memurun çalıştığı kurumla ilişiği kesilir. Yani yine emekli işlemi yapılacak duruma gelir.

Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren "mesai" kavramıyla ilgili önemli bilgileri kaleme aldık.

Çalışanlar neredeyse bütün günlerini iş yerlerinde geçiriyor. Türkiye 49.1 saat ile haftalık ortama çalışma süresinin en uzun olduğu OECD ülkesi durumunda.

Haftalık yasal çalışma süresinin 45 saat olduğu düşünüldüğünde, her çalışanın 4 saat fazla mesai yaptığını söylemek mümkün. Peki, hangi çalışmalar fazla mesai olarak değerlendiriliyor ve fazla mesai ödemeleri nasıl hesaplanıyor?

1 - Haftalık çalışma süresi ne kadar?

45 saattir. Bunun üzerindeki çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir. Ancak bazı istisnalar söz konusu. Örneğin, denkleştirme süresi uygulanan bir işyerinde bu süre boyunca bazı haftalarda 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai sayılmaz.

2 - Fazla mesai nasıl hesaplanır?

Memur alımı yapılacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım, emekli promosyonu, bankaların faizleri, taşerona kadro ve kamuda istihdamla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın gerçekleştirildiği Afyonkarahisar'da, A Haber, CNN Türk, Habertürk, Kanal 24, NTV, TRT Haber ortak canlı yayın programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım, emekli promosyonu, bankaların faizleri, taşerona kadro ve kamuda istihdamla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Bankaların faizleri yüksek tuttuğunu, bankacıların insaflı ve adil olmaları gerektiğini belirten Yıldırım, bankacılardan daha insaflı, gerçekçi, ve adil olmalarını beklediklerini söyledi. Merkez Bankasının politika faizi oranının 7,5 olduğunu anımsatan Yıldırım, bankaların "Onun üzerinde zaruri masraflarımız var, onu koyuyoruz" dediğini aktardı.

Kamuya girişteki bütün sınavlarda sözlü yaygınlaştıracak

Görevde yükselmedeki yeni dönem, kamuya girişe de yansır mı?

FETÖ'nün bu ülkeye ve insanına yaptığı alçaklık uzun yıllar etkisini sürdüreceğe benziyor. Nitekim her geçen gün kamu personel alım sisteminde yeni yeni tedbirler alınıyor. Bu tedbirlerden ilki sözleşmeli öğretmen alımındaki sözlü sınavdı. Görünen o ki sözlü sınav kamuya personel alımlarında ve alınan personelin yükselmelerinde yaygınlaştırılacaktır.

Şimdi de görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamasında bütün unvanlar için sözlü sınav getirilerek yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu. Bu değişiklik, görevde yükselme ve unvan değişikliği sistemini kökünden değiştirmiştir.

Şehit ve gazi yakınları hizmet puanına göre öğretmenliğe atanacak

Şehit ve Gazi yakını memurlara KPSS'siz öğretmenlik hakkı veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Temmuz 2014 tarihi itibariyle devlet memurluğuna atanmış, kamu kurumlarında halen görev yapan ve de öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip şehit ve gazi yakınlarına bir defaya mahsus olmak üzere öğretmenliğe atanma hakkı verilecek.

Başvuranların tümü, Bakanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu yerlere, memuriyette geçen hizmet süreleri esas alınarak ve kurayla atanacaklar.

Müracaatlar 27 Ekim - 2 Kasım 2016 tarihleri arasında alınacak.

MEB konuyla ilgili resmi açıklamayı Pazartesi günü yapacak.

İçişleri Bakanlığına ait atama kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/714

. 1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Erdem SÜRMEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Karan İçişleri Bakam yürütür.

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/715

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ali Faik HACIOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

Görevde yükselme yönetmeliği değişti

Görevde yükselme yönetmeliği değiştirildi. Daha önce sadece yazılı sınavla atama yapılan şef altındaki unvanlar ile unvan değişikliği niteliğindeki kadrolara sözlü sınavla atama yapılacak.

22 EKİM 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "yazılı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

Mazereti Nedeniyle Başka İlde Sınava Girmek İsteyen Aday Öğretmenler

17 Nisan 2014 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda Aday Öğretmenlerin asil olarak atanabilmeleri için 18 Aralık 2016 tarihinde yazılı ve devamında sözlü sınav yapılacaktır. Sınav, Bakanlığımız ana sayfası duyurular kısmında yer alan sınav kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Mazereti Nedeniyle Başka İlde Sınava Girmek İsteyen Aday Öğretmenler

İmzasız dilekçe işleme alınır mı?

Başbakanlık tarafından yayımlanan 2016/12 sayılı Genelgeye göre, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilişkili kişilere ilişkin olarak verilen imzasız dilekçeler işleme alınmayacak.

Terörle mücadeleye destek amacıyla idarelere verilen dilekçeler hakkındaki Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mücadeleye destek amacıyla idarelere sunulan dilekçelerin, sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş yeri veya ikametgah adresi bulunmaması halinde incelenmemesi talimatı verildi.

Göreve iade edilen memurların hakları nelerdir?

3 aylık sürenin dolmasından dolayı, bir çok kamu kurumunda, görevden uzaklaştırılması uygun görülen kamu personelinin bir kısmı yeniden görevlerine iade edilmektedir.

Görevden uzaklaştırma sırasında, kamu personeline, maaşlarının üçte ikisi ödenmişti.

657 sayılı Kanunun 141. maddesinde, görevine iade edilenlerle ilgili olarak şu hüküm yer almaktadır:

"Madde 141 - Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

Memurun fazla mesai ücreti ne kadar oldu?

Devlet memurlarının 1 lira 74 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 5,2 artışla 1 lira 83 kuruşa yükselecek.

Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri, yeni yılda 9 kuruş artarak 1 lira 83 kuruşa yükselecek.

AA muhabirinin 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerinden derlediği bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 5,2 artış gösterecek. 1 lira 74 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2017'den itibaren 1 lira 83 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 1,83 lira yerine 1,93 lira fazla mesai ücreti verilecek.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş